Akordeonistu panākumi valsts konkursā.

2016. gada 8. februārī ar profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle Akordeona spēle valsts konkursa finālu sākas  Latvijas mūzikas skolu un vidusskolu labāko audzēkņu izvērtēšana. Bauskas Mūzikas skolas skanošo godu Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā valsts līmenī aizstāvēja  mūsu jaunie mūziķi Emīls un Vadims.
 Emīls Upenieks konkursā piedalījās pirmais un viņa sniegums ir novērtēts atzinīgi- iegūta 3.vieta valstī!
Lielisks panākums Emīlam, kurš akordeona spēli apgūst tikai otro gadu, viņa konkurenti bija Latvijas mūzikas skolu 23 labākie 2.-3.klašu akordeonisti. 
Arī Vadima sniegumu valsts konkursa žūrija novērtēja  ļoti labi un ir iegūta 3.vieta starp vidējā vecuma 
akordeonistiem no visas Latvijas!
Lepojamies ar saviem akordeonistiem un lielu paldies sakām viņu skolotājai  Antrai  Rušmanei!

Jauno akordeonistu panākumi Valsts konkursa II kārtā.


16.janvārī Jelgavas Mūzikas vidusskolā norisinājās Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle- Akordeona spēle Valsts konkursa Jelgavas reģiona II kārta. Bauskas Mūzikas skolu šajā atbildīgajā konkursā pārstāvēja  akordeona spēles skolotājas Antras Rušmanes audzēkņi Emīls Upenieks un Vadims Cvetkovs. 

V
ēlam izturību un veiksmi Emīlam Upeniekam, Vadimam Cvetkovam un skolotājai Antrai Rušmanei Valsts konkursa noslēdzošajā III kārtā!
 Izskanējis koncerts "Šim vakaram spožākās zvaigznes"


 

 
10. decembrī BKC  savu  muzikālo sniegumu    klausītāju vērtējumam  nodeva Bauskas Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi  
 Klausītāju pārpildītā zālē, zvaigžņotā noskaņā,
gaidāmā Ziemassvētku brīnuma noskaņās, muzicēja gan  solomākslinieki, gan dažādi ansambļu sastāvi. Koncerta programma tika veidota no dažādu komponistu  daiļrades klāsta, veidojot kopīgu sižetisko līniju.
Visi jaunie atskaņotājmākslinieku sagatavotie skaņdarbi bija kvalitatīvi un muzikāli spilgti, taču īpaši skaļus klausītāju aplausus un ovācijas izpelnījās jaunie sitaminstrumentālisti Rihards Sunteiks un Krišjānis Markevičš, kuru skolotājs ir Ikars Ruņģis.
Ar  tehnisku meistarību izcēlās akordeonists Vadims Cvetkovs, savukārt  Lizete Zaļkalne un Klēra Kuļikauska klausītājus priecēja  ar īpaši muzikālu, emocionālu un aizrautīgu sniegumu.
Koncertā  tika pārstāvētas visas  izglītības programmas. Zvaigžņoto koncertu kuplināja arī bijusī skolas audzēkne- jaunā vijolniece Katrīna Siliņa, kura izpildīja tehniski sarežģīto Friča Kreislera  “Prelūdiju  un Allegro Punjani stilā”.
Katrīna  vijoļspēli apgūst E.Dārziņa mūzikas vidusskolā, bet, kā pati atzīst, ir liels prieks atkal atgriezties mājās un uzstāties  kopā ar savējiem.
 Ar  izsmalcinātu un dinamisku skaņdarbu koncerta noslēgumā
“palutināja”  muzicējošie pedagogi Katrīna Rosuščana, Antra Rušmane un  Evija Kārkliņa. Tas ir īpašs gandarījums gan klausītājiem, gan audzēkņiem dzirdēt  pedagogus muzicējot. Koncerta izskaņā  uzstājās  skolas koris, kura izpildījumā skanēja
Jānis Lūsēns “Šai svētā naktī” un Valda Zilvera  “Ziemassvētku zvaigzne”.
 

 Nošu raksta raksti
Ar lielu  degsmi un aizrautību  vecāko klašu audzēkņi piedalījās akcijā „Latvijas valsts himna”. Mūzikas literatūras stundās ietvaros tika organizēta „Himnas stunda”, kurā audzēkņiem tika sniegta plaša informācija par mūsu valsts „galveno” dziesmu- Latvijas simbolu. Tika izzināta Baumaņu Kārļa biogrāfija un daiļrade, audzēkņi tika iepazīstināti ar dziesmas „Dievs, svētī Latviju” vēsturiskajiem līkločiem. Visiem tika dota iespēja veidot Latvijas himnas nošu rakstu, papildinot to ar karoga motīvu, kas sasaucās ar mūsu koncerta tematiku.  Visgrūtākais darbs bija  vērtētājiem, jo bija ļoti grūti izvēlēties pašus labākos no labākajiem, Precīzais nošu raksts, himnas teksta precizitāte un mākslinieciskais noformējums  pārsteidza un iepriecināja ne tikai vērtētājus, bet arī visus koncerta apmeklētājus, audzēkņus un vecākus. 
Konkursa uzvarētāji saņēma saldu balvu un sertifikātu, kurš apliecina augstākā vērtējuma iegūšanu mūzikas literatūrā. 
Lieliskais uzvarētāku kvartets-  no kreisās Lizete Zaļkalne, Viktorija Mahļineca, Elīza Paula Graudiņa un Elānija Anna Berlinska.

Paldies visiem  audzēkņiem, kuri piedalījās konkursā!

  

Izskanējis koncerts „Audiet mani karogā sarkanbaltisarkanā”
 

Patriotisma un dzimtenes mīlestības caurvīts- tāds bija mūsu skolas skanošais veltījums Latvijai dzimšanas dienā. Daudzveidīga programma, dažādi izpildītāju sastāvi un emocionālā noskaņa dominēja klausītāju piepildītajā skolas zālē. Ar īpašu akcentu un noskaņu izskanēja pēdējais koncerta priekšnesums „Karoga dziesma” kora grupas un skolotājas Ievas izpildījumā. 


 
 

18. novembrī  svinīga un pacilāta gaisotne valdīja Bauskas Kultūras centrā, jo mums-  koncerta klausītājiem bija
iespēja izbaudīt lielisku mūsu valsts prezidenta dāvanu- orķestra  Sinfonietta Rīga koncertu.
Profesionālo mūziķu sniegums  aizrāva ar sajūsmināja klausītājus ar izcilu skaņas kvalitāti un niansētu,
muzikāli daudzveidīgu sniegumu. Bijām īpaši gandarīti par iespēju mūsu skolas audzēknei - 3.vijoles klases audzēknes
Ances Ūdres uzstāties pirms profesionālajiem mūziķiem.
Tā bija ļoti atbildīga uzstāšanās gan mazajai māksliniecei, gan  nopietns pārbaudījums un pieredze Ances  skolotājai
Aivai Avotiņai un koncertmeistarei Evijai Kārkliņai un vecākiem. 
Aizvadīts konkurss - spēle Muzikālais Riču– raču
 
Konkurss tiek organizēts, lai radītu interesi par mācību priekšmetā „Solfedžo” un “Mūzikas literatūra” apgūstamo vielu, 
nostiprinātu un aktualizētu mūzikas teorijas un literatūras zināšanas;
Konkursa noteikumi paredz, ka 
piedalās:3 (vai 4) cilvēku komanda no katras klases;
Jautājumu apspriež visi, bet atbild viens;
Spēlē piedalās 4 komandas – pārējie ir līdzjutēji;
Spēles uzdevumi tiek doti, atbilstoši katras klases prasībām un sagatavotības līmenim;
Uzvar tā komanda, kura pirmā sasniedz finišu;
Ja neizpilda uzdevumu, izlaiž gājienu. 
Komandām bija jāatbild arī uz dažādiem  „āķīgiem” jautājumiem -
par mūzikas teoriju, mūzikas valodu, instrumentiem, žanriem utt.
par mūzikas dzīves aktualitātēm Latvijā un slavenāki izpildītājmākslinieki, diriģenti;
 Spēle bija interesanta un azarta pilna. Liels paldies par ieguldīto darbu un  lieliski novadīto pasākumu
skolotājai – teorētiskās nodaļas vadītājai Ievai Ūdrei.

 
 


Piešķirti apbalvojumi mūsu pedagogiem- senioriem.

13.oktobrī Bauskas novada  pedagogiem- senioriem tika organizēts  svinīgs pasākums, kurā tika godināti tie pedagogi,
kuru devums izglītība jomā ir bijis  bagātīgs un  profesionāls. Lai izteiktu pateicību un godinātu 70. gadu dzimšanas dienā, Bauskas Mūzikas skolas kolektīvs  ierosināja piešķirt Bauskas Mūzikas skolas  bijušajam pedagogam, direktoram Jānim Estam Bauskas novada Goda rakstu  par ilggadēju un radošu pedagoģisko darbu, par paliekošu un nozīmīgu ieguldījumu Bauskas novada kultūrvides veidošanā.
Savukārt, lai novērtētu  pedagoģes- pianistes ieguldījumu un sakarā ar nozīmīgu dzīves jubileju, ierosinām piešķirt Bauskas Mūzikas skolas  bijušajam pedagoģei Benitai Hermanei Bauskas novada Goda rakstu par ilggadēju, godprātīgu  darbu un sasniegumiem jauno mūziķu talantu attīstībā.
 Apsveicam bijušos kolēģus ar saņemtajiem apbalvojumiem un priecājamies par viņu darba augsto novērtējumu!
Mūsu iestādes dalība konkursā "Bauskas novada rota"

Konkursa «Bauskas rota»  dalībnieki trešdien, 16. septembrī, pulcējās Bauskas Rātsnamā, konkursantus sveica novada vadība.

Uzrunājot sanākušos, novada administrācijas sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja Aija Spriņķe  bija sagatvojusi prezentāciju ar virtuālo dāvanu- saktu, rotu katram konkursa dalībniekam. 
Sanākušajiem pašvaldība bija sarūpējusi dāvanas. Katrs konkursa dalībnieks saņēma Bauskas novada karogu, kā arī apliecinājumu par dalību konkursā. 

Iesācies jaunais darba  cēliens - esam "saliedēts"kolektīvs!


Ar  ražīga lietus lāsēm ieskandinājām pirmo skolas dienu mūsu skolas pagalmā.
 Tika sveikti 42 jaunie pirmklasnieki. Viņi saņēma portfeli- mapi ar  svarīgiem  pirmsklasnieka "dokumentiem" dienasgrāmatu 
un darba burtnīcu. Sveikt  topošos mūziķus, viņu vecākus un pedagogus  
bija ieradies novada domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks. Bauskas Mūzikas skolas pedagogu pases saņēma jaunie pedagogi-
klavierspēles pedagogi- Sarmīte Semjonova,  Arvīds Brensons  un sitaminstrumentu skolotājs Ikars Ruņģis.
Lai mums ražīgs, skanīgs jaunis darba cēliens!
Cien. audzēkņu vecāki!
 
Informējam, ka no 2015.gada 1.septembra
Bauskas novada pašvaldības iestādē  „Bauskas Mūzikas skola”

vecāku līdzfinansējums mēnesī EUR 10.00 (desmit euro)  mēnesī 
mūzikas instrumenta noma audzēknim mēnesī  EUR 5.00  (pieci  euro 00 centi) 
​papildu  pedagoģiskā stunda EUR 6.40 (seši euro 40 centi) 
​Jauniešu un pieaugušo maksas izglītības programmas, sagatavošanas klases pedagoģiskā
stunda EUR 7.50 (septiņi euro 50 centi) 

 

Skolas vadība

  

 
 Laikā, kad augusta kalendārs neizbēgami steidzās pretī pirmajai skolas dienai,
 Bet tik ļoti  gribējās  vēl kādu vasaras krāsaino sajūtu mirkli paturēt plaukstās, Bauskas Mūzikas skola organizēja pasākumu, kurā ciemos tika aicināti citu mūzikas skolu  kolektīvi.
Darba kārtībā  bija sarunas, domu un smaidu apmaiņa, “garšīgs” bija katras skolas  metodiskais ciemakukulis visdažādākajās formās-  prezentācijas, pārdomas, idejas pasākumiem, dziesmas, skaņdarbi, diskusijas, emocijas, pieredzes stāsti. Un tas viss pirms kārtējā skanošā darba cēliena.
Radošā  diena „Pirmdienas radošā performance”  izvērtās par saturīgu, ar dažādām formām piepildītu satikšanās pasākumu. Baldones Mūzikas pamatskolas direktore Dace Elēna Sloka stāstīja  par jaunā pedagogu atalgojuma modeli un par tā  plānoto ieviešanas gaitu un  problēmām  profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, kā arī informēja par savu skolu, par tās darbību, specifiku un darbības jomām. Baldones Mūzikas pamatskolas skolotāji informēja par skolas organizētajiem konkursiem un festivāliem. Iecavnieki dalījās pārdomās par e-klases sistēmu  un tās piemērošanu mūzikas skolu specifikai. Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas pārstāvji Solvita Loka  un Aigars  Dziļums iepazīstināja  ar pieredzi kolektīvās muzicēšanas formu dažādošanā un  padalījās  pārdomās par radošajām vasaras nometnēm. Diskutējam  par informācijas tehnoloģiju piedāvātajām un dažkārt neizmantotajām   iespējam, lai mācību procesu padarītu pēc iespējas mūsdienīgāku un bērniem saistošāku. Rundāles Mūzikas un mākslas skolas  klavierspēles pedagoģe Solveiga Selga klātesošos uzrunāja skaņu valodā, viņas  emocionālā un savdabīgā  klavierspēle ļāva aizdomāties un sajust mūzikas trausluma spēku un  dažādības vienotību. Uzzinājām arī par  notikušajam  vasaras  meistarklasēm, par iespējām tās apmeklēt. Bauskas Mūzikas skolas skolotāja Ieva Ūdre pastāstīja  par  savu  vasaras ceļojumu uz Vīni, kur viņa ir guvusi interesantas atziņas no starptautiskās ritmikas konferences. Skolotājas Ievas interesantā un saistošā  prezentācija, praktiskie piemēri un aktīva līdzdarbošanās aizrāva un ieinteresēja  visus pasākuma dalībniekus.
Pasākuma noslēgumā   tika apkopota iegūtā informācija un   radošā darba  pieredze, tika  teikti uzmundrinājuma un iedrošinājuma vārdi, kas iedvesmo jaunajam, skanošajam darba cēlienam. Mūsu ciemiņi, un arī mēs- mājinieki vēl paspējām  saņemt siltus saules staru glāstus, tika  ieelpota  Bauskas vasara uz pilnu “klapi” un sarunas par kopīgajām iecerēm tupinājās vēl   pāris stundu garumā. Sarunas un diskusijas tik ļoti atraisīja un aizrāva, ka vēl palika neīstenotas dažas ieceres par kādu radošās metodes izspēli, kura  dalībnieki tiktu  rosināti pārdomāt un izanalizēt  un izdiskutēt dažādus zinātniskos pētījumus par mūzikas jomu. Tās atstājām “pūrā” uz  nākošo reizi.
 
Apkopojot pasākuma norisi, sapratām, ka tās  patīkamās sajūtas  un vēlme pilnveidot un attīstīt profesionālās ievirzes izglītību  tikai palielinās un iesāktā tradīcija tiks   turpināta. Nākošajā vasaras noslēguma atkal aicināsim kaimiņu un domu biedru  skolas uz „Otrdienas radošo performanci”, ko pārrunāt mums ir ļoti daudz, jo  darba pieredze, tradīcijas un iestrādes  radošajā sfērā  katrai skolai ir  nedaudz savādākas. Nākošā gada sarunai atstāsim daudzu mūzikas skolu „sāpīgāko  tēmu”-par  problēmām  ar kadru piesaisti, un pats galvenais – jauno pedagogu noturēšanu, kā arī domāsim  par motivācijas veidiem  kadru jautājuma  veiksmīgā risināšanā.
Lai radošs un idejām bagāts gads!
 
Anita Velmunska
 


Absolventu svētki- izlaidums 
"Tu tikai ieskanies, lai vari tālak iet..."Maija nogalē  skaistajā ceriņu ziedēšanas laikā, kopā ar absolventiem priecajāmies par viņu veikumu mūzikas skola
Kopīgi atskatījāmies uz pavadīto skanošo laiku Upmalas ielā.


Pateicības diena-pasākums labākajiem audzēkņiem un viņu vecākiem.

5.jūnijā notika pasākums, kurā tika godināti 52  labakie  skolas audzēkņi un viņu vecaki.
Pasākumā  piedalalījās Bauskas novada administrācijas Izglītibas nodaļas vadītāja Māra Bauvare,
kura sveica visu skolas kolektīvu
ar veiksmīgu mācību gada noslēgumu un labiem sasniegumiem konkursos,.
Pasākumā tika sumināti  arī tie pedagogi,
kuru audzēkņi  ir guvuši labus panākumus  reģiona un valsts mērroga konkursos.
Par pasākuma skanošo daļu parūpējās mūsu  talantīgās skolas absolventes-
pianiste Katrīna Suroveca un vijolniece Dace Bukša. 
Mūsu labākie audzēk'ņi - balvu ieguvēji  ar pateiceicības rakstiem un smaidiem.
Mēs lepojamies


Mēs lepojamies ar muzikālās  iestādes tradīcijām, radošā darba sistēmu, audzēkņu sasniegumiem, kas ir  devuši Bauskas novadam pozitīvu publicitāti un pozitīvas emocijas.
Iestāde pilnveidojas un attīstās,  lai sniegtu iespējas ikvienam apgūt mūziku neatkarīgi no pieredzes, talanta vai vecuma. Skolā  strādā profesionāli un  radoši skolotāji, kas ar prieku iemācīs spēlēt kādu no mūzikas instrumentiem, ir  mājīgas mācību telpas un viss nepieciešamais, lai apgūtu mūziku un attīstītu personību.
Māksliniecisko prasmju, zināšanu un izpratnes, kultūras mantojuma,  individualitātes izpausmes identitātes, kultūras jomu daudzveidības un radošuma attīstīšana ir iestādes pamatuzdevumi. Mācoties spēlēt kādu mūzikas instrumentu, tiek attīstītas  gan radošās, gan komunikāciju spējas un tiek dota iespēja nospēlēt savu mīļāko skaņdarbu klausītājiem, vecākiem, draugiem vai vienkārši savam priekam.
Skolas simbols ir nošu atslēga, tā ir atslēga uz personības izaugsmi un attīstību. Nošu atslēga atver arī draudzības un sadarbības durvis, lai audzēkņu vecāki, skolas ciemiņi, mūzikas draugi un sadarbības partneri var kopīgi skanēt, ieklausīties, izprast mūzikas valodas daudzveidību un krāsainību.
Bauskas Mūzikas skola- iestāde, kur audzēkņus, pedagogus un personālu vieno ne tikai  mūzika, bet arī draudzība. Tieši tādēļ nodarbības skolā ir brīvas, pozitīvas un radošas. Pēc nodarbībām vai to starplaikos ir iespēja brīvi runāties ar  pedagogiem, draugiem, grupas biedriem, vecākiem  un skolas vadību.
Skolā aktīvi darbojas skolas padome– domu biedru grupa, kurai rūp skolas radošā  izaugsme, labs materiāltehniskais nodrošinājums un kvalitatīvi mūzikas instrumenti un mūsdienīgs aprīkojums.
Mūzikas skolai  ir idejas kā radoši pilnveidoties un kļūt daudzveidīgākiem- piem.:
skanošo dārza dienu vai kaimiņu svētku organizēšana, skanošās strūklakas un muzikālā trotuāra izveide, skaņu studijas darbības uzsākšana, meistarklašu organizēšana. Daudzas interesantas un  nedaudz neprātīgas idejas mums ir pārpārēm. Bet pats galvenais- mēs ticam radošu ideju īstenošanai  un esam pārliecināti, ka kopīgi spēsim tās realizēt.
 
 
 

 

  Izskanējis  koncerts "Zilā ilgu puķe"


 
 
Ba
 
 
 

 

Sveicam!
Konkursa „Talants Latvijai”

 
 III vietas ieguvēju 
 Katrīnu Siliņu
   Ped. Aiva Avoti��a, kcm. Evija K��rkli��a
 
un diplomandi
 Lizeti Zaļkalni
Ped. Juris Krūmalis, kcm. Dana Atslēga
Bauskas un Iecavas  mūzikas skolu pianistu  koncerts

Jaunie mākslinieki un pedagogi pēc koncerta


Koncerts Bauskas pilsētas pamatskolā

Jauno pianistu festivāls Engurē 

  

Muzikāla pēcpusdiena Iecav
Konkurss "Talants Latvijai"      

.

Sveicam!     

Sveicam!
Jauno vijolnieku konkursa „Deju burvība"
 I vietas ieguvēju
 Katrīnu Siliņu 
 


Starptautiskā  akordeonu ansambļu konkursa
III vietas ieguvējus
  Diānu Pauloviču, Emīlu Miku  Matulēnu, Vadimu Cvetkovu
 
un skolotājas Aivu Avotiņu, Antru Rušmani
       un koncertmeistari Eviju Kārkliņu 
Zēnu koncerts "Tik dēļ Jums...."
"Zemgales akordeonists 2015 "

  Zemgales mūzikas skolu koru sadziedāšanās  koncerts- festivāls “Lai sasaucamies, lai dziedam"

 

Latvijas Mūzikas skolu pedagogu meistarklases 


F
Valsts konkursu 2.kārtas rezultāti 


 

 Sagaidām ciemiņus no UKrainas 

 Koncerts- tikšanās ar komponistu Vilni Salaku! 

ESAM AKREDITĒTI UN GANDARĪTI PAR MŪSU DARBA AUGSTO NOVĒRTĒJUMU! 
 
 


 

 


Mūsu izlaiduma svētku  diena!


Mūsu prieks un lepnums- 18 jaunie mūziķi un viņu  radošie pedagogi.

 


 
 
 
 
 
 
 
 

 


Festivāls "Nāc, ieklausies dabā" Bauskas Mūzikas skolā