Bauskas Mūzikas un mākslas skolas
pasākumu plāns 2020.gada martam
 

Laiks Vieta Pasākums Atbild
05.03.
plkst. 17.00
Bauskas Mūzikas un mākslas skola (Upmalas iela 5) Bauskas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu
 vecāku sapulce
A.Velmunska
05.03.
plkst. 18.00
Bauskas Mūzikas un mākslas skola (Upmalas iela 5) Bauskas Mūzikas un mākslas skolas zēnu koncerts I.Idere-Bankava
Marts BMMS I stāva
 foajē
BMMS Mākslas nodaļas 6. klases audzēknes Keitas Jirgensones zīmējumu izstāde. A.Pastors
13.03. Dobeles Mūzikas skolas koncertzāle “Zinta” Festivāls “Stīgu spēles” A.Avotiņa
marts Grenctāles
 bibliotēka
BMMS Mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstāde I.Līdere
13.03.
plkst.10.00
Jelgavas Mūzikas vidusskola IV Starptautiskais jauno pianistu konkurss
“Mūzikas varavīksne”
I.Rozentāle
14.03. plkst.10.00 Rīga Audzēkņu mācību ekskursija, muzeju un izstāžu apmeklējums A.Pastors
14.03. BMMS Mākslas nodaļa Bauskas novada pirmsskolas izglītības iestāžu bērnuzīmējumu konkurss “Krāsu diena”. I.Līdere
13.00
plkst.17.00
Bauskas KC vai
BMMS Upmalas iela
Flautu koncerts

A.Velmunska

marts BMMS I stāva
 foajē
Mākslas nodaļas audzēkņu plakātu izstāde.

I.Līdere

26.03.
plkst.15.00
Iecavas Mūzikas un mākslas skola Solfedžo un mūzikas teorijas konkurss I.Ūdre
marts BMMS Mākslas nodaļa Biržu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde. A.Pastors
27.03.
plkst.10.00
Bolderājas Mūzikas un mākslas skola Jauno vijolnieku, altistu un čellistu konkurss ”Stīgo radi Bolderājā!” A.Avotiņa
28.03. plkst.11.00 PIKC Rīgas dizaina un mākslas vidusskola Valsts konkursa Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņiem 2019./2020. mācību gadā II kārta. M.Šulce

Bauskas Mūzikas skolas
pasākumu plāns 2020.gada februārim

Laiks Vieta Pasākums Atbildīgais
12.02.
plkst 18.00
Vecumnieku Mūzikas un
mākslas skola
Draudzības koncerts “Mana mīļā flauta”
(piedalās Bauskas MMS, Salaspils MMS un Ropažu MMS flautisti)
Z.Jurēvica
25.02. Rīgas 45.VSK Latvijas izglītības iestāžu vokāli
instrumentālo ansambļu, instrumentālo
kolektīvu un popgrupu festivāls – konkurss
„No baroka līdz rokam”
P.Straume
28.02.
plkst.17.00
Dobeles MS koncertzāle “Zinta” XIV akordeonistu festivāls “Zemgales
akordeonists 2O2O"
A.Rušmane
29.02.
plkst.12.00
J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija VI Jāzepa Vītola bērnu un jauniešu koru un
vokālo ansambļu konkurss “Lai skan!”
I.Bukša
Februāris BMMS mākslas nodaļas
1.stāva foajē
Izstāde “Gleznotājam Jānim Valteram 150”.
5. klases audzēkņu akvareļu versijas par
mākslinieka darbiem.
M.Šulce
Februāris BMMS mākslas nodaļas
zāle
Mākslas nodaļas 4.,5. un 6. klašu audzēkņu
darbu izstāde “Tērpi”.
O.Dzelzkalēja
Februāris BMMS mākslas nodaļā Radošā projekta “Patversmes dzīvnieki”
sadarbībā ar b-bu “Ķepu ķepā” darbu izstāde.
A.Ušca
No 17.02. Grenctāles bibliotēka Bauskas Mūzikas un mākslas skolas
mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstāde.
I.Līdere