Kora klase

        Bauskas bērnu mūzikas skolā  kora klase tiek atvērta 1983./84. m.g. Jaunajā nodaļā dzied un spēlē 29 audzēkņi, strādā divi pedagogi – Ingrīda Kalniņa un Jolanta Veršinska.1986./87. m.g. kora klasē muzikālās iemaņas apgūst 49 audzēkņi. Darbu uzsāk J. Ozoliņa Jelgavas mūzikas vidusskolas absolvente Inga Bukša. 80. gadu beigās skolā darbojas 1.-3. klašu koris (diriģente I.Bukša) un 4.-7. klašu koris (I.Kalniņa). Šo koru dziedājums savulaik ierakstīts arī Latvijas radio. Mūzikas skolas kora klases audzēkņi  koncertē pilsētā un novadā, arī ārzemēs - Parīzē, Versaļā, Minsteres ģimnāzijā, Košices katedrālē Slovākijā. Koris aktīvi piedalās Bauskas un tās apkaimes kultūras dzīvē - Bauskas pilsētas un valsts svētkos, Starptautiskajos senās mūzikas festivālos Bauskas pilī, Bauskas luterāņu baznīcā, Rundāles un Mežotnes pilīs.     
Kora nodaļu ilgus gadus vadīja Ingrīda Kalniņa, no 2006. gada nodaļas vadītāja ir Inga Bukša. Šobrīd ar kora klases audzēkņiem strādā pedagogi Inga Bukša, Ieva Ūdre un Diāna Siliņa.  Koncertmeistare ir Evija Bonāte.
Pašlaik kora klasē mācās 37 audzēkņi. 
Kora klases audzēkņi vienmēr ir bijuši ļoti zinoši un mērķtiecīgi.  Viņi individuāli piedalās Starptautiskajā Arvīda Žilinska jauno vokālistu konkursā, bet koris -  Jāzepa Vītola  Mūzikas Akadēmijas Latvijas mūzikas skolu koru un ansambļu konkursā "Lai skan!" . 2016.gadā šajā konkursā iegūts Zelta diploms. Saņemta arī unikāla balva par izteiksmīgāko Jēkaba Graubiņa skaņdarbu interpretāciju. Tradicionāli koris piedalās arī Zemgales reģiona mūzikas skolu pasākumos - solo dziedāšanas konkursā "Cīruļa dziesma" un koru festivālā "Lai sasaucamies, lai dziedam!"
Augstu novērtēta arī mūsu audzēkņu solo dziedāšanas prasme. Tā 2017.gadā pedagoģes I.Bukšas audzēkne Alise Niedre Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas "Vokālā mūzika- kora klase"audzēkņu valsts konkursā ieguva 3.vietu.

Mūzikas jomā  kā pedagogi, diriģenti, dziedātāji radoši strādā mūsu absolventi Alla Pavlovska, Liene Batņa (Alenčika), Sandija Birka, Santa Kokina (Kazāka), Elīna Auziņa, Zane Andžāne, Lana Āboliņa (Ludiņa), Marina Lazdiņa (Jaroševica) un Zane Bluša (Stankeviča).

Kora klases vadītāja Inga Bukša.