Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļa

 

Šajā nodaļā pūšaminstrumentu spēli mācās 37 audzēkņi. Viņi apgūst flautas, klarnetes, saksofona, trompetes, alta, eifonija spēli.
Pēdējos gados vairāki audzēkņi turpinājuši mācīties Mūzikas vidusskolās: Baiba Tauriņa, Krista Anna Belševica, Endijs Kalniņš. Baiba Kuzmina (Tauriņa) spēlē saksofonu kvartetā „N[ex]t move”, strādā Iecavas Mūzikas un mākslas skolā. Mūzikas Akadēmiju absolvējuši Valts Fricsons ( bijušais operas teātra mūziķis un skolas direktors), Atis Asaris (operas teātra mūziķis), Zanda Lasmane, Maigonis Makars (PPO „Rīga” mūziķis), Baiba Kuzmina (Tauriņa), Jānis Retenais (mācījies arī Luksemburgas konservatorijā, asociēts profesors Mūzikas Akadēmijā).
Pašlaik nodaļā strādā Zane Jurēvica, Laura Meždreija, Aigars Dziļums un Juris Krūmmalis. Kopš skolas dibināšanas ir strādājuši arī Aivars Klingenbergs, Ojārs Grundmanis, Aivars Brūmanis, Valts Fricsons, Evija Mundeciema un Ainārs Pilverts.
Skolā darbojas saksofonu ansamblis, metāla pūšaminstrumentu ansamblis un pūtēju orķestris.
Republikas konkursa laureāti – Oskars Krasņikovs, Edgars Brakše, Edgars Gasūns, Krista Rušmane un Baiba Tauriņa.
Bauskas Kultūras centra pūtēju orķestrī spēlē arī bijušie skolas audzēkņi - Agnija Bēmane, Nikola Armanda Kalniņa, Madara Segliņa, Endijs Kalniņš, Ingus Ūķenieks, Aļģirts Beķeris, Matīss Rušmanis, Raitis Sirmanis.

No 2013.gada skolā tiek apgūta sitaminstrumentu spēle.
2017./18.mācību gadā 11 audzēkņi apgūst marimbas un bungu spēli.  Viņu pedagogs ir Ikars Ruņģis.

Nodaļas vadītājs Juris Krūmmalis