Festivāls "Nāc, ieklausies dabā" Bauskas Mūzikas skolā 
 

   


  Saulainām rokām atnāca burvis, atslēdza smiedamies debesu durvis...
/Vilis Plūdons”/
Ar saulainiem smaidiem arī Bauskas Mūzikas skolas kolektīvs atvēra savas skolas durvis un  aicināja ciemiņus uz muzikālo pasākumu- festivālu. Mūsu skolas audzēkņi un pedagogi arī šajā sezonā turpina aktīvi koncertēt, piedalīties  konkursos un festivālos un arī paši uzņem  ciemiņus. 2.aprīlī Bauskas Mūzikas skolas kolektīvs,  kopā ar zaķu tēvu un zaķu māti, uzņēma 39 2.klašu klavierspēles audzēkņus no deviņām reģiona Mūzikas skolām. Uz Bausku ciemos atbrauca  jaunie pianisti no Dobeles, Iecavas, Jelgavas, Ozolnieku, Salgales, Skrīveru, Tukuma un Vecumnieku mūzikas skolām. Festivālu nolēmām veltīt mūsu izcilā novadnieka Viļa Plūdoņa 140. jubilejai. Tādēļ arī skolas apkārtnē novietojām  V. Plūdoņa populārākos dzejas tēlus – zaķus garaušus. Festivālu iesākām  ar V.Plūdoņa dzejas rindām,  pasākumā ar sirsnīgu uzrunu piedalījās arī Bauskas novada domes deputāte Inita Nagņibeda. Visi pasākuma dalībnieki un pasākuma viesi varēja ieklausīties V.Plūdoņa mīļākā instrumenta- vijoles radītājā noskaņā. Pavasarīgu skaņdarbu vijolei  spēlēja mūsu jaunā vijolniece Katrīna Siliņa. Pēc Katrīnas atskaņotā skaņdarba par tauriņiem, jaunie klavierspēles talanti aicināja „ieklausīties dabā”, kura šobrīd ir pamodusies un raisa priecīgu noskaņu un draiskas melodijas. Viņu izpildītajos skaņdarbos varēja atpazīt gan putniņus, gan lācīti un zaķīti, gan dzeguzi un dzeni, gan jautrās vāverītes, gan neskaitāmus citus dabas tēlus. Bauskas Mūzikas skolas audzēkņi savā priekšnesumā iekļāva mūsu novadnieka, dzejnieka Viļa Plūdoņa dzejas tēlus no visiem zināmās „Zaķīšu pirtiņas”. Klaviermūzikas skanējums,  jaukais vizuālais Mūzikas skolas zāles noformējums, pasākuma pārdomātais, interesantais scenārijs, SIA „ Bauskas alus” sponsorētās dāvanas, ar Bauskas novada domes atbalstu sarūpētās dāvanas,   nošu rakstiem apvītie puķu podiņi un festivāla dalībnieku īpašie tērpi kopā radīja pozitīvu, pavasarīgu un mīļu noskaņu, kuru, ceram, uz savām mājām aizveda visi festivāla dalībnieki. Bijām ļoti priecīgi un gandarīti par  ciemiņu smaidiem un labajiem vārdiem, kas tika veltīti gan visiem mazajiem māksliniekiem, gan mūsu skolas kolektīvam.

Jauku, skanīgu un zaļu pavasari visiem vēlot- Bauskas Mūzikas skolas direktore  Anita Velmunska 
 
Saskaņā ar 2013. gada 26. septembra Bauskas novada domes lēmumu "Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu" informējam, ka:
  • Vecāku līdzfinansējuma summa mēnesī ir euro 9,96.
  • Instrumenta īres maksa mēnesī ir euro 4,27.
  • Papildus pedagoģiskās stundas izcenojums ir euro 5,83.
  • Jauniešu un pieaugušo maksas izglītības vienas mācību stundas izcenojums ir euro 7,39.
 
Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas Mūzikas skola” bankas konts
Bauskas Mūzikas skola                                                    
Reģ.Nr. 90000035497                                                        
Upmalas iela 5, Bauska, LV 3901                                      
AS „SEB banka”                                                   
Konta Nr. LV72UNLA0050019542339

 
 
Pianista A.Cingujeva un čellista Valtera Pūces koncerts         
 
Lai  Bauskas Mūzikas skolas  un Iecavas Mūzikas un mākslas skolu audzēkņiem, viņu vecākiem un pedagogiem dotu iespēju apmeklēt kvalitatīvu un augstvērtīgu klasiskās mūzikas koncertu uz Bausku muzikālā ceļojumā devās divi jaunie mūziķi- pianists Artūrs Cingujevs un čellists Valters Pūce.  Artūrs Cingujevs ir absolvējis P.Čaikovska Maskavas Valsts konservatoriju ar zelta medaļu, kā arī pabeidzis aspirantūru. Artūrs arī šobrīd turpina sevi profesionāli pilnveidot, jo studē Bernes Mākslu augstskolā maģistratūrā “Master Specialized Music Performance”. Piedalījies koncertos un festivālos Baltijas valstīs, Vācijā, Francijā, Polijā, Zviedrijā, Holandē, Čehijā, Slovākijā, Šveicē un Krievijā. Artūrs Cingujevs ir vadījis meistarklases Krievijā, Šveicē, kā arī Latvijā. No 2013. gada piedalās festivāla "Summertime", kā arī konkursa "Ineses Galantes Talanti.lv" organizēšanā.
Čellists Valters Pūce absolvējis Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolu un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju. Valters čella spēli turpināja  apgūt Mūzikas un mākslas augstskolā Leipcigā, ir  ieguvis maģistra grādu Briseles Karaliskajā mūzikas Akadēmijā pie prof. Jeroena Reullinga. Savu prasmi Valters papildinājis pie atzītiem čella spēles meistariem- Fransa Helmersona, Mišas Maiska, Maksima Utkina, Bernarda Grīnhausa un Tilmana Vika.
Kā aktīvais dalībnieks piedalījies Kronbergas Akadēmijas meistarklasēs. Valters piedalījies arī atsevišķos muzikālos projektos, sadarbojies ar gruzīnu etnodžeza grupu The Shin, ansambli Marana, koncertējis kā solists kopā ar diriģentiem Normundu Šnē, Andri Veismani, Andri Vecumnieku, u.c.. Paralēli čella spēlei Valters ir grupas DaGamba orģināldarbu autors.
Valtera Pūces un Artūra Cingujeva muzikālās savienības  pirmsākumi meklējami 10 gadus senā pagātnē satiekoties Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā. Sajūtot radniecīgu domāšanu un muzikālo izpratni izveidojās duets, kas pēc daudziem studiju gadiem ārzemēs atkal apvienojās, lai sniegtu koncertus.
Ļoti veiksmīgs šī  dueta projekts ir koncertuzdevums Teleports, kas ir netradicionāls, multimediāls un mūsdienīgs klasiskās mūzikas pasniegšanas veids. Ar mūziķu virtuozi niansēto priekšnesumu un Daces Pūces videogleznu palīdzību tiek radīta noskaņa, palīdzot klausītājam aizceļot citā laikā un telpā.
Koncerta sākums bija ļoti  interesants, pārdomāts un dinamiski niansēti attīstošs. Koncerta programmā jaunie mūziķi  piedāvāja  baudīt klasisko mūziku neierastā veidā. Bauskas Kultūras centrā skanēja Ludviga van Bēthovena, Frīdrihs Gulda, Arvo Perta, Astora Pjacollas mūzika.
Skaļus klausītāju aplausus  un neviltotu atzinību  ieguva  jauno mākslinieku izpildītā mūzika. Jaunie atskaņotājmākslinieki  pēc koncerta programmas izpildīšanas aicināja klausītājus  sirsnīgai, nepiespiestai sarunai  par mūziku, mūzikas programmu un instrumentu spēles apguves iespējām  mūzikas skolā, kā arī par  mēģinājumu grafiku, intensitāti un savām sajūtām un pieredzi mācoties mūzikas skolā.  Mākslinieki atbildēja arī uz daudziem jautājumiem par instrumentiem, par repertuāra izvēli un par mūzikas kā svarīgu kultūras sastāvdaļu.

Mūzikas skolu  audzēkņi un pedagogi šo  koncertu novērtēja kā augstvērtīgu  gan izpildījuma, gan atskaņotā repertuāra ziņā, gan noskaņas un mākslinieciskā snieguma ziņā.
 
Citāti  pēc koncerta no Bauskas Mūzikas skolas  audzēknes:
 
„Man ļoti, ļoti patika čella zemā skaņa kopā ar klavierēm. Tur bija labas pozīcijas. Man gandrīz tecēja asaras!”
 
Mamma Ruta par koncertu saka tā: Koncerts man ļoti patika. Maigās čella skaņas ievibrēja manas dvēseles stīgas! Meitas bija sajūsmā!  Burvīga iespēja baudīt augstvērtīgu koncertu Bauskā”.