Klavieru nodaļa

 

          1957. – skolas dibināšanas gads. Klavieru nodaļā pirmās skolotājas Biruta Kantiņa, Lilija Dumpe. Ar 1958. gadu darbu sāk Benita Hermane, kuras sirsnīgais darbs jauno pianistu sagatavošanā mērojams pusgadsimta garumā. Lielu paldies savai pirmajai skolotājai sūta viņas bijušie audzēkņi, kuri tagad paši māca klavierspēli un ir izaudzinājuši jaunu klavierskolotāju paaudzi.
     Klavieru klasi šajā laika periodā beiguši 266 audzēkņi. Daudzi no tiem paliekoši savu vārdu ir ierakstījuši Latvijas mūzikas dzīvē – gan strādājot ar studentiem, gan bērnu mūzikas skolās, gan mūzikas vidusskolās, vispārizglītojošās skolās, kā atskaņotājmākslinieki, koncertmeistari – katrs savā jomā – savā pilsētā, savā pagastā. Ir Latvijā pazīstamas personības, kuru mūzikas ceļš sākās Bauskas mūzikas skolā un kuru darbs atstājis paliekošas pēdas. Ir jaunākās un vidējās paaudzes mūzikas speciālisti, kuru darbs turpinās.
Pirmie absolventi – dziedāšanas skolotājs Kārlis Hammers, muzikologs Jānis Torgāns, Mūzikas akadēmijas pasniedzēja Ilga Hammere. Mēs lepojamies ar klavesīnistes Ievas Salietes sasniegumiem. Viņas koncertdarbība jau daudzus gadus norit Vācijā un citās Eiropas valstīs. Daudz degsmes un pacietīga darba prasa darbs ar koriem, ko veic diriģente Mārīte Jonkus. Mūsu skolas absolventi Silvija Audre, Inta Gutāne, Anda Šteina, Ineta Rozentāle, Ineta Pilverte, Evija Bonāte, Ligita Kārkliņa māca Latvijas jauno pianstu paaudzi (Jelgavas, Bauskas, Iecavas MS).
    Šobrīd ar 45 klavieru klases audzēkņiem strādā pieci pedagogi: Pirmā un vienīgā darba vieta Bauskas MS ir Dzintrai Vēverei (44 g.), Līgai Jaunliniņai (35 g.). Savā skolā atgriezušās un strādā Ligita Kārkliņa (kopš 1981.g.), Evija Bonāte (kopš 2002.g.). Mūsu skolas darbā labi iekļaujas pieredzes bagātā skolotāja Ella Brokāne. Pēdējā desmitgadē pianistu nodaļu Jelgavas MVS beidzis Jānis Strautiņš. Šobrīd Latvijas Valsts Mūzikas akadēmijas IV kursā studē Ričards Furs, Rīgas Jāz. Mediņa MVS II kursā ar labiem panākumiem mācās Katrīna Suroveca.
    Aizgājušajā laika periodā ar topošiem pianistiem strādāja skolotājas Lilija Dumpe, Biruta Kantiņa, Benita Hermane, Valija Vasariņa, Aurora Zakovica, Natālija Karpova, Raimonda Penka, Sandra Gailīte, Vita Ervalde, Aleksandra Bungše, Lūcija Finkovska, Solvita Vecele, Dace Zaure, Indra Gregore, Agrīte Villeruša.
    Klavieru klases absolventi, kuri māca dziedāšanu vispārizglītojošās skolās, vada korus, ir koncertmeistari – Dace Mežiņa, Linda Matveja, Silvija Geiba, Linda Razalinska. Popmūzikas žanrā veiksmīgi darbojas Mareks Pelsis, Sabīne Berezina, Pēteris Upelnieks.
Neviens nevar izmērīt radošā darba piesātināto ikdienu, tās radīto gandarījumu, enerģijas patēriņu – visu, ko pedagogs ikdienā atdod saviem audzēkņiem.
Sveicu visus skolas 55. gadu jubilejā!
Lai mums visiem kopā pietiek spēka un enerģijas. Lai nepietrūkst prieka un saviļņojuma par padarīto. Neatlaidība un sīksta pacietība vainago darbu, bet darbs, kas darīts no sirds, nepazūd!

  Bauskas Mūzikas skolas jubilejas gadā
Klavieru nodaļas vadītāja Ligita Kārkliņa

 

Pašlaik Klavieru nodaļā strādā skolotājas: Evija Bonāte, Ligita Kārkliņa, Ineta Pilverte, Līga Jaunliniņa, Ella Brokāne un Dzintra Vēvere.