26. augustā plkst.17.00 skolas zālē
aicinām 1. klases audzēkņu vecākus uz vecāku sapulci


Lūgums 1. klases audzēkņiem līdz 1. septembrim administrācijā
 iesniegt ārsta izziņu (veidlapa Nr. 027/u)


2015./2016. m. g.
UZŅEMŠANAS REZULTĀTI


Uzņemti 1.klasē
Izglītības programma Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle
Laura Andersone
Rūta Ārmane
Toms Čakāns
Marks Gabriels Kalniņš
Kate Kononova
 
Izglītības programma  Stīgu instrumentu spēle – Vijoļspēle
Daniela Glorija Auguste
Aleksa Balinska
Ilze Krasta
Laura Ķibure
 
Izglītības programma Vokālā mūzika – Kora klase
Patrīcija Andžāne
Maija Bāliņa
Sabīne Kate Bramane
Keitija Grigalena
Karīna Melānija Plociņa
Madara Rimeicāne
Elza Stūre
 
Izglītības programma Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle
Mārcis Bīriņš
Dārta Elīza Ezeriņa
Filips Fībigs
Gastons Goževics
Jānis Mišins
Kevins Turāns
 
Izglītības programma Pūšaminstrumentu spēle – Flautas spēle
Paula Druviņa
Sanija Maskale
Leina Simanoviča
Agate Straģe 
 
Izglītības programma Pūšaminstrumentu spēle – Klarnetes spēle
Voldemārs Ezeriņš
 
Izglītības programma Pūšaminstrumentu spēle – Saksofona spēle
Patrīcija Zemture
 
Izglītības programma Pūšaminstrumentu spēle – Trompetes spēle
Renārs Konjuševskis
 
Izglītības programma   Stīgu instrumentu spēle – Ģitāras spēle
Maikls Burmistrovs
Sonora Rone
Darina Staļģevica
Aleksa Šumina
Adrians Rumbenieks
 
  Izglītības programma Sitaminstrumentu spēle
Rihards Dadžāns
 
 
Uzņemti sagatavošanas klasē
 
Izglītības programma Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle
Kitija Mēnese
 
Izglītības programma Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle
Mārtiņš Markevičus
 
Izglītības programma Stīgu instrumentu spēle – Vijoļspēle
Anda Fišere
 
Izglītības programma Pūšaminstrumentu spēle – Klarnetes spēle
Agnis Dārznieks
 
Izglītības programma Sitaminstrumentu spēle
Braiens Burmistrovs

Absolventu svētki- izlaidums 
"Tu tikai ieskanies, lai vari tālāk iet..."Maija nogalē  skaistajā ceriņu ziedēšanas laikā, kopā ar absolventiem priecājāmies par viņu veikumu mūzikas skolā.
Kopīgi atskatījāmies uz pavadīto skanošo laiku Upmalas ielā.


Pateicības diena-pasākums labākajiem audzēkņiem un viņu vecākiem.

5.jūnijā notika pasākums, kurā  tika godināti 52  labākie  skolas audzēkņi un viņu vecāki.
Pasākumā piedalījās Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļas vadītāja Māra Bauvare,
kura sveica visu skolas kolektīvu
ar veiksmīgu mācību gada noslēgumu un labiem sasniegumiem konkursos,.
Pasākumā tika sumināti arī tie pedagogi,
kuru audzēkņi ir guvuši labus panākumus  reģiona un valsts mēroga konkursos.
Par pasākuma skanošo daļu parūpējās mūsu  talantīgās skolas absolventes-
pianiste Katrīna Suroveca un vijolniece Dace Bukša. 
Mūsu labākie audzēkņi- pasākuma dalībnieki - balvu ieguvēji  ar pateicības rakstiem un smaidiem.

Bauskas mūzikas skola aicina audzēkņus 2015./2016. mācību gadam
1. klavieru, vijoles spēles un kora klasē uzņemam 7-8 gadus vecus bērnus, bet akordeona un pūšaminstrumentu (flautas, klarnetes, saksofona, trompetes, trombona, eifonija un tubas), sitaminstrumentu un ģitāras spēles 1. klasē  uzņemam bērnus no astoņu gadu vecuma. Līdztekus individuālajām nodarbībām instrumentu spēlē un dziedāšanā bērni muzikālās spējas var izkopt un attīstīt grupu nodarbībās -  mūzikas mācībā un ritmikā. Sākot ar trešo klasi visiem audzēkņiem ir jāpiedalās kolektīvajā muzicēšanā – korī, pūtēju orķestrī, lauku kapelā vai instrumentālajos ansambļos. Vecāku līdzfinansējuma maksa ir 9,96 euro  mēnesī.
Klavieru un vijoles spēles sagatavošanas klasē uzņemam 6 gadus vecus bērnus, bet pūšaminstrumentu, sitaminstrumentu, akordeona un ģitāras spēles sagatavošanas klasē 7-8 gadus vecus bērnus. Sagatavošanas klases audzēkņiem ir individuālās nodarbības divas reizes nedēļā instrumenta spēlē. Mācību maksa sagatavošanas klasē ir 44,34 euro mēnesī.
2. un 3. jūnijā aicinām bērnus uz konsultācijām, kurās būs iespējams tuvāk iepazīties ar mūzikas skolas piedāvājumu un izvēlēties sev piemērotāko izglītības programmu. Konsultāciju dienā vecākus lūdzam uzrādīt bērna dzimšanas apliecību un iesniegt tās kopiju, kā arī uz skolas veidlapas aizpildīt uzņemšanas iesniegumu. Uzņemšana 4. jūnijā plkst. 12.00.
Piedāvājam mūzikas izglītības iespējas arī pieaugušajiem un jauniešiem. Līdz 6. jūnijam aicinām pieteikties visus interesentus, kuri vēlās uzsākt vai turpināt muzikālo izglītību. Piedāvājam indivuduālās nodarbības instrumentu spēlē vai dziedāšanā vienu reizi nedēļā. Mācību maksa 29,56 euro mēnesī (pie pašreizējām pedagogu algu likmēm).
Tālrunis uzziņām – 27737372; 63923944

  Izskanējis koncerts "Zilā ilgu puķe"


 
 
Bauskas puses  mūzikas mīļotājiem bija iespēja dzirdēt, redzēt,  sajust un arī novērtēt Mūzikas skolas kolektīva  gada  darba   rezultātu.
Programma bija ļoti daudzveidīga un plaša, tai cauri vijās Aspazijas dzejoļa vadmotīvs par zilo ilgu, cerību, mīlestības puķi.
Koncertā  izskanēja ļoti daudzveidīga programma, priekšnesumus sniedza  visu programmu audzēkņi, pirmo reizi koncertā bija iespēja dzirdēt  ģitāras spēli.
Koncerta sākumā skatītāju ausis un acis priecēja  kora dalībnieces, kuras priecēja klausītājus sirdis ar skanīgo, izlīdzināto dziedājumu, bet klausītāju acis tika priecētas
Ar jaunajiem tērpiem.
koncertā uzstājās gan solo mākslinieki, gan  klausītāju vērtējumam tika nodots  duetu,  trio un ansambļu sniegums.
Koncertu kuplināja arī jaunie, talantīgie  Bauskas mūzikas skolas pedagogi. Ar īpašu virtuozitāti un augstu tehnisko meistarību izcēlās jaunā klavierspēles skolotāja Dana Atslēga.
Koncerta noslēgumā  izskanēja   vērienīgs  muzikāls priekšnesums, kurā tika apvienota mūsdienu akadēmiskā mūzika ar horeogrāfijas mākslu deju grupas “Lēra” izpildījumā.
 
Pēc koncerta  daudzi klausītāji atzina, ka skolas kolektīva sniegums ir mākslinieciski augstvērtīgs un kvalitatīvs. Kolektīvs bija gandarīts uzklausot  klausītāju labās atsauksmes par
par  daudzveidīgo  programmu un pārdomāto un  saistošo scenāriju.
 
 
 

 

Sveicam!
Konkursa „Talants Latvijai”

 
 III vietas ieguvēju
 Katrīnu Siliņu
   Ped. Aiva Avotiņa, kcm. Evija Kārkliņa
 
un diplomandi
 Lizeti Zaļkalni
Ped. Juris Krūmalis, kcm. Dana Atslēga
Bauskas un Iecavas  mūzikas skolu pianistu  koncerts


14.aprīlī pie mums klavierspēles  nodaļas audzēkņu koncertu kuplināja arī kaimiņi- Iecavas Mūzikas un mākslas skolas pianisti. Koncertā bija iespēja dzirdēt vairāk kā divdesmit jaunos pianistus. Iecavnieki līdzi bija atveduši skanīgu “ciemakukuli”- krāsainu, daudzveidīgu un interesantu koncertprogrammu. Bauskas Mūzikas skolas audzēkņi pēc uzstāšanās  atzina, ka kopīgais koncerts bija lieliska iespēja, lai varētu iepazīties ar  citas skolas jauno mākslinieku sniegumu, skaņdarbu interpretāciju un izpildījumu. Koncerta klausītāji – audzēkņi, vecāki, pedagogi un citi mūzikas mīļotāji varēja iepazīties ne tikai  ar  pianistu- solistu sniegumu, bet arī dzirdēt cik bagātīgs un  niansēts ir klavieru duetu- ansambļu sniegums. Lai veicinātu abu iestāžu sadarbību, Bauskas Mūzikas skolas jaunie pianisti tika uzaicināti nākošajā pavasarī muzicēt jaunajās Iecavas Mūzikas un mākslas skolas telpās. Jaunie mākslinieki un pedagogi pēc koncerta


Koncerts Bauskas pilsētas pamatskolā 

Jauno pianistu festivāls Engurē 

1.aprīlī Bauskas Mūzikas skolas  2.klašu pianisti devās uz Zemgales reģiona mūzikas skolu profesionālās ievirzes izglītības programmas "Taustiņinstrumentu spēle Klavierspēle" festivālu Engures Mākslas un Mūzikas skolā. 
Festivāla nosaukums- "Vecās jūrnieku lādes stāsts". Festivālā piedalījās Alise Kalderauska, Amanda Madara Geida, Ivo Gailis, Valdis Valters Vanags, Amanda Jēkabsone un duets Elvita Grišule un Lelde Rādena. (skolotājas DZ.Vēvere. L.Jaunliniņa, E.Kārkliņa, L.Kārkliņa) 
Pasākuma dalībnieku pulks bija ļoti kupls, jo  vecā jūrnieka lādi 
apskatīt un  viņa interesantajos stāstos  ieklausīties, kā arī savas klavierspēles prasmes apliecināt bija ieradušies gandrīz  60 mazo pianistu. 
Mūsu jaunie pianisti pēc  uzstāšanās  atzina, ka  dalība festivālā bija ļoti aizraujoša, interesanta, jo tā bija lieliska iespēja dzirdēt citu skolu  audzēkņus atskaņojot vienotas tematikas skaņdarbus.
 

Muzikāla pēcpusdiena Iecavā.

31. martā   Iecavas kultūras namā notika latviešu komponistam Arvīdam Žilinskim veltīts  veltīts muzikāli izglītojošs pasākums.
Iecavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un pedagogi bija sagatavojuši koncertprogrammu.
Koncertā skanēja operetes "Zilo ezeru zemē" fragmenta pārlikums klavieru ansamblim.
Skaņdarbu atskaņoja mūsu skolas klavierspēles skolotājas. 

Pasākuma organizatori bija uzaicinājuši uz koncertu komponista Arvīda Žilinska mazdēlu
Gintu Žilinski un mazmazdēlu Matīsu Žilinski! Koncerts bija sirsnīgs, interesants un saistošs klausītājiem.

Konkurss "Talants Latvijai"      


Uz konkursa “Talants Latvijai” finālu, kurš notiks 3.maijā,  tika izvirzīti trīs mūsu skolas jaunie talanti- saksofonistes Lizete Zaļkalne un  Jolanta Tarvida (ped.Juris Krūmmalis, koncertmeistare Dana Atslēga)  un vijolniece Katrīna Siliņa (pedagogs Aiva Avotiņa, koncertmeistare Evija Kārkliņa).

Sveicam!              Aktīvi tika pavadīta pavasara brīvlaika nedēļa muzicējot  un pieslīpējot apgūto repertuāru,  gatavojoties atbildīgam konkursam “Talants Latvijai”, kurš notiek Latviešu Biedrības namā Rīgā. Koncertcikls- konkurss "Talants Latvijai" iedibināts 1991. gadā, tā ietvaros  katru gadu tiekas Latvijas mūzikas skolu audzēkņi - spoži jaunie  talanti. Jaunajiem mūziķiem koncertos tiek dota iespēja sevi apliecināt, uzstājoties galvaspilsētā. Daudziem koncertcikla- konkursa „Talants Latvijai” laureātiem tas bijis pirmais solis uz panākumiem, kas ļauj piedalīties prestižos starptautiskajos konkursos, kā arī ierosme izvēlēties profesionāla mūziķa ceļu.
       Mūsu skolu konkursā pārstāvēja  trīspadsmit jaunie mūziķi, kuri ir izturējuši atlases kārtu skolā. Konkurss tiek organizēts  tā, ka jebkurš klausītājs, interesents var apmeklēt konkursu un iepazīties ar Latvijas mūzikas skolu audzēkņu sniegumu un izpildījuma  kvalitāti. Protams, ka  audzēkņu sniegumu vērtē profesionāla žūrija un tikai  tie audzēkņi, kuru sniegums tiek novērtēts ļoti  augstu, tiek izvirzīti uz nākamo kārtu. Konkursā Latviešu biedrības nama Zelta zālē uzstājās jaunās vijolnieces Līga Vaivare, Ance Ūdre, Katrīna Siliņa, flautistes Evelīna Ģeidāne,  Digna Ladiga, saksofonistes Lizete Zaļkalne, Gerda Veršinska, Jolanta Tarvida, Rūta Dāboliņa, eifonija  klases audzēknis Kārlis Helvigs, pianiste Samanta Strautniece un akordeonists Vadims Cvetkovs. 
Sveicam!
Jauno vijolnieku konkursa „Deju burvība”
 I vietas ieguvēju
 Katrīnu Siliņu
 


Starptautiskā akordeonu ansambļu konkursa
III vietas ieguvējus
  Diānu Pauloviču, Emīlu Miku  Matulēnu, Vadimu Cvetkovu
 
un skolotājas Aivu Avotiņu, Antru Rušmani
       un koncertmeistari Eviju Kārkliņu 
Zēnu koncerts "Tik dēļ Jums...."


4.martā  mūs ar  skanīgiem  priekšnesumiem priecēja skolas zēni un pedagogi. Priekšnesumus sniedza zēni- vijolnieki, ģitāristi, pianisti, pūtēju nodaļas puiši, akordeonisti un ritmikas grupas zēni.Koncertu  noslēdza  skolotāju Jura, Aināra, Valda, Andreja un mazā trompetista Ralfa Milašuna skanīgais ansamblis.Pasākumu sirsnīgi,atraktīvi vadīja  topošais absolvents,skolas  padomes aktīvists Matīss Kataņenko. Tā kā ieeja koncertā bija -viens smaids, tad smaidījām mēs visas- koncerta klausītājas, līdzjutējas un atbalstītājas. Paldies puišiem un skolotājiem par  svētku sajūtu un smaidiem ceļā uz pavasari!


"Zemgales akordeonists 2015 "
Bauskas Mūzikas skolas audzēkņi šajā mācību gadā ir uzrādījuši mākslinieciski augstvērtīgu sniegumu  un ir augsti novērtēti dažādos reģiona konkursos. Kā apliecinājums tam ir  arī Bauskas Mūzikas skolas akordeonistu trio I vieta Zemgales reģiona Akordeona ansambļu konkursā. Lai veicinātu Zemgales reģiona mūzikas skolu akordeona klases audzēkņu profesionālo izaugsmi un koncertdarbību,  Dobeles Mūzikas skola  jau ilggadēji organizē festivālu jaunajiem akordeonistiem, kura ietvaros notiek konkurss reģiona mūzikas skolu akordeona ansambļiem vai solistiem. Šis bija jau divpadsmitais Zemgales  akordeonistu festivāls „Zemgales akordeonists 2015” ar nosaukumu „Laikam skrienot”, kura ietvaros notika arī ansambļu konkurss, kurā savu māku rādīja Zemgales mūzikas skolu akordeonistu ansambļi, cīnoties par iespēju sevi pierādīt Starptautiskajā akordeonu ansambļu konkursā.
Bauskas Mūzikas skolas akordeonistu trio- Diānas Pavlovičas, Emīla Mika Matulēna un Vadima Cvetkova muzikāli spilgtais un emocionāli piesātinātais sniegums pārliecināja gan klausītājus, gan žūrijas komisiju. Zemgales reģiona akordeonu ansambļu konkursā tika iegūta I vieta un iespēja sevi pierādīt Starptautiskajā akordeonistu ansambļu konkursā, kurš notiks 13.martā Limbažos. Prieks un gandarījums par paveikto ir jauno akordeonistu skolotājai Antrai Rušmanei, kura atzīst, ka pats lielākais pārbaudījums vēl priekšā, jo jāaizstāv būs netikai skolas, bet arī visa Zemgales reģiona akordeonistu vārds - tas ir liels gods un pienākums.
Festivāla vakara koncertā klausītājus ar savu virtuozo spēli pārsteidza mūsu skolas 4.akordeona klases audzēknis Vadims Cvetkovs, kura izpildījumā skanēja Jurija Granova skaņdarbs „Naktstauriņš”- tas bija fantastiski spožs un tehnisks naktstauriņa lidojums mūzikas skaņās. Festivāla intriģējošākais un spilgtākais brīdis vienmēr ir apvienotā orķestra uzstāšanās noslēguma koncertā, kad kopīgai muzicēšanai uz skatuves uznāk vairāk par 50 akordeonistiem. Tie ir skaisti mirkļi, kad mazie mūziķi kopā ar saviem pedagogiem, satraukumu slēpjot, dodas uz skatuvi, lai iepriecinātu klausītājus. 

Pašā  februāra nogalē mūsu   skolas koris diriģentu I.Bukšas un I.Ūdres vadībā devās uz Jelgavas  Mūzikas vidusskolu, lai piedalītos  Zemgales mūzikas skolu koru sadziedāšanās koncerta- festivālā “Lai sasaucamies, lai dziedam"Lai rosinātu audzēkņu interesi par akadēmisko  mūziku un veicinātu audzēkņu  karjeras  izglītību, sadarbībā ar Bauskas Kultūras centru, 18. februārī notika Rīgas kameransambļa koncerts. Uzstājās   trio  – flautiste Rūta Īzāka, čellists Mārcis Kuplais un pianiste Ilze Kundziņa. Romantiskās mūzikas programmā mūziķi apvienojās gan trio, gan arī solo numuros. Jāpiebilst, ka pianiste Ilze Kundziņa ir  pašreizējā skolotāja Bauskas Mūzikas skolas absolventei Katrīnai Surovecai, kura šogad absolvēs Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolu. Koncerts bija  lieliska iespēja mūsu iestādes audzēkņiem, vecākiem un ikvienam klausītājam baudīt kvalitatīvu  mūziku profesionālu izpildītāju interpretācijā.


 

12.februārī  Bauskas Mūzikas skolā notika Latvijas Mūzikas skolotāju festivāls-meistarklase. Koncertā uzstājās  Latvijas Mūzikas skolu pedagogi ar solo un dažādu ansambļu sastāva priekšnesumiem.


Festivāla mērķi  ir rosināt pedagogus pilnveidot savu instrumenta spēles meistarību, rast iespēju mūzikas skolu audzēkņiem, vecākiem, pedagogiem, un citiem interesentiem klausīties pedagogu priekšnesumus, kā arī veicināt pedagogu radošo  izpausmi un dažādot pedagogu komunikācijas iespējas.
Festivāla programmā nav atskaņojamās programmas ierobežojumu. Festivāla organizatori iesaka savās programmās iekļaut vienu vai divus skaņdarbus. Tie pedagogi, kuri koncertē  saņems apliecības  par profesionālās kvalitātes pilnveidi. Mūsu skolā būs  iespēja dzirdēt gan solo mākslinieku sniegumu, gan ieklausīties  dažādu ansambļu sniegumā.  Koncertā uzstājās  pedagogi, kuri lieliski pārvalda flautas, čella, klavieru, vijoles, klarnetes un perkusiju spēli. Īpaši gaidījām  sitaminstrumentu  virtuoza, Strasbūras konservatorijas absolventa, Antona Bruknera Lincas Universitātes maģistra  Guntara  Freiberga uzstāšanos. Viņš guvis panākumus jau vairākos starptautiskos konkursos, kā solists uzstājies ar orķestriem un ansambļiem vairākās valstīs un Latvijā reiz jau nominēts Lielajai mūzikas balvai. Tomēr pēc studijām Eiropā viņš apņēmies nevis veidot karjeru kādā no Eiropas mūzikas kolektīviem, kuros jau ir gadu desmitiem sakārtota tradīcija un vide, bet ar gūto pieredzi un zināšanām atgriezties Latvijā, lai plašāk attīstu šo jomu dzimtenē. Pārsteigumu sagādāja arī sešrocīgi atskaņotais skaņdarbs klavierēm.
Pagājušajā gadā šāds festivāls notika Mārupes Mūzikas un mākslas skolā un tajā piedalījās arī mūsu iestādes pianistes Evija Kārkliņa un Dana Atslēga.  

 Koncertā uzstājās arī mūsu skolas pedagogi Zane Jurēvica, Jekaterina Rosuščana, Dana Atslēga, Laura Meždreija un Evija Kārkliņa.
Koncerts bija kupli apmeklēt. Jauninājumu tradicionālajā meistarklases noskaņā ieviesa Bauskas Mūzikas skolas direktore ar saviem audzēkņiem -  izsludinot konkursu uz „Pārsteiguma balvu”. To varēja iegūt pedagogs pēc klausītāju – mūzikas skolas audzēkņu balsojuma.

Šoreiz par balvas īpašnieku kļuva  Guntars Freibergs no Mārupes, kura uzstāšanos pavadīja pat ovācijas.
Koncerta pozitīvo noskaņu veidoja arī   iestādes un koncerta zāles noformējums ar sarkano sirsniņu akcentiem. 


Valsts konkursu 2.kārtas rezultāti 

17.janvārī  uz Valsts konkursa 2.kārtu devās arī mūsu sitaminstrumentu nodaļas audzēknis Armands Rutkovskis. Īpaši priecīgi esam par mūsu jaunā bundzinieka sniegumu konkursā, jo mūsu skolā tikai otro gadu tiek realizēta sitaminstrumentu programma. Armanda ritmiski precīzais priekšnesums tika labi  novērtēts, jo tika iegūts Atzinības raksts. Tā kā šis bija pirmais konkurss sitaminstrumentu programmā, kurā piedalījāmies, satraukums bija arī Armanda skolotājam Valdim Avotiņam, jo Armanda  gatavošana un uzstāšanās konkursā Valdim bija debija kā pedagogam.

 

Bauskas Mūzikas skolas audzēkņi  savu pedagogu vadībā šobrīd gatavojas konkursiem, kuros savā meistarībā „jāspēkojas” ar nopietniem konkurentiem. Lai gan  emocijas un muzikālās sajūtas bieži ir grūti novērtēt,  taču  neatlaidīgs un mērķtiecīgs darbs  ir  solis  uz panākumiem un godalgotām vietām arī mūzikas jomā. Sestdien,  10.janvārī   savas prasmes, talantu un muzikalitāti demonstrēt devās tie  Bauskas Mūzikas skolas pūšaminstrumentu nodaļas  audzēkņi, kuri izcīnīja ceļazīmes dalībai Valsts  konkursa 2.kārtā  Jelgavas mūzikas vidusskolā.   Muzicēt uz Jelgavu devās flautas klases audzēknes Patrīcija Paula Lazdāne un  Arta Tīna Leimane, saksofona klases audzēknes Lizete Zaļkalne, Gerda Veršinska, Jolanta Tarvida un Rūta Dāboliņa, eifonija klases audzēknis  Kārlis Helvigs.
 
Konkursu organizē Latvijas Nacionālais Kultūras centrs, sadarbībā ar reģionālajiem metodiskajiem centriem. Konkursa mērķis ir attīstīt audzēkņu profesionālās prasmes un uzstāšanās kultūru pūšaminstrumentu spēlē, kā  pārraudzīt izglītības kvalitāti profesionālās ievirzes mūzikas izglītības sistēmā - mācību darba procesu, pedagogu un audzēkņu darba rezultātus.
Profesionāla konkursa žūrija, klausoteis  konkursa dalībnieku sniegumu   vērtēja  skaņdarba izpildījuma tehnisko precizitāti,  skaņas kvalitāti un māksliniecisko  izpildījumu.
Esam ļoti gandarīti par mūsu  skolas pūšaminstrumentu nodaļas audzēkņu sniegumu. Rūta Dāboliņa pārliecinoši, tehniski precīzi  un emocionāli atskaņoja R.Makkera sakņdarbu „Žonglieris” un R.Šūmaņa „Fantastisko skaņdarbu Nr.1”. Konkursa žūrija īpaši uzteica Rūtas skaisto- klasiski izkopto  instrumenta skanējuma toni. Rūtas muzikālais priekšnesums tika augsti novērts- pārliecinoši iegūta 1. vieta kā arī gods un pienākums pārstāvēt Zemgales reģionu valsts konkursa 3.kārtā- Rīgā, kur savā meistarībā sacentīsies labākie Latvijas mūzikas skolu saksofonisti.
Rūtas skolotājs Juris Krūmmalis atzīst, ka dalība  konkursā ir vērtīga gan audzēkņiem, gan pedagogiem, jo tiek dota iespēja  iepazīties ar citu skolu jauno mūziķu sniegumu, izvēlēto repertuāru un  instrumenta spēles tehniskajiem paņēmieniem. Jaunā saksofoniste atzīst, ka dalība konkursos un piedalīšanās dažādos koncertos ir iespēja sevi pilnveidot,  izprast skaņdarba kompozīciju un uzbūvi, kā arī saņemt  profesionālas  žūrijas vērtējumu un ieteikumus turpmākajai radošajai attīstībai. Rūtas Dāboliņas koncertmeistare ir Dana Atslēga. Lepojamies ar konkursa laureātiem- Atzinības rakstus par  sniegumu  ieguva arī 6.saksofona klases audzēkne Jolanta Tarvida un pedagoga A.Pilverta 4.eifonija klases audzēknis Kārlis Helvigs (koncertmeistare I.Pilverte). Sagaidām ciemiņus no Ukrainas.

 
12.janvārī  mūsu skolā viesosies  28 bērni no Ivanofrankovskas apgabala Ukrainā, kuru tēvi piedalās karadarbībā, aizstāvot Ukrainas teritoriālo nedalāmību. Bērni ir ieradušies  Latvijā  pēc Jelgavas novada pašvaldības uzaicinājuma un šajā laikā viņiem tiks organizētas ekskursijas pa Latviju, kā arī iespēja tikties ar interesantiem cilvēkiem un vienaudžiem no Jelgavas un Bauskas novada 
 
Lai nodrošinātu jauniešiem saistošas aktivitātes un iepazīstinātu viņus ar Latvijas kultūru un tradīcijām esam ieplānojuši sniegt audzēkņu koncertu, kā arī notiks  tikšanās ar Codes pagasta sertificētās bioloģiskās zemnieku saimniecības "Vaidelotes" saimnieci Dairu Jātnieci. Koncerts- tikšanās ar komponistu Vilni Salaku!


 
     Novembra nogalē mūsu  skolā viesojās komponists, folklorists un kokles speciālists, Jāzepa Vītola Valsts konservatorijas absolvents, maģistrs,  kompozīcijas un teorētisko priekšmetu pedagogs, docents, komponistu savienības biedrs Vilnis Salaks. Komponistam ir bagāts radošais pūrs-  5 simfonijas, 2 simfoniskās poēmas, 5 koncerti, svītas, skaņdarbi visiem simfoniskā orķestra instrumentiem, 60 latviešu tautas dziesmu apdares simfoniskam orķestrim. Kopā uzrakstīti pāri par 1800 skaņdarbu. Vilnis Salaks savā raženajā mūziķa mūžā par galveno arvien uzskatījis darbu ar latviešu tautas dziesmām. Tāpēc arī Bauskas Mūzikas skolas audzēkņi, savu pedagogu risināti,  komponistu iepriecināja  ar viņa veidotajām kompozīcijām, tautas dziesmu apdarēm un aranžējumiem.
Koncertā uzstājās kora klases, akordeona, klavieru, vijolspēles nodaļu audzēkņi, izpildot gan solo dziesmas, gan instrumentālo mūziku. Mazajiem māksliniekiem izvēlēties atbilstošus  skaņdarbus no bagātīgā komponista daiļrades klāsta  un  sagatavot  tos kā koncertuzdevumus palīdzēja skolotājas Dz.Vēvere, L.Kārkliņa, L.Jaunliniņa, E.Bonāte, A.Rušmane, I.Bukša, I.Ūdre, A.Avotiņa. Komponists īpaši uzteica mūsu audzēkņu I.Vaivares, K.Sunteika,  N.Platās, A. Jonases, K.Siliņas un M. Kaņepa muzikālo sniegumu. Pēc koncerta komponists abildēja uz daudziem audzēkņu jautājumiem, kā arī visi mākslinieki saņēma komponista autogrāfu uz  skaņdarbu nošu lapām.
       Savukārt, mūsu skolas  jaunie vijolnieki, pirms svarīgas uzstāšanās vijolnieku  konkursā Rīgā, A.Dombrovska mūzikas skolā, devās uz Auces mūzikas skolu, lai kopīgi muzicētu.
     Visu decembri skanošie vakari mūsu skolā pulcēs  audzēkņu ģimenes un citus klausītājus, jo visi jaunie mākslinieki  rādīs savas prasmes  nodaļu koncertos.
Savukārt, Ziemassvētku gaidīšanas laikā,  16. decembrī plkst. 17.00, Bauskas Kultūras centrā gaidīsim klausītājus mūsu koncertā "Sniegpārslu virpulī", lai kopīgi  izjustu mūzikas spēku un trauslumu, varenumu un maigumu.
Lai  gaišs un mierīgs  lielā brīnuma gaidīšanas laiks, lai četru Adventes sveču gaisma lej  mieru un  ieber gaišumu dvēselēs!
 
Direktore  Anita Velmunska
 

ESAM AKREDITĒTI UN GANDARĪTI PAR MŪSU DARBA AUGSTO NOVĒRTĒJUMU!


   Bauskas Mūzikas skolā  rudenī viesojās mūzikas  un izglītības darba eksperti, lai izvērtētu mūsu iestādes sniegto izglītības kvalitāti visās izglītības darbības pamatjomās. Esam ļoti gandarīti par  mūsu iestādes darba labo novērtējumu, jo tādās jomās kā psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana, atbalsts personības veidošanā, atbalsts mācību darba diferenciācijai, sadarbība ar izglītojamā ģimeni, mikroklimats, personālresursi, iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana,  iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība, iestādes sadarbība ar citām institūcijām,  tika  iegūts  visaugstākais vērtējums, pārējie kritēriji tika novērtēti kā labi. Īpaši tika uzteikta  labā  sadarbība ar pašvaldību un aktīvā  radošā darbība, kā arī  audzēkņu sasniegumi. 


 
 
 
Bauskas Mūzikas skolā, neilgi pirms 3.Rīgas starptautiskā jauno pianistu  konkursa ar savu konkursa programmu koncertu sniedza  mūsu skolas absolvente Katrīna Suroveca. Jauno pianistu konkurss ir veltīts muzikālās folkloras, klasiskā baleta un operas melodiju popularizēšanai akadēmiskajā klavierspēlē solo un ansamblim četrrocīgi, atvērts dalībai visu tautību jaunajiem pianistiem pasaulē vecumā līdz 20 gadiem un publiskos koncertpriekšnesumos pieejams plašai sabiedrībai.
Šogad konkursā Rīgā uzstājās  67 dalībnieki no 11 valstīm.
Šobrīd Katrīna mācās Jāzepa Mediņa Mūzikas vidusskolas 4.kursā. Jaunās un talantīgās pianistes solokoncerta programmu palīdzēja sagatavot viņas skolotāja Ilze Kundziņa. Katrīnas skolotāja ir piedalījusies un ieguvusi godalgotas vietas vairākos starptautiskos pianistu konkursos, kā arī uzstājusies solo un kamermūzikas koncertos Latvijā, Somijā, Nīderlandē, Vācijā, ASV. Kops 2013. gada viņa ir lektore Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Vispārējo klavieru katedrā.
Katrīna Suroveca no 2002.gada līdz 2011.gadam mācījās Bauskas Mūzikas skolas profesionālās ievirzes izglītības programmā „Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle”. Katrīna mācību laikā savu skolas biedru vidū izcēlās ar īpaši spilgtu talantu, lielām darba spējām un teicamām sekmēm. Katrīna Suroveca aktīvi koncertēja, ar savu tehniski spožo un emocionāli spilgto sniegumu iepriecinot klausītājus dažādos pilsētas un novada koncertos un pasākumos.  Bauskas Mūzikas skolā Katrīnas  skolotāja bija Ligita Kārkliņa. Skolotāja ir gandarīta par savas audzēknes sniegumu, radošo izaugsmi un tehnisko izpildījumu.
Jaunā pianiste Bauskā izpildīja visu konkursa programmu stundas garumā. Audzēkne gatavojas nopietnam pianistu konkursam oktobra beigās, tāpēc programmas apspēlēšana plašākai publikai ir viens no veiksmīga pianista neatņemamām sastāvdaļām. Patiesi liels prieks bija vērot Katrīnas muzikālo, emocionālo, pianistisko sniegumu – no smalki filigrāna piesitiena Ravēla „Atspulgos”, līdz akordu pilnām faktūrām F.Lista „Sonātē”; no klasikas – J.S.Baham, līdz mūsdienu mūzikai – P.Plakidis „Tokāta”. Koncertā Katrīna izpildīja baroka laika  dižgara  J. S. Baha  Itāļu koncerta  Fa mažorā 1.daļu,latviskās intonācijās ieturētās  Jāzepa Vītola divas  tautasdziesmas, tehniski sarežģītās un dinamiski piesātinātās S.Rahmaņinova etīdes-gleznas.
Ar aizturētu elpu klausītāji zālē baudīja īstu klaviermūzikas pēcpusdienu, un katrs no viņiem tajā vakarā aiznesa mājās kādu nelielu daļiņu no klasiskās mūzikas lielās pūra lādes!
Ļoti priecājamies par sadarbību, kas ir izveidojusies ar Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas klavieru nodaļu, un nu jau tā ir izveidojusies par tradīciju. Pagājušo gadu pie mums viesojās 4.kursa studente Gita Tarasova ar savu diplomeksāmena programmu (skolotāja Daiga Blumberga).
Bauskas novada dome  sniedza finansiālu  atbalstu   Katrīnas Surovecas dalībai šajā konkursā.
Katrīna Surovecas sniegums konkursā tika  augstu novērtēts- iegūta  2.vieta.
Vēlam neizsīkstošu enerģiju jaunajiem māksliniekiem, viņu skolotājiem un uz tikšanos  koncertos!
 
 

,
.

Ir dziļi ievilkta elpa,
ir  izdzīvota, izspēlēta, vasara mūsu pilsētā un
katram savā mājā, izgaršota un  izsmaržota vasara  siena vālā,
pļavās un lavandu ārēs, ir rindās putni un tupeņu lauks
Rakstos domas un lapas stājas.
Kārtībai jābūt, kad septembris
Savējos saskaita mājās.


Te nu mēs esam- skanošais  Bauskas Mūzikas skolas kolektīvs- 180 audzēkņi, tostarp- 46 pirmklasnieki.
un 23 pedagogi.
 

Mēs- Bauskas Mūzikas skolas pedagogi un audzēkņi sarunājamies  
skaņu valodā- valodā, kura mūsu skolā nav svešvaloda. 
 Mūsu skola attīstās un paplašinās, pie mums var apgūt 13 programmas, šogad uzsākam īstenot jaunu- ģitārspēles programmu. Darbu sāk jaunais pedagogs- ģitārspēles pedagogs Andrejs Žiļskis, skolā atgriežas vijoļspēles skolotāja Jekaterina Rosuščana un flautas pedagoģe Zane Jurēvica.
 Skola veicina talantīgo audzēkņu līdzdalību konkursos, festivālos un projektos, vasaras nometnēs, bet  finansiāls atbalsts jau vairāku gadu garumā tiek sniegts  no Bauskas  novada domes Lai sekmētu Skolas audzēkņu talantu attīstīšanu, motivētu viņus uz labāku  sasniegumu attīstību, kā arī  atbilstoši novērtētu viņu sasniegumus un uzrādītos darba rezultātus,  iepriekšējā mācību gadā naudas  un Uzslavas rakstus saņēma mūsu skolas jaunie talanti, kuri tika  svinīgi godināti  novada pasākumā. Mūsu topošie absolventi saņem  arī ikmēneša stipendijas par ļoti labiem sasniegumiem mācībās. Arī ceļš līdz mūzikas skolai ir gluds un noasfaltēts. Esam papildinājuši materiāltehnisko nodrošinājumu-Skola ir novada mūzikas dzīves un kultūrvides veidotāja. Skolas koncertus apmeklē Bauskas, Rundāles un Iecavas novadu iedzīvotāji, Skolas kolektīvi un individuālie izpildītāji aktīvi iesaistās dažādos novada kultūras pasākumos.
Pagājušajā  radošajā sezonā esam  muzicējuši 43 reizes-  gandrīz pusotru mēnesi pēc kārtas,  gan kuplinot novada, skolu, kultūras centra organizētos pasākumus.                  
 Ir iegādāta interaktīvā tāfele, jauni instrumenti, nošu pultis,  ģitāras u.c. 
Mūzikas izglītība ir mūsdienu izglītības neatņemama sastāvdaļa, kas veido sabiedrības attīstības līmeni kopumā. Radošā kultūrizglītība ir nepieciešama, lai padarītu dzīvi krāsaināku, paplašinātu mūsu redzesloku un bagātinātu garīgo pasauli. Par to liecina virkne mūziķu un mūzikas pedagogu, kuri mūzikas izglītības pamatus apgūt  sākuši Bauskas Mūzikas skolā. Skola, kurā tiek pastāvīgi uzturēta labvēlīga vide katra audzēkņa izaugsmei, radošai izpausmei un mācīšanās iemaņu attīstībai, izmantojot mūsdienīgas mācību metodes. Mēs esam Skola, kurā skolotāji strādā ar prieku un spēj iedvesmot audzēkņus savu talantu attīstīšanai. Par to liecina Skolas klavierspēles pedagoģes, metodiskās komisijas vadītājas, koncertmeistares Evijas Bonātes darba un profesionālās darbības augstais novērtējums. 2013.gadā  skolas pedagoģe ieguva Bauskas novada konkursa „Gada Skolotājs” titulu  izcīnot galveno nomināciju starp interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogiem. 
 

 


Mūsu izlaiduma svētku diena!


Mūsu prieks un lepnums- 18 jaunie mūziķi un viņu  radošie pedagogi.


Mūzika ienes cilvēka dvēselēs plašumu, garā spēku
Sirdī maigumu un siltumu
Prātā gaismu un brīvību, bet mēs šo mūzikas spēju  uzturam dzīvu savā skolā
Ir tevī, ir manī mūzikai mājas, visas notis septiņas ar tevi, ar mani rotaļājas,
Ir aizvadīti daudzi skanoši gadi  ar paveiktiem darbiem, ar piepildītiem sapņiem un īstenotām iecerēm, esam gandarīti par savu gudro, radošo, centīgo, čaklo, apņēmīgo, aktīvo, enerģisko jauno mūziķu  sniegumu. Esam priecīgi par jauno talantu izaugsmi un uzsākto  ceļu uz savu zvaigžņu  stundu. Mūs  kopā vieno iegūtās zināšanas, muzicēšanas prasmes un uzkrātā skatuves pieredze,  kas prasa no  ikkatra  disciplinētību, atbildību, spēku, neatlaidību, gudrību sava talanta attīstīšanā. Panākumi rodas pamatīga darba rezultātā, kam klāt nāk gribasspēks, mērķtiecība un liela uzņēmība. Gribas, lai mūsu kopīgais darbs nebūtu veltīgs, lai jūs ne tikai priecātos par panākumiem, bet  lai tiktu izdzīvotas, piedzīvotas   pozitīvas emocijas, lai  muzicēšana radītu  prieku un gandarījumu.
Mēs satikāmies, lai ieraudzītu viens otrā to brīnumu, ko ikdienā nepaspējam ieraudzīt,   lai dalītos savā priekā, priecātos par savu un  citu veiksmi, panākumiem un  apjaustu, ka ikviena cilvēka  vislielākā vērtība ir  viņš pats. 

 

Direktore Anita Velmunska 


Bauskas mūzikas skola aicina audzēkņus 2014./2015. mācību gadam

          1. klavieru, vijoles spēles un kora klasē uzņemam 7-8 gadus vecus bērnus, bet akordeona un pūšaminstrumentu (flautas, klarnetes, saksofona, trompetes, trombona, eifonija un tubas), sitaminstrumentu un ģitāras spēles 1. klasē  uzņemam bērnus no astoņu gadu vecuma. Līdztekus individuālajām nodarbībām instrumentu spēlē un dziedāšanā bērni muzikālās spējas var izkopt un attīstīt grupu nodarbībās -  mūzikas mācībā un ritmikā. Sākot ar trešo klasi visiem audzēkņiem ir jāpiedalās kolektīvajā muzicēšanā – korī, pūtēju orķestrī, lauku kapelā vai instrumentālajos ansambļos. Vecāku līdzfinansējuma maksa ir 9,96 euro  mēnesī.
      Klavieru un vijoles spēles sagatavošanas klasē uzņemam 6 gadus vecus bērnus, bet pūšaminstrumentu, sitaminstrumentu, akordeona un ģitāras spēles sagatavošanas klasē 7-8 gadus vecus bērnus. Sagatavošanas klases audzēkņiem ir individuālās nodarbības divas reizes nedēļā instrumenta spēlē. Mācību maksa sagatavošanas klasē ir 44,34 euro mēnesī (pie pašreizējām pedagogu algu likmēm).
               2. un 3. jūnijā aicinām bērnus uz konsultācijām, kurās būs iespējams tuvāk iepazīties ar mūzikas skolas piedāvājumu un izvēlēties sev piemērotāko izglītības programmu. Konsultāciju dienā vecākus lūdzam uzrādīt bērna dzimšanas apliecību un iesniegt tās kopiju, kā arī uz skolas veidlapas aizpildīt uzņemšanas iesniegumu. Uzņemšana 4. jūnijā plkst. 12.00.
          Piedāvājam mūzikas izglītības iespējas arī pieaugušajiem un jauniešiem. Līdz 6. jūnijam aicinām pieteikties visus interesentus, kuri vēlās uzsākt vai turpināt muzikālo izglītību. Piedāvājam indivuduālās nodarbības instrumentu spēlē vai dziedāšanā vienu reizi nedēļā. Mācību maksa 29,56 euro mēnesī (pie pašreizējām pedagogu algu likmēm).

Tālrunis uzziņām - 63923944; 63923943
Ar ziedu zīmuli delnā es pavasarim  vēstuli rakstu
Zaļajā klajumā  lieku vizbuļu   burtus,
Zvaigžņotas frāzes, ievziedu   komatus un
Pureņu  domuzīmes, nedaudz apmulsušus   punktus
Bet vējš kā dzēšgumija aizpūš skanīgus vārdus
Kas ierakstīti pieneņu sniegā,   kas izskan dziesmā
Plaukst  zīmulis delnā  man, un   ir  silti, jo dvēsele skan.

 
Bauskas Mūzikas skolas kolektīvs 25.aprīlī aicināja  visus mūzikas mīļotājus kopā ar mums satikt pavasari  un ienirt pumpuru spēkā, atraisīt domas spirgtajam vējam,  ar rudzu zelmeni reizē sazaļot un māllēpēm līdzi uzziedēt. Ar  pavasarīgi zaļu muzikālu koncertuzvedumu ir izskanējis Bauskas Mūzikas skolas gada Zaļais koncerts. Esam gandarīti par veiksmīgo repertuāra izvēli un audzēkņu sniegumu koncertā. Koncertā piedalījās:  
1.-2.klases vijolnieku ansamblis – Ance Ūdre, Līga Vaivare, Niklāvs Rimeicāns,   Elīna Daugule,
1.-2.kora klases ansamblis,
Ance Ūdre, 1.vijoles klase
Patrīcija Paula Lazdāne, 2.flautas klase,
Lizete Zaļkalne, 2.saksofona klase,
Adriana Jonase, 3.klavieru klase,
Klēra Kuļikauska, 3.flautas klase,
Vadims Cvetkovs, 3.akordeona klase,
Leolanda Nicmane 3.klavieru klase un Signe Razalinska, 4.klavieru  klase,
Ieva Vaivare 4.klavieru klase,
Kristaps Sunteiks 5.klavieru klase
Krišjānis Markevičs, 1.sitaminstrumentu spēles klase,
Akordeonistu ansamblis– Vadims Cvetkovs, Emīls Miks Matulēns, Diāna Pauloviča, 
Saksofonu ansamblis– Lizete Zaļkalne, Gerda Veršinska, Elānija Anna Berlinska, Jānis Bubinskis, 
Mārtiņš Bukšs, 6.trompetes klase,
 Rūta Dāboliņa, 5.saksofona klase,
Katrīna Siliņa, 5. vijoles klase,
Saksofonu ansamblis– Rūta Dāboliņa, Jolanta Tarvida, Jānis Bubinskis, Inga Ieva Rotberga,

Laura Pātaga Jelgavas MVS, II kurss
Koris
Pa
ldies pedagogiem  Aivai Avotiņai, Evijai Bonātei, Ligitai Kārkliņai, Līgai Jaunliniņai,  Laurai Meždreijai, Danai Atslēgai,  Ingai Bukšai, Ievai Ūdrei, Antrai Rušmanei, Inetai Pilvertei, Aināram Pilvertam, Jurim Krūmmalim un Valdim Avotiņam par audzēkņu sagatavošanu koncertam!
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


Festivāls "Nāc, ieklausies dabā" Bauskas Mūzikas skolā 
 

   


  Saulainām rokām atnāca burvis, atslēdza smiedamies debesu durvis...
/Vilis Plūdons”/
Ar saulainiem smaidiem arī Bauskas Mūzikas skolas kolektīvs atvēra savas skolas durvis un  aicināja ciemiņus uz muzikālo pasākumu- festivālu. Mūsu skolas audzēkņi un pedagogi arī šajā sezonā turpina aktīvi koncertēt, piedalīties  konkursos un festivālos un arī paši uzņem  ciemiņus. 2.aprīlī Bauskas Mūzikas skolas kolektīvs,  kopā ar zaķu tēvu un zaķu māti, uzņēma 39 2.klašu klavierspēles audzēkņus no deviņām reģiona Mūzikas skolām. Uz Bausku ciemos atbrauca  jaunie pianisti no Dobeles, Iecavas, Jelgavas, Ozolnieku, Salgales, Skrīveru, Tukuma un Vecumnieku mūzikas skolām. Festivālu nolēmām veltīt mūsu izcilā novadnieka Viļa Plūdoņa 140. jubilejai. Tādēļ arī skolas apkārtnē novietojām  V. Plūdoņa populārākos dzejas tēlus – zaķus garaušus. Festivālu iesākām  ar V.Plūdoņa dzejas rindām,  pasākumā ar sirsnīgu uzrunu piedalījās arī Bauskas novada domes deputāte Inita Nagņibeda. Visi pasākuma dalībnieki un pasākuma viesi varēja ieklausīties V.Plūdoņa mīļākā instrumenta- vijoles radītājā noskaņā. Pavasarīgu skaņdarbu vijolei  spēlēja mūsu jaunā vijolniece Katrīna Siliņa. Pēc Katrīnas atskaņotā skaņdarba par tauriņiem, jaunie klavierspēles talanti aicināja „ieklausīties dabā”, kura šobrīd ir pamodusies un raisa priecīgu noskaņu un draiskas melodijas. Viņu izpildītajos skaņdarbos varēja atpazīt gan putniņus, gan lācīti un zaķīti, gan dzeguzi un dzeni, gan jautrās vāverītes, gan neskaitāmus citus dabas tēlus. Bauskas Mūzikas skolas audzēkņi savā priekšnesumā iekļāva mūsu novadnieka, dzejnieka Viļa Plūdoņa dzejas tēlus no visiem zināmās „Zaķīšu pirtiņas”. Klaviermūzikas skanējums,  jaukais vizuālais Mūzikas skolas zāles noformējums, pasākuma pārdomātais, interesantais scenārijs, SIA „ Bauskas alus” sponsorētās dāvanas, ar Bauskas novada domes atbalstu sarūpētās dāvanas,   nošu rakstiem apvītie puķu podiņi un festivāla dalībnieku īpašie tērpi kopā radīja pozitīvu, pavasarīgu un mīļu noskaņu, kuru, ceram, uz savām mājām aizveda visi festivāla dalībnieki. Bijām ļoti priecīgi un gandarīti par  ciemiņu smaidiem un labajiem vārdiem, kas tika veltīti gan visiem mazajiem māksliniekiem, gan mūsu skolas kolektīvam.

Jauku, skanīgu un zaļu pavasari visiem vēlot- Bauskas Mūzikas skolas direktore  Anita Velmunska 
 
Saskaņā ar 2013. gada 26. septembra Bauskas novada domes lēmumu "Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu" informējam, ka:
  • Vecāku līdzfinansējuma summa mēnesī ir euro 9,96.
  • Instrumenta īres maksa mēnesī ir euro 4,27.
  • Papildus pedagoģiskās stundas izcenojums ir euro 5,83.
  • Jauniešu un pieaugušo maksas izglītības vienas mācību stundas izcenojums ir euro 7,39.
 
Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas Mūzikas skola” bankas konts
Bauskas Mūzikas skola                                                    
Reģ.Nr. 90000035497                                                        
Upmalas iela 5, Bauska, LV 3901                                      
AS „SEB banka”                                                   
Konta Nr. LV72UNLA0050019542339

 
 
Pianista A.Cingujeva un čellista Valtera Pūces koncerts         
 
Lai  Bauskas Mūzikas skolas  un Iecavas Mūzikas un mākslas skolu audzēkņiem, viņu vecākiem un pedagogiem dotu iespēju apmeklēt kvalitatīvu un augstvērtīgu klasiskās mūzikas koncertu uz Bausku muzikālā ceļojumā devās divi jaunie mūziķi- pianists Artūrs Cingujevs un čellists Valters Pūce.  Artūrs Cingujevs ir absolvējis P.Čaikovska Maskavas Valsts konservatoriju ar zelta medaļu, kā arī pabeidzis aspirantūru. Artūrs arī šobrīd turpina sevi profesionāli pilnveidot, jo studē Bernes Mākslu augstskolā maģistratūrā “Master Specialized Music Performance”. Piedalījies koncertos un festivālos Baltijas valstīs, Vācijā, Francijā, Polijā, Zviedrijā, Holandē, Čehijā, Slovākijā, Šveicē un Krievijā. Artūrs Cingujevs ir vadījis meistarklases Krievijā, Šveicē, kā arī Latvijā. No 2013. gada piedalās festivāla "Summertime", kā arī konkursa "Ineses Galantes Talanti.lv" organizēšanā.
Čellists Valters Pūce absolvējis Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolu un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju. Valters čella spēli turpināja  apgūt Mūzikas un mākslas augstskolā Leipcigā, ir  ieguvis maģistra grādu Briseles Karaliskajā mūzikas Akadēmijā pie prof. Jeroena Reullinga. Savu prasmi Valters papildinājis pie atzītiem čella spēles meistariem- Fransa Helmersona, Mišas Maiska, Maksima Utkina, Bernarda Grīnhausa un Tilmana Vika.
Kā aktīvais dalībnieks piedalījies Kronbergas Akadēmijas meistarklasēs. Valters piedalījies arī atsevišķos muzikālos projektos, sadarbojies ar gruzīnu etnodžeza grupu The Shin, ansambli Marana, koncertējis kā solists kopā ar diriģentiem Normundu Šnē, Andri Veismani, Andri Vecumnieku, u.c.. Paralēli čella spēlei Valters ir grupas DaGamba orģināldarbu autors.
Valtera Pūces un Artūra Cingujeva muzikālās savienības  pirmsākumi meklējami 10 gadus senā pagātnē satiekoties Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā. Sajūtot radniecīgu domāšanu un muzikālo izpratni izveidojās duets, kas pēc daudziem studiju gadiem ārzemēs atkal apvienojās, lai sniegtu koncertus.
Ļoti veiksmīgs šī  dueta projekts ir koncertuzdevums Teleports, kas ir netradicionāls, multimediāls un mūsdienīgs klasiskās mūzikas pasniegšanas veids. Ar mūziķu virtuozi niansēto priekšnesumu un Daces Pūces videogleznu palīdzību tiek radīta noskaņa, palīdzot klausītājam aizceļot citā laikā un telpā.
Koncerta sākums bija ļoti  interesants, pārdomāts un dinamiski niansēti attīstošs. Koncerta programmā jaunie mūziķi  piedāvāja  baudīt klasisko mūziku neierastā veidā. Bauskas Kultūras centrā skanēja Ludviga van Bēthovena, Frīdrihs Gulda, Arvo Perta, Astora Pjacollas mūzika.
Skaļus klausītāju aplausus  un neviltotu atzinību  ieguva  jauno mākslinieku izpildītā mūzika. Jaunie atskaņotājmākslinieki  pēc koncerta programmas izpildīšanas aicināja klausītājus  sirsnīgai, nepiespiestai sarunai  par mūziku, mūzikas programmu un instrumentu spēles apguves iespējām  mūzikas skolā, kā arī par  mēģinājumu grafiku, intensitāti un savām sajūtām un pieredzi mācoties mūzikas skolā.  Mākslinieki atbildēja arī uz daudziem jautājumiem par instrumentiem, par repertuāra izvēli un par mūzikas kā svarīgu kultūras sastāvdaļu.

Mūzikas skolu  audzēkņi un pedagogi šo  koncertu novērtēja kā augstvērtīgu  gan izpildījuma, gan atskaņotā repertuāra ziņā, gan noskaņas un mākslinieciskā snieguma ziņā.
 
Citāti  pēc koncerta no Bauskas Mūzikas skolas  audzēknes:
 
„Man ļoti, ļoti patika čella zemā skaņa kopā ar klavierēm. Tur bija labas pozīcijas. Man gandrīz tecēja asaras!”
 
Mamma Ruta par koncertu saka tā: Koncerts man ļoti patika. Maigās čella skaņas ievibrēja manas dvēseles stīgas! Meitas bija sajūsmā!  Burvīga iespēja baudīt augstvērtīgu koncertu Bauskā”.