23.septembrī plkst.18.00 Bauskas pilī notiks Bauskas Mūzikas skolas  pedagogu un Dānijas pilsētas
Esbjergas jauniešu kamerorķestra koncerts
Pēc koncerta paredzēta radoša jauno mūziķu tikšanās Bauskas mūzikas skolā,
 
.

Ir dziļi ievilkta elpa,
ir  izdzīvota, izspēlēta, vasara mūsu pilsētā un
katram savā mājā, izgaršota un  izsmaržota vasara  siena vālā,
pļavās un lavandu ārēs, ir rindās putni un tupeņu lauks
Rakstos domas un lapas stājas.
Kārtībai jābūt, kad septembris
Savējos saskaita mājās.


Te nu mēs esam- skanošais  Bauskas Mūzikas skolas kolektīvs- 180 audzēkņi, tostarp- 46 pirmklasnieki.
un 23 pedagogi.
 

Mēs- Bauskas Mūzikas skolas pedagogi un audzēkņi sarunājamies  
skaņu valodā- valodā, kura mūsu skolā nav svešvaloda. 
 Mūsu skola attīstās un paplašinās, pie mums var apgūt 13 programmas, šogad uzsākam īstenot jaunu- ģitārspēles programmu. Darbu sāk jaunais pedagogs- ģitārspēles pedagogs Andrejs Žiļskis, skolā atgriežas vijoļspēles skolotāja Jekaterina Rosuščana un flautas pedagoģe Zane Jurēvica.
 Skola veicina talantīgo audzēkņu līdzdalību konkursos, festivālos un projektos, vasaras nometnēs, bet  finansiāls atbalsts jau vairāku gadu garumā tiek sniegts  no Bauskas  novada domes Lai sekmētu Skolas audzēkņu talantu attīstīšanu, motivētu viņus uz labāku  sasniegumu attīstību, kā arī  atbilstoši novērtētu viņu sasniegumus un uzrādītos darba rezultātus,  iepriekšējā mācību gadā naudas  un Uzslavas rakstus saņēma mūsu skolas jaunie talanti, kuri tika  svinīgi godināti  novada pasākumā. Mūsu topošie absolventi saņem  arī ikmēneša stipendijas par ļoti labiem sasniegumiem mācībās. Arī ceļš līdz mūzikas skolai ir gluds un noasfaltēts. Esam papildinājuši materiāltehnisko nodrošinājumu-Skola ir novada mūzikas dzīves un kultūrvides veidotāja. Skolas koncertus apmeklē Bauskas, Rundāles un Iecavas novadu iedzīvotāji, Skolas kolektīvi un individuālie izpildītāji aktīvi iesaistās dažādos novada kultūras pasākumos.
Pagājušajā  radošajā sezonā esam  muzicējuši 43 reizes-  gandrīz pusotru mēnesi pēc kārtas,  gan kuplinot novada, skolu, kultūras centra organizētos pasākumus.                  
 Ir iegādāta interaktīvā tāfele, jauni instrumenti, nošu pultis,  ģitāras u.c. 
Mūzikas izglītība ir mūsdienu izglītības neatņemama sastāvdaļa, kas veido sabiedrības attīstības līmeni kopumā. Radošā kultūrizglītība ir nepieciešama, lai padarītu dzīvi krāsaināku, paplašinātu mūsu redzesloku un bagātinātu garīgo pasauli. Par to liecina virkne mūziķu un mūzikas pedagogu, kuri mūzikas izglītības pamatus apgūt  sākuši Bauskas Mūzikas skolā. Skola, kurā tiek pastāvīgi uzturēta labvēlīga vide katra audzēkņa izaugsmei, radošai izpausmei un mācīšanās iemaņu attīstībai, izmantojot mūsdienīgas mācību metodes. Mēs esam Skola, kurā skolotāji strādā ar prieku un spēj iedvesmot audzēkņus savu talantu attīstīšanai. Par to liecina Skolas klavierspēles pedagoģes, metodiskās komisijas vadītājas, koncertmeistares Evijas Bonātes darba un profesionālās darbības augstais novērtējums. 2013.gadā  skolas pedagoģe ieguva Bauskas novada konkursa „Gada Skolotājs” titulu  izcīnot galveno nomināciju starp interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogiem. 
 
2014./2015.m.g.
uzņemti 1.klasē


Izglītības programma Taustiņintsrumentu spēle - Klavierspēle

Kristans Bērziņš
Evelīna Celmiņa
Ruslans Kapustins
Kristiāna Laugale
Alise Petrokaite
Betija Rutka
Rebeka Gabriela Vanaga


Izglītības programma Stīgu instrumentu spēle – Vijoļspēle

Sonora Barsuka
Rinalda Kalle
Endija Liepa
Samanta Liepa
Endijs Rotšteins
Estere Starodubceva
Elza Zandere
 
Izglītības programma Vokālā mūzika – Kora klase

Nikola Adamaite
Renāte Bartkeviča
Marta Bitina
Nikola Kļaviņa
Elisa Matuzona
  
Izglītības programma Taustiņintsrumentu spēle – Akordeona spēle

Laura Lampa
Emīls Upenieks
 
Izglītības programma Pūšaminstrumentu spēle – Flautas spēle

Evelīna Dankbāre
Jasmīna Lejniece 
 
Izglītības programma Pūšaminstrumentu spēle – Saksofona spēle

Reinis Kolbergs
Katrīna Ruža
 
Izglītības programma Pūšaminstrumentu spēle – Trompetes spēle

Elvis Ričards  Kalniņš
Ralfs Milišuns 

Izglītības programma   Stīgu instrumentu spēle – Ģitāras spēle

Elizabete Arsentjeva
Rihards Kirkils
Amanda Ķince
Kristaps Ķivelis-Griga
Kristaps Olekts
Edijs Vitālijs Sofilkaničs
Aleksa Rutkovska
Nikola Smirnova
 
Izglītības programma Sitaminstrumentu spēle

Toms Matīss Kalniņš
Dāvis Smiltnieks
 

 
Uzņemti sagatavošanas klasē
 
 
Izglītības programma Taustiņintsrumentu spēle - Klavierspēle
Polina Savchuka
Aleksandrs Skromanis
Jurģis Stīpnieks
 
 
 
Izglītības programma Stīgu instrumentu spēle – Vijoļspēle
Keita Enija Platā


 


Mūsu izlaiduma svētku diena!


Mūsu prieks un lepnums- 18 jaunie mūziķi un viņu  radošie pedagogi.


Mūzika ienes cilvēka dvēselēs plašumu, garā spēku
Sirdī maigumu un siltumu
Prātā gaismu un brīvību, bet mēs šo mūzikas spēju  uzturam dzīvu savā skolā
Ir tevī, ir manī mūzikai mājas, visas notis septiņas ar tevi, ar mani rotaļājas,
Ir aizvadīti daudzi skanoši gadi  ar paveiktiem darbiem, ar piepildītiem sapņiem un īstenotām iecerēm, esam gandarīti par savu gudro, radošo, centīgo, čaklo, apņēmīgo, aktīvo, enerģisko jauno mūziķu  sniegumu. Esam priecīgi par jauno talantu izaugsmi un uzsākto  ceļu uz savu zvaigžņu  stundu. Mūs  kopā vieno iegūtās zināšanas, muzicēšanas prasmes un uzkrātā skatuves pieredze,  kas prasa no  ikkatra  disciplinētību, atbildību, spēku, neatlaidību, gudrību sava talanta attīstīšanā. Panākumi rodas pamatīga darba rezultātā, kam klāt nāk gribasspēks, mērķtiecība un liela uzņēmība. Gribas, lai mūsu kopīgais darbs nebūtu veltīgs, lai jūs ne tikai priecātos par panākumiem, bet  lai tiktu izdzīvotas, piedzīvotas   pozitīvas emocijas, lai  muzicēšana radītu  prieku un gandarījumu.
Mēs satikāmies, lai ieraudzītu viens otrā to brīnumu, ko ikdienā nepaspējam ieraudzīt,   lai dalītos savā priekā, priecātos par savu un  citu veiksmi, panākumiem un  apjaustu, ka ikviena cilvēka  vislielākā vērtība ir  viņš pats. 

 

Direktore Anita Velmunska 


Bauskas mūzikas skola aicina audzēkņus 2014./2015. mācību gadam

          1. klavieru, vijoles spēles un kora klasē uzņemam 7-8 gadus vecus bērnus, bet akordeona un pūšaminstrumentu (flautas, klarnetes, saksofona, trompetes, trombona, eifonija un tubas), sitaminstrumentu un ģitāras spēles 1. klasē  uzņemam bērnus no astoņu gadu vecuma. Līdztekus individuālajām nodarbībām instrumentu spēlē un dziedāšanā bērni muzikālās spējas var izkopt un attīstīt grupu nodarbībās -  mūzikas mācībā un ritmikā. Sākot ar trešo klasi visiem audzēkņiem ir jāpiedalās kolektīvajā muzicēšanā – korī, pūtēju orķestrī, lauku kapelā vai instrumentālajos ansambļos. Vecāku līdzfinansējuma maksa ir 9,96 euro  mēnesī.
      Klavieru un vijoles spēles sagatavošanas klasē uzņemam 6 gadus vecus bērnus, bet pūšaminstrumentu, sitaminstrumentu, akordeona un ģitāras spēles sagatavošanas klasē 7-8 gadus vecus bērnus. Sagatavošanas klases audzēkņiem ir individuālās nodarbības divas reizes nedēļā instrumenta spēlē. Mācību maksa sagatavošanas klasē ir 44,34 euro mēnesī (pie pašreizējām pedagogu algu likmēm).
               2. un 3. jūnijā aicinām bērnus uz konsultācijām, kurās būs iespējams tuvāk iepazīties ar mūzikas skolas piedāvājumu un izvēlēties sev piemērotāko izglītības programmu. Konsultāciju dienā vecākus lūdzam uzrādīt bērna dzimšanas apliecību un iesniegt tās kopiju, kā arī uz skolas veidlapas aizpildīt uzņemšanas iesniegumu. Uzņemšana 4. jūnijā plkst. 12.00.
          Piedāvājam mūzikas izglītības iespējas arī pieaugušajiem un jauniešiem. Līdz 6. jūnijam aicinām pieteikties visus interesentus, kuri vēlās uzsākt vai turpināt muzikālo izglītību. Piedāvājam indivuduālās nodarbības instrumentu spēlē vai dziedāšanā vienu reizi nedēļā. Mācību maksa 29,56 euro mēnesī (pie pašreizējām pedagogu algu likmēm).

Tālrunis uzziņām - 63923944; 63923943
Ar ziedu zīmuli delnā es pavasarim  vēstuli rakstu
Zaļajā klajumā  lieku vizbuļu   burtus,
Zvaigžņotas frāzes, ievziedu   komatus un
Pureņu  domuzīmes, nedaudz apmulsušus   punktus
Bet vējš kā dzēšgumija aizpūš skanīgus vārdus
Kas ierakstīti pieneņu sniegā,   kas izskan dziesmā
Plaukst  zīmulis delnā  man, un   ir  silti, jo dvēsele skan.

 
Bauskas Mūzikas skolas kolektīvs 25.aprīlī aicināja  visus mūzikas mīļotājus kopā ar mums satikt pavasari  un ienirt pumpuru spēkā, atraisīt domas spirgtajam vējam,  ar rudzu zelmeni reizē sazaļot un māllēpēm līdzi uzziedēt. Ar  pavasarīgi zaļu muzikālu koncertuzvedumu ir izskanējis Bauskas Mūzikas skolas gada Zaļais koncerts. Esam gandarīti par veiksmīgo repertuāra izvēli un audzēkņu sniegumu koncertā. Koncertā piedalījās:  
1.-2.klases vijolnieku ansamblis – Ance Ūdre, Līga Vaivare, Niklāvs Rimeicāns,   Elīna Daugule,
1.-2.kora klases ansamblis,
Ance Ūdre, 1.vijoles klase
Patrīcija Paula Lazdāne, 2.flautas klase,
Lizete Zaļkalne, 2.saksofona klase,
Adriana Jonase, 3.klavieru klase,
Klēra Kuļikauska, 3.flautas klase,
Vadims Cvetkovs, 3.akordeona klase,
Leolanda Nicmane 3.klavieru klase un Signe Razalinska, 4.klavieru  klase,
Ieva Vaivare 4.klavieru klase,
Kristaps Sunteiks 5.klavieru klase
Krišjānis Markevičs, 1.sitaminstrumentu spēles klase,
Akordeonistu ansamblis– Vadims Cvetkovs, Emīls Miks Matulēns, Diāna Pauloviča, 
Saksofonu ansamblis– Lizete Zaļkalne, Gerda Veršinska, Elānija Anna Berlinska, Jānis Bubinskis, 
Mārtiņš Bukšs, 6.trompetes klase,
 Rūta Dāboliņa, 5.saksofona klase,
Katrīna Siliņa, 5. vijoles klase,
Saksofonu ansamblis– Rūta Dāboliņa, Jolanta Tarvida, Jānis Bubinskis, Inga Ieva Rotberga,

Laura Pātaga Jelgavas MVS, II kurss
Koris
Pa
ldies pedagogiem  Aivai Avotiņai, Evijai Bonātei, Ligitai Kārkliņai, Līgai Jaunliniņai,  Laurai Meždreijai, Danai Atslēgai,  Ingai Bukšai, Ievai Ūdrei, Antrai Rušmanei, Inetai Pilvertei, Aināram Pilvertam, Jurim Krūmmalim un Valdim Avotiņam par audzēkņu sagatavošanu koncertam!
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


Festivāls "Nāc, ieklausies dabā" Bauskas Mūzikas skolā 
 

   


  Saulainām rokām atnāca burvis, atslēdza smiedamies debesu durvis...
/Vilis Plūdons”/
Ar saulainiem smaidiem arī Bauskas Mūzikas skolas kolektīvs atvēra savas skolas durvis un  aicināja ciemiņus uz muzikālo pasākumu- festivālu. Mūsu skolas audzēkņi un pedagogi arī šajā sezonā turpina aktīvi koncertēt, piedalīties  konkursos un festivālos un arī paši uzņem  ciemiņus. 2.aprīlī Bauskas Mūzikas skolas kolektīvs,  kopā ar zaķu tēvu un zaķu māti, uzņēma 39 2.klašu klavierspēles audzēkņus no deviņām reģiona Mūzikas skolām. Uz Bausku ciemos atbrauca  jaunie pianisti no Dobeles, Iecavas, Jelgavas, Ozolnieku, Salgales, Skrīveru, Tukuma un Vecumnieku mūzikas skolām. Festivālu nolēmām veltīt mūsu izcilā novadnieka Viļa Plūdoņa 140. jubilejai. Tādēļ arī skolas apkārtnē novietojām  V. Plūdoņa populārākos dzejas tēlus – zaķus garaušus. Festivālu iesākām  ar V.Plūdoņa dzejas rindām,  pasākumā ar sirsnīgu uzrunu piedalījās arī Bauskas novada domes deputāte Inita Nagņibeda. Visi pasākuma dalībnieki un pasākuma viesi varēja ieklausīties V.Plūdoņa mīļākā instrumenta- vijoles radītājā noskaņā. Pavasarīgu skaņdarbu vijolei  spēlēja mūsu jaunā vijolniece Katrīna Siliņa. Pēc Katrīnas atskaņotā skaņdarba par tauriņiem, jaunie klavierspēles talanti aicināja „ieklausīties dabā”, kura šobrīd ir pamodusies un raisa priecīgu noskaņu un draiskas melodijas. Viņu izpildītajos skaņdarbos varēja atpazīt gan putniņus, gan lācīti un zaķīti, gan dzeguzi un dzeni, gan jautrās vāverītes, gan neskaitāmus citus dabas tēlus. Bauskas Mūzikas skolas audzēkņi savā priekšnesumā iekļāva mūsu novadnieka, dzejnieka Viļa Plūdoņa dzejas tēlus no visiem zināmās „Zaķīšu pirtiņas”. Klaviermūzikas skanējums,  jaukais vizuālais Mūzikas skolas zāles noformējums, pasākuma pārdomātais, interesantais scenārijs, SIA „ Bauskas alus” sponsorētās dāvanas, ar Bauskas novada domes atbalstu sarūpētās dāvanas,   nošu rakstiem apvītie puķu podiņi un festivāla dalībnieku īpašie tērpi kopā radīja pozitīvu, pavasarīgu un mīļu noskaņu, kuru, ceram, uz savām mājām aizveda visi festivāla dalībnieki. Bijām ļoti priecīgi un gandarīti par  ciemiņu smaidiem un labajiem vārdiem, kas tika veltīti gan visiem mazajiem māksliniekiem, gan mūsu skolas kolektīvam.

Jauku, skanīgu un zaļu pavasari visiem vēlot- Bauskas Mūzikas skolas direktore  Anita Velmunska 
 
Saskaņā ar 2013. gada 26. septembra Bauskas novada domes lēmumu "Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu" informējam, ka:
  • Vecāku līdzfinansējuma summa mēnesī ir euro 9,96.
  • Instrumenta īres maksa mēnesī ir euro 4,27.
  • Papildus pedagoģiskās stundas izcenojums ir euro 5,83.
  • Jauniešu un pieaugušo maksas izglītības vienas mācību stundas izcenojums ir euro 7,39.
 
Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas Mūzikas skola” bankas konts
Bauskas Mūzikas skola                                                    
Reģ.Nr. 90000035497                                                        
Upmalas iela 5, Bauska, LV 3901                                      
AS „SEB banka”                                                   
Konta Nr. LV72UNLA0050019542339

 
 
Pianista A.Cingujeva un čellista Valtera Pūces koncerts         
 
Lai  Bauskas Mūzikas skolas  un Iecavas Mūzikas un mākslas skolu audzēkņiem, viņu vecākiem un pedagogiem dotu iespēju apmeklēt kvalitatīvu un augstvērtīgu klasiskās mūzikas koncertu uz Bausku muzikālā ceļojumā devās divi jaunie mūziķi- pianists Artūrs Cingujevs un čellists Valters Pūce.  Artūrs Cingujevs ir absolvējis P.Čaikovska Maskavas Valsts konservatoriju ar zelta medaļu, kā arī pabeidzis aspirantūru. Artūrs arī šobrīd turpina sevi profesionāli pilnveidot, jo studē Bernes Mākslu augstskolā maģistratūrā “Master Specialized Music Performance”. Piedalījies koncertos un festivālos Baltijas valstīs, Vācijā, Francijā, Polijā, Zviedrijā, Holandē, Čehijā, Slovākijā, Šveicē un Krievijā. Artūrs Cingujevs ir vadījis meistarklases Krievijā, Šveicē, kā arī Latvijā. No 2013. gada piedalās festivāla "Summertime", kā arī konkursa "Ineses Galantes Talanti.lv" organizēšanā.
Čellists Valters Pūce absolvējis Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolu un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju. Valters čella spēli turpināja  apgūt Mūzikas un mākslas augstskolā Leipcigā, ir  ieguvis maģistra grādu Briseles Karaliskajā mūzikas Akadēmijā pie prof. Jeroena Reullinga. Savu prasmi Valters papildinājis pie atzītiem čella spēles meistariem- Fransa Helmersona, Mišas Maiska, Maksima Utkina, Bernarda Grīnhausa un Tilmana Vika.
Kā aktīvais dalībnieks piedalījies Kronbergas Akadēmijas meistarklasēs. Valters piedalījies arī atsevišķos muzikālos projektos, sadarbojies ar gruzīnu etnodžeza grupu The Shin, ansambli Marana, koncertējis kā solists kopā ar diriģentiem Normundu Šnē, Andri Veismani, Andri Vecumnieku, u.c.. Paralēli čella spēlei Valters ir grupas DaGamba orģināldarbu autors.
Valtera Pūces un Artūra Cingujeva muzikālās savienības  pirmsākumi meklējami 10 gadus senā pagātnē satiekoties Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā. Sajūtot radniecīgu domāšanu un muzikālo izpratni izveidojās duets, kas pēc daudziem studiju gadiem ārzemēs atkal apvienojās, lai sniegtu koncertus.
Ļoti veiksmīgs šī  dueta projekts ir koncertuzdevums Teleports, kas ir netradicionāls, multimediāls un mūsdienīgs klasiskās mūzikas pasniegšanas veids. Ar mūziķu virtuozi niansēto priekšnesumu un Daces Pūces videogleznu palīdzību tiek radīta noskaņa, palīdzot klausītājam aizceļot citā laikā un telpā.
Koncerta sākums bija ļoti  interesants, pārdomāts un dinamiski niansēti attīstošs. Koncerta programmā jaunie mūziķi  piedāvāja  baudīt klasisko mūziku neierastā veidā. Bauskas Kultūras centrā skanēja Ludviga van Bēthovena, Frīdrihs Gulda, Arvo Perta, Astora Pjacollas mūzika.
Skaļus klausītāju aplausus  un neviltotu atzinību  ieguva  jauno mākslinieku izpildītā mūzika. Jaunie atskaņotājmākslinieki  pēc koncerta programmas izpildīšanas aicināja klausītājus  sirsnīgai, nepiespiestai sarunai  par mūziku, mūzikas programmu un instrumentu spēles apguves iespējām  mūzikas skolā, kā arī par  mēģinājumu grafiku, intensitāti un savām sajūtām un pieredzi mācoties mūzikas skolā.  Mākslinieki atbildēja arī uz daudziem jautājumiem par instrumentiem, par repertuāra izvēli un par mūzikas kā svarīgu kultūras sastāvdaļu.

Mūzikas skolu  audzēkņi un pedagogi šo  koncertu novērtēja kā augstvērtīgu  gan izpildījuma, gan atskaņotā repertuāra ziņā, gan noskaņas un mākslinieciskā snieguma ziņā.
 
Citāti  pēc koncerta no Bauskas Mūzikas skolas  audzēknes:
 
„Man ļoti, ļoti patika čella zemā skaņa kopā ar klavierēm. Tur bija labas pozīcijas. Man gandrīz tecēja asaras!”
 
Mamma Ruta par koncertu saka tā: Koncerts man ļoti patika. Maigās čella skaņas ievibrēja manas dvēseles stīgas! Meitas bija sajūsmā!  Burvīga iespēja baudīt augstvērtīgu koncertu Bauskā”.