Vijoles klase

Stīgu instrumentu spēles metodiskās komisijas vadītāja Aiva Avotiņa.

Vijoles klase Bauskas Mūzikas skolā tika dibināta 1958.gadā. No 1993.- 2009.gadam skolā darbojās arī čella klase (pedagogs Aldis Šarmanovs). Pašlaik vijoļspēli apgūst 18 audzēkņi. Darbojas divi vijolnieku ansambļi un vijoļu duets. Vijoļspēli māca skolotājas Aiva Avotiņa un Dace Bukša. Ilgstoši par koncertmeistari vijolniekiem ir strādājusi Ineta Rozentāle, šobrīd – Evija Bonāte.
Savu dzīvi saistīt ar mūziku ir izvēlējušies:
Laura Treide (vijole) – beigusi J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju;
Jolanta Kanašķe (čells) - beigusi J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju;
Jekaterina Rosuščana (vijole) - beigusi J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju;
Līga Krauze (vijole) - beigusi J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju;
Kristīne Brakše (vijole) – beigusi RPIVA;
Dace Bukša (vijole) – mācās J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā;
Katrīna Siliņa (vijole) – mācās Em.Dārziņa Mūzikas vidusskolā.

Dace Bukša
Ģitāras klase

No 2014.gada skolā darbojas ģitāras klase. Šobrīd ģitārspēli māca pedagogi
Paulis Straume un Lauris Krasņikovs .
2017./18.mācību gadā ģitārspēli apgūst 12 audzēkņi.