Ievērībai!
Turpmāk visa svarīgākā informācija par Bauskas Mūzikas un mākslas skolu meklējama un atrodama
https://www.muzikamaksla.bauska.lv

Uz tikšanos!Cienījamie Bauskas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu vecāki!

Ar š.g. 23. martu mūsu  skolā profesionālās ievirzes izglītības darbs un mācību process tiks turpināts attālinātā veidā.  Saziņa lielākoties notiks caur e-klases sistēmu. Tāpēc lūdzu pārliecinieties, vai Jums ir piekļuves iespējas e-klases sistēmai - audzēkņiem un vecākiem katram no sava profila.
Īpaša loma veiksmīga attālinātā mācību procesa nodrošināšanā būs Jums- vecākiem, kurus mēs īpaši aicinām motivēt bērnus vingrināties, spēlēt, gleznot, veidot, zīmēt un mācīties saskaņā ar mākslas vai mūzikas skolotāja piedāvāto grafiku un izplānot regulāru dienas ritmu, lai to ievērotu līdzīgi, kā tas notiktu klātienes mācībās. Ja Jūsu  ģimenei nepieciešams papildu tehnoloģiskais vai cita veida atbalsts,  Jums noteikti vajadzētu sazināties ar skolu vai  pašvaldību, Tāpat aicinām Jūs mudināt bērnus katru dienu pēc iespējas iesaistīties fiziskajās aktivitātēs, vakaros kopīgi pārrunāt dienā paveikto un piedāvāt nepieciešamo atbalstu.
Pārdomāti plānojot un kvalitatīvi īstenojot attālinātas mācības, tās var būt tikpat efektīvas kā klātienes mācības – audzēkņi  varēs vairāk vingrināties, trenēties, veidot un izpildīt mākslas uzdevumus un mācīties sev pieņemamā ātrumā, vairāk iedziļināties jautājumos, kas katru interesē. Savukārt skolotājiem, izvēloties atbilstošus tehnoloģiskos rīkus un darba metodes, rodas iespēja iegūt un analizēt skolēnu snieguma datus un pieņemt precīzus lēmumus par tālāko rīcību.


Gan attālinātas, gan tiešsaistes mācību ieguvumi un priekšrocības:

 • audzēkņiem ir pietiekams laika resurss patstāvīgam darbam, tehnikas uzlabošanai un pilnveidei  mūzikas un mākslas apguvē;
 • tās ir pielāgojamas dažādiem laika grafikiem;
 • tās ir pielāgojamas dažādiem dzīvesveidiem;
 • iespējams mācīties sev nepieciešamajā ātrumā – pie kāda uzdevuma pakavēties ilgāk, pie kāda atgriezties; pirms atbildes padomāt tik ilgi, cik nepieciešams;
 • šāda mācīšanās stiprina pašvadītas mācīšanās prasmes;
 • mācībām vari piekļūt jebkurā laikā;
 • iespēja dalīties ar savām idejām un iepazīties ar citu secinājumiem, darbu.
Taču, lai mācīšanās process būtu veiksmīgs, ir jāpilnveido dažādas prasmes un jāuzlabo:
 • labas pašvadības, plānošanas un sevis motivēšanas prasmes;
 • pašdisciplīnas spēja  patstāvīgai zināšanu un prasmju pilnveidošanai;
 • nošu teksta, intonatīvās, ritmiskās precizitātes izpildīšanas prasmes;

Iespējamie izaicinājumi  attālinātas apmācības procesā:
 • kārdinājumi tiešsaisti vai  regulāru vingrināšanās laiku izmantot citiem mērķiem;
 • grūtības ar apjomīgu skaņu failu iesūtīšanu, to apmaiņu ar skolotāju;
 • minimāls vai nekāds kontakts ar cilvēkiem klātienē;
 • ja rodas jautājumi, atbildes var nākties meklēt pašam audzēknim;
 • nepieciešama digitālā pratība – prasmes darboties virtuālajā vidē;
 • tehniskie ierobežojumi – interneta pieslēguma trūkums u. c.
Izmaiņas  līdzfinansējuma veikšanā šobrīd netiek plānotas.
Visa aktuālā informācija tiks ievietota e-klasē, facebook vietnē un BMMS mājas lapās:
Tomēr šis satrauktais un neziņas pilnais laiks ir cerību pilns - tā ir iespēja- vairāk sazināties ar mūsu skolas skolotājiem, sarunāties ar saviem bērniem, palīdzēt viņiem un arī pašiem radoši attīstīties, pilnveidoties un mācīties vairāk, atbildīgāk  un nopietnāk!
Ar vēlējumiem izturēt šo laiku un uzturēt možu garu un stipru veselību un atcerēties, ka mūzikas un mākslas joma ir tā, kas šobrīd mums ir ļoti nepieciešama garīgā spēka un fizisko spēju līdzsvaram -
BMMS  vadība:
 • direktore Anita Velmunska (tel. 29424988) e-pasts: anita.velmunska@bauska.lv
 • direktores vietniece izglītības jomā mūzikā Inita Idere-Bankava
(tel.27737372) e-pasts:  inita.idere@inbox.lv
 • direktores vietnieks izglītības mākslas jomā Ainārs Pastors (tel.29225097) e-pasts: ainars.pastors@bauska.lv.
 
   
Svarīgs paziņojums!

Lūdzam sekot ievietotajai aktualizētajai informācijai e-klasē,vajadzības gadījumā sazināties ar specialitātes skolotāju mūzikā par iespējām vingrināties un muzicēt mājās. Saglabāsim mieru un būsim ļoti atbildīgi. Saudzēsim sevi un rūpēsimies par skolasbiedriem,draugiem,kaimiņiem,ģimenes locekļiem un skolotājiem!Lūdzam sekot ievietotajai aktualizētajai informācijai e-klasē,vajadzības gadījumā sazināties ar specialitātes skolotāju mūzikā par iespējām vingrināties un muzicēt mājās. Saglabāsim mieru un būsim ļoti atbildīgi. Saudzēsim sevi un rūpēsimies par skolasbiedriem,draugiem,kaimiņiem,ģimenes locekļiem un skolotājiem!


Puišu koncertā neiztiek bez meitenēm

Izskanējis koncerts, ko katru gadu martā skolas puiši “pasniedz” meitenēm. Šogad to vadīja Renārs Konjuševskis un Reinis Kolbergs. Viņus konsultēja atraktīvais pedagogs Aigars Dziļums. Koncertā piedalījās Braiens Burmistrovs, Rinalds Leitāns, Kristiāns Ķēniņš, Jēkabs Kolbergs, Reinis Grosbards, Marks Maro Strazdiņš, Enzo, Endijs Rotšteins, Roberts Griķītis, Arvīds Upenieks, Kristers Pērkons, ansamblis “Pagrabā 10” kopā ar pedagogu Pauli Straumi. Muzicēja arī paši koncerta konferansjē. Lai puišu koncerts būtu krāsaināks, neiztika arī bez meitenēm un pedagoģēm – muzicēja Viktorija Tjuha , Madara Konjuševska, Evija Bonāte un Anna Kovaļova. Klausītāji, kas bija sanākuši kuplā skaitā, bija ļoti priecīgi par saņemto muzikālo dāvanu. Paldies visiem pavasarīgo noskaņu paudējiem!Konkursā “Lai skan”

Bauskas MMS korim – Zelta diploms un Mazā balva

Garā gada īsākā mēneša pēdējā diena bija ļoti saspringta Bauskas MMS korim un diriģentēm Ingai Bukšai un Ievai Ūdrei, un koncertmeistarei Evijai Bonātei. Šī diena tika pavadīta Rīgā, J.Vītola Mūzikas Akadēmijā, kur notika  VI Jāzepa Vītola  bērnu un jauniešu koru un vokālo ansambļu konkurss  “Lai skan…” Konkursu rīko  JVLMA Mūzikas pedagoģijas katedra. Baušķenieki konkursā piedalās jau piekto reizi, saņemti trīs I pakāpes Zelta diplomi.  Arī šī uzstāšanās reize Bauskas korim bija ļoti veiksmīga.

Koris kopā ar konkursa organizatores Lienes Batņas diriģēto Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas kori “Via Stella” uzstājās pasākuma atklāšanā, skanēja dziesma “Uz skolu” (J.Vītols, Auseklis, diriģēja I.Bukša). Konkursa dalībnieki tika iepazīstināti ar žūriju. Tajā strādāja Guntars Prānis - J.Vītola LMA rektors, Senās mūzikas katedras profesors, ansambļa Schola Cantorum Riga mākslinieciskais vadītājs, Arvīds Platpers - JVLMA Kordiriģēšanas katedras asociētais profesors, vīru koru “Absolventi”un “Ķekava” diriģents, Dziesmu svētku virsdiriģents, Romāns Vanags - Jāz.Mediņa Rīgas 1.Mūzikas skolas zēnu kora mākslinieciskais vadītājs, JVLMA  asociētais profesors, LU sieviešu kora “Minjona” diriģents, Dziesmu svētku virsdiriģents, Ēriks Ešenvalds - komponists, JVLMA Kompozīcijas katedras docētājs, Anna Veismane – komponiste, Latvijas  Radio 3 Klasika mūzikas ierakstu producente. Konkursantus vērtēja arī JVLMA studentu žūrija.

Konkursā piedalījās 23 kolektīvi no dažādiem Latvijas novadiem un pilsētām. Kori un vokālie ansambļi visas dienas garumā cīnījās par MAZO BALVU (dziedātāji līdz 12 gadu vecumam) un LIELO BALVU (dziedātāji līdz 19 gadu vecumam).

Dalībniekiem bija jāizpilda trīs dziesmas - J. Vītola oriģināldziesma vai tautasdziesmas apdare, dziesma ar mūsdienu kompozīcijas elementiem un brīvas izvēles skaņdarbs  a capella . Mūsu kora izpildījumā žūrija klausījās latv.t.dz. “Kur tu skriesi vanadziņi”, Austriņas “Maltuves dziesmu” un latv.t.dz. A. Pedeces  apdarē  “Maza, maza ābelīte”. Sniegums bija tik pārliecinošs, ka bija jāpiedalās finālā, kur jādzied divas dziesmas bez pavadījuma (viena no tām nebija no konkursa repertuāra!).  

Uzzinot, ka koris izvirzīts cīņai par Mazo balvu,  kora dziedātāji bija apņēmības pilni un atkārtoja un “atjaunoja” vēl vienu dziesmu. Gatavošanās finālam   nebija viegla (agrais rīts, vīrusi, sāpoši kakli, stress..), bet emocionālais pacēlums ļāva atrast apslēptas enerģijas rezerves, dziedātāji  saprata, ka  finālā nepietiks ar nošu precīzu atdziedāšanu, bet vajadzīga katra korista emocionālā atvērtība un līdzpārdzīvojums. Tas izdevās godam, diriģentes ir pārsteigtas un priecīgas audzēkņu  spēju sakoncentrēties mērķim un rādīt visu apgūto. Šī prasme tika atalgota ar 1.pakāpes Zelta diplomu un Mazo balvu (tā ir galvenā kategorijā, kurā piedalījāmies!) un skatītāju aplausiem un žūrijas komplimentiem par izcilo  skanējumu. Mūsu kora dziedājumu īpaši uzteica arī Dziesmusvētku virsdiriģents Māris Sirmais, kurš klausījās finālistu uzstāšanos.

Pedagoģes uzteic dziedātājus par profesionalitāti, izturību un arī plānošanas prasmi, jo dažas dziedātājas pat paguva konkursu savienot ar dejošanu koncertā Tīnūžos!

Pēc šīs dienas “trakumiem” emociju pārpilni ir kora dalībnieki. “Tas ir nopietnākais konkurss manā mūžā! Gribētu kaut ko tādu atkārtot! Pēc rezultātu paziņošanas man acis bija asaru pilnas.. Mēs dziedājām no sirds. Jutos dīvaini.. Es ļoti novērtēju mūsu ieguldīto darbu, lai uzkāptu uz šīs skatuves! Joprojām nevaru noticēt, ka vinnējām! Tās emocijas nevar aprakstīt, prieks, uztraukums, komandas darbs. Dziedāšana ir ļoti smags darbs. Dažiem pat asaras no laimes bira..” Tie ir tikai daži no dziedātāju izteikumiem pēc šīs piesātinātās dienas.

Šāds kora panākums nebūtu iespējams bez vecāku un skolas vadības atbalsta gan Bauskā, gan klātienē - konkursa dienā. Paldies par to!

Piedalīšanās nākamā gada konkursā laureātiem ir liegta, bet ir gods uzstāties noslēguma koncertā. Mūsu koristi noteikti šo iespēju izmantos!


Piedalās Zemgales akordeonistu festivālā

Piektdien, 28.februārī  Dobelē aizvadīts 14. Zemgales akordeonistu festivāls.  Tā  mērķis ir veicināt jauno mūziķu izaugsmi un popularizēt seno instrumentu. Pirmoreiz pastāvēšanas vēsturē festivāls notika tā organizatoru mājās – Dobeles Mūzikas skolas jaunajā koncertzālē “Zinta”. Pedagoģes Antra Rušmane un Inita Idere-Bankava ar sajūsmu un labvēlīgu skaudību stāsta par iespēju muzicēt jaunā koncertzālē, kas pieder Mūzikas skolai.

“Zintas” mājīgumu un labo akustiku izbaudīja arī Kristers Pērkons un Jēkabs Kolbergs (ped. A.Rušmane). Puiši koncertā līdzās citu Zemgales mūzikas skolu akordeonistiem uzstājās ar solo numuriem. Koncerta noslēgumā muzicēja akordeonistu “kopkoris”, kas apvienoja vairāk nekā 60 jaunos akordeonistus un viņu pedagogus no 11 mūzikas skolām. Festivāls noslēdzās ar svētku kliņģera baudīšanu, pozitīvām emocijām un pedagoģiskām sarunām.

Grupa “Pagrabā 10” saņem 1.pakāpes diplomu

Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivālā – konkursā „No baroka līdz rokam” Bauskas Mūzikas un mākslas skolas vokāli instrumentālais ansamblis “Pagrabā 10” ieguvis 1.pakāpes diplomu un augstāko punktu skaitu no visiem dalībniekiem. Šī ziņa iepriecināja dalībniekus, pedagogu Pauli Straumi, skolas saimi un jauno mūziķu vecākus vakar, 25.februārī, kad Rīgas 45.vidusskolā noslēdzās konkurss. Žūrijas vērtējumu saņēma Rīgas, Pierīgas un Zemgales novadu VIA, džeza ansambļi un popgrupas. Žūrija lems arī par to, kuras grupas piedalīsies XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos šovasar.

 “Pagrabā 10”  P.Straumes vadībā šogad iemaņas spēlēt  instrumentālā grupā apgūst Madara Konjuševska, Katrīna Kazlauska, Evelīna Ģeidāne, Lizete Zaļkalne, Valdis Valters Vanags, Niklāvs Rimeicāns, Rihards Dadžāns, Renārs Konjuševskis un Ralfs Milišuns.  Konkursā jaunieši izpildīja I.Kalniņa un V.Belševicas “Dūdieviņu” un Z. Liepiņa un V.Vīksnas “Vēl nav par vēlu”.  Tika vērtētas daudzas lietas -  intonācija, mākslinieciskais sniegums, ritms, ansamblis, interpretācija un, visbeidzot,  kopiespaids. Pedagogs Paulis Straume izvēlētos skaņdarbus bija aranžējis tā, lai tie būtu piemēroti tieši šim sastāvam. Tika muzicēts aizrautīgi un ar prieku, tāpēc arī novērtējums ir labs. Tā kā konkursa nolikumā minēts, ka uz XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koncertiem Vērmanes dārzā tiek izvirzīti visu žanru un grupu kolektīvi, kuri reģionālajos konkursos ieguvuši augstāko punktu skaitu un vismaz I pakāpes diplomu, cerams, ka arī mūsu grupa muzicēs Vērmanes dārzā.Ģitāristi Jūrmalā muzicē reālajā virtualitātē

18. un 19.februārī Jūrmalas Mūzikas vidusskolā pulcējās labākie mūzikas skolu ģitrāristi, lai piedalītos Valsts konkursa ģitārspēlē III fināla kārtā.

Bauskas MMS audzēkņi  Keita Maldute, Laura Krasņikova un Niklāvs Rimeicāns no šī konkursa atgriezās ar pateicības rakstiem un veicināšanas balvām. Lielākais ieguvums, protams, bija uzstāšanās pieredze. Kā stāsta ģitārspēles pedagogs Lauris Krasņikovs, nolikumā izvirzītās prasības pret konkursantiem bija ļoti augstas. Diezgan satraucoši gan audzēkņiem, gan pedagogiem bija tas, ka konkursa gaitu varēja vērot tiešraidē (arī gaitenī bija TV, kurā savu kārtu gaidošie redzēja visu, kas notiek konkursa telpā!). Šādi apstākļi deva jaunu “rūdījumu”, bija jāmācās savaldīt emocijas un neievērot ārējos faktorus, koncentrējoties tikai uz savu iespējami labāko sniegumu. Lielu attālinātu atbalstu šajā konkursā sniedza arī pārējie Bauskas MMS pedagogi, kas virtuālajā vidē sekoja līdzi notikumiem un pauda lielu ieinteresētību. Par to pedagogi Lauris Krasņikovs un Paulis Straume ir ļoti pateicīgi. Viņi uzteic savus audzēkņus un vērtē, ka pēc labākās sirdsapziņas padarīts labs darbs un iegūta jauna pieredze muzicēšanā, kā arī zināšanas par ģitārspēles attīstību un tendencēm kopumā.

P.S.Ja arī Tu vēlies iejusties šī konkursa gaisotnē, noskaties tā ierakstu Youtube vietnē Jurmala live.


Vērtīgs panākums  VI Mazajā A.Dombrovska konkursā

Augusta Dombrovska Mūzikas skolā 29. janvārī notika VI Mazais Augusta Dombrovska konkurss jaunajiem vijolniekiem, altistiem un čellistiem. Tajā piedalījās arī Bauskas MMS 7.vijoles klases audzēkne Ance Ūdre. Viņas izpildītos skaņdarbus – Ā.Skultes “Āriju”un E.Mlinarska “Mazurku” žūrija novērtēja ar 3.vietas diplomu. Konkursantus vērtēja izpildītājmākslinieces -  čelliste, JVLMA emeritētā profesore Ligita Zemberga, vijolniece Dace Rīdiņa un altiste Zane Dziesma. Par žūrijas prasīgumu un “bargumu” liecina tas, ka 1.vieta šajā grupā netika piešķirta.  Ances pedagoģe Aiva Avotiņa teic, ka šīs panākums ir ļoti vērtīgs un nav “nokritis no zila gaisa”. Meitene daudz un cītīgi strādā, piedalās konkursos un koncertos, kopā ar skolotāju izvēlas tehniski un muzikāli sarežģītus skaņdarbus, kuru apguvei spēki netiek žēloti. Konkursā kopā ar Anci muzicēja koncertmeistare Evija Bonāte. Par meitas panākumiem priecājas arī Ances vecāki. Katrs konkurss ir atspēriens nākamajiem izaicinājumiem, nekāda atelpa nav iespējama! Ieskaites, gammas, ikdienas darbs un - gatavošanās nākamajam konkursam –“ Talants Latvijai”. Sveicam Anci un vēlam panākumus turpmāk!


“Pūtēji” koncertē Iecavā

27.janvārī Bauskas MMS pūšaminstrumentu nodaļas pārstāvji piedalījās koncertā Iecavas Mūzikas un mākslas skolā. Muzikālā abu skolu  audzēkņu tikšanās nu jau ir tradicionāla - kopā muzicējuši pianisti, akordeonisti, un šoreiz – “pūtēji”. Mūsu skolas trompetisti, klarnetisti, flautisti un saksofonisti ne tikai spēlēja, bet kopā ar citiem koncerta dalībniekiem piedalījās mākslinieciskā aktivitātē. Tika veidoti piemiņas darbi, kas rotās katras skolas telpas. Pedagogs Juris Krūmmalis, raksturojot koncertu, bija lakonisks – tas bija mierīgs koncerts, kurā bērni labi varēja nostiprināt savas muzicēšanas prasmes un gūt koncertu pieredzi, klausīties, kā muzicē viņu līdzaudži.

Nākamais koncerts ar Iecavas un Bauskas Mūzikas un mākslas skolu audzēkņu piedalīšanos notiks Bauskā. Sekojiet reklāmai!


Bauskas un Biržu jaunieši kopā muzicē un glezno
(pārpublicēts no portāla bauskasdzive.lv, autore A.Ušča)

Biržu pilsētas kultūras centrā Lietuvā 22. janvārī notika Bauskas mūzikas un mākslas skolas (BMMS) un Biržu mūzikas un mākslas skolas audzēkņu draudzības koncerts. Savukārt kultūras centra izstāžu galerijā no 3. janvāra ir eksponēta abu profesionālas ievirzes izglītības skolu mākslas darbu izstāde.

Klausītāju interese šķita pārsteidzoša, jo bija darbdienas vakars. Koncertu apmeklēja arī Biržu rajona pašvaldības administrācijas pārstāvji un bijušais mērs Valdemārs Vaļķūns. Neformālā sarunā ar BMMS direktori Anitu Velmunsku viņš pauda prieku par abu skolu radošās sadarbības attīstību. Vakara kulminācija bija abu skolu apvienotā pūtēju orķestra atskaņotā Andra Baloža kompozīcija «Riču raču». Katrs sastāvs instrumentu partijas apguva savā skolā, īsi pirms koncerta satiekoties kopīgajā mēģinājumā Biržos.

Koncertā piedalījās BMMS koris (diriģentes Inga Bukša un Ieva Ūdre), pūtēju orķestris (diriģenti Aigars Dziļums un Juris Krūmmalis), kā arī vijoles klases (skolotāja Aiva Avotiņa) un pūšamo instrumentu klases dueti un ansambļi. Tikpat plaša bija arī Biržu mūzikas un mākslas skolas veidotā programma, kurā papildus varēja noklausīties klavieru trio sastāvus. Galvenokārt skanēja latviešu un lietuviešu tautasdziesmu apdares, oriģinālkompozīcijas, kinomūzika, bet pūšamo instrumentu ansambļu repertuārā bija iekļautas arī Frenka Sinatras un citu pasaulē slavenu hitu aranžijas.

Programma bija veidota ar labu gaumi un dziļu izpratni. To atzina gan klausītāji, gan Bauskas un Biržu mūzikas pedagogi. Biržu pilsētas atjaunotā kultūras centra zāle ir plaša un gaiša, ar ideāli pārredzamu skatuvi no jebkuras sēdvietas. Zālē ir laba akustika. Mūsu novada mūzikas programmas audzēkņi, koncertējot lielā zālē, gūst vērtīgu skatuves mākslas pieredzi. Pagaidām Bauskā nav līdzvērtīgu koncertu norises vietu.

Lūkojoties uz Bauskas bērniem un jauniešiem, bija patiess prieks par viņu stāju, muzicēšanas prieku, atbildību. Un, protams, arī par viņu skolotājiem. Mūzikas programmas abās valstīs ir līdzīgas, tāpat arī izvirzītie mērķi. Draudzības koncerts ir kā sava veida laboratorija, kurā pedagogi ne vien salīdzina abu skolu sniegumu, bet arī gūst jaunas idejas.
Bronzas akordeons


Zemgales reģiona mūzikas skolu izglītības programmas “Akordeona spēle” audzēkņu Valsts konkursa II kārtā mūsu skolas pārstāvjiem Kristeram Pērkonam un Jēkabam Kolbergam 3.vieta. Šis konkurss 22.janvārī notika Jelgavas Mūzikas vidusskolā. Konkursā piedalījās 32 audzēkņi no Ozolnieku, Vecumnieku, Skrīveru, Ķekavas, Olaines, Bauskas, Auces, Bēnes, Dobeles, Iecavas, Tukuma un Jelgavas mūzikas skolām. Akordeonistus vērtēja profesionāla žūrija - Jurijs Rižovs, Zinaida Semjonova un Anita Rieksta. Abu mūsu skolas puišu pedagoģe ir Antra Rušmane. Sveicam!


Panākumu birums – mūsu ģitāristiem

Zemgales reģ. mūzikas skolu izglītības programmas “Ģitāras spēle” audzēkņu Valsts konkursa II kārta Jelgavas Mūzikas vidusskolā  arī notika dienā, kad tik daudz pasākumu – 22.janvārī. 16 audzēkņus no Ķekavas, Salgales, Bauskas, Iecavas, Pilsrundāles, Jelgavas mūzikas skolām, kā arī no privātās mūzikas skolas "BJMK Rokskola" vērtēja profesionāla un ļoti prasīga žūrija - Kaspars Zemītis, Modris Baumanis un Vladimirs Kudrins. Tādēļ liels prieks par mūsu skolas dalībnieku augstu novērtēto sniegumu. Kristiānam Ķēniņam un Keitai Maldutei 3.vieta, Niklāvam Rimeicānam  un Laurai Krasņikovai  2.vieta.  Īpašs prieks šo audzēkņu pedagogiem Laurim Krasņikovam un Paulim Straumem. Trim no viņu audzēkņiem – Keitai, Laurai un Niklāvam būs jāpiedalās Valsts konkursa 3.kārtā. Turēsim īkšķus!

 

 


Braienam - Atzinība

Mūsu audzēknis Braiens Burmistrovs 15.janvārī  piedalījās II Zemgales reģiona profesionālās ievirzes mūzikas skolu Sitaminstrumentu spēles audzēkņu konkursā. Tas notika Jelgavas Mūzikas vidusskolā. Braiena muzikālais sniegums tika novērtēts ar Atzinību. Paldies koncertmeistarei Evijai un pedagogam Ikaram.Melnbalto taustiņu diena


Pirmdien, 16.decembrī  Mūzikas mājā bija svētki taustiņiem. Muzikālajā pagrabā savu pusgada veikumu vecākiem atrādīja akordeonisti, bet zālē muzicēja pianisti.
Akordeona klases Ziemassvētku koncertā uzstājās Reinards Dervīts, Nauris Rudlaps, Beāte Fjodorova, Kristers Pērkons, Valentīna Glusjaka, Jānis Mišins un Filips Fībigs. Audzēkņi izpildīja gan solo, gan ansambļu skaņdarbus. Kā pastāstīja skolotāja antra Rušmane, visi audzēkņi jāuzteic par labām sekmēm, šoreiz īpaši labi veicies Kristeram – saņemti tikai teicami vērtējumi. Svarīgākais notikums akordeonistiem šobrīd ir gatavošanās Valsts konkursa 2.kārtai, kas notiks Jegavas Mūzikas koledžā februārī. Uz turieni mēroties spēkiem un prasmēm dosies Jēkabs Kolbergs un Kristers Pērkons.
Klavieru nodaļas koncertu uzsāka ritma grupa skolotājas Ievas Ūdres vadībā. Arī viņi savu ziemīgo noskaņu skaņdarbu spēlēja uz taustiņiem – tikai tie bija no koka! Klavieru nodaļas vadītāja Ligita Kārkliņa īsi raksturoja pianistu sasniegumus šajā pusgadā, īpaši uzteicot Enzo panākumus konkursos un koncertdarbību. Uzslavas vārdi tika arī Katei Kononovai par panākumu konkursā Dobelē. Vecāku priekam tika atskaņoti katra audzēkņa spējām atbilstoši skaņdarbi, ko sirsnīgi pieteica skolotāja. Par savējiem īkšķus turēja arī pedagoģes Līga Jaunliniņa, Dzintra Vēvere un Anna Kovaļova (neklātienē). Pirmo reizi publikai spēlēja pirmklasnieces Melānija Kampiņa un  Evelīna Semibratova. Otro klasi pārstāvēja Džastina Lorenca Butkēviča, Monta Garā, Alise Emīlija Grizāne, Valters Lejnieks un  Shinqing Wei. Ar lielāku pieredzi var lepoties trešklasnieki Roberta Elza Stīrija, Anna Drobiļenko, Amanda Galīte, Reinis Grosbards, Annija Lauva, Sabīne Misa un Lote Skuja. Aleksandra Mališeva un Kitija Kampiņa atskaņoja 4.klasei atbilstošus skaņdarbus, bet 5.klasi pārstāvēja Kate Kononova. 6. un 7.klases skaņdarbus izpildīja Megija Sabaļauska un Kristans Bērziņš, Lelde Rādena. Koncertā uzstājās arī ansambļi – L.Rādena un K.Kononova, A.Lauva un R.Grosbards, S.Misa un R.E.Stīrija, K.Kampiņa un K.Bērziņš. Koncerta noslēgumā aizkustinošu pārsteigumu saviem vecākiem bija sagādājušas Kate un Lelde, kopā ar skolotāju Ligitu Kārkliņu izpildot dziesmu “Aleluja”. Sirdssiltus svētkus visiem “taustiņniekiem” un lai veikli pirkstiņi nākamajā pusgadā, grūtos skaņdarbus apgūstot! !

Talants no Bauskas spēlē koncertā “Talants Latvijai”

Trešās Adventes pēcpusdienā Latviešu biedrības namā izskanēja konkursa - koncertcikla “Talants Latvijai” 29.sezonas atklāšanas koncerts “Verba Novum”. Rīgas Latviešu biedrības mājas lapā lasām, ka  “Rīgas Latviešu biedrība šo konkursu organizē sadarbībā ar Latvijas Bērnu fondu. Konkurss – koncertcikls Talants Latvijai notiek kopš 1991. gada. Tā dibinātājs un mākslinieciskais vadītājs bija Arnolds Skride.

Konkursa mērķis ir veicināt un sekmēt Latvijas mūzikas skolu audzēkņu profesionālo iemaņu attīstību, kā arī dot iespēju jaunajiem un topošajiem mūziķiem apliecināt savu talantu uzstājoties Rīgas Latviešu biedrības koncertzālēs.

Vairāku gadu garumā konkurss – koncertcikls Talants Latvijai ir bijis kā radoša atspēriena punkts Latvijas mūzikas skolu audzēkņiem, veicinājis jauno talantu izaugsmi un mērķtiecīgu pilnveidošanos. Daudzi no viņiem ir izvēlējušies mūziku par savu nākamo profesiju un vēlāk kā izcili mākslinieki guvuši atzinību Latvijā un pasaulē. Konkursa laureātu vidū ir: Vineta Sareika, Marta Sudraba, Guna Šnē, Mārcis Kuplais, Anda Eglīte, Lauma Skride, Reinis Zariņš, Artūrs Cingujevs, Guntis Kuzma, Egils Šēfers, Jēkabs Nīmanis, Oskars un Raimonds Petrauski, Rihards Zaļupe, Mārtiņš Miļevskis u.c.

Konkursā piedalās Latvijas mūzikas skolu instrumentu spēles audzēkņi: taustiņinstrumentālisti (pianisti un akordeonisti), stīgu instrumentu spēles (lociņinstrumenti un daudzstīgu instrumenti), pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles audzēkņi.”

Arī šajā atklāšanas koncertā uzstājās pagājušās sezonas spožākie talanti. Bauskas Mūzikas un mākslas  skolas pianists Zhuen Yang (Enzo) izpildīja komponista Andra Baloža Mazā klavierkoncerta divas daļas kopā ar stīgu kamerorķestri! Debija izdevusies. Direktore Anita Velmunska neslēpa prieku par Enzo iespēju būt šādā koncertā, spiest roku diriģentam un “pirmajai vijolei” un virtuozi demonstrēt savu klavierspēlii . Paldies Skolotājai Inetai par Enzo talanta spodrināšanu un attīstīšanu, kā arī vecākiem par rūpēm un atbalstu! 16.decembrī Enzo paredzēta uzstāšanās Lielajā ģildē Hermaņa Brauna fonda rīkotajā Ziemassvētku labdarības koncertā.


Kate muzicē “Zintā” un iegūst bronzu

4.decembrī Dobeles Mūzikas skolas jaunajā koncertzālē “Zinta” notika 7.Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 5.-8.klavieru klašu audzēkņu konkurss. Tajā piedalījās skolotājas Ligitas Kārkliņas audzēkne Kate Kononova. Par lielu prieku sev, vecākiem, pedagoģei un skolai  meitenes sniegums tika novērtēts ar 3.vietas diplomu. Skolotāja stāsta, ka Kate izpildīja G.F.Hendeļa Svītas divas daļas – Sarabandu un Kurantu un P.Čaikovska skaņdarbu “Sniegpulkstenītis”.

 Prasīgās žūrijas satāvā bija Mūzikas akadēmijas pasniedzējs Normunds Vīksne. Viņš ļoti atzinīgi izteicās par konkursantu augsto profesionālo līmeni – polifonijas uzdevumi izprasti un sarežģītā programma apgūta! Vēl žūrijā bija J.Mediņa mūzikas koledžas pasniedzējas A.Vīksne un Z.Mežgaile. Konkursa dalībniekiem pirms rezultātu paziņošanas bija iespēja noklausīties klavieru dueta - Antras Vīksnes un Normunda Vīksnes muzikālo apsveikumu. Tas tika atskaņots uz jaunām “Stainway” klavierēm.

Skolotāja Kārkliņa ir pārliecināta, ka Katei jāturpina piedalīties konkursos ar vēl sarežģītākām programmām, jo darbu viņa dara rūpīgi, pēc uzstāšanās strādā pie  “kļūdu labojumiem”. Lai veicas Katei un - paldies meitenes vecākiem  par atbalstu!
Kā “pieradināt” vijoles lociņu?

Kā astoņos gados iemācīties meistarīgi pārvaldīt tik nepaklausīgo vijoles lociņu, savā Ziemassvētku koncertā pierādīja un parādīja skolotājas Aivas Avotiņas audzēkņi. Vijoles nodaļas nodarbībās iemācīto vislabākajai publikai – vecākiem un pedagogiem “atrādīja” 14 audzēkņi no 1.-7.klasei. Skolotāja Aiva ar lielu pietāti un izpratni raksturoja mazo vijolnieku izaugsmes ceļu. Tas sākas ar pašiem vienkāršākajiem skaņdarbiem (kā, piemēram, “Mednieks”!) un tik svarīgajām princešu kleitām… Ar laiku skaņdarbi kļūst sarežģītāki, bet kleitas un tērpi – vienkāršāki un askētiskāki, ar smaidu atzina skolotāja. Šajā reizē muzicēja Paula Justīne Lakstīgala un Beāte Brezina no 1.klases (meitenēm tā bija pirmā uzstāšanās!), Renāte Pomerance (2.kl.), Rūta Ģeidāne, Markuss Kanbergs un Viktorija Tjuha (3.kl.), Anda Fišere un Sofija Anna Strazdiņa (4.kl.), Endijs Rotšteins un Evelīna Burmistrova (6.kl.), Līva Lazdiņa, Ance Ūdre un Līga Vaivare (7.kl.). Audzēkņi savas kolektīvās muzicēšanas iemaņas izkopj arī ansambļos un duetos. Koncertmeistare Evija Bonāte spēlēja kopā ar vijolniekiem. Viņa bija ļoti iejūtīga un atbalstoša visu klašu audzēkņiem, palīdzot izkļūt arī no šķietami bezcerīgām situācijām, kad skaņdarbs un vijole “neklausa”. Aiva Avotiņa uzteica savus audzēkņus un vēlēja visiem pacietību, turpinot apgūt vijoļspēli. Direktore Anita Velmunska savukārt novērojusi, ka vijoļspēles apguvēji ir ļoti daudzpusīgi mākslinieki, jo četri no viņiem mācās arī mākslas nodaļā. Noslēgumā - tradicionālais foto pie eglītes un prieks par padarīto!

Koncertā “Katru gad’ no jauna”

Ziemassvētku gaidīšanas laikā Bauskas Kultūras centrā  Bauskas MMS audzēkņi un pedagogi 12.decembrī sarūpēja skaistus svētkus. Klausīties bērnu un pedagogu muzicēšanā bija atnākuši gan audzēkņu vecāki, gan daudzi Bauskas iedzīvotāji. Arī šī gada koncerts “Katru gad’ no jauna” bija veidots tā, lai būtu pārstāvētas visas nodaļas. Pirms koncerta tā apmeklētājiem bija iespēja aplūkot un iegādāties Mākslas nodaļas audzēkņu darinātos darbiņus – linogriezumus, keramiku, apsveikuma kartītes. Arī koncerta gaitā projekcijās tika demonstrēti Mākslas nodaļas audzēkņu darbi, kas lieliski papildināja skaņdarbus.Ziemsvētku noskaņas tika radītas gan individuālos priekšnesumos, gan ansambļos un grupās. Muzicēja divi vijolnieku ansambļi, saksofonu ansamblis, dažādi dueti. Pirmo reizi uzstājās pedagoģes Inetas Rozentāles “izauklētais” trio -  Viktorija Tjuha (vijole), Braiens Burmistrovas (marimba) un Zhuen Yang (Enzo)(klavieres). Neraugoties uz gripas ieviestajām izmaiņām kora sastāvā, meitenes pedagoģu Ingas Bukšas un Ievas Ūdres vadībā spēja radīt Ziemassvētku brīnumu, īpaši L.Ozoliņas dziesmā “Bērna eņģelis” (Ances Ūdres vijoles solo). Pirmo reizi tik lielas auditorijas priekšā uzstājās Kristers Pērkons (4.akordeona kl.).  Spēlēšana Ziemassvētku koncertā jau ierasta ir audzēkņiem, kas piedalās dažādos konkursos. Kate Kononova, kas ar labiem panākumiem decembra sākumā piedalījās  VII Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 5.-8.klavieru klašu audzēkņu konkursā Dobelē, koncertā muzicēja gan viena, gan kopā ar Leldi Rādenu. Skaistu pārsteigumu baušķeniekiem sagādāja skolas absolventes Ieva Vaivare (klavieres) un Klēra Kuļikauska (flauta). Meitenes turpina apgūt šo instrumentu spēli mūzikas vidusskolās un, kā liecināja klausītāju bagātīgie aplausi, tas viņām izdodas labi!

 Jaudīgākais priekšnesums, protams, bija pūtēju orķestra sniegumā, bet koncerta izskaņā uzstājās pedagoga P.Straumes vadītā grupa “Pagrabā 8”. Koncertam bija arī literārs satvars, ko veidoja direktore Anita Velmunska un Inita Idere – Bankava. Visa Bauskas Mūzikas un mākslas skolas saime novēl skaistus gada nogales svētkus saviem audzēkņiem, viņu vecākiem, pedagogiem un visiem baušķeniekiem!
Pirmais Ziemassvētku koncerts Mūzikas mājā – pūšaminstrumenti un sitaminstrumenti !

4.decembrī Bauskas Mūzikas un mākslas skolas Mūzikas mājā sākās Ziemassvētku gaidīšanas un muzikālo sniegpārsliņu rotāšanas laiks. Pirmie pie šī darba ķērās pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļas audzēkņi. Vairāk nekā 30 visu klašu audzēkņu priekšnesumu bija iekļauti koncertā, ko noklausījās vecāki. Tradicionāli šajos gada nogales koncertos jaunie mūziķi demonstrē savus aogūtos skaņdarbus un rāda meistarības pakāpi, ko sasnieguši. Īpaši satraukti ir tie, kuriem šī ir pirmā uzstāšanās. Šoreiz tā bija Gustavam Ūdrim – sagatavošanas klases audzēknim un Oliveram Puķānam – 1.klases audzēknim. Viņi abi spēlēja marimbu, kuras skaņas ļoti labi piestāvēja Ziemassvētku noskaņas radīšanai.  Arī 1.flautas klases audzēknes Patrīcija Aišpure, Anete Mizare un Alise Tihonova  tik atbildīgā koncertā uzstājās pirmo reizi. Abu nodaļu audzēkņi un pedagogi muzicēja arī orķestrī, ko diriģēja enerģiskais pedagogs Aigars Dziļums. Vairāk nekā 30 priekšnesumus kopā salika un koncertā pieteica flautas pedagoģe Laura Meždreija. Muzicētāji no direktores A.Velmunskas saņēma veselīgas balvas – mandarīnus un citronus, bet pedagogi pie eglītes pozēja tradicionālajai kopbildei. Skaistā egle, kas uz skolas zāli atceļojusi no Iecavas puses, sāk rotāties ar redzamiem rotājumiem, tiem pievienojot gaišās noskaņas un domas, ko raida koncertu dalībnieki un klausītāji. Lai visiem prieks un - gaidām nākamo rotājumu!

 


Enzo pierāda, ka etīdes nav garlaicīgas

Bauskas Mūzikas un mākslas skolas audzēknis Zhuen Yang (Enzo) 27.novembrī  piedalījās Saldus Mūzikas skolas rīkotajā ETĪŽU KONKURSĀ Latvijas mūzikas skolu 2.-7.klašu klavierspēles programmas apguvējiem. Savā grupā (2.-3.kl.) Enzo 33 dalībnieku konkurencē ieguva 1.vietu (pavisam konkursā trīs vecuma grupās piedalījās vairāk nekā 80 jauno pianistu).

Puisēna pedagoģe Ineta Rozentāle stāsta, ka etīdes ir klavierspēles apgūšanas pamatu pamats, ko ar lielu pacietību un prieku apgūst arī Enzo. Konkursā viņš izpildīja obligāto skaņdarbu  - K.Černi- Germersa Etīdi Nr.28 Re mažorā, kā arī F.Burgmillera etīdi un F.Šopēna Polonēzi. Žūrijā bija Latvijā pazīstamas klavierspēles ekspertes, pianistes S.Villeruša, A.Dimante un L.Elere. Zēna sniegumu augstu novērtēja ne tikai žūrija, bet arī citu mūzikas skolu pedagogi, kas pēc Enzo uzstāšanās izteica daudz komplimentu gan jaunajam baušķeniekam, gan viņa pedagoģei. I.Rozentāle apbrīno sava audzēkņa mieru un prasmi sakoncentrēties. Šoreiz īpašs pārbaudījums bija tas, ka Enzo uzstājās pēdējais savā grupā, arī žūrijas vērtējuma gaidīšana bija laikietilpīga. Citiem konkursa dalībniekiem un pedagogiem par pārsteigumu Enzo šo laiku pavadīja, lasot latviešu tautas pasaku grāmatu! Jaunajam pianistam jābūt daudzpusīgam, jāorientējas ne tikai mūzikā, bet arī literatūrā un mākslā, domā puisēna vecāki, kas atbalstīja dēlu arī šajā konkursā.  Enzo, lai veicas arī turpmākajos konkursos!

 

Ieskatāmies pirmskoncerta gaisotnē

Mūsu skolas audzēkņiem un pedagogiem 15.novembrī bija iespēja dzirdēt pianista Georgija Osokina un LNSO koncerta  ģenerālmēģinājumu Lielajā ģildē. Arī Bauskas  bērni varēja vērot izcilo Honkongas diriģentu Lio Kuokmanu – prestižā Svetlanova konkursa laureātu, Filadelfijas orķestra asistentdiriģentu un Honkongas Jaunās mūzikas ansambļa māksliniecisko vadītāju. Koncerta apmeklētāji varēja izbaudīt Šūmaņa Trešo jeb “Reinas” simfoniju un Šopēna Klavierkoncertu fa minorā. Tā bija vienreizēja iespēja klātienē vērot pasaulslavenu mūziķu un orķestra sadarbību neatkārtojama muzikāla priekšnesuma radīšanā.


Sadodamies rokās, mīlot Latviju

Izskanējis Latvijas dzimšanas dienai veltītais koncerts. Initas Ideres – Bankavas izjusti vadītajā svētku reizē bija gan temperamentīgi, gan pārdomu bagāti priekšnesumi. Pārstāvētas bija gandrīz visas Mūzikas skolas programmas. Daudzbalsīgākais skolas kolektīvs – koris kopā ar pedagoģēm I.Bukšu un I.Ūdri radīja patriotiskas noskaņas koncerta sākumā. To turpināja 1.-2.klašu ansamblis (ped.I.Bukša). Koncertā piedalījās klavieru klases audzēkņi Alise Emīlija Grizāne, Shinqing Wei, Kate Kononova, Lelde Rādena (ped.L.Kārkliņa), Roberta Elza Stīrija, Sabīne Misa (ped.L.Jaunliniņa), I.Rozentāles skolotais Zhuen Yang (Enzo). Īpašu „piesitienu” programmā radīja klavieru klases ritma ansamblis kopā ar skolotāju Ievu Ūdri. Pirmā patstāvīgā uzstāšanās reize bija Oliveram Puķānam (ped.I.Ruņģis). Klusinātās noskaņās muzicēja ģitāras klases audzēkņi Kristiāns Ķēniņš, Rinalds Leitāns, Maikls Burmistrovs (ped.L.Krasņikovs) un Laura Krasņikova (ped.P.Straume). Pūšaminstrumentu nodaļu koncertā pārstāvēja Paula Druviņa (ped. Z.Jurēvica), Everita Kampiņa (ped J.Krūmmalis), Marks Maro Strazdiņš, Renārs Konjuševskis (ped. A.Dziļums) un saksofonu ansamblis (ped.J.Krūmmalis). Vijoles klases pedagoģe A.Avotiņa bija parūpējusies par atraktīvu priekšnesumu vijolnieku ansambļa aizpildījumā, bet individuāli muzicēja viņas audzēkne Līga Vaivare. Koncertmeistares svētku reizē bija E.Bonāte un A.Kovaļova. Skaisto un kupli apmeklēto koncertu noslēdza pūtēju orķestris ar „Strēlnieku maršu”. Koncertu apmeklēja un svētkos sveica arī novada svarīgākie cilvēki – domes priekšsēdētājs A.Jātnieks un viņa vietnieks V.Čačs. Gan viņi, gan audzēkņu vecāki noklausījās ne tikai pārdomātos muzikālos priekšnesumus, bet arī aplūkoja Mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstādes zālē un skolas 2.stāva gaitenī.

Bauskas Mūzikas un mākslas skola novēl visiem saviem audzēkņiem un viņu vecākiem priekpilnus, saturīgus svētkus savās ģimenēs. Lai esam, lai mīlam, lai radām skaisto sevī un savā Latvijā!

Izskan koncerts „No klasikas līdz džezam”

Pirmajam sniegam krītot, izskanējis pēdējais šīs sezonas koncerts projektā „Koncertcikls „Dzimuši Bauskai”.

Stīgu kvartets „Evventus” veidoja koncerta „No klasikas līdz džezam” klasisko daļu. Mūziķes atskaņoja Edvarda Grīga un Jozefa Haidna stīgu kvartetus, sniedzot nopietnu ieskatu šo komponistu mūzikas pasaulē. Ansambļa dalībnieces vieno mīlestība uz klasisko mūziku un studiju gaitas. Viktorija Žukova (1.vijole) ir 4. kursa bakalaura studente Jāz. Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā, kā arī vijoles skolotāja Berģu Mūzikas un mākslas skolā. Baušķeniece Dace Bukša (2.vijole) ir 1.kursa maģistrante Jāz. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā un  Liepājas simfoniskajā orķestra mūziķe. Katrīna Anna Pelnēna (alts) ir 1.kursa bakalaura studente Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Elīza Sestule (čells) ir 4.kursa bakalaura studente Jāz. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, muzicē „Sinfonietta Rīga” un māca čella spēli Ogres Mūzikas un mākslas skolā. Meitenes muzicē gan šajā stīgu kvartetā, gan izkopj savu meistarību arī citos sastāvos.

Savukārt džeza daļu koncertā klausītājiem piedāvāja baušķenieks Gatis Breijers (klavieres), Konstantīns Zakirovs (kontrabass, basģitāra), Reinis Baltiņš (sitaminstrumenti) un vokāliste Sanija Roze. Viņu sniegums bija atbrīvots un virtuozs, īpašu sajūsmu izraisīja vokālistes dziedājums.

Koncerta izskaņā tika godinātas abu Bauskas Mūzikas skolas absolventu – Daces un Gata pedagoģes – A.Avotiņa un Dz.Vēvere. Vislielākais prieks par savu bērnu uzstāšanos bija arī Daces un Gata mammām, kas atradās klausītāju vidū.

Bauskas Mūzikas un mākslas skolas direktore Anita Velmunska savā uzrunā uzteica Bauskas publiku, kas ir uzticīga un atbalsta uzaicināto mūziķu uzstāšanos, nāk uz koncertiem paši un aicina to darīt arī savus draugus. Cerams, ka šāda kultūrizglītības iespēja Bauskā turpināsies, solīja A.Velmunska.

Enzo piedalās 8.Rīgas Starptautiskajā jauno pianistu konkursā

 

Jaunu un ļoti vērtīgu konkursa pieredzi ieguvis Bauskas Mūzikas un mākslas skolas klavieru klases audzēknis Zhuen Yang (Enzo). Savas pedagoģes Inetas Rozentāles rosināts un vecāku atbalstīts, zēns piedalījās 8.Rīgas Starptautiskajā jauno pianistu konkursā. Tas notika Mazajā ģildē no 12.-15.oktobrim. Pianisti uzstājās deviņās vecuma grupās no 5-21 gadiem, Enzo konkurenti grupā Juniors C (vislielākajā!) bija 13 jaunie pianisti no dažādām valstīm vecumā no 11-12 gadiem. Konkursantus vērtēja starptautiska žūrija -atzīti pianisti Arta Arnicāne (Latvija/Šveice), Olga Palija (Ukraina/Lielbritānija), Džulio Biddau (Itālija), Gintars Januševičs (Lietuva/Vācija), Slavomirs Vilks (Polija).  Katrs izpildītājs tika vērtēts diezgan anonīmi – netika nosaukta ne viņa skola, ne pedagogs, tikai dalībnieka vārds. Mūsu pianista uzstāšanās ilga apmēram 7 minūtes, kuru laikā viņš izpildīja J.S.Baha, F.Bergmillera un O.Grāvīša skaņdarbus. Lai tos sagatavotu konkursam, Enzo un skolotāja Rozentāle daudz papildus strādājuši, tāpēc prieks par konkursā iegūto Diplomu. Starp pirmo 3 vietu ieguvējiem šoreiz Enzo neiekļuva, tomēr svarīgāka par to ir pieredze, mācīšanās valdīt pār savām emocijām, prasme saglabāt aukstasinību un reizēm arī - māka pieņemt savas neveiksmes un prast tās pārvarēt. Tas viss noteikti Enzo izdosies!

Enzo priekšā ir nākamā atbildīgā uzstāšanās. Viņš uzaicināts piedalīties konkursa „Talants Latvijai” atklāšanas koncertā. Bauskas pianistam būs iespēja muzicēt kopā ar kamerorķestri un izpildīt A.Baloža jaundarbu - Klavierkoncertu, kas tapis speciāli šim pasākumam. Tas ir jauns izaicinājums gan puisēnam, gan viņa pedagoģei. Bet, kā zināms, no izaicinājumiem viņi nebaidās un turpina strādāt! Veiksmi!Ceturtdienas muzikālais deserts kopā ar „Undertango

 

10.oktobrī izskanēja projekta „Dzimuši Bauskai” šīs sezonas pirmais koncerts. To sniedza mūziķu grupa „Undertango” - vijolnieks Gidons Grīnbergs, pianists Mārtiņš Zilberts, kontrabasists Viktors Veļičko un Bauskas Mūzikas un mākslas skolas absolvente - akordeoniste Evita Dūra- Andersone. Viņas pedagoģe Bauskas Mūzikas skolā bija Inita Idere- Bankava. Gan viņai, gan citiem koncerta apmeklētājiem, kas kuplā skaitā piepildīja Bauskas Kultūras centra lielo zāli, bija lieliska iespēja „izgaršot” daudzveidīgu skaņdarbu buķeti virtuozu mūziķu sniegumā. Muzikālo sniegumu papildināja arī E.Dūras – Andersones iejūtīgais stāstījums par skaņdarbiem, komponistiem un mūziķiem. Bauskas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem, kas veidoja nozīmīgu publikas daļu, tā bija ļoti aizraujoša kultūrizglītības un mūzikas stunda.

Koncertprogrammuā bija populāru melodiju aranžējumi tieši šādam sastāvam.  Ž. Bizē uvertīra no operas “Karmena”,  Z. Žiro skaņdarbs ” Zem Parīzes debesīm”, mūzika no kinofilmas „Sievietes smarža”,  A. Pjacollas „Libertango” un citi skaņdarbi gan tango, gan citos ritmos klausītājos izraisīja patiesu prieku un sajūsmu, kas, protams, izpaudās vētrainos aplausos un ilgi nedziestošos smaidos pēc koncerta. Tāds arī bija šīs pēcpusdienas mērķis – kultūrizglītojošs pasākums ar pozitīvām emocijām, pēc uzstāšanās ar gandarījumu atzina mūziķi.

Sakām lielu paldies par skaisto koncertu gan mūziķiem, gan projekta „Dzimuši Bauskai” iniciatoriem un atbalstītājiem – Bauskas Mūzikas un mākslas skolai, Zemgales Plānošanas reģionam  un VKKF. Gaidām nākamo tikšanos ar mūziķiem, kas daudzina Bauskas vārdu tālāk pasaulē!

 


Sākas mācību gads un noslēdzas projekts

Bauskas Mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļas 144 audzēkņiem 2. septembrī sākās jauns mācību gads. Pirmajā klasē šogad uzņemti 33 bērni, bet 6. izlaiduma klasē mācās 18 jaunieši. Tuvākajā laikā darbu sāks vairākas sagatavošanas grupas, kā arī pieaugušo gleznošanas studija.

Mācību gada atklāšanas svētkos BMMS mākslas nodaļā notika  biedrības “Bauskai un mūzikai” projekta “Pirmā pirmdiena” prezentācija. To finansiāli atbalstīja Bauskas novada dome. Skolas direktore Anita Velmunska informēja  par projekta rezultātiem: izgatavoti četri baneri “Es sāku mācīties”, kas pirms jaunā mācību gada sākuma  tika izvietoti Dārza ielā pie BMMS mākslas nodaļas, Salātu un Dārza ielas stūrī, kā arī skolas abu nodaļu foajē, izdota krāsojamā grāmata bērniem “Instrumentu stāsti”, organizēts trio “Svīres” koncerts pirmajā skolas dienā. Trio sastāvā muzicēja  BMMS pūšaminstrumentu nodaļas pedagoģe Zane Jurēvica, kā arī  profesionālas mūziķes  Santa Stalidzāne un Madara Behmane.

Direktore īpaši uzsvēra, ka projekts “Pirmā pirmdiena” šovasar īstenots pašu spēkiem, iesaistot abu nodaļu skolotājus, administrācijas darbiniekus un audzēkņus, kuri zīmēja mūzikas instrumentus. Īpašs paldies baušķeniekiem- banera dizaina skices autorei Ingunai Paeglei un drukātājam Jānim Katkevičam, kā arī to firmu speciālistiem, kuri maketēja un iespieda krāsojamo grāmatu paredzētajā termiņā. 

Procesu koordinēja, mākslinieciskos un organizatoriskos jautājumus risināja BMMS direktores vietnieks Ainārs Pastors.  Anita Velmunska pateicas par atsaucību, interesi un radošu pieeju visiem, kuri iesaistījās projekta īstenošanā, un novada domei, kas BMMS allaž sniedz nozīmīgu atbalstu. Sarīkojumā piedalījās Bauskas novada pašvaldības priekšsēdētājs Arnolds Jātnieks un Izglītības nodaļas vadītāja Māra Bauvare. Viņi sveica audzēkņus, vecākus un pedagogus, akcentējot BMMS lomu pilsētas un novada kultūrvides attīstībā. 

BMMS  mākslas nodaļas pirmklasnieki saņēma dāvanu– krāsojamo grāmatu “Instrumentu stāsti”. To pasniedza klases audzinātāja Signe Pansova. Mācību gada pirmajā dienā  BMMS grāmatu uzdāvināja arī visu Bauskas novada vispārizglītojošo skolu  1. klases audzēkņiem un, protams, BMMS mūzikas nodaļas 1. klases bērniem.

Šajā mācību gadā BMMS mākslas nodaļas sagatavošanas grupas vadīs jaunā skolotāja Agate Gūtmane. Viņa mācīs veidošanu arī pamatprogrammas klasēs.

Mūzikas mājā Upmalas ielā mācību gads sākās 4.septembrī. Skolas saimē svinīgi tika uzņemti 19 pirmklasnieki un 2 sagatavošanas klases audzēkņi, kas uzsāks mācības 6 programmās.

Skolas direktore iepazīstināja ar skolas un, mūzikas nodaļas prioritātēm šajā mācību gadā, vēstot, ka skola šogad strādās pēc „5 G modeļa” – tas būs Gādīgums, Godīgums, Gudrība, Gaume un Gandarījums. Jaunais gads turpinās Bauskas MMS labākās tradīcijas – audzēkņu izglītošanu un skolas izglītojamo un pedagogu aktivitātes novada kultūrtelpā, dalību dažādos projektos, sniegs izaugsmes iespējas gan bērniem, gan pedagogiem. Tas viss, protams, iespējams tikai ar vecāku atbalstu. Vecāku padomes vārdā runāja Māra Kuļikauska. Viņa sacīja, ka svarīgākais ir radīt starta laukumu audzēkņu turpmākai radošai attīstībai un vēlēja turpināt motivēt bērnus izaugsmei. Skolas muzikālo saimi uzrunāja Bauskas novada Izglītības nodaļas vadītāja Māra Bauvare un Mūzikas mājas saimniece – direktores vietniece Inita Idere-Bankava. Skolas vadība izteica prieku par pagājušā mācību gada sasniegumiem, labākie skolēni un pirmklasnieki saņēma dāvanu – jau minēto grāmatiņu „Instrumentu stāsti”. Muzikālu sveicienu svinīgā pasākuma dalībnieki saņēma no jaunā pianista Enzo (ped. Ineta Rozentāle) un vijolnieču dueta Ances Ūdres un Līga Vaivares (ped. Aiva Avotiņa).

Arī mūzikas nodaļas audzēkņi bija priecīgi par iespēju fotografēties pie jaunā banera. Pēc svinīgā pasākuma audzēkņi kopā ar vecākiem devās uz individuālām sarunām ar pedagogiem, lai saskaņotu turpmāko darbu.

Lai skolas audzēkņiem, viņu vecākiem un pedagogiem arī šajā mācību gadā pietiek spēka saplānot laiku, pagūt uz visām nodarbībām un gūt Gandarījumu par kopīgi paveikto gan mākslā, gan mūzikā!„Saliedēts” Augusta seminārs Bauskas Mūzikas un mākslas skolā

Kamēr  21.augustā lietus atskaņoja savu augusta simfoniju, Bauskas Mūzikas un mākslas skolas mājīgajā zālē notika tradicionālais profesionālās pilnveides seminārs – Augusta performance. Pasākuma tēma bija ļoti svarīga un gana plaša – „Izglītojamo audzināšanas vadlīniju ievērošana profesionālās ievirzes izglītībā. Skolotājs – audzēkņu radošās personības izaugsmes veicinātājs.” Šāds izglītojošs pasākums Bauskas MMS notiek jau sesto reizi. Tā mērķis ir pulcēt kopā nozares speciālistus, lai mācītos, apmainītos idejām un gūtu iedvesmu un pozitīvu atspērienu jaunajam darba cēlienam.

Uzaicinātos lektorus uzklausīt, jautāt, izzināt, uzzināt un pilnveidoties bija ieradušies vairāk nekā 80 pedagogi no Bauskas, Iecavas, Rundāles, Vecumnieku mūzikas un mākslas skolām, kā arī vairāki vispārizglītojošo skolu skolotāji. Pozitīvu emociju buķeti savā priekšnesumā ļāva sasmaržot akordeoniste Evita Dūra – Andersone. Un tad jau darbīgā diena varēja sākties!

Psiholoģe Iveta Aunīte savas lekcijas laikā izvērsa vairākas tēmas – audzēkņu pozitīvā disciplinēšana, sadarbība ar vecākiem, mācīšanās motivācija un profesionālās izdegšanas profilakse. Par šādas lekcijas un sarunas nepieciešamību liecināja tas, ka vairāk nekā trīs stundas pagāja nemanot. Tika klāstītas gan teorētiskas lietas, klausītāji tika „apbruņoti” ar jaunām darba metodēm un metodikām. Notika arī aktīva saruna, kurā iesaistījās daudzi klātesošie, apliecinot gan savu pedagoģisko meistarību, gan ieinteresētību jaunu darba paņēmienu apgūšanā.

Vecumnieku MMS direktore Iveta Lavrinoviča izvērstā stāstījumā un prezentācijā raksturoja audzēkņu pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas aspektus profesionālās ievirzes izglītībā. Viņas stāstījumā tika izmantots savā skolā apgūtais, izdomātais, pieredzētais un izdarītais, Latvijas simtgadi gaidot un izdzīvojot. I.Lavrinoviča atzina, ka, veidojot pasākums, pedagogiem jābūt ļoti radošiem un mūsdienīgiem, jāpielieto jaunas formas, kā , piemēram, zibakcijas.

Par audzināšanas vadlīniju ievērošanu, programmas mērķiem un uzdevumiem izsmeļoši vēstīja Bauskas MMS direktore Anita Velmunska. Viņa atgādināja klātesošajiem normatīvos aktus un noteikumus, kas regulē audzināšanas jomu un jāņem vērā katrā izglītības iestādē. Pedagoģe un iestādes vadītāja savā lekcijā pauda, ka ir daudz veidu, kā „sausos” noteikumus ievērot radoši un ar izdomu. Anitas uzstāšanās, kā jau ierasts, bija papildināta ar dažādām atziņām, faktiem un aktualitātēm no mūsdienu dzīves, liekot klausītājiem gan piekrītoši māt ar galvu un smaidīt, gan skaļi smieties.

Savu skanošo pieredzes stāstu no 4.Starptautiskās Dalkrozes ritmikas konferences bija atvedusi Bauskas MMS pedagoģe Ieva Ūdre. Ritmika ir viņas sirdsdarbs un aizraušanās vienlaicīgi. Teorētiskam stāstam par ritmikas īpašo lomu sekoja praktiski vingrinājumi, kuros semināra dalībnieki aizrautīgi iesaistījās, veidojot unikālu skaņu un kustību kopkori prasmīgu diriģentu vadībā.

Par darbu ar vokālo ansambli stāstīja Bauskas MMS vokālā pedagoģe Diāna Siliņa. Viņas vadītais ansamblis „Adoramus” aizvadījis ļoti piesātinātu darba gadu, gūti panākumi konkursos un skatēs. Lielākais emocionālais sajūtu, pieredzes un meistarības papildinājums gūts no „Latvian Voices acapella” festivāla meistarklašu apmeklējuma.

Nodarbību pārtraukumā notika arī tradicionāla meistarklase – „Vasara burciņā”. Tika nogaršoti un vērtēti Bauskas MMS pedagogu un darbinieku sarūpētie konservējumi un marinējumi, pieredzes apmaiņa notika arī šajā jomā.

Bauskas MMS pateicas visiem lektoriem par interesantajām idejām un stāstiem. Tie vienmēr dod motivāciju un iedvesmu atkal darīt, darīt no jauna un labāk, daudzveidīgāk. Lai visai pedagogu saimei veiksmīgs un radošs jaunais mācību gads!


Ikgadējā panākumu un darbu svēršana Bauskas Mūzikas un mākslas skolā

„Kilograms mūzikas un mākslas” tika sadalīts 6.jūnijā. Šis mācību gads Bauskas MMS bijis piesātināts, krāsains, darbīgs un piepildīts. Visi skolas audzēkņi un pedagogi priecājas par saviem un kolēģu panākumiem. Jau tradicionāli tika pasniegtas A.Pastora darinātās balvas tiem, kuru vārdi izskanējuši dažādos konkursos, skatēs, koncertos, kā arī bijuši teicami un uzteicami ikdienas mācību darbā. Tika godināti 24 mūzikas programmu audzēkņi un 15 mākslas programmu apguvēji. 43 audzēkņi tika uzteikti par mācību darba izcilu veikšanu.

Konkursi un skates – tā ir Mūzikas un mākslas skolu audzēkņu dzīves sastāvdaļa. Piedalīšanās tajos prasa no pedagogiem lielu papildus darbu, vecāku atbalstu un paša audzēkņa pacietību, uzņēmību un nemitīgu sava talanta spodrināšanu. Simboliskais panākumu kilograms šogad vissmagākais bija Klērai Kuļikauskai, flautas klases audzēknei (pedagoģe Laura Meždreija). Viņas darbu un panākumu apliecinājuma saraksts gana garš - 1.vieta Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle –Valsts konkursa II kārtā Zemgales reģionā, 1.vieta III Zemgales reģiona mūzikas skolu audzēkņu konkursā Vispārējās klavierēs, 1.vieta (Grand Prix) Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle –Valsts konkursa  Finālā, atzinība XX Starptautiskajā akadēmiskās mūzikas konkursā koka pūšaminstrumentu specialitātē “Jūrmala 2019” , Atzinība Konkursā  “Talants Latvijai 2019”.  Zhuenam  Yangam – klavieru klases audzēknim (pedagoģe Ineta Rozentāle) šogad arī bijis spožs gads. Konkursā “Talants Latvijai 2019” 1.vieta un uzstāšanās Noslēguma koncertā, 2.vieta XIV Starptautiskajā P.Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju solistu konkursā, 3.vieta  Jautrītei Putniņai veltītajā Starptautiskajā jauno pianistu konkursā – šie jaunā pianista panākumi liecina par puisēna talantu un lielajām darba spējām. Mārītes Šulces audzēknes  Martas Tēraudes darbs novērtēts ar Atzinību Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu valsts konkursā. Jauno mākslinieku darbi ceļojuši uz prestižiem starptautiskiem konkursiem - 49. Pasaules skolēnu mākslas darbu konkursā Taivānā baušķenieki saņēmuši sešas Atzinības, divas Atzinības atceļojušas arī no 47.Starptautiskā bērnu mākslas darbu konkursa Lidicē (Čehijā). Tās saņēmušas Signes Pansovas audzēknes Elvita Brūvere un Kristiāna Kalle.

Nosauktie konkursi un skates ir tikai neliela daļa no piepildītās audzēkņu un pedagogu šī mācību gada ikdienas. Pasākumā „Kilograms mūzikas un mākslas” panākumus svērt un balvas pasniegt palīdzēja Bauskas novada administrācijas izpilddirektora vietniece Ineta Ruhocka un Izglītības nodaļas vadītāja Māra Bauvare. Margrietiņu pušķis, ko katram skolas pedagogam dāvāja direktore Anita Velmunska, bija simboliska pateicība par audzēkņiem dāvāto profesionalitāti, zināšanām, sapratni un sirds siltumu. Milzīgs enerģijas lādiņš tika saņemts no Latvijā vienīgā sitaminstrumentu ansambļa „Perpetuum Ritmico” uzstāšanās. Šis koncerts bija pelnīta balva visiem čaklajiem audzēkņiem, pedagogiem un atbalstošajiem vecākiem.

Šis pasākums noslēdz Bauskas MMS mācību gadu un atver durvis vasarai – laikam, kad visiem vēlam radošu atpūtu, spēku uzkrāšanu kāpieniem nākamajās zināšanu un prasmju virsotnēs. Lai izdodas!

 


Bauskas Mūzikas un mākslas skolas

 1.klasē uzņemti

 

Izglītības programmā Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle

Samanta Liāna Citoviča

Melānija Kampiņa

Arvils Miļjus

Evelīna Semibratova

Matīss Šteinbergs

 

Izglītības programmā Vokālā mūzika  - Kora klase

Jasmīna Bula

Helēna Spura

Edvards Matvejs

 

Izglītības programmā Stīgu instrumentu spēle – Vijoles spēle

Paula Justīne Lakstīgala

 

Izglītības programmā Stīgu instrumentu spēle - Ģitāras spēle

Rūdolfs Gustavs Gailis

Beāte Beņuša

Eduards Niedra

 

Izglītības programmā Pūšaminsturmentu spēle – Flautas spēle

Anete Mizare

 

Sagatavošanas klasē uzņemti

 

Izglītības programmā Stīgu instrumentu spēle – Vijoles spēle

Arabella Estere Čendlere

 

Izglītības programmā Sitaminstrumentu spēle

Gustavs ŪdrisTrio “Art - i - Shock” koncerts

Bauskas Kultūras centrā 28.maijā izskanējis Bauskas Mūzikas un mākslas skolas organizētais trio “Art-i-Shock” koncerts projektā “KoLekcijas koncerti”.  Ar VKKF un Bauskas novada domes atbalstu turpinās Bauskas sabiedrības kultūrizglītošana, iepazīstinot ar mūsdienu izpildītājmāksliniekiem.

Savā radošajā CV jaunās mūziķes (kas ir mūzikas skolas biedrenes) raksturo sevi asprātīgi un nedaudz ironiski ne tikai no muzikālā viedokļa. “Skaidrs, ka šādai vienībai – klavieres, čells un sitaminstrumenti – pasaulē vēl nebija daudz nošu makulatūras (no kuras šis tas vērtīgs tomēr tika izvilkts), tāpēc meitenes lika lietā savu burvību un pārliecību, un iedvesmoja mūsu pašu mīļos komponistus ko radīt. Tā rezultātā Latvijā jau tapuši turpat 20 skaņdarbi, tai skaitā koncerti trio ar orķestri  un vairākas aranžijas tieši šim trio, un top vēl un vēl.  Art-i-Shock - māksla un šoks, radošā uzdrīkstēšanās kā izejas punkts jaunām idejām,” – tā par sevi savā CV  teic mūziķes. Par koncertdarbību tur teikts , ka Latvijas ceļus viņas jau kārtīgi izvagojušas, bet savu Eiropas pielabināšanu Art-i-Shock iesāka ne vairāk, ne mazāk kā ar Eiropas tālāko punktu, Gibraltāru, turpinot ar koncertiem Igaunijā, Lietuvā, Norvēģijā un Albānijā. Nu arī Bauskas publikai, pateicoties Bauskas MMS direktores A.Velmunskas iniciatīvai, bija iespēja dzirdēt šo emocionālo, ugunīgo trio. Tajā spēlē Guna Šnē (čells), Agnese Elksniņa (klavieres) un Elīna Endzele (sitaminstrumenti).  Koncertā Bauskā tika izpildīti trīs apjomīgi skaņdarbi - Rodiona Ščedrina “Alvenisu atdarinot, Jāņa Lūsēna speciāli šim trio radītais “Neti, neti ...” un Astora Pjacollas “Četri gadalaiki Buenosairesā”.  Publika bija sajūsmā gan par skaņdarbiem, gan ekspresīvo, pārsteidzoši atvērto un emocionālo izpildījuma  manieri. Koncertā skanēja ne tikai mūzika, bet arī vēstījums par komponistiem , viņu mūzikas rokrakstu, instrumentiem, to vēsturi. Uzzinājām, ka līdzās marimbai, kuru virtuozi pārvaldīja Elīna Endzele, koncertos tiek izmantots arī parastais trijstūris un instruments ar prozaisku nosaukumu – gurķis. Koncertu vadīja pianiste Agnese Elksniņa, viņa izteica cerību, ka arī Bauskas MMS tiks apgūta čella spēle. Laimīga sagadīšanās bija, ka zālē atradās vēl viena Latvijā un ārpus tās  pazīstama Bauskas MMS absolvente – klavesīniste Ieva Saliete. Ļoti emocionāla bija viņas tikšanās ar savu pirmo klavieru skolotāju Ligitu Kārkliņu.

Pēc koncerta sastaptie baušķenieki un audzēkņu vecāki ļoti augstu novērtēja iespēju šādos koncertos klātienē baudīt ievērojamu mūziķu sniegumu un izteica cerību, ka šādi koncerti turpināsies. Paldies organizatoriem!


Nopietns koncerts ar nenopietnu nosaukumu

„Priecīgie pirkstiņi” – tāds nosaukums bija dots klavierspēles pedagoģes Ligitas Kārkliņas audzēkņu koncertam, kas izskanēja 27.maija pievakarē Mūzikas mājā. Koncertā piedalījās Maiko Shinqing Wei (1.klavieru klase), Reinis Grosbards (2.kl.), Kate Kononova (4.kl.), Leolanda Nicmane (8.kl.) un Klēra Kuļikauska (8.flautas kl.).

Nopietnā koncerta gaitā skolotāja sirsnīgi un pārdomāti raksturoja katra audzēkņa spēles manieri, darba stilu un panākumus dažādos konkursos. Katrs izpildīja trīs un vairāk savam vecumam atbilstošus un arī augstākas grūtības pakāpes skaņdarbus. Visnopietnākā programma, šķiet, šogad pūrā Katei, viņas izpildītā A.Hačaturjana „Etīde”, skolotājasprāt, katram vis nav pa spēkam. Maiko un Reinis tika uzteikti par pacietīgu darbu, kas ļauj gūt atzīstamus panākumus. Leolanda, kas jau saņēmusi absolventes apliecību, tika raksturota kā ļoti patstāvīga pianiste, kam pašai sava mācību metodika. Klēra, kas klavierspēli padziļināti apgūst vien pusgadu, demonstrēja izjustu un spēcīgu sniegumu R.Šūmana, C.Kiī un A.Pjacollas skaņdarbos. Jau tradicionāli pavasara koncertā pedagoģe L.Kārkliņa vairākus skaņdarbus izpildīja kopā ar saviem audzēkņiem.

Pedagoģei piemīt prasme pamanīt audzēkņu individualitāti, dažreiz pat atkāpjoties no klasiskās klavierspēles metodikas kanoniem, ļaujot jaunajam pianistam būt pašam. Saglabājot katra rokrakstu, īpašo piesitienu, ķermeņa muzikalitāti, savienojot to ar pacietīgu darbu – tā tiek kopts un veidots katrs talants. Par šo sadarbību Ligita Kārkliņa saņēma pateicības vārdus no skolas vadības, kā arī no audzēkņu vecākiem, kas bija visuzmanīgākie un satrauktākie koncerta klausītāji. Nu pianistiem būs priekšā vasaras brīvlaiks, bet, lai pirksti priecīgi varētu pievārēt visgrūtākos skaņdarbus, arī vasarā noteikti tiks spēlēts...

Paldies, skolotāj, par zināšanām un iedvesmu!


Mūzikas Mājā – IZLAIDUMS

 

Ziedu mēnesī sācies arī izlaidumu laiks Bauskas novada izglītības iestādēs. Kā pirmie savus putnēnus turpmākajam izglītības lidojumam spārno Bauskas Mūzikas un mākslas skolā. 24.maijā svētku noskaņa valdīja Mūzikas mājā Upmalas ielā. Pirms šī notikuma skolas darbinieki izveidojuši simbolisku vides objektu – Ziedu laiviņu skolas dīķi. Tajā sasēdināti ne tikai krāsaini ziedi, bet arī skolas saimes labās domas un vēlējumi saviem absolventiem. Viss dots un atdots, tikai airis nu katram jāņem pašam, lai noteiktu savas turpmākās izglītības virzienu. Vai tas būs saistīts ar mūziku? Izvēle paliek vienmēr!

Izlaidums Mūzikas mājā tradicionāli ietver sevī ne tikai izglītības iestādes absolvēšanas  apliecību izsniegšanu, bet arī koncertu, ko sniedz jaunieši. Šoreiz dokumentu izsniegšana bija kā sirsnīga un asprātīga mūzikas teorijas mācībstunda, kurā tika iepazīta daudzveidīgā skaņdarbu pasaule, Katru jaunieti raksturoja viņa līdzība ar kādu skaņdarba veidu. Skolas direktore Anita Velmunska, kas ikdienā ir arī mūzikas literatūras skolotāja, bija savērpusi aizraujošu stāstu, ko ar interesi klausījās gan skolas beidzēji, gan viņu pedagogi un tuvinieki, kas bija klāt. Luīze Burmistrova – valsis, jo meiteni var salīdzināt ar vijīgu, plūstošu maigu un graciozu raksturmelodiju, kas bieži sākas ar uztakti, bet, kamēr citi gaida skaņdarba sākumu ar pilnu takti, Luīze jau ir   paspējusi iesākt un izpildīt daudzas darbus.   Meldra Kaktiņa – sonāte. Viņa ar lielu atbildību un pienākumu apziņu spēj apvienot dažādas jomas un intereses, kā jau sonātē, kurā mēdz būt divas vai vairākas atšķirīgas tēmas. Leolanda Nicmane salīdzināta ar invenciju. Tas ir daudzbalsīgs, sarežģīts, polifonisks instrumentāls skaņdarbs imitāciju tehnikā. Meitene lieliski spēj tikt galā ar savu pienākumu un paveicamo darbu polifoniju, spēj domāt sarežģītā līmenī un viņas veiklie pirksti tiek galā ar grūtiem, bet skaistiem skaņdarbiem. Svītas piemēram vislabāk atbilst Nikola Luīze Platā, jo svītas pārsvarā ir ļoti dejiskas, muzikāli bagātīgas un skanīgas. Arī Nikola ir ļoti daudzpusīga,  patstāvīga, neatkarīga, ar atšķirīgām īpašībām un  rakstura iezīmēm, taču vienmēr ir  vienā tonalitātē, pārsvarā mažorā. Evelīna  Ivanova ir kā kantāte - vokāli instrumentāls skaņdarbs korim, solistiem un orķestrim. Evelīnai patīk būt korī, dzirdēt citus un sevi, ieklausīties mūzikā un smaidīt. Paula Kļaviņa direktores vērtējumā ir oratorija (vairākdaļīgs skaņdarbs korim, solistiem un orķestrim, kurš pauž dziļu, vispusīgu vēstījumu). Tāda ir Paula – gudra, muzikāla, neatlaidīga, centīga  meitene, kura  prot gan ieklausīties, gan pati veidot savu  oratoriju, radīt jaunu saturu un tēlus. Diāna Semaka ir dziesma - enerģiska, dumpinieciska, ar savu  temperamentu un dzīves uztveri. Dziesmām parasti ir plūstoša, izteiksmīga melodija, kurā bieži ievītas dažādas noskaņu intonācijas un motīvi. Arī Diānai piemīt iekšējs starojums, daudzpusība  un domu dziļums. Dāvids Burmistrovs ir kā tehnisks skaņdarbs-etīde, kas sākotnēji šķiet kā vingrinājums instrumentālista spēles tehnikas attīstīšanai. Tāpat arī Dāvids spēj būt precīzs, pārliecinošs, ar lielu potenciālu attīstīties un arpēdžijveidā  virzīties tikai uz augšu.  Veronika Čekovaja   ir kā menuets - noslēpumaina, gracioza, galanta un atturīga deja mērenā tempā, kurā  dominē mazi solīši un dziļi reveransi.  Veronikas būtību caurstrāvo dabīgums un iekšējs miers, iekšējā saskaņa un cieņpilns reveranss   pret saviem skolotājiem. Sema Patrika Paļuļa gaitas mūzikas skolā vislabāk attēlo rondo. Tā ir mūzikas forma, kas pamatojas uz vairākkārtēju galvenās tēmas atkārtojumu un atšķirīgu tematisko materiālu kontrastu. Patriks ir noslēpumaini smaidīgs jaunais akordeonists, kas prot arī pārsteigt ar labām manierēm un etiķetes ievērošanu, ir tiešs, spēj koncentrēties un parādīt labu sniegumu. Emīls Upenieks- fūga (tulk. skriešana, steigšanās). Tā ir daudzbalsīga skaņdarba - imitāciju polifonijas sarežģītākā forma, arī Emīlam patīk pieņemt izaicinājumus. Viņš  ir izsteidzies cauri mūzikas skolai, piecos gados apgūstot sešu gadu programmu, piedaloties ļoti daudzos konkursos, festivālos un koncertos.  Aksels Griba – kаnons. Tas ir mūzikas veids, kurā visas balsis atskaņo vienu un to pašu melodiju, iestājoties pēc kārtas. Aksels kanonu iesāk ar melodiju saksofonam, tad pievieno savas sportiskās notis, tad- tehniskās skaņas, kuras viņš apgūst paralēli mūzikas skolai un sportam. Arvis Sūna asociējas ar maršu-mūzikas veidu, kas pavada soļošanu un ne tikai to. Maršs ir kustība tikai uz priekšu, nemainīgā tempā, kam piestāv fanfaru intonācijas. Tas tāpēc, ka Arvis ir trīskārtējs Latvijas čempions, kas prot koncentrēties vajadzīgajā brīdī ne tikai sportā, bet arī mūzikā. Katrīna Kate Upeniece ir kā prelūdija  - vienotas  noskaņas ievada skaņdarbs, muzikāls priekšnesums   pirms apjomīga  mūzikas lieldarba, nedaudz  pirms lielā sākuma. Šodien Katrīnai Katei, meitenei ar smalkiem sajūtu pavedieniem apvītu dvēseli,  izskan  tikai pirmā daļa, tā, kura ir tikai pats sākuma sākums. Otrā daļa būs daudz nozīmīgāka, ja vien pati to vēlēsies. Jānis Biezais ir kā tokāta, ātrs instrumentāls skaņdarbs, dinamiskā, precīzā kustībā. Skaņdarba nosaukums radies no vārda “pieskarties”, jo viss, kam Jānis pieskaras, skan, vibrē, dimd un rīb. Jānis spēj uzstāties ne tikai viens, bet lieliski iejūtas kolektīvā, ansamblī un lielākos kolektīvos. Rendijs Griba raksturots kā intermeco, brīvas formas muzikāls sacerējums, kurā nav  stingru noteikumu un likumu, tāpēc  tas skan atbrīvoti, nepiespiesti un viegli.  Rendijs var būt kā kontrastējošs starpposms starp skaņdarba daļām, puisi raksturo ritms, pulss, neatkarība un brīvība. Armands Rutkovskis – improvizācija. Tā spēj nojaukt žanru robežas, piešķirt mūzikai svaigumu un atklājumu prieku, pārvēršot “atskaņotāju” par radītāju. Lai varētu improvizēt, ir jābūt ļoti muzikālam, radošam, emocionāli bagātam un pacietīgam, un Armands tāds ir. Lai varētu radoši izpausties un sasniegt augstas virsotnes mūzikā, ir jābūt mērķtiecīgam, teorētiski stipram, un Armands tāds būs. Mūzikas skolu absolvēja arī Lība Dārta Stankeviča, Nelda Strautzele un Rihards Sunteiks. Viņi, dažādu iemeslu vadīti, veidoja ansambli, kas izlaidumā nepiedalījās.

Skolas Pateicības rakstus par teicamām sekmēm, piedalīšanos konkursos un daudzpusību saņēma Luīze Burmistrova, Leolanda Nicmane , Paula Kļaviņa un  Emīls Upenieks. Ziedi un pateicības vārdi – skolotājiem. Tos sacīja arī Bauskas Novada Izglītības nodaļas metodiķe Līga Kirilko. Literāri muzikālā kompozīcijā kopā ar bērniem pavadītos mācību gadus mūzikas skolā bija savijuši absolventu vecāki. Nenoliedzami, ka aiz katra Mūzikas skolas absolventa visus šos gadus kā mūris ir stāvējuši viņa tuvinieki – atbalstot, motivējot un saprotot. Asprātīgās rīmēs bija raksturoti dažādi posmi un krīzes situācijas mūzikas apguvē, kas šodien atrisinātas – jo diploms kabatā!

Smaidi, fotomirkļi, ziedi – tā ir šodiena. Lai katram no absolventiem izdodas tas,  ko viņš vēlas nākotnē. Vai tā būs Mūzikas laiva, kas tiks airēta tālāk, vai Jūsu personība attīstīsies citā virzienā, tomēr ceram, ka Mūzikas skolā gūtais būs labs atbalsts visu mērķu piepildījumam! Lai izdodas!
 

Atnāc uz KoLekcijas koncertu!

Bauskas Mūzikas un mākslas skola turpina priecēt savus audzēkņus un Bauskas publiku ar jaunām iespējām baudīt izcilu atskaņotājmākslinieku sniegumu. Attīstot šo tradīciju koncertciklā “KoLekcijas koncerti”, 28.maijā tiekam aicināti uz   trio "Art-i-Shock" koncertu, kas notiks Bauskas Kultūras centrā.
Trio sastāvā muzicē 
pianiste Agnese Egliņa, čelliste Guna Šnē, sitaminstrumentāliste Elīna Endzele. Agnese ir ieguvusi “Lielo mūzikas balvu 2010” un ir laureāte vairākos starptautiskos konkursos Slovākijā, Lietuvā, Somijā un Anglijā. Savukārt čelliste Guna Šnē ir valsts kamerorķestra “Sinfonietta Rīga” čellu grupas koncertmeistare, bet E.Endzele ir Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra sitaminstrumentu grupas mūziķe. Mūziķes lieliski izmanto un popularizē gan laikmetīgās, gan klasiskās čella un citu instrumentu spēles tehnikas un plašās iespējas skaņdarbu aranžijās, izmantojot neierastus, mūsdienīgaus instrumentu spēles paņēmienus.

 Tiksimies koncertā, lai bagātinātu savu kultūrpieredzi un mūzikas laikmetīgo izpausmju izpratni!
Koncerts sākumskolā. Reklamējam Bauskas MMS ! (FOTO)Trompetisti piedalās koncertā Rundālē

14.maijā Rundāles pilī notika vērienīgs muzikāls pasākums- “Pavasara koncerts Rundālē”. Vairāk nekā divdesmit daudzveidīgu priekšnesumu sniedza jaunie mūziķi un viņu pedagogi no Pilsrundāles MMS, Iecavas MMS, Kokneses MS, Rīgas 3. Mūzikas skolas, Tukuma MS, Biržu V.Jakubena Mūzikas skolas, un, protams, arī no Bauskas MMS.  Mūsu skolu pārstāvēja trompetes spēles pedagoga Aigara Dziļuma audzēkņi Marks Maro Strazdiņš un Elgars Būmeistars. Viņi izpildīja katrs atsevišķus skaņdarbus, bet publikas ovācijas izpelnījās muzicēšana abiem trompetistiem kopā ar savu skolotāju. Labu tehniku, saspēli ansamblī un lielisku humora izjūtu mūsu trompetistu izpildījumā varēja baudīt kanonā “Prieks”. Pie klavierēm bija Evija Bonāte. Puiši un pedagogi priecājas ne tikai par lielisko iespēju uzstāties pilī, bet arī par bagātīgajiem citu mūzikas skolu audzēkņu priekšnesumiem, ko noklausījās.Klēras darbīgais pavasaris  - koncerti, konkursi, skates un eksāmeni

 

Par Bauskas MMS flautas klases audzēknes Klēras Kuļikauskas panākumiem rakstīts jau vairākkārt. Viņa piedalījusies gan flautas spēles konkursos, gan skolas rīkotajos koncertos, vadījusi dažādus pasākumus. Meiteni uzteic ne tikai viņas specialitātes skolotāji, bet arī klavierskolotāja Ligita Kārkliņa. Viņa ar prieku un lepnumu stāsta par Klēras piedalīšanos Lauku un mazpilsētu MS  audzēkņu konkursā vispārējās klavierēs, kas jau martā notika Iecavas MMS. “Iepriekšējos gados Klēra saņēma gan 3., gan 2.pakāpes diplomu. Šogad iegūta pārliecinoša 1.vieta savā grupā. Meitene vienmēr sev ir uzstādījusi augstus mērķus gan flautas, gan klavierspēlē. Man ir prieks strādāt ar tik apdāvinātu, darbu un mūziku mīlošu audzēkni.  Konkursā Klēra atskaņoja gan tehniski, gan muzikāli sarežģītu programmu – R.Šūmaņa “Sapņojumu” un C.Kiī “Valsi”. Šos darbus vēl neesmu uzticējusi nevienam no pianistu klases audzēkņiem, jo zinu, cik daudz darba un īpaša talanta nepieciešams, lai tos atskaņotu atbilstoši komponistu iecerei. Priecājos, ka man bija lieliska iespēja strādāt ar Klēru, īstenot savus pianisma principus un skaņveides paņēmienus, jo Klēra lieliski mani sapratusi un bijusi ļoti radoša kopīgajā darbā.” Skolotāja L.Kārkliņa vēl Klērai īstenot viņas sapņus un pateicas par sadarbību.

 No 9.-11.maijam Jūrmalā norisinājās XX STARPTAUTISKAIS AKADĒMISKĀS MŪZIKAS KONKURSS KOKA PŪŠAMO INSTRUMENTU SPECIALITĀTĒ  “Jūrmala 2019”. Tajā piedalījās arī Klēra. Konkursa pirmajā kārtā katrs dalībnieks atskaņoja brīvas izvēles skaņdarbu. Klēra izpildīja J.Mediņa "Rapsodiju". Viņas sniegums deva iespēju startēt arī konkursa 2.kārtā. Šoreiz atskaņojot konkursa obligāto skaņdarbu - V.A.Mocarta Koncerta flautai Re mažorā 1.daļu. Žūrija, kuras sastāvā bija Dita Krenberga, Arvids Kazlausks un Rimvids Savicks, piešķīra Klērai atzinību. Par meitenes panākumiem ļoti priecājas viņas pedagoģe Laura Meždreija un koncertmeistare Anna Kovaļova.

Tā ir tikai neliela daļa no saspringtās ikdienas, jo Klēra šobrīd mācās pamatskolas 9.klasē un cītīgi gatavojas arī skolas beigšanas eksāmeniem. Pirms neilga laika starpnovadu konkursā “Gada skolēns 2019” iegūta nominācija “Par talantu daudzveidību”. Tieši šis vārds vislabāk raksturo Klēru – daudzveidība. Bet tas panākams pozitīvā attieksmē, radošā darbā un savas personības izkopšanā mācoties, daudz lasot, muzicējot, iepriecinot vecākus un pedagogus. Lai Tev, Klēra, veiksmīgs šis pavasaris un vasara un - labu ceļavēju Taviem sapņiem!

Skanīga Bauskas MMS reklāma pilsētas pamatskolā

Klāt tradicionālie Bauskas Mūzikas un mākslas skolas pavasara koncerti pilsētas skolās. 14.maijā Bauskas MMS audzēkņi muzicēja Bauskas pilsētas pamatskolā. Koncerta dalībnieki lielākoties bija šīs skolas skolēni, kas izglītojas mūzikā Bauskas MMS. Koncerta mērķis bija popularizēt mūzikas izglītību, rosināt skolēnus padziļināti apgūt kāda instrumenta spēli vai izkopt dziedāšanu kora klasē. Pamatskolēnu priekam muzicēja 1.-2.klašu ansamblis (ped.I.Bukša), flautas klases audzēkne Marta Dārziņa (ped. Z.Jurēvica). Klavieru klasi pārstāvēja Danija Mickus (ped. L.Jaunliniņa) un Reinis Grosbards (ped.L.Kārkliņa). Laura Krasņikova (ped.P.Straume) priecēja ar klusinātu ģitārspēli. Pedagoga J.Krūmmaļa audzēkņi Ruslans Kapustins un Sonora Barsuka spēlēja saksofonu, bet Annija Dzene – klarneti. Kristers Pērkons  un Valentīna Glusjaka demonstrēja akordeona spēli (ped.A.Rušmane un I.Idere Bankava). Pedagoga Aigara Dziļuma audzēkņi Renārs Konjuševskis un Ralfs Milišuns iepazīstināja ar trompetes iespējām. Jaunos mūziķus, kā vienmēr, atbalstīja koncertmeistare Evija Bonāte.  1.-3. un 5.b  klašu skolēni ar interesi klausījās skaņdarbus, ko atskaņoja gan viņu skolas biedri, gan citu skolu audzēkņi. Koncertu vadīja Klēra Kuļikauska. Pavasara ziedi un saldumi māksliniekiem bija ļoti pelnīti. Sirsnīgs paldies visiem no Bauskas pilsētas pamatskolas kolektīva!

 


„Plaukstas lielumā”

Ar šādu vadmotīvu 25.aprīlī kultūras centrā izskanēja Bauskas Mūzikas un mākslas skolas Pavasara koncerts. Ko Tu šajā ziedonī vari ielikt savās plaukstās? Jaunie mūziķi un mākslinieki klausītājiem un skatītājiem dāvāja emocionālus, sirds siltuma un radošas enerģijas pārpilnus priekšnesumus. Muzicēja pirmo klašu ansamblis (ped. I.Bukša), koris diriģentu I.Bukšas un I.Ūdres vadībā, kā arī I.Bukšas audzēkne Alise Niedre. Klavieru nodaļu koncertā spoži pārstāvēja Zhuen Yang (ped.I.Rozentāle), skolotājas L.Kārkliņas audzēknes Lelde Rādena un Kate Kononova. Pedagoģes A. Avotiņas audzēkņi – 2.-3.klašu un vecāko klašu vijolnieku ansambļi un Viktorija Tjuha atskaņoja  spilgtākos skaņdarbus  no šajā mācību gadā apgūtā. Jauneklīgi un atbrīvoti uzstājās pieaugušo un jauniešu izglītības programmā studējošā Fiona Tolmartzky (ped. D.Bukša). Par jauno mūziķu sniegumu no sirds priecājās arī vecāki. Tā savai mammai Zandai Strazdiņai par prieku spēlēja Marks Maro (ped. A.Dziļums) un Mārtiņš (ped. I.Ruņģis). Marimbas skaņas koncerta kopējam skanējumam pievienoja Rihards Dadžāns (ped.I.Ruņģis). Pedagoga J.Krūmmaļa skolotie saksofonisti koncertā muzicēja ansamblī, bet Laumai Ronei bija uzticēts solo numurs.


Temperamentīgu akordeona spēli baudīt ļāva Emīls Upenieks (ped.A.Rušmane) un viņa brālis Arvīds, kurš apgūst flautas spēli pie pedagoģes L.Meždreijas. Viņas audzēkne Klēra Kuļikauska sajūsmināja klausītājus ar jaunapgūtu, apjomīgu un izjustu K.Klarka skaņdarbu. Jaunos izpildītājmāksliniekus atbalstīja koncertmeistares E.Bonāte un A.Kovaļova. Koncertu noslēdza „Pagrabā 8”- pedagoga P.Straumes iedvesmotā jauniešu grupa, publikai piedāvājot savu skatījumu uz I.Kalniņa „Dūdieviņu”. Šo muzikālo notikumu lieliski papildināja Mākslas nodaļas vairāk nekā trīsdesmit audzēkņu zīmējumu videoprojekcijas, pārsteidzoši labi sasaucoties ar mūziku.

Daudzveidīgais koncerts bija sveiciens pavasarī ne tikai atnākušajiem baušķeniekiem un audzēkņu vecākiem, bet jo īpaši – pedagoģei Antrai Rušmanei nozīmīgā dzīves jubilejā. Viņa no novada domes priekšsēdētāja A.Jātnieka rokām saņēma novada Atzinības rakstu un, protams, ziedus un pateicību no audzēkņiem un kolēģiem. Nav svarīgs tavas plaukstas lielums, svarīgi ir tas, ko tajās ielikt un ko citiem dot, emocionālā uzrunā sacīja direktore Anita Velmunska, kura tradicionāli vadīja koncertu. Lai visiem baušķeniekiem un Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem muzikāls un spilgts pavasaris!

 


Laipa uz nākotni

Bauskas Mūzikas un mākslas skolas Mūzikas mājas 21 audzēknim drīz noslēgsies viens  personības izaugsmes un mācību posms. Kādas būs nākamais izglītības ceļš, ko šie muzikāli izglītotie jaunieši ies? Vai turpinās apgūt mūziku? Par šiem jautājumiem aizdomājās gan absolventu koncerta dalībnieki 23.aprīlī, gan topošo absolventu vecāki, kas klausījās šo koncertu. Ievadvārdos skolas direktore Anita Velmunska ieskicēja šo koncertu vēsturi. Tie  agrāk  tika veidoti pēc rondo principa – muzicēja pirmklasnieki un skolas beidzēji.

Šoreiz ar šo tikšanās reizi tika mesta laipa uz iespējamo nākamo mācību iestādi – mūzikas vidusskolu. Tādēļ ciemos bija ieradušies Jelgavas Mūzikas vidusskolas direktors Artūrs Puķītis, viņa vietniece Ināra Puķīte kopā ar vairākiem mūzikas vidusskolas audzēkņiem. Viena no viņiem bija arī Bauskas MMS absolvente Ieva Vaivare, kura Jelgavā turpina apgūt klavierspēli. Par meitenes izaugsmi un attīstību ļoti priecājas viņas pirmā klavierspēles pedagoģe Līga Jaunliniņa. Baušķeniekus koncertā pārstāvēja Meldra Kaktiņa (ped.Dz.Vēvere), Diāna Semaka (ped. D.Siliņa, kcm. Evija Bonāte), Emīls Upenieks (ped. A.Rušmane), Katrīna Kate Upeniece (ped. J.Krūmmalis, kcm. E.Bonāte).

Jelgavnieku uzstāšanās sākumā direktors raksturoja Jelgavas mūzikas vidusskolas iespējas un priecājās par Bauskas MMS pārvērtībām, ka notikušas pēdējo gadu laikā. Direktora vietniece detalizētāk raksturoja daudzveidīgās programmas, ko skola piedāvā apgūt. Jelgavnieku priekšnesumā dzirdējām vokālistes, saksofonistes, ģitārista , vijolnieces un pianistes (mūsu Ievas!) izpildītos skaņdarbus. Pēc šīs muzikālās tikšanās sekoja absolventu vecāku saruna ar skolas vadību. Cerams, ka iegūtā informācija par tālākizglītības iespējām Jelgavā kādam palīdzēs izdarīt sarežģīto izvēli, pieņemot tik nozīmīgo lēmumu par nākotni. Lai veiksmīgs eksāmenu laiks, topošie absolventi!

Alise Niedre kļūst par pirmo Cīruli

Zemgales reģiona Mūzikas skolu Solo dziedāšanas  konkurss ''Cīruļa dziesma'' notika Jelgavas mūzikas vidusskolā 17. aprīlī. Konkursa mērķis ir veicināt audzēkņu interesi par solo dziedāšanu, paplašinot repertuāru ar dažādu komponistu vokālā repertuāra darbiem, kā arī sekmēt audzēkņu solo dziedāšanas profesionālo izaugsmi. Jelgavā pulcējās solisti no Auces, Dobeles, Ozolnieku, Jelgavas novada mūzikas skolām, Jelgavas Mūzikas vidusskolas, Iecavas MMS. Bauskas Mūzikas un mākslas skolu šajā dziedāšanas sacensībā  pārstāvēja 4.kora klases audzēkne Keitija Grigalena (ped. Inga Bukša, 5.kora klases audzēkne Danija Mickus ( ped. Ieva Ūdre) un 7.kora klases audzēkne Alise Niedre (ped. Inga Bukša). Koncertmeistare bija Evija Bonāte. Solistiem bija jādzied latviešu tautas dziesma a capella, komponistu orģināldziesma par tēmu “Gadalaiki”. Mūsu dziedātāju sniegumā izskanēja dziesmas par katru no tiem. Tika vērtētas vokālās prasmes, intonācija, skatuviskais sniegums, mākslinieciskā kvalitāte un tehniskais izpildījums. Alises Niedras dziedājumā žūrija saskatīja un saklausīja visu augstākminēto, tādēļ meitenei II grupā (audzēkņi vecumā no 11-13 g..) tika piešķirta 1.vieta. Par to liels prieks bija ne tikai pašai Alisei un skolotājai Ingai, bet arī Alises mammai, kura ļoti atbalsta meitas muzikālo izaugsmi un arī šoreiz bija klāt. Ar skanīgu, izteiksmīgu dziedājumu priecēja arī Keitija un Danija. Solistes un skolotājas daudz strādāja, lai dziesmas izskanētu profesionāli, izjusti. Konkursantu sniegumu vērtēja stingra un profesionāla  žūrija - vokāliste Evija Lagzdiņa,  kordiriģēšanas nodaļas vadītājs Guntis Pavilons un kordiriģente Karīna Zandersone. Sveicam Alisi un pedagoģi Ingu Bukšu ar nozīmīgo panākumu!


Mūzikas mājā skan saksofona skaņas. Visu dienu!

9.aprīlī Upmalas ielā Bauskas MMS bija SAKSOFONA diena. Skolā viesojās šī instrumenta virtuozi – Rīgas Saksofonu kvartets un šī pūšamā instrumenta spēles apguvēji no Jelgavas 4.vidusskolas, Vecumnieku, Iecavas un Bauskas MMS, kā arī pedagogi no vairākām Zemgales reģiona mūzikas skolām.

 Pasākums notika projektā „Meistarklašu un koncertu cikls Latvijas mūzikas skolās „Nāc, muzicēsim kopā!”” ietvaros. Šī projekta izglītojošos mērķus mūziķi īstenoja visas dienas garumā. Dienas pirmajā pusē šīs muzikālās apvienības dalībnieki dāsni dalījās savas meistarības noslēpumos – izskanēja izglītojoša lekcija ar metodiskiem ieteikumiem saksofona spēlē, pēc tam katrs mūziķis atsevišķi strādāja meistarklasēs. Mūzikas skolu audzēkņi atskaņoja savus izvēlētos skaņdarbus, pēc tam uzklausīja speciālistu padomus. Grupas dibinātājs Artis Sīmanis spēlē alta saksofonu, un viņa vadītās nodarbības klausītāji vairāk pievērsās elpošanas vingrinājumu apguvei. Baiba Tilhena (baritona saksofons) runāja par bērnu uzmanības noturēšanu pūšamo instrumentu spēles nodarbībās. Katrīna Kivleniece (soprāna saksofons) un Ainars Šablovskis (tenora saksofons) sniedza gan praktiskus padomus, gan palīdzēja audzēkņiem konkrētu skaņdarbu apguvē un noslīpēšanā. Šo iespēju – mācīties no profesionāļiem – izmantoja gan viesi, gan arī lielākā daļa Bauskas MMS pūšaminstrumentu nodaļas audzēkņu un pedagogu. Daudz guva arī Bauskas MMS topošie saksofonisti, kas individuāli izglītojas pie pedagoga Jura Krūmmaļa un kopā spēlē divos ansambļos.

Vakarpusē skolas mājīgajā zālē pulcējās gan meistarklašu dalībnieki, gan skolas pedagogi, vecāki un Bauskas ļaudis, lai baudītu vienreizēju saksofona mūzikas koncertu. Uzzinājām, ka Rīgas Saksofonu kvartets izveidots pirms 27 gadiem, mūziķi koncertējuši vairāk nekā 30 valstīs. Saksofons ir gan klasiskajai, gan džeza mūzikai piemērots instruments, to dzirdējām arī šajā koncertā. To varētu raksturot ar viena no Rīgas Saksofonu kvarteta izpildītā skaņdarba nosaukumu - „Patchwork”- krāsaina sega no dažādiem auduma gabaliņiem. Koncerta pamataudumu veidoja Rīgas Saksofonu kvarteta uzstāšanās, bet spilgtus akcentus radīja mūzikas skolu audzēkņi, muzicējot gan individuāli, gan ansambļos. Kad mazie gabaliņi bija „izgriezti”, saksofonu skaņas saplūda vienā lielā spēlētāju kopkorī, kas ar trīs jaudīgiem skaņdarbiem noslēdza skaņām, zināšanām un iespaidiem bagāto dienu. Paldies viesiem par ideju, skaisto mūziku un mīlestību pret saksofona spēli!


Bauskas MMS grupa “Pagrabā 8”

pievieno savu piesitienu  “Rojas ritmiem”

 

Aprīlī notiek V Vieglās un džeza mūzikas ansambļu konkurss „ROJAS RITMI 2019”. Šogad visās konkursa grupās kopā piedalījās 31 ansamblis no dažādām Latvijas mūzikas skolām.

 Konkursā piedalījās arī Bauskas MMS audzēkņi. Tā ir grupa “Pagrabā 8”, ko izveidojis pedagogs Paulis Straume. Muzicēt grupā pedagoga vadībā mācās astoņi  audzēkņi no dažādām nodaļām - Klēra Kuļikauska (8.flautas kl.), Lizete Zaļkalne (6.saksofona kl.), Madara Konjuševska (kora klase), Ralfs Milišūns (5.trompetes kl.), Niklāvs Rimeicāns (7.ģitāras kl.), Katrīna Kazlauska (apgūst basģitāras spēli pieaugušo izgl.pr.), Rihards Dadžāns (4.bungu kl.), Valdis Valters Vanags          (6.klavieru kl.). Grupas devīze ir “Nesteidzies, neatpaliec, esi laikā!”. Kopīga muzicēšana un gatavošanās konkursiem notiek studijā, kas atrodas skolas pagrabā. Tā radies arī  grupas nosaukums “Pagrabā 8”. Konkursā jaunieši piedalījās ar diviem skaņdarbiem – S. Wondera ”Sir Duke” un Imanta Kalniņa ”Dūdieviņu”.  Žūrijas pārstāvji- Latvijā pazīstami mūziķi-  klarnetists Jānis Ansons, ģitārists Mārcis Auziņš, dziedātāja Ieva Sutugova, un pianists Jānis Miltiņš.

BMMS grupas izpildītie skaņdarbi pārliecināja žūriju, ka grupa pelnījusi 2.pakāpes diplomu. Šāds panākums liecina, ka izpildīts viens no konkursa galvenajiem mērķiem – sekmēta  audzēkņu kolektīvās uzstāšanās prasme un pieredze, kā arī sadarbība starp dažādām mūzikas profesionālās ievirzes izglītības programmām ansambļu spēlē. Pedagogs Paulis Straume ir priecīgs, ka novērtēta arī viņa aranžējumu veidošanas prasme, kā arī iegūtas jaunas zināšanas darbā ar grupu.Bauskas talanti konkursā

Koncertciklam – konkursam "Talants Latvijai" šogad aprit 28. sezona. Konkursa reizē arī koncerta ietvaros katru gadu tiekas Latvijas mūzikas skolu audzēkņi – spoži jaunie talanti. Jaunajiem mūziķiem koncertos tiek dota iespēja sevi apliecināt, uzstājoties galvaspilsētā. Daudziem koncertcikla – konkursa "Talants Latvijai" laureātiem tas bijis pirmais solis uz panākumiem nākotnē citos, jau prestižos starptautiskos konkursos, kā arī ierosme izvēlēties profesionāla mūziķa ceļu.

      Bauskas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un pedagogi saulaino svētdienu pavadīja muzikālās noskaņās Rīgā, uzstājoties Latviešu biedrības nama Zelta zālē. Kā pēc muzicēšanas atzina vairāki  audzēkņi, uzstāšanās bija ļoti atbildīga, jo jauno mūziķu sniegums tika vērtēts pēc stingriem kritērijiem. 

 

Esam gandarīti, ka mūsu audzēkņi  savus muzikālos mājas darbus bija izpildījuši godam. 

Par brīnišķīgo svētdienas koncertu Rīgas Latviešu biedrības namā un dalību konkursā “Talants Latvijai” saulainu paldies ir pelnījuši visi audzēkņi, kuri uzstājās. 

Konkursa žūrijas komisija uz II kārtu-finālu 12.maijā no Bauskas Mūzikas un mākslas skolas izvirzīja:

2. vijoles klases audzēkni Viktoriju Tjuhu (pedagogs Aiva Avotiņa, koncertmeistare Evija Bonāte),
2. klavieru klases audzēkni Zhuen Yang (pedagogs Ineta Rozentāle),
3. saksofona klases audzēkni Laumu Roni (pedagogs Juris Krūmmalis, koncertmeistare Evija Bonāte),
4. klavieru klases audzēkni Kati Kononovu (pedagogs Ligita Kārkliņa),
6. klavieru klases audzēkni Leldi Rādenu (pedagogs Ligita Kārkliņa),
6. vijoles klases audzēkni Anci Ūdri (pedagogs Aiva Avotiņa, koncertmeistare Evija Bonāte),
6. akordeona klases audzēkni Emīlu Upenieku (pedagogs Antra Rušmane),
8. flautas klases audzēkni Klēru Kuļikausku (pedagogs Laura Meždreija, koncertmeistare Anna Kovaļova).

BMMS direktore Anita Velmunska.


Kur tad tu nu biji? Mārupē!

Mārupes Mūzikas un mākslas skolā 5.aprīlī septīto reizi norisinājās A.Grīnberga jauno ģitāristu konkurss "Kur tad tu nu biji?". Tā mērķis ir attīstīt latviešu ģitārspēli. Konkurss veltīts latviešu antropologam, ģitāristam, dziesminiekam, dzejniekam, lugu autoram un komponistam Andrim Kārkliņam, savukārt konkursa repertuāru galvenokārt veido Andra Grīnberga latviešu tautasdziesmu apdares.

Bauskas MMS tajā pārstāvēja Rinalds Jānis Leitāns un Maikls Burmistrovs. Konkursā Rinaldam bija jāizpilda obligātais skaņdarbs „Bērīt’s manis kumeliņš”. Skolotājs Lauris Krasņikovs priecājas, ka Rinalda sniegums novērtēts ar 2.pakāpes diplomu. Viņš stāsta, ka pasākums norisinājās vairāk nekā 12 stundas. Žūrijā bija ievērojami ģitārspēles meistari no Latvijas, Čehijas, Baltkrievijas. Dalībnieki - no Latvijas, Čehijas, Krievijas, Baltkrievijas. 1. klasē, kurā uzstājās Rinalds, bija 14 dalībnieki. Tika spēlēti solo skaņdarbi, dueti, trio, muzicēts jauktos sastāvos. Konkursa noslēgumā pirms apbalvošanas tā dalībniekiem koncertu sniedza Čehijas ģitārspēles virtuozs Vladislavs Blaha. Sveicam pedagogu un audzēkni ar nozīmīgo panākumu!

 


Sadraudzības koncertā muzicē Rīgas un Bauskas dziedātāji

6.aprīļa pusdienlaikā Bauskas MMS zālē Upmalas ielā skanēja kormūzika, muzicēja koklētājas un valdīja pavasarīga noskaņa. Tik pavasarīga kā bērzu sulas, ko šogad dāsni dāvā bērzs Bauskas mūzikas mājas pagalmā. Sagaidījām ciemiņus no Rīgas – A.Dombrovska mūzikas skolas kori „Strautiņš” (vad. A.Hilo – Lukševica un  L.Ivule) un kora klases ansambli, kā arī koklētāju ansambli „Pūt, vējiņi” (vad.G.Andersone).

Šāds koncerts, protams, nenotiek nejauši, jo koru diriģentes Ievu Ūdri un Andželu Hilo-Lukševicu saista kopīgs studiju laiks Mūzikas akadēmijā, tādēļ vienmēr ir interesanti satikties - nu jau kopā ar saviem vadītajiem dziedošajiem kolektīviem.


Koncertā piedalījās Bauskas MMS koris (vad. I.Bukša un I.Ūdre, kcm. E.Bonāte), 1.-2.kora klašu ansamblis. Tikšanās reizē atskaņotie skaņdarbi bija pārsteigumu pilni. Tā viesu kora atskaņotajā I. Arnes dziesmā „Vilcieniņš” izrādījās, ka tas dodas uz Bausku. Emocionāli un jaudīgi izskanēja koklētāju izpildītais A.Virgas skaņdarbs „Dzimtā valoda”. Koru izpildījumā skanēja mūzika no kinofilmām, latviešu autoru oriģināldziesmas un tautasdziesmu apdares.

Koncerta noslēgumā notika muzicēšana kopkorī kopā ar koklētājām un vijolnieci Daci Bukšu. 

Dziedātājiem un koklētājām no Rīgas ceļasomā iegūla gan direktores Anitas Velmunskas  dāvātās bērzu sulas, gan iespaidi no ekskursijas pa Bauskas pili. Viešņas sacīja, ka pilī skanot lieliski, jo tika dziedāts arī tur. Paldies viesiem un mājiniekiem  par šo muzikālo dienu!

 

Mazie pianisti viesojas „Saldumu pasaulē”

Tradicionālais Zemgales reģiona mūzikas skolu 2. klavierspēles klases audzēkņu festivāls 5.aprīlī notika Skrīveros. To katru gadu rīko kāda no mūzikas skolām. “Saldumu pasaulē” – tādu tēmu un nosaukumu bija izvēlējušies šī gada festivāla – koncerta saimnieki - Skrīveru MMS. Ar daudzveidīgiem skaņdarbu „cepumiem” pūrā Skrīveros pulcējās 11 Zemgales mūzikas skolu klavierspēles otrklasnieki. Bauskas MMS pārstāvēja Ligitas Kārkliņas, Līgas Jaunliniņas un Annas Ivanovas audzēkņi Annija Lauva, Anna Drobiļenko, Sabīne Misa, Roberta Elza Stīrija, Amanda Gailīte un Lote Skuja. Uzstāšanās pieredze un redzesloka paplašināšana, sastapšanās ar saviem vienaudžiem – to visu guva mazie pianisti. Organizatori bija parūpējušies ne tikai par koncerta raitu norisi, bet arī par saldām izklaidēm koncerta dalībniekiem. Viņiem bija iespēja paviesoties „Gotiņu” tapšanas vietā Skrīveru saldumu ražotnē un uz brīdi pašiem kļūt par konfekšu meistariem. Pedagogi tikmēr risināja metodiskas sarunas par pedagoģiskiem jautājumiem.


Emīls Upenieks gūst panākumus starptautiskā konkursā

17.Starptautiskajā akordeonistu - solistu konkursā "Naujene-2019"  2.aprīlī piedalījās pedagoģes Antras Rušmanes audzēknis Emīls Upenieks. Šis konkurss tradicionāli pulcē mūzikas skolu 1-7.klašu labākos akordeonistus no  Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas, Polijas, Krievijas. Katra šāda uzstāšanās veicina jauno mūziķu meistarības izaugsmi, audzina gaumi, popularizē akordeona spēli. Šos mērķus šoreiz atkal spilgti izdevies piepildīt arī Emīlam, jo viņa sniegums izpelnījies 2.pakāpes diplomu. Tāds novērtējums Emīla akordeona spēlei bija arī iepriekšējā gadā. Šogad viņš to saņēma par meistarīgi izpildītiem diviem skaņdarbiem. Izskanēja   G.F.Hendeļa "Passakalja" un A.Žurbina "Koncertburleska", ko jaunietis izpildīja tehniski spoži un krāsaini. Skaņdarbi bija jāspēlē no galvas. Pedagoģe A.Rušmane ir gandarīta par sava audzēkņa sniegumu un cer, ka Emīls turpinās spodrināt savas prasmes un izkopt talantu. 


Būs diena kopā ar saksofonu

9.aprīlī  Bauskas Mūzikas un mākslas skolā viss notiks par un ap saksofonu. Rīta puse būs izzinoša un darbīga, jo mūzikas skolu audzēkņi, pedagogi un citi interesenti piedalīsies meistarklasēs, ko vadīs Rīgas saksofonu kvarteta mūziķi -  profesors A.Sīmanis, K.Kivleniece, A.Šablovskis, B.Tilhena.
Būs iespēja noklausīties arī metodisku lekciju par saksofona spēles uzsākšanu un meistarības pilnveidošanu. Stāja, elpa, ambažūrs, mēles darbība, pirkstu tehnika, mākslinieciskais izpildījums – tie ir tikai daži no saksofona spēles aspektiem, kuri tiks skarti gan lekcijā, gan meistarklasēs.  Kad būs pietiekoši daudz strādāts un izzināts, vakarpusē notiks Rīgas Saksofonu kvarteta un  meistarklašu dalībnieku – mūzikas skolu audzēkņu koncerts “Nāc, muzicēsim kopā!”. Uz to aicināti gan tie, kas apgūst saksofona spēli un visi, kam mīļas šī instrumenta skaņas.

Šīs radošās aktivitātes notiek projekta “Meistarklašu un koncertu cikls Latvijas mūzikas skolās” ietvaros. To finansē KKF un atbalsta Bauskas Mūzikas un mākslas skola, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija un YAMAHA.
Bauskas MMS koris Jelgavā sadzied ar Zemgales mūzikas skolu koriem

9.martā Jelgavas Mūzikas vidusskolā notika Zemgales reģiona mūzikas skolu 5. koru festivāls - koncerts “Lai sasaucamies, lai dziedam”. Šo pasākumu organizē JMV, lai pilnveidotu un attīstītu kora dziedāšanas tradīciju, kā arī sadarbību starp koriem un pedagogiem. Šogad šajos sadziedāšanās svētkos piedalījās kori no Salgales, Ozolnieku, Jelgavas, Iecavas un Bauskas Mūzikas skolām. Katrs koris dziedāja brīvi izvēlētu programmu apm. 15 min. garumā, iekļaujot arī dziesmas  a cappella.

Festivāla izskaņā visi kori vienojās kopdziesmās – izskanēja festivāla himna - I.Vīgnera “Lai sasaucamies, lai dziedam” un U.Marhilēviča “Saule aust” (no cikla “Gaismas atgriešanās”). Bauskas MMS kori šim festivālam sagatavoja pedagoģes Inga Bukša un Ieva Ūdre, koncertmeistare Evija Bonāte. Piedalīšanās šajā festivālā ļauj jaunajām dziedātājam paplašināt savu muzikālo pieredzi, gūt jaunus iespaidus, klausoties citu koru dziedājumā. Pēc kopdziesmu atskaņošanas audzēkņi piedalījās konkursā, kur pēc dažu skaņu noklausīšanās bija jāatmin  latviešu tautasdziesmas un tās jānodzied. Skolas direktore A.Velmunska, kas kopā ar pedagoģēm atbalstīja koristus festivālā,  ir pārliecināta, ka šī ir skaistā kordziedāšanas tradīcija būtu jāturpina, neskatoties uz dažādām grūtībām un problēmām.

Pedagoģes pateicas arī audzēkņu vecākiem (īpaši Elisas!) par atbalstu.
 

Viktorija Tjuha no Vangažiem pārved sudrabu

2019.gada 13.martā Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolā Vangažos notika IV Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss vijoļspēles specialitātes audzēkņiem. Šo konkursu organizē Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Inčukalna novada domi. Šī konkursa mērķis ir veicināt un attīstīt jauno vijolnieku radošo un profesionālo izaugsmi, pilnveidot audzēkņu uzstāšanās prasmi un pieredzi, radīt godīgas konkurences apstākļus lauku un mazpilsētu mūzikas skolām. Katrs konkurss ir iespēja ne tikai audzēkņiem, bet arī pedagogiem gūt jaunu pieredzi sarunās ar kolēģiem un citu konkursantu uzstāšanās vērojumos. Konkursa norises vietā tie bija īsti svētki visas dienas garumā, jo skolu piepildīja dažādu Latvijas mūzikas skolu 42 audzēkņu vijoles skaņas. Viņu sniegumu vērtēja prasīga žūrija, kurā strādāja Limbažu Mūzikas skolas vijoļspēles skolotāja Anna Spalviņa, vijoļspēles pedagoģe no Siguldas Mākslas skolas Inese Žuga un Maija Ozola – Valmieras Mūzikas skolas pedagoģe.

Pedagoģes Aivas Avotiņas audzēkne Viktorija Tjuha no šī konkursa pārvedusi diplomu par 2.vietu un ir ļoti gandarīta. Kopā ar viņu priecājas ne tikai pedagoģe Aiva Avotiņa un koncertmeistare Evija Bonāte, bet arī meitenes vecāki. Viktorija vijoļspēli apgūst 2. gadu un dara to ļoti mērķtiecīgi un cītīgi. Meitenei šis ir pirmais nopietnais konkurss. Lai izdodas arī turpmāk un apsveicam!

 Baušķenieki piedalās konkursā „RĪGAS STĪGAS 2019”

 

1.martā Rīgā P.Jurjāna mūzikas skolā notika 2.Latvijas Mūzikas skolu stīgu instrumentu nodaļas audzēkņu ansambļu konkurss „RĪGAS STĪGAS 2019”. Tas tiek rīkots, lai popularizētu dažādu stīgu instrumentu ansambļu veidus un attīstītu dalībnieku profesionālās prasmes, tehnisko un māksliniecisko izaugsmi. Katrs konkursa dalībnieks gūst uzstāšanās pieredzi, paplašina savu muzikālo redzesloku. Pedagogi šādās reizēs vienmēr tver jaunu un noderīgu pieredzi un ierosmi audzēkņu turpmākai izglītošanai. Konkurss noritēja trīs vecuma grupās, kurās tika vērtēta arfas, kokles, čella un vijoles  spēles apguvēju prasme.

 Baušķeniekus šajā atbildīgajā konkursā pārstāvēja vijoles spēles pedagoģes Aivas Avotiņas audzēkņi, kas muzicēja dažādos sastāvos. Viņus atbalstīja arī koncertmeistare Evija Bonāte (liekot skanēt klavieru stīgām!). Ar Bauskas NA atbalstu gādātais autobuss uz Rīgu bija aizvizinājis 4.-6.klašu vijolnieku ansambli. Tā sastāvā muzicē Ance Ūdre, Evelīna Burmistrova, Līga Vaivare, Daniela Glorija Auguste, Līva Lazdiņa un Endijs Rotšteins. Savukārt atsevišķi uzstājās Ance Ūdre un Līga Vaivare. Ansamblis no konkursa ir pārvedis uzstāšanās pieredzi un pateicību par piedalīšanos, bet Ancei un Līgai godpilnā 2.vieta. Pedaģoģes Aivas Avotiņas skolotās meitenes izpildīja divus apjomīgus Arkandželo Korelli un Džeroma Kerna skaņdarbus. Jaunās vijolnieces priecājas par labo novērtējumu. Konkursa dalībnieki uzklausīja slavenās čellistes Ellionoras Testeļecas vērtējumu un ieteikumus.

 A.Avotiņa saka paldies arī vecākiem par atbalstu un teic, ka vijolniekiem daudz lielāku un mazāku uzdevumu priekšā – jāanalizē šī konkursa rezultāti un jāturpina strādāt gan pie intonācijas, gan saspēles ansamblī. Tikai tad jauno mūziķu sniegums spēs iekustināt klausītāju dvēseles stīgas!

 


No lietišķām sarunām līdz džezam

 

7.marta pievakare Upmalas ielā, Bauskas MMS Mūzikas mājā, bija rosības pilna. Uz tikšanos pulcējās Bauskas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu vecāki, kuri bija aicināti uz sarunu par skolas dzīves un mācību darba aktualitātēm. Sanāksmi vadīja direktore Anita Velmunska un viņas vietniece Inita Idere-Bankava. Viņas atbildēja uz vecāku jautājumiem, tie bija dažādi – par vērtēšanas kārtību, pārbaudījumu norisi, nodarbību grafiku, audzēkņu panākumiem un iespējām piedalīties konkursos.

Kad svarīgās lietas bija apspriestas, gan sanākušajiem vecākiem, gan citiem interesentiem bija iespēja kļūt par oriģināla koncerta klausītājiem. Koncertu ar nosaukumu “Pavasara priekam” sniedza skolas zēni un viņu pedagogi – vīrieši (Izņēmums bija tikai abas koncertmeistares – Evija Bonāte un Anna Kovaļova). Konferansjē lomā bija iejutušies Jānis Biezais un Emīls Upenieks. Visu nodaļu puikas - Reinis, Rinalds, Markuss, Endijs, Kristers, Maikls, Marks Maro, Enzo, Braiens, Arvīds, Niklāvs, Kristans, Rihards, Aksels, Valdis Valters, Ralfs un Dāvids -  muzicēja no sirds, jo zālē bija visatsaucīgākā publika pasaulē -  viņu ģimenes, draugi un pedagogi. Koncertā kopā ar saviem audzēkņiem muzicēja arī pedagogi Ikars Ruņģis, Lauris Krasņikovs un Aigars Dziļums. Uzstājās arī skolas vokāli instrumentālā grupa (tajā gan muzicē arī meitenes !) un ģitāristu ansamblis.

Marta koncertā parasti piedalās arī skolas absolventi. Šoreiz pārsteigumu sagādāja grupas “Bekars” puiši – Matīss, Jānis, Armands, Varis . Zēni atskaņoja gan populāras kompozīcijas, gan savu oriģināldziesmu. Klausītājus ar savu profesionālo sniegumu priecēja Rīgas Doma kora skolas džeza grupa, kuras sastāvā muzicē Bauskas Mūzikas skolas absolvents Gatis Breijers. Par topošo džeza pianistu priecājas viņa klavierspēles skolotāja Dzintra Vēvere un mūzikas teorijas pasniedzēja Jolanta Veršinska. Doma kora skolas jaunieši spēlēja pašu izvēlētas džeza kompozīcijas, tās izskanēja viegli, nepiespiesti un atbrīvoti. Paldies visiem koncerta veidotājiem un dalībniekiem!

 


Trejkrāsu sveicieni kaimiņiem

 

Tikpat košs kā krāsas Lietuvas karogā izskanēja sadraudzības koncerts Biržu pilī. Biržu Mūzikas un mākslas skolas direktores uzrunā izskanēja prieks par savu valsti, audzēkņiem, kas kopj tās kultūru un ciemiņiem, kas to novērtē un izjūt Baltu tautu vienotību . Lietuvā 16.februārī tiek svinēti valsts svētki, bet marta sākumā – Baltu valodu un kultūras dienas. Sveikt Biržu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņus un pedagogus Lietuvas valsts svētkos devās skolas direktore A.Velmunska, viņas vietniece I.Idere–Bankava un  jaudīga muzikālā komanda no Bauskas Mūzikas un mākslas skolas.

Vijolnieku ansamblis (ped.A.Avotiņa) bija viskuplākais kolektīvs no Bauskas. Biržos koncertēja akordeonisti Emīls Upenieks un Dāvids Burmistrovs (ped. A.Rušmane), pedagoga Ikara Ruņģa audzēkņi marimbas spēlē Rihards Dadžāns un Braiens Burmistrovs. Lietuviešu sajūsmu izpelnījās pianisti Reinis Grosbards (ped. L.Kārkliņa) un Zhuen Yang  (ped. I.Rozentāle), flautiste Klēra Kuļikauska (ped. L.Meždreija). Trompetisti Marks Maro Strazdiņš un Elgars Būmeistars muzicēja kopā ar pedagogu Aigaru Dziļumu. Izjustu ģitārspēli demonstrēja Niklāvs Rimeicāns (ped. P.Straume) un Maikls Burmistrovs (ped. L.Krasņikovs). Koncertmeistare bija  Evija Bonāte.

Biržu ļaudis un Bauskas viesi ar prieku un sajūsmu klausījās sadraudzības skolas pianistus, koklētājus un abus korus. Viņu repertuārā iekļauti arī latviešu komponistu R.Dubras un Ē.Ešenvalda skaņdarbi. Biržu MMS jauniešu koris gatavojas nopietnam konkursam Polijas pilsētā Gdaņskā. Vēlēsim, lai meitenēm labvēlīgi mūzikas dievi! Koncertā piedalījās arī Biržu pilsētas mērs Valdemārs Vaļķūns  un pašvaldības Izglītības komitejas vadītājs.

Emocionāla bija pēckoncerta pedagogu tikšanās, kurā skolotāji guva jaunu informāciju par starptautiskiem konkursiem, ikdienas darba niansēm. Prieks, ka šīs tikšanās ir tradicionālas un saturīgas, tā stiprinot saites, kas vēsturiski latviešiem un lietuviešiem ir tik ciešas. Interesanti, ka koncertā iztika bez tulka, jo abās valodās runājošie lieliski saprata viens otru, un mūzikai jau tulku nevajag!

 
Februāris – tehnisko ieskaišu laiks

 

Starp koncertiem, konkursiem un skatēm februāris mūzikas programmu audzēkņiem ir “karstākais” mācību mēnesis.

Pedagoģe A. Avotiņa priecājas, ka 12. februārī ieskaiti vijoļspēlē nokārtojuši visi. Vijolnieki arī braši turējušies pretī vīrusiem un čakli apmeklējuši nodarbības. Arī ģitāristi, kas savu sniegumu rādīja 14.februārī, izturējuši pārbaudījumu godam.

Klavierspēles programmas audzēkņu tehniskā ieskaite 18. februārī arī iepriecinājusi pedagoģes. Divas audzēknes pat saņēmušas augstāko vērtējumu. Pedagoģe L.Jaunliniņa teic, ka bez labas tehnikas nav iespējams augstvērtīgs māksliniecisks sniegums, bet I.Rozentāle piebilst, ka pirkstiem jāspēj izsekot jaunā pianista domām un tehnikas trenēšana to sekmē, lai, izpildot skaņdarbu, par tehniku nav jādomā, lai brīvi var izpausties katra izpildītāja radošums. Pedagoģes ar smaidu atceras slavenā izpildītājmākslinieka D.Oistraha izteicienu, ka tad, ja nav laika nekam citam, vienmēr var atrast divas stundas gammu spēlēšanai.

19. februārī pie pedagoga J.Krūmmaļa durvīm sastaptie pūšaminstrumentu spēles programmas audzēkņi neslēpj satraukumu, bet domā, ka ir pietiekami strādāts, lai ieskaiti nokārtotu sekmīgi un saņemtu labus vērtējumus.

Lai labi veicas arī akordeonistiem, koristiem un visiem, kas izkops un februāra beigās un marta sākumā demonstrēs tehnisko varēšanu savā apgūstamajā mūzikas virzienā!„Mana mīļā flauta” skan Bauskā

Trešo reizi izskanējis sadraudzības koncerts „Mana mīļā flauta”. Tas pulcē šī instrumenta spēles apguvējus no Salaspils, Ropažu un Bauskas Mūzikas un mākslas skolām. Šīs koncerttradīcijas aizsācējas – trīs izcilas flautistes un talantīgas pedagoģes Santa Grigorjeva, Madara Behmane un Zane Jurēvica ir studiju biedrenes, kas kopā muzicē grupā „Svīres”. Šo koncertu mērķis – paplašināt savu audzēkņu redzesloku, gūt uzstāšanās pieredzi, apgūt jaunas flautas spēlēšanas nianses, tikties ar vienaudžiem un pedagogiem no citām skolām. Iepriekšēji koncerti notika Salaspilī un Ropažos. Šoreiz Zane Jurēvica bija aicinājusi mazos un lielos flautistus uz muzikālu tikšanos Bauskā.


Koncertu uzsāka „Svīres” ar latviešu tautasdziesmu „Kalnā balta ieva zieda” S.Grigorjevas apdarē. Šajā skaņdarbā dzirdējām virtuozu flautas spēli, kas papildināta ar dziedāšanu. Vokālās prasmes palīdz daudz labāk apgūt flautas spēli, ir pārliecinātas pedagoģes. Šo salikumu dzirdējām arī audzēkņu muzicēšanā. Zanes Jurēvicas iejūtīgi vadītajā koncertā dzirdējām gan flautas solo numurus, gan saspēli trio, kvartetos un lielos kopkoros. Interesanta bija arī flautas un ģitāras saspēle (Rēzija un Emīls no Salaspils). Skaņdarbi no populāriem mūzikliem, animācijas un kinofilmām bija pa spēkam gan jaunāko gan vecāko klašu audzēkņiem.Šāda repertuāra izvēle ļāva vislabāk izpausties audzēkņu šā brīža varējumam un spējām. Z.Jurēvica raksturoja arī audzēkņu attieksmi pret flautas spēli, uzticot koncerta klausītājiem  viņu domas, secinājumus un sapņus. Marta Dārziņa, vaicāta, ar kādu slavenību vēlētos kopā muzicēt, saka, ka tā ir Klēra Kuļikauska. Un viņai ir taisnība, jo Klēra šobrīd ir slavenākā Bauskas MMS flautiste, kas gūst panākumus konkursos un mērķtiecīgi strādā, lai piepildītu savu sapni. Par Klēras augsto meistarību liecināja arī šajā koncertā izpildītā J.Mediņa „Rapsodija” (pedagoģe L.Meždreija). Savukārt Emīls sapņo, ka kādreiz sniegs solo koncertu Lielajā ģildē. Lai muzikālie sapņi un cerības piepildītos, jāmīl tas, ko dari un daudz jāstrādā. Klausītāji pārliecinājās, ka tā ir, jo no priekšnesumiem strāvoja sirds siltums, aizrautība un mīlestība pret tik trauslo un daudzveidīgo instrumentu - flautu. Par piemiņu no viesošanās Bauskā katram viesim tika Bauskas MMS mākslas programmas audzēkņu veidotā grāmatiņa „Seno lietu stāsti” un pateicības raksts no Bauskas MMS direktores A.Velmunskas. Paldies visiem koncerta dalībniekiem un viņu pedagoģēm par skaisto ceļojumu skaņu pasaulē!

P.S. Kad koncerts bija izskanējis, atklājās, ka „Svīres” viegli pārtop lauku kapelā (viņas pārvalda ne tikai flautu, bet arī mandolīnu, ukuleli, ģitāru, stabules un sitamos instrumentus!) un prot aizraut visus koncerta dalībniekus jautrās tautiskās rotaļās!

Sudraba flauta zelta krāsā

11. februārī Bauskas Mūzikas un mākslas skolas audzēkne Klēra Kuļikauska piedalījās Latvijas Nacionālā kultūras centra organizētājā Valsts konkursa pūšaminstrumentu spēlē III kārtā, kura norisinājās Augusta Dombrovska mūzikas skolā Rīgā. Konkurss tiek organizēts, lai attīstītu audzēkņu profesionālās prasmes un uzstāšanās kultūru, kā arī lai pārraudzītu izglītības kvalitāti profesionālās ievirzes mūzikas izglītībā. Lai varētu piedalīties konkursa finālā, bija jāpiedalās divās atlases kārtās, ko veiksmīgi Klēra paveica. 

Konkursa žūrijas sastāvs- Liepājas simfoniskā orķestra flautiste  Liene Denisjuka- Straupe, orķestra “Rīga” klarnetists Jānis Tretjuks un Latvijas nacionālā simfoniskā orķestra mūziķis- saksofonists Oskars Petrausks.  Viņi vērtēja izpildījuma tehnisko t.sk. nošu teksta un ritma precizitāti,  skaņas kvalitāti, intonāciju, māksliniecisko izpildījumu, radošumu, stila izpratni, artistiskumu u.c. rādītājus. Klēras radošās  “konkurentes” bija  jaunās flautistes no Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas, Rīgas 3.mūzikas skolas,   Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas,  Talsu, Balvu Mūzikas skolu, Staņislava Broka Daugavpils, Jelgavas un Ventspils Mūzikas vidusskolu u.c. Latvijas  skolu pārstāves.  Klēra konkursā izpildīja  skaņdarbus ar augstu sarežģītības pakāpi- K. Debisi  skaņdarbu “Sīrinkss” un  J. Mediņa  Rapsodiju.

Klēras uzstāšanās pārsteidza ar izcilu tehnisko izpildījumu un instrumenta skaņas kvalitāti un teicamu māksliniecisko sniegumu.  Žūrijas vērtējums par Klēras sniegumu - iegūta 1. vieta un izcīnīts Grand Prix ieguvējas tituls ļoti, ļoti iepriecināja.   Klēras Kuļikauskas uzstāšanās konkursā  tika novērtēta ar iegūto  visaugstāko punktu  skaitu starp visu  grupu dalībniekiem (aptuveni 70 dalībnieki).  Tas ir izcils mūsu audzēknes un skolotāju  kopdarba rezultāts un sasniegums mūsu skolas vēsturē, kad tik augstu ir novērtēts  mūsu audzēknes sniegums.

Jaunās flautistes panākumu pamatā ir  vairāki komponenti – ļoti veiksmīga sadarbība ar skolotāju Lauru Meždreiju, Klēras talants un izcilās darbaspējas, lieliska sadarbība,  saspēle ar koncertmeistari  Annu Kovaļovu un ļoti liels vecāku un ģimenes atbalsts.

Anita Velmunska.

Alise no Zemgales – „Vidzemes cīrulīšos”

Solo dziedāšanas konkurss ''Vidzemes cīrulīši'' notika 5. februārī Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā. Bauskas Mūzikas skolu tur pārstāvēja 7. kora klases audzēkne Alise Niedre (ped. Inga Bukša un koncertm. Evija Bonāte). Konkurss tika rīkots par godu Alfrēda Kalniņa 140 gadu jubilejai. Konkursa mērķis ir veicināt audzēkņu interesi par solo dziedāšanu, paplašināt repertuāru ar latviešu komponistu skaņdarbiem un tautasdziesmām, apzināt labākos jaunos dziedātājus. Konkursantiem bija jādzied A.Kalniņa orģināldziesma, tautasdziesma vai latviešu tautasdziesma A.Kalniņa apdarē. Alise izpildīja  latviešu tautas dziesmu a capella  ''Mazs bij’ tēva novadiņis''  un komponista dziesmu - veltījumu saviem vecākiem ''Aijaijā'' ar Aspazijas vārdiem.  A. Kalniņa solo dziesmas ir izteiksmīgas un sarežģītas, no dziedātāja tās prasa profesionālas vokālās iemaņas, ko Alise lieliski demonstrēja, tikai nedaudz zaudējot savam uztraukumam, jo konkursu vērtēja profesionāla žūrija – operas solisti un vokālie pedagogi. Arī dziesmu pavadījumi ir muzikāli izteiksmīgi, tēlu raksturojoši. Alises skanīgais dziedājums tika novērtēts ar 20 punktiem no 25. Pedagoģe I.Bukša cer, ka Alise noteikti veiksmīgi turpinās izkopt savas vokālās prasmes. Paldies Alises vecākiem par atbalstu!Saglabā mieru un izspēlē „bronzu” prestižā konkursā

Skolotājas Inetas Rozentāles audzēknis Enzo (Yang Zhuen)  no Valmieras atgriezies ar svarīgu diplomu kabatā. Valmieras Kultūras centrā 30.janvārī notika Starptautiskais jauno pianistu konkurss. Šo konkursu rīkoja Valmieras Mūzikas skola sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību. Šī konkursa mērķis ir attīstīt jauno pianistu profesionālās prasmes un uzstāšanās kultūru, sekmēt interesi par mūziku, kā arī veicināt pieredzes apmaiņu starp pedagogiem. Tas bija veltīts izcilajai pianistei un pedagoģei Jautrītei Putniņai. Viņa bija ne tikai izcila mūziķe, bet arī aktīva sabiedriska darbiniece, disidente, Valmieras Goda pilsone.

Pianistei veltītajā konkursā bija 4 vecuma grupas, kurās tika vērtēti jaunie talanti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Baltkrievijas. Katrs pianists izpildīja klasicisma laikmeta izvērstas formas skaņdarbu, dalībnieka pārstāvētās valsts komponista skaņdarbu un brīvas izvēles skaņdarbu. Enzo skaņdarbu pūrā bija J.S.Baha „Invencija Nr.14 Sib”, V.A.Mocarta „Sonatīne Nr.4” un R.Kalsona „Bērnu ainas V”. 10-11.g.v. konkursa dalībnieku grupā 16 ļoti spēcīgu konkurentu vidū baušķenieks ieguva 3.vietu.

Konkursu vērtēja ļoti prasīga profesionāļu žūrija: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesors Ventis Zilberts, Klaipēdas Juozas Karosas Mūzikas skolas pedagoģe Vaiva Purlīte, Emīla Dārziņa Mūzikas vidusskolas pasniedzēja Ilze Treija, Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas direktors Artūrs Cingujevs, Tartu Heino Elleri Mūzikas vidusskolas un Igaunijas Mūzikas akadēmijas Tartu filiāles pedagoģe Ieva Kostanda.

Pedagoģe I.Rozentāle pēc sava audzēkņa uzstāšanās uzteica Enzo nosvērtību un prasmi saglabāt mieru, kas ļāva parādīt izvēlētajos augstas grūtības pakāpes skaņdarbos lielu virtuozitāti. Jaunajam pianistam prestižajā konkursā justies droši palīdzēja ne tikai skolotājas sniegtā meistarība, bet arī vecāku atbalstošā klātbūtne.  Lai Enzo radošais ceļš turpinās tikpat spoži!

 

 Piedalās Sitaminstrumentu spēles konkursā

Skaļi izskanējusi valsts konkursa II kārta Sitaminstrumentu spēlē. Mūsu puišu Braiena un Riharda sniegums bija pārliecinošs un muzikāls. Braienam III vieta savā grupā ļoti sīvā Zemgales reģiona jauno sitaminstrumentālistu konkurencē. Paldies Rihardam par piedalīšanos, skolotajiem Ikaram par radošo pienesumu un profesionalitāti, Evijai par skanīgo "pleca sajūtu", vecākiem par atbalstu.


2019.gads „pūtējiem” sācies veiksmīgi

2019.gada krājkasītē („Cūciņā!”) iekritušas pirmās sasniegumu monētas. Tās sagādājuši Pūšaminstrumentu spēles programmas audzēkņi. Viņi piedalījās Valsts konkursa Zemgales reģiona 2.kārtā, kas 16.janvārī notika Jelgavas Mūzikas vidusskolā. Audzēkņi no Jelgavas atbraukuši ar visu nomināciju diplomiem. Flautas spēles apguvējiem ir ar ko lepoties! Klērai Kuļikauskai I vieta, viņa izvirzīta uz konkursa III kārtu (ped. L.Meždreija, kcm. A.Kovaļova). Z.Jurēvicas audzēknēm Evelīnai Āboliņai un Beatrisei Ružai – 2.vieta (kcm.A.Kovaļova). Arvīdam Upeniekam un viņa pedagoģei L.Meždreijai prieks par 3.vietu (kcm.A.Kovaļova). Klarnetes  spēlē 3.vieta piešķirta Luīzei Straģei(ped.J.Krūmmalis). Patrīcija Zemture kopā ar pedagogu J.Krūmmali „izkaluši” bronzu  saksofona spēlē, bet trompetes klases audzēkņi Marks Maro Strazdiņš (izvirzīts uz 3.kārtu!) un Normens Mokrijs,  pedagoga A.Dziļuma skoloti, atalgoti ar 3.vietas diplomiem. Viņu koncertmeistare konkursā bija E.Bonāte. Priecājamies, ka ieguldītais darbs tik labi novērtēts un vēlam veiksmi konkursa 3.kārtā Klērai un Markam Maro!Koncertē Rundālē

Otro Ziemassvētku novakarē Rundāles pils Balto zāli ar dzidrām balsīm, ģitāras, vijoļu, klavieru un pūšaminstrumentu skaņām piepildīja bērni un jaunieši no Biržu, Pasvales, Rundāles un Bauskas mūzikas un mākslas skolām.

Izskanējuši vijolnieku un akordeonistu koncerti

Mūzikas mājas egle izrotāta! Līdzās citu nodaļu skaņu piparkūkām tā tika arī pie vijolnieku muzikālajām dāvanām. Daudzveidīgais vijoles skaņdarbu klāsts noslēdza svētku koncertu maratonu. Koncertā bez vijoles klases audzēkņiem piedalījās arī Bauskas Valsts ģimnāzijas skolniece (apmaiņas programmā) Fiona, kura apgūst arī vijoļspēli  pieaugušo izglītības programmā. Koncertu vadīja pedagoģes Dace Bukša un Aiva Avotiņa.

Akordeona klases audzēkņi Ziemassvētku noskaņu radīja skolas renovētajā orķestra telpā. Koncerta klausītāji ne tikai novērtēja akordeonistu sniegumu, bet piedalījās nelielā ceļojumā pa Mūzikas mājas pagrabstāvu. Pedagoģes Inita un Antra lepojas ar audzēkņiem un novēl svētku sajūtu visiem!
 Zvaigznājā katra zvaigznīte ir savā vietā

 

Tā sacīja pedagoģe Ieva Ūdre, atklājot kora klases koncertu 18.decembrī. Zvaigznes nav jāsalīdzina, jo vienādu nav. Par dziedošo zvaigznīšu daudzveidību pārliecinājās visi, kas bija atnākuši uz šo koncertu. Līdzās solo, ansambļa un kora dziedājumam, audzēkņi izpildīja arī vairākus skaņdarbus klavierēm. Šī instrumenta spēle kora klases audzēkņiem jāapgūst gana nopietni. Tāda mācību slodze laikam pa spēkam ir tikai meitenēm, jo zēni šajā koncertā nepiedalījās!
Direktore Anita Velmunska izteica atzinību tām audzēknēm, kam 1.pusgadā izdevies saņemt tikai teicamus vērtējumus. Pateicības saņēma Laura Kisiļeva, Diāna Maceviča, Keitija Grigalena, Marta Bitina, Danija Mickus, Paula Kļaviņa un Diāna Semaka.

Skolotājas Inga Bukša, Diāna Siliņa un Ieva Ūdre kopā ar koncertmeistari Eviju Bonāti pārsteidza ar asprātīgi izpildītu A.Žilinska dziesmu popūriju. Kora klases vadītāja Inga Bukša, kas iejūtīgi un sirsnīgi pieteica visus dalībniekus, vēlēja skaistus svētkus. Kora klases bērni tiem noteikti ir sagatavoti, jo katram dziesmu pūrā pedagoģes ielikušas pa kādai Ziemassvētku dziesmai, kas skaisti izskanēja šovakar.„Ar mani” – sirsnīgākais un drošākais muzicēšanas veids!

17.decembrī savas skaņdarbu piparkūkas skolas zāles eglē par prieku saviem vecākiem un pedagogiem karināja klavieru nodaļas audzēkņi. Klavieru nodaļas vadītāja pedagoģe Ligita Kārkliņa sirsnīgā uzrunā pastāstīja par klavieru nodaļas audzēkņu sasniegumiem gan šajā mācību gadā, gan gadu gaitā. Kopā ar Kati Kononovu un Reini Grosbardu skolotāja simboliski iezvanīja gada skaistāko uzstāšanos. „Ar mani” – tā tika pieteikts pirmais skaņdarbs, ko L.Kārkliņa izpildīja kopā ar pirmklasniekiem . Kur nu vēl drošāk justies koncertā, kā kopā ar savu skolotāju!  Un tiešām- skanēja pārliecinoši un skaisti gan pirmklasniekiem, gan pārējo klašu audzēkņiem!

Koncerta gaitā skolas direktore Anita Velmunska apsveica tos, kuru sekmes 1.pusgadā ir bijušas teicamas. Atzinības rakstus saņēma Valters Lejnieks, Monta Garā, Sabīne Misa, Roberta Elza Stīrija, Kitija Kampiņa, Alise Emīlija Grizāne, Reinis Grosbards, Kate Kononova, Lelde Rādena, Leonarda Nicmane, Luīze Burmistrova, Amanda Galīte un Lote Skuja. Ar labi padarīta darba un prieka piparkūkām eglīti rotāja arī pedagoģes Ligita Kārkliņa, Līga Jaunliniņa, Dzintra Vēvere un Anna Kovaļova . Paldies par skaisto koncertu un – lai izdodas svētki!

Pirms Ziemassvētkiem uzplaukst muzikālās sniegpārsliņas

 

Bauskas Kultūras centrā 13.decembra pievakarē izskanēja Bauskas Mūzikas un mākslas skolas Ziemassvētku koncerts “Gaismiņ, teci man pa priekšu”. Direktore Anita Velmunska uzrunā klausītājiem pauda prieku mūzikas un mākslas sintēzi šajā koncertā. Pirms koncerta Ziemassvētku gaisotni radīja arī mākslas programmu audzēkņu darbu izstāde un tirdziņš, savukārt muzikālos priekšnesumus papildināja projekcijās redzamie mazo mākslinieku darbi. Audzēkņu un pedagogu priekšnesumi kā mirdzoši ledus kristāliņi veidoja neatkārtojamas muzikālās sniegpārslas. Tika muzicēts gan solo priekšnesumos, gan dažādās grupās un instrumentu salikumos. Visu programmu pedagogi bija spodrinājuši savu audzēkņu prasmes, lai sniegums izdotos oriģināli un skaisti.

Publikas ovācijas izpelnījās vairākas uzstāšanās. Topošā flautiste Klēra Kuļikauska Jāņa Mediņa “Rapsodijā” radīja latvisku izjūtu gammu, ievedot klausītāju īstā dabas skaņu svētnīcā.  Dž.Kerna skaņdarbu “Dūmi” atskaņoja  6.vijoles klases audzēknes  L.Vaivare un A.Ūdre kopā ar pedagogiem E.Bonāti un I.Ruņģi. Nopietnu un izjustu muzikālu sveicienu savai bijušajai skolai bija atvedusi Ieva Vaivare, Jelgavas Mūzikas vidusskolas 1.kursa audzēkne. Ar lielu prieku un aizrautību muzicēja pedagoga Pauļa Straumes vadītā muzikālā apvienība – vokāli instrumentālais ansamblis (Madara, Klēra, Lizete, Ralfs, Valdis Valters, Niklāvs un Rihards). Ziemassvētku noskaņā un klusā mirdzumā ļāva būt skolas koris, ansamblis un solisti Ingas Bukšas un Ievas Ūdres vadībā.  Katrs koncerta dalībnieks muzicēja no sirds, kopā radot prieku un gaišas sajūtas.

Pa mazam gaismas staram no direktores saņēma arī katrs pedagogs. Lai visiem audzēkņiem un vecākiem mierīgi, sirdssilti Ziemassvētki! Ziemassvētku koncertu ciklu uzsāk pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļa

Šogad zaļā egle skolas zālē pacietīgi gaidīja savas rotas līdz pirmajam gada nogales koncertam. To 7.decembrī sniedza pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļas audzēkņi. Katrs priekšnesums Ziemassvētku koncertā vecākiem un citiem mūzikas un jauno mūziķu draugiem bija kā kraukšķīga piparkūka. Tās viena pēc otras ieņēma savu vietu egles zaros.

Flautas, trompetes, saksofona, marimbas un bungu spēli koncerta apmeklētāji varēja klausīties vairāk nekā trīsdesmit priekšnesumos. Vairākiem pirmo klašu bērniem šī bija pirmā uzstāšanās plašākas publikas priekšā, to vieglāku darīja vecāku klātbūtne un pedagogu atbalsts. Egli rotāja un par savu audzēkņu uzstāšanos īkšķus turēja pedagogi Zane Jurēvica, Aigars Dziļums, Juris Krūmmalis, Ikars Ruņģis, Laura Meždreija, koncertmeistares Evija Bonāte un Anna Kovaļova. Citu nodaļu audzēkņi izdaiļot egli un priecēt klausītājus turpinās savos koncertos.

 


Bauskas Mūzikas un mākslas skolas jaunie pianisti gūst panākumus starptautiskā konkursā

1.decembrī trīs Bauskas MMS klavieru nodaļas audzēkņi piedalījās XIV Starptautiskajā Pētera Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju  solistu un klavierduetu konkursā, kas notika  Kokneses Mūzikas skolā. Šo konkursu jau 14.reizi rīko Kokneses mūzikas skola sadarbībā ar Kokneses novada domi. Tā dalībnieki bija gandrīz 40 Latvijas un Lietuvas mūzikas skolu audzēkņi. Viņiem bija jāatskaņo viens vai vairāki P. Čaikovska skaņdarbi, kā arī 16., 17., vai 18.gs. komponista skaņdarbs pēc izvēles. Respektabla un profesionāla žūrija vērtēja skaņdarba stilu, žanra spilgtumu, ritma un tempa precizitāti, arī uzstāšanās kultūru. Žūrijā bija lietuviešu pianiste, pedagoģe un komponiste Vaiva Purlyte, Daugavpils Mūzikas vidusskolas klavieru nodaļas vadītāja Elīna Bambāne, pianists un pedagogs Kaspars Bumbišs.

Šos visus priekšnoteikumus Bauskas MMS audzēkņi savu pedagoģu vadībā bija izpildījuši godam, jo mājup no konkursa tika atvesta kārtīga godalgu “buķete”. 2.klavieru klases audzēknis Zhuen Yang (pedagoģe Ineta Rozentāle) savā grupā ieguva 2.vietu. Enzo, kā skolā mīļi dēvē puisēnu, par savu sniegumu ieguva V.Purlytes speciālo balvu - komponistes nošu krājumu ar viņas autogrāfu. Mūziķe bija sajūsmā par zēna izpildījuma manieri, viņa pirksti esot “dziedoši”, sacīja žūrijas pārstāve. Ligitas Kārkliņas audzēkņi Kate Kononova (4.klavieru klase) lepojas ar 3.vietas diplomu, bet Reinis Grosbards – ar Atzinību.  Ligita Kārkliņa ir ļoti gandarīta, ka viņas audzēkņu darbs ir novērtēts atzinīgi. Atgādināsim, ka L.Kārkliņas audzēkne  Katrīna Suroveca, kas tagad ir LMA studente prof. S.Osokina klavieru klasē,  arī katru mācību gadu piedalījās šajā konkursā un ieguva godalgotas vietas. Lai sagatavotu audzēkņus šādam konkursam, nepietiek vien ar parastām mācību stundām, daudz jāstrādā papildus. Pedagogiem nepieciešams arī vecāku atbalsts, un minētajiem skolēniem tāds tiešām ir.

Dalība šādos konkursos ir ļoti uzteicama un vērtīga, tā uzskata pedagoģes. Tā ir iespēja tuvāk iepazīt P. Čaikovska romantisko, melodisko un muzikāli izteiksmīgo klaviermūziku, tā attīstot mūzikas skolas audzēkņu spējas un dotumus, uzlabot mācību procesa kvalitāti. Konkursa norisi vēroja ne tikai žūrija un pedagogi, bet arī paši dalībnieki un viņu vecāki. Tā bija iespēja iepazīt gan repertuāru, gan novērtēt izpildītāju augsto tehnisko un māksliniecisko sniegumu. Skolotājas cer, ka šis konkurss būs labs pakāpiens audzēkņu muzikālajā pieredzē un viņi tajā piedalīsies arī nākamajos skolas gados. Arī klavierspēles pedagogi gūst pieredzi, paplašina mācību darbā izmantojamo repertuāru.


Piedalās konkursā „Gada skolotājs 2018”

Noslēdzies ikgadējais konkurss "Bauskas novada Gada skolotājs 2018". Tajā piedalījās un tika nominētas arī divas Bauskas MMS pedagoģes - mūzikas teorijas skolotāja Jolanta Veršinska un mākslas skolotāja Signe Pansova.

Gada Skolotāja titulu nominācijā "Gada skolotājs profesionālās ievirzes vai interešu izglītībā" ieguva Signe Pansova. Sveicam kolēģes ar augsto darba novērtējumu!

Lielie Dziesmu svētki flautām

 

21.novembra pēcpusdienā Ropažu mūzikas un mākslas skolu “Rodenpois” pieskandināja kuplas flautas skaņas. Jau otro reizi flautas spēles audzēkņi no Bauskas, Salaspils un Ropažu mūzikas un mākslas skolām satikās sadraudzības koncertā ”Mana mīļā flauta”. Ideja par sadraudzības koncertu radusies šo mūzikas skolu flautas spēles skolotājām Madarai Behmanei (Salaspils), Zanei Jurēvicai (Bauska) un Santai Grigorjevai (Ropaži), kuras ikdienā muzicē ansamblī “Svīres”.

Koncertā galvenokārt skanēja latviešu komponistu mūzika un tautas dziesmu apdares. Bauskas MMS flautas spēles jaunāko klašu audzēkņi koncertā atskaņoja Lūcijas Garūtas un Raita Rēriha skaņdarbus. Mūsu skolu pārstāvēja Beatrise Ruža, Evelīna Āboliņa, Alise Petrokaite, Marija Elēna Kabanova, Kristiāna Turķe, Kristers Vinkšņa.

 Īpašas ovācijas Bauskas mūzikas un mākslas skolas jauno flautistu vidū ieguva Santas Grigorjevas skaņdarbs “Vīruss” flautai solo, kuru atskaņoja Alise Strēlniece no Ropažu MMS. Iespaidi bija tik spilgti, ka atceļā uz mājām, pārrunājot koncerta priekšnesumus, katrs izteica vēlmi izmēģināt savus spēkus šī opusa apgūšanā.

Koncerta izskaņā flautu kopkoris vienojās kopīgā latviešu tautas dziesmā “Seši mazi bundzinieki ” ansambļa “Svīres” apdarē, kurā tika izmantoti laikmetīgi flautas spēles paņēmieni.

Ropažu mūzikas un mākslas skolas “Rodenpois” direktore Daiga Jankovska savā uzrunā izteica prieku par jaunizveidoto iniciatīvu: “Lielākais ieguvums audzēkņiem ir ne tikai iegūt koncertpieredzi, spēlejot solo un ansambļos, bet arī dzirdēt vienam otra uzstāšanos. “

Bauskas MMS flautas skolotāja Zane Jurēvica: ”Manuprāt, spilgtākais un atmiņā paliekošākais brīdis flautistiem ir kopīgā spēle flautu korī. Tā ir brīnišķīga iespēja vienoties kopīgā skaņdarbā ar vēl 30 flautām. Sajūta kā mazos flautistu dziesmu svētkos. Gaidām nākamo tikšanos! ”


Turēsim Latviju stipru!

15.novembra vakarā Bauskas Mūzikas un mākslas skolas mazajā zālītē Upmalas ielā izskanēja sirsnīgs, kupli apmeklēts koncerts Latvijas 100.dzimšanas dienai „Turēsim Latviju stipru”. Svētku reizē skolā tika uzņemti arī ciemiņi no Biržu Mūzikas un mākslas skolas. Pedagogu un audzēkņu grupa pirms koncerta apmeklēja Bauskas muzeju, bet koncertā iepriecināja ar dažādu instrumentu spēli. Īpaši interesantas baušķeniekiem likās garās taures (daudyte) – lietuviešu nacionālie instrumenti. Ciemiņi bija atveduši gandrīz desmit muzikālus priekšnesumus – gan klavieru skaņdarbus, gan pūšamo instrumentu solo un ansambļu izpildītus muzikālus sveicienus Latvijai valsts svētkos. Ļoti aizkustinoši izskanēja lietuviešu teiktā uzruna latviešu valodā. Bauskas MMS prieku un mīlestību Latvijai izdziedāja kora, ansambļa un solo (A.Niedre) dziesmās (ped. I.Bukša, I.Ūdre).

Instrumentālās mūzikas sveicienus svētkos sniedza klavieru klases pārstāvji  Zhuen Yang (Enzo) (ped. I.Rozentāle), Kitija Kampiņa, Alise Kalderauska, Melānija Purva (ped. L.Jaunliniņa), Kate Kononova, Lelde Rādena (ped.L.Kārkliņa). Akordeona klasi koncertā pārstāvēja Kristers Pērkons (ped.A.Rušmane), flautu spēlēja Beatrise Ruža (ped. Z.Jurēvica), bet saksofona skaņdarbu izpildīja Everita Kampiņa (ped. J.Krūmmalis). Klusinātu ģitāras skaņdarbu izpildīja L.Krasņikova (ped.P.Straume). Koncertā pirmatskaņojumu piedzīvoja pedagoga Ikars Ruņģa skaņdarbs marimbai un klavierēm „Pavasaris”. To kopā ar pedagogu izpildīja Braiens Burmistrovs. Ar marimbas skaņām priecēja arī Rihards Dadžāns. Vijolniece Ance Ūdre (ped. A.Avotiņa) iejutās Ā.Skultes skaņdarbā. Koncertmeistares bija L.Jaunliniņa, E.Bonāte un A.Kovaļova. Skolas pūtēju orķestris J.Krūmmaļa vadībā koncerta izskaņā radīja īstu svētku atmosfēru.

Katru priekšnesumu caurvija liela sirsnība un lepnums – par Latviju, sevi, savu dzimtu Latvijā, jo koncerta vadmotīvs bija „Vecāmāte man atstāja..” To skolas direktorei Anitai Velmunskai, uzsvērt un dzejā izrunāt palīdzēja Jurģis Stīpnieks. Esam pārliecināti, ka svētki izdodas, ja tos veidojam kopā. Tā bija arī šoreiz. Daudz laimes, Latvija!

Maigums un tulznas – tas ir par kokli

Piektdien, 9.novembrī izskanēja pēdējais VKKF atbalstītais  koncerts ciklā „Trīs kilogrami mūzikas”. Šajā koncertā galvenā bija KOKLE. Šī  tik latviskā instrumenta dabiskais, dzidrais un mierīgais skanējums bija kā meditācija klausītājiem. Grūti atcerēties, kad Bauskā vienā koncertā esam dzirdējuši tik daudzu koklētāju priekšnesumus. Glāsmainās un maigās kokļu skaņas baudīja Bauskas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un Bauskas ļaudis, kas piepildīja Kultūras centra zāli. Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas koklētāju ansamblis „Skandīne” (vad. K.Jeronoviča), Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolas koklētāju kolektīvi „Taureņi”, „Liepiņa” (vad. S.Sprūža, L.Kūla un R.Davidone) un solistes klausītājiem piedāvāja dažādu autoru latviešu tautas dziesmu apdares un skaņdarbus koklei. Vecumnieku koklētājas savu izjusto kokles spēli papildināja arī ar dziedājumu. Ļoti skaisti izskanēja arī kokļu un flautas saspēle tautasdziesmas „Kar, brālīti, šūpolītes” apdarē. Interesanti, ka koncertā piedalījās tikai meitenes un viņu pedagoģes. Tomēr esot vērojama arī pieaugoša zēnu interese par kokles spēli. To varēja redzēt arī šīs vasaras Dziesmu svētkos – kokļu koncertos piedalījās arī vairāki puiši. Uzrunātās koklētājas Gabriela un Katrīna no Rīgas pēc koncerta atzina, ka kokles spēlēšana nebūt nav viegla – tulznas uz pirkstiem esot visiem (visvairāk cieš īkšķis!), bet tas nemazinot vēlmi spēlēt šo instrumentu. Arī kolektīvu vadītājas sacīja, ka kokles spēlēšanu audzēkņi pamet ļoti reti. 

Bauskas MMS direktore Anita Velmunska, kas organizēja un vadīja koncertu, sola, ka arī Bauskas Mūzikas un mākslas  skola plāno  uzsākt kokles spēles programmas īstenošanu. Kokle un koklēšana kā tradicionāla kultūras vērtība iekļauta Latvijas kultūras kanonā, tāpēc cerēsim, ka arī Bauskā varēsim šo tradīciju kopt!

No niedrītes līdz basa flautai

Šādu garu ceļu izdevās nostaigāt koncertlekcijas „Tembru projekcijas” klausītājiem Bauskas Mūzikas un mākslas skolā 16.oktobrī. Tā  tapusi ar VKKF atbalstu un Bauskas MMS līdzfinansējumu. Izsmeļošu ieskatu viena no senākajiem pasaules instrumentiem – flautas vēsturē sniedza flautiste un pedagoģe Maija Kļaviņa. Viņas stāstījumu un daudzveidīgo flautas spēli lieliski papildināja  producentes Māras Siliņas veidotais vizuālais materiāls. Audzēkņi redzēja, kā mainījies flautu izskats, kāds agrākos laikos bija nošu pieraksts, laikmetus raksturojošas gleznu reprodukcijas. Bauskas MMS un Vecumnieku MMS audzēkņi, kā arī pedagogi un citi interesenti varēja aplūkot dažādu laikmetu flautas un dzirdēt atbilstošus skaņdarbus M.Kļaviņas sniegumā, salīdzināt dažādu flautu tembrālo skanējumu un spēles paņēmienus. Traversflauta, flauta, pikolo flauta, alta flauta, visbeidzot iespaidīgā basa flauta – tie ir gan pēc izskata, gan skanējuma atšķirīgi instrumenti. Flautas kā instrumenta plašās iespējas raksturoja skaņdarbi, ko spēlēja talantīgā flautiste. Klausītājiem ļoti patika angļu komponista Īana Klārka „Vilcieniņš”, amerikāņu skaņraža Daniela Dorfa „Čivināšana”, kā arī skumjā „Sīrinksa” (K.A.Debisī, franču komponists). Ļoti interesanti bija vērot, kā mūzika papildina animācijas filmu ”Iluminator” - visi kļuva par „soundtreka” tapšanas vērotājiem.
 

Pēc lekcijas gan pedagogi, gan daudzi mazie flautisti izmantoja iespēju vērtīgās flautas aptaustīt savām rokām un pamuzicēt. Paldies Maijai Kļaviņai un Mārai Siliņai par flautas cildinājumu un jaunām zināšanām!
Skolotāju dienā pedagogi viesojas Panevēžā

Bauskas Mūzikas un mākslas skolas pedagogi 5.oktobrī viesojās Panevēžas mākslas un Panevēžas mūzikas skolās. Abas iestādes atrodas vienā ēkā. Braucienā piedalījās gan mūzikas, gan mākslas pedagogi. Par šo notikumu kopumā un mākslas pedagogu iespaidiem detalizētu informāciju var iegūt mākslas pedagoģes Ainas Uščas publikācijā “Iepazīst radniecīgu iestāžu darbību” (“Bauskas Dzīve”, 2018.10.08).

Arī mūzikas skolas pedagogi tikās ar saviem kolēģiem, apmeklēja Mākslas galeriju, klausījās Panevēžas mūzikas skolas audzēkņu priekšnesumus. Viesojoties citās skolās, vienmēr cenšamies saskatīt atšķirīgo, pozitīvo, pārņemšanas vērto. Par Panevēžas mūzikas skolu stāstīja direktore Židrūne Pilskauskiene. Viņa atzina, ka Panevēžas pašvaldība visādi cenšas stimulēt sabiedrības kultūrizglītību. Tiem, kuri par mācībām nav spējīgi samaksāt, tā sniedz lielu atbalstu. Skolā mūziku un horeogrāfiju 25 programmās apgūst ap 800 audzēkņu (gan bērni un jaunieši, gan pieaugušie). Ļoti populāra gan jauniešu, gan pieaugušo vidū ir lietuviešu nacionālo instrumentu  spēles apguve. Baušķeniekiem bija iespēja klausīties skrāpi (liet. skrabalai). Bauskas MMS pedagogi atzina, ka šādas starpskolu tikšanās lietišķā gaisotnē ir ļoti vērtīgas, jo rada augsni jaunām idejām gan savam darbam, gan kopīgiem koncertiem.


Sapņi, kas piepildās

Bauskas Mūzikas un mākslas skolā jau vairākus gadus arī jauniešiem un pieaugušajiem ir iespēja apgūt dažādu mūzikas instrumentu spēli un izkopt dziedāšanas prasmi.  Tā ir iespēja apliecināt sevi, celt savu pašapziņu, īstenot bērnības ieceres, ko kaut kādu iemeslu dēļ nav izdevies līdz šim. Šogad šo iespēju izmanto 14 interesenti. Viņi apgūst klavierspēli, ģitāras spēli, sitamo instrumentu spēli, vijoles un flautas spēli, kā arī dziedāšanu. Mākslas nodaļā drīzumā būs iespēja apgūt gleznošanas pamatus. Šogad nosauktajām programmām pievienojusies jauna – ritmikas programma. To veidojusi Ieva Ūdre. Viņa ir daudzpusīga pedagoģe, kas nemitīgi papildina savas zināšanas. Ievas ierastais “lauciņš” pirms dažiem gadiem bija kordiriģēšana un mūzikas teorija. Kad radās iespēja kaut ko mainīt, pedagoģes redzeslokā nonāca ritmika un viss, kas ar to saistīts. Nu jau vairākus gadus Ieva ritmikas zināšanas gūst, mācoties Londonā, Dalkrozes ritmikas skolotāju apmācības programmā. Līdztekus darbam ar kori pirms četriem gadiem Ieva uzsāka vadīt ritmikas nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem, to turpina darīt arī šogad (visus interesentus pat nespējot uzņemt!).
25.septembrī Upmalas ielas renovētajā pagrabstāvā,  Ritmikas zālē  notika pirmā nodarbība pieaugušajiem. Grupas dalībnieki cer, ka izdosies uzturēt ķermeņa lokanību, uzlabot koordināciju, apgūt vienkāršu ritma instrumentu spēli, attīstīt muzikālo dzirdi, trenēt koncentrēšanos, apgūt improvizācijas prasmes. Tas nebūt nav viegli, pirmajā nodarbībā secina dalībnieki. Bauskas MMS pedagogi un vadība aicina Bauskas novada iedzīvotājus izmantot piedāvātās iespējas bagātināt sevi, attīstot talantus.

Koncerts savam un vecāku priekam

22.septembrī Bauskas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi pēc novada administrācijas darbinieku lūguma sniedza koncertu Bauskas novada Energodienā. Pasākums notika "Bauskas Siltuma" katlumājas pagalmā. Koncerta mērķauditorija – Energodienas dalībnieki – bija izvēlējušies citas aktivitātes, tādēļ koncertu baudīja vien dažu audzēkņu vecāki un garāmgājēji. Koncertā piedalījās vijolnieku ansamblis, pedagoģe Aiva Avotiņa, koris (diriģentes I. Bukša un I.Ūdre), Emīls Upenieks (6.akordeona klase, ped. A.Rušmane), Kate Kononova (4.klavieru kl., ped.L.Kārkliņa), Zhuen Yang (Enzo)(2.klavieru kl., ped. I.Rozentāle), Nikola Platā, Leolanda Nicmane (8.klavieru kl., ped. S.Semjonova), Klēra Kuļikauka(6.flautas kl., ped.L.Meždreija), vijolniece Dace Bukša. Koncertmeistare bija Evija Bonāte.
Koncerta dalībnieki, neraugoties uz vēso laiku, nepiemērotajiem apstākļiem, blakus trokšņiem un nelielo skatītāju skaitu,  muzicēja no sirds. Paldies vecākiem par atbalstu, dalībniekiem un pedagogiem par izturību un šim pasākumam veltīto brīvo laiku!

 Divi sākumi

Bauskas Mūzikas un mākslas skolas mācību gads iesākas divreiz. 3.septembrī  krāsainais   mācību gads  tika atklāts mākslas nodaļā.  Tika sumināti  ne tikai 33 pirmklasnieki, kuri saņēma  paleti un krāsainu skolas kalendāru,  bet īpaši tika godinātas mākslas skolas  skolotājas Mārīte Šulce un Olita Dzelzkalēja. Mākslas nodaļā.  Skolas vadība informēja par mākslas nodaļas  audzēkņu sasniegumiem pagājušajā mācību gadā.  Tika pasniegtas balvas un Atzinības raksti par iegūtajām vietām  starptautiskajos konkursos Francijā un Polijā.


Uz skolas kāpņu margām sasēdušie nošu tauriņi, smaidi audzēkņu, pedagogu un vecāku sejās –jaunais darba cēliens sācies arī Bauskas Mūzikas un mākslas skolas Mūzikas mājā. Tā skaisto, renovēto Upmalas ielas ēku savā uzrunā nodēvēja skolas direktore Anita Velmunska. Saules pielietajā skolas priekšpagalmā pulcējās gan esošie audzēkņi, gan 24 pirmklasnieki, kas šogad spers pirmos soļus profesionālās ievirzes izglītībā, izkopjot savus dotumus kādā no skolas nodaļām. Direktore katram mazajam audzēknim dāvāja „starta komplektu”- mapi ar dienasgrāmatu, darba burtnīcām un pedagogu veidotām darba lapām. Skolas saimi uzrunāja Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļas vadītāja Māra Bauvare un skolas Padomes priekšsēdētāja Māra Kuļikauska. Direktores vietniece Inita Idere- Bankava vēlēja darba prieku, pacietību un labu sadarbību jaunajā mācību gadā. Par svarīgā brīža muzikālo noformējumu rūpējās Aivas Avotiņas audzēkņi – vijolnieku ansamblis, klavieru pedagoģe Ineta Rozentāle kopā ar savu audzēkni Enzo. Pēc mācību gada atklāšanas pasākuma daudzi vecāki izmantoja iespēju izstaigāt skolu, novērtēt pozitīvās vizuālās pārmaiņas. Notika sarunas ar pedagogiem, saskaņojot jaunā darba cēliena kārtību.

Skolu ar mūziku un mākslu, kā arī ar savu vēlmi to mācīt un mācīties šogad piepildīs 306 audzēkņi un 36 pedagogi. Skola realizē arī pieaugušo, jauniešu un pirmsskolas izglītības programmas. Šobrīd notiek aktīvs grupu  komplektēšanas process, gandrīz 80 dalībnieki ir izteikuši  vēlmi apgūt mūziku vai mākslu ārpus profesionālās ievirzes izglītības.

Lai pozitīvā un sapratnes pilnā gaisotne  saglabājas visā mācību gada garumā! Pacietību, radošumu un izdošanos visiem Mūzikas un Mākslas māju iemītniekiem! 

 


Pasākums “Tēvzemei skanēt”- radošs atspēriens jaunajam darba cēlienam

Ceturtdienas rītā (23.augustā) Bauskas Mūzikas un mākslas skolā Upmalas ielā tika sagaidīti viesi – Mūzikas un mākslas skolu pārstāvji no Gaujienas, Engures, Rīgas, Ulbrokas, Jelgavas, Vecumniekiem, Baldones un Rundāles. Šī nu jau par tradīciju kļuvusī augusta tikšanās dod iespēju kolēģiem gūt radošu iedvesmu pirms jaunā mācību gada. Pasākuma organizatores – biedrības “Bauskai un mūzikai” pārstāve Diāna Siliņa  un BMMS direktore Anita Velmunska, sveicot viesus, vēlēja izbaudīt ne tikai vasaras pēdējo nedēļu, bet gūt prieku no sava darba. Ceturtdienas performances teorētiskajā daļā savu pasaules redzējumu demonstrēja vairākas spilgtas personības, kas spoži uzmirdzējušas dažādās mākslas, mūzikas un saskarsmes jomās.  Kā spilgts mūziķis uzstājās Māris Sloka, kā lielisks  improvizators pārsteidza Eduards Grieznis. Viņš ir pianists, pedagogs Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā un Rīgas Doma kora skolā, komponists un lektors. Klātesošajiem bija iespēja ne tikai izbaudīt viņa iedvesmojošo klavierspēli, bet piedalīties sarunā ar pianistu. Sarunas tēma bija improvizācijas nozīme klavierspēles apgūšanā, mūsdienīga klavierspēles repertuāra atlase. Personības izaugsmes trenere Lektore Sarmīte Šmite aicināja domāt pozitīvi, būt katram pašam, ieklausīties ne tik daudz pasaulē, cik sevī pašā. Mācīties, kā dzīvot viegli – tas ir grūti, secināja auditorija. Kā metode nelielai meditācijai tika izmantota Pateicības rakstīšana. Par latvisko kultūras mantojumu  dažādās jomās un iespējām to  izmantot mūsdienās stāstīja Inga Briede un Anita Velmunska  Lektores  īpaši akcentēja  patriotiskos aspektus Latvijas simtgades kontekstā.
Kā spilgts mūziķis un improvizators pārsteidza Eduards Grieznis. Viņš ir pianists, pedagogs Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā un Rīgas Doma kora skolā, komponists un lektors. Klātesošajiem bija iespēja ne tikai izbaudīt viņa iedvesmojošo klavierspēli, bet piedalīties sarunā ar pianistu. Sarunas tēma bija improvizācijas nozīme klavierspēles apgūšanā, mūsdienīga klavierspēles repertuāra atlase.
Personības izaugsmes trenere Sarmīte Šmite aicināja domāt pozitīvi, būt katram pašam, ieklausīties ne tik daudz pasaulē, cik sevī pašā. Mācīties, kā dzīvot viegli – tas ir grūti, secināja auditorija. Kā metode nelielai meditācijai tika izmantota Pateicības rakstīšana.
Glezniecības pasaulē ielūkoties ļāva māksliniece Īra Rozentāle. Klausītājiem bija iespēja ielūkoties viņas grāmatā „Glezniecība”. Šajā izdevumā ir ne tikai abstraktās mākslas meistares gleznu reprodukciju apkopojums, bet biogrāfisks vēstījums un pārdomas par mākslinieces mūžu.
Pirmo reizi performancē piedalījās Ulbrokas MMS pārstāvji, tāpēc tika uzklausīts šīs skolas direktores Vitas Pinnes iepazīšanās stāsts – saturīga prezentācija par skolas „rozīnītēm” un par to, kas īpašs tieši šai skolai, raksturojot radošas metodes, meklēja saknes Muzikālajam riču-raču. Izrādās, ka spēle nāk no Vecumniekiem, tad pielāgota Bauskai un nu jaunu dzīvi sākusi arī Ulbrokā.

 

Radošu aspektu pielietojums teorētisko priekšmetu apguvē- tāda bija Žannas Stankevičas  vadītās darba grupas tēma. Kā sarežģītas lietas apgūt, spēlējot spēles – terminu loto, cirku u.c. ar interesi klausījās vairāki mūzikas skolu solfedžo pasniedzēji.  Mājinieki saņēma  brīnišķīgu dāvanu- vienu jaunās spēles “Muzikālais cirks” eksemplāru.  Latvijas kultūras un mākslas aktualitātes  tika apspriestas Bauskas MMS direktores A.Velmunskas vadībā. Kolēģi apmainījās domām par patriotisko audzināšanu,  dalību dažādos projektos, sadarbības iespējām dažādu pasākumu organizēšanā. Pasākuma norisi atbalstīja biedrība  “Bauskai un mūzikai”, jo tika īstenots projekts sadarbībā  ar Zemgales plānošanas reģionu un Valsts Kultūrkapitāla fondu.  Kā pēdējā tikšanās daļa bija neformālas brīvdabas sarunas, kur visi kopā varēja baudīt pasākuma dalībnieku sagādātos kārumus Bauskas MMS Zaļajā klasē. Šīs daļas tēma bija – vasara burciņā! Izrādās, ka mūzikas pedagogi un skolas darbinieki ir radoši ne tikai profesionālajā jomā, bet ir arī talantīgi un izdomas bagāti kulināri, kas prot sadzirdēt arī dažādas garšu krāsas un notis…

D.Siliņa un A.Velmunska saka paldies visiem viesiem un lektoriem un skolas darbiniekiem par pozitīvo dienu, idejām un radošumu. Lai vasarā gūtais siltums un spēks ir enerģijas krājums kārtējam mācību gadam, iedvesmojot audzēkņus un citam citu!

 Bauskas Mūzikas un mākslas skolā
2018./2019.m.g. 1.klasē uzņemti
Izglītības programmā Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle

Patrīcija Aišpure
Lorensa Džastina Butkēviča
Monta Garā
Ņikita Fedulovs
Alise Emīlija Grizāne
Valters Lejnieks
Shiging Wei

Izglītības programmā Stīgu instrumentu spēle – Vijoļspēle
Marta Rimševica  
Rinalds Širvis
Izglītības programmā Stīgu instrumentu spēle – Čella spēle
Renārs Fišers
Izglītības programmā Vokālā mūzika – Kora klase
Aleksandra Cera
Ieva Dūmiņa
Enija Lomane
Izglītības programmā Stīgu instrumentu spēle – Ģitāras spēle
Kristiāns Ķēniņš
Rinalds Jānis Leitāns
Markuss Liks
Keita Maldute
Izglītības programmā Sitaminstrumentu spēle
Valentīns Baļuks
Ģirts Niklāvs Kaņeps
Sagatavošanas klasē uzņemti
Izglītības programmā Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle
Laura Brezina
Izglītības programmā Pūšaminstrumentu spēle – Flautas spēle
Elīna Arāja

Informācija par līgumu slēgšanu un vecāku sapulci tiks ievietota augustā

Skanošais pavasaris Rundālē pulcē jaunos mūziķus no Latvijas un Lietuvas

6.jūnijā Rundāles pilī par prieku sev, klausītājiem un pils apmeklētājiem muzicēja Latvijas un Lietuvas mūzikas skolu audzēkņi. Koncerta „Skanošais pavasaris” ideja tika izlolota pēc koncerta Bauskas pilī 2018.gada janvārī. Toreiz tikās Bauskas, Biržu un Kedaines mūzikas skolu audzēkņi un pedagogi. Muzicēšana senajā pilī visus tā sajūsmināja, ka tika nolemts to darīt vēl kādā vēsturiskā vietā. Iesaistoties Rundāles novada Mūzikas un mākslas skolai, tapa muzikālais notikums Rundāles pilī. Daudzskaitlīgākais mūziķu kolektīvs bija stīgu instrumentu orķestris, kurā kopīgi muzicēja Kedaines, Biržu un Bauskas MMS (Līga Vaivare, Ance Ūdre un Endijs Rotšteins) audzēkņi. Mūsu vijolnieki skolotājas Aivas Avotiņas vadībā apguva vairākus šī orķestra repertuāra skaņdarbus. Katra mūzikas skola prezentēja sev raksturīgu sniegumu. Rundāles novada MMS audzēkņi demonstrēja ģitārspēli, klavierspēli un solo dziedāšanu (pedagogi I.Lavrinoviča, S.Selga un V.Berezins). 3.kora klases audzēknis Roberts Griķītis iepriecināja ar izjustu E.L.Vēbera apjomīgā skaņdarba „Music of the Night” fragmenta izpildījumu. Baušķeniekus koncertā pārstāvēja vijoles klases audzēknes Līga Vaivare un Ance Ūdre (ped. A.Avotiņa) un skolas koris (diriģentes I.Bukša un I.Ūdre, kcm. E.Bonāte). Kora izpildījumā līdzās citām dziesmām īpaši niansēti izskanēja zviedru tautasdziesma Ē. Ešenvalda apdarē „Who can sail without the wind”. Dziedāja arī Biržu Mūzikas skolas jauniešu koris, atskaņojot gan lietuviešu tautasdziesmas, gan oriģinālmūziku. Pils atmosfērā lieliski iederējās Laurettas ārija no Dž. Pučini operas „Gianni Schicchi”, ko virtuozi izpildīja Kedaines MMS skolotāja Grete Jakubauskiene. Kedaines ģimnāzijas seno deju grupa kopā ar apvienoto stīgu orķestri radīja pils galma cienīgu sajūtu, izdejojot F.Goseka skaņdarbu „Gavote”.


Pēc koncerta Latvijas un Lietuvas mūzikas pedagogi kopīgi kaldināja nākamo koncertu plānus. Nākamais starptautiskais koncerts, iespējam, notiks Ziemassvētku laikā. Pedagoģes nolēmušas izveidot latviešu un lietuviešu jauniešu kopkori un kopā apgūt Ziemassvētku dziesmas. Lai izdodas!

Padarīto darbu svēršana

1.jūnijā Bauskas Kultūras centrā pulcējās tie Bauskas Mūzikas skola audzēkņi un pedagogi, kuru mācību un pedagoģiskais darbs guvis atzinību un augstu novērtējumu. Bagātīgā panākumu raža tika apkopota nu jau tradicionālajā pasākumā “Kilograms mūzikas”. Šogad tas kļuvis daudz svarīgāks, jo bija jāsver arī māksla un pasākums ieguvis jaunu nosaukumu – “Kilograms mūzikas un mākslas”. Gandrīz 40 skolas audzēkņu saņēma ne tikai atzinības, bet arī naudas balvas. Neiztrūkstošs šo svētku atribūts bija simboliskais zeltītais atsvars, kas šogad bija rotāts ar skolas logo. To saņēma katrs, kas šajā mācību gadā bija guvis panākumus konkursos, skatēs un festivālos. “Vissmagākie” panākumi šajā mācību gadā bija 7.flautas klases audzēknei Klērai Kuļikauskai (ped.L.Meždreija un L.Kārkliņa) – meitene guvusi panākumus ne tikai divos svarīgos flautas spēles konkursos, bet arī vispārējo klavieru konkursā. 5.akordeona klases audzēknis Emīls Upenieks (ped. A.Rušmane) tika uzteikts par panākumiem divos konkursos. Evelīna Burmistrova ar labiem panākumiem mācās gan vijoļspēli, gan apgūst mākslas programmu. Tika godināti arī visi skolēni, kuriem teicami mācību sasniegumi. Pie saviem Mūzikas un Mākslas simboliskajiem kilogramiem tika ap 80 skolas audzēkņu. Par audzēkņu sagatavošanu un motivēšanu dalībai konkursos, kā arī par izcilu pedagoģisko darbību novada Izglītības nodaļas Uzslavas rakstus saņēma vairāki skolotāji. Daudzi Mūzikas un Mākslas nodaļu pedagogi tika sumināti vairākkārt.


Šis bija viens no retajiem pasākumiem šajā mācību gadā, kurā audzēkņi un pedagogi neuzstājās paši, bet baudīja profesionālu mākslinieču – grupas “Art-i –Shock” mūziķu Agneses Egliņas (klavieres) un Gunas Šnē (čells) priekšnesumus. Par panākumu svēršanu un balvu gādāšanu rūpējās skolas vadība – direktore Anita Velmunska un viņas vietnieki Inita Idere – Bankava un Ainārs Pastors. Viņš ir skaisto balvu autors. Paldies Bauskas novada administrācijai un Bauskas Kultūras centram par atbalstu! Ar labi padarīta darba sajūtu Bauskas MMS audzēkņi var doties vasaras brīvlaikā!


Ar skaļu plunkšķi ielecam vasarā!

Mācību gada noslēgums – tas jebkurā izglītības iestādē ir darba izvērtējums, saspringts laiks. Par labi padarītu darbu tiek saņemtas arī pateicības un balvas. Bauskas Mūzikas un mākslas skolā tradicionāla balva konkursu, koncertu un festivālu čaklākajiem dalībniekiem ir iespēja vienu dienu pavadīt Jūrmalas Akvaparkā. Turp dodas arī tie, kuru sekmes mūzikas un mākslas priekšmetos bijušas vislabākās. Skolas direktora vietniece Inita Idere-Bankava ir priecīga, ka šajā braucienā bērni un pedagogi var izlietot savu enerģiju pavisam nemuzikālā veidā - laujoties ūdenspriekiem. Viņa uzteic audzēkņus par labo disciplīnu šajā dienā un saka, ka Bauskas MMS ir vislabāk audzinātie bērni pasaulē! Lai šāds pasākums varētu notikt , Bauskas MMS kolektīvs no sirds pateicas tā labvēļiem – Lāsmai Ozolai un Jolantam Markevičam. Lāsma Ozola jau sesto gadu novērtē bērnu čaklumu un atbalsta šo aktivitāti. Lai visiem mazajiem mūziķiem un māksliniekiem, kā arī mūsu labvēļiem enerģiska un saulaina vasara!Bauskas Mūzikas un mākslas skolā izsniedz pirmo beigšanas apliecību

Novada izglītības iestādēs sācies izlaidumu laiks. Zīmīgi, ka pirmais izlaidums ir skolai, kas šajā mācību gadā mainījusi ne tikai vizuālo tēlu, bet arī juridisko statusu – Bauskas Mūzikas un mākslas skolai.

Piektdienas pēcpusdienā Mūzikas skolā ziediem un skaistiem klavieru taustiņu noskaņās veidotiem dekoriem rotātā zālē pulcējās absolventi, pedagogi un beidzēju vecāki un tuvinieki. Apliecības par profesionālās ievirzes izglītību mūzikā saņēma piecpadsmit apdāvināti, drosmīgi, centīgi, mērķtiecīgi un veiksmīgi jaunieši. Pasākumu vadīja skolas direktore Anita Velmunska. Viņa katram absolventam bija izveidojusi savdabīgu „rekordu pasi”, uzsverot katra jaunieša vienreizīgumu, talantu (gan mūzikā, gan citās jomās!). Apliecības saņēma pianisti Kristiāna Buikauska, Amanda Kalniņa, Signe Razalinska, Anastasija Strautniece, Ieva Vaivare, kora klasē - Klēra Maldute, flautistes Evelīna Ģeidāne, Katrīna Kazlauska, Megija Krista Miļūne, Patrīcija Rācenāja, klarnetists Linards Naumanis, saksofoniste Lizete Zaļkalne, akordeoniste Monta Ozola un Krišjānis Markevičs (sitaminstrumentu klase). Katru no šiem absolventu vārdiem daudzkārt esam lasījuši Mūzikas skolas sniegto koncertu programmiņās, viņi spodrinājuši ne tikai savas muzikālās prasmes, bet arī savas skolas labo vārdu, par ko viņiem liels paldies. Absolventi ar dziesmu un emocionālu uzrunu godināja savus pedagogus, dāvinot tiem laimes pakaviņus. Dzirdējām arī jauniešu ierosinājumus par mūzikas skolas darbu, iejūtoties direktora „ādā”. Katrīna atvērtu popmūzikas un kompozīcijas klases. Protams, ka jaunieši negribētu kārtot eksāmenus un tos atceltu, bet Krišjānis darītu to pašu, ko tagad dara A. Velmunska – virzītu skolu pozitīvā virzienā! Klātesošos uzrunāja sitaminstrumentu nodaļas vadītājs Ikars Ruņģis, rosinot ar smaidu palūkoties uz skolas gadu notikumiem . Direktores vietniece Inita Idere – Bankava vēlēja jauniešiem augt tālāk mūzikā un jebkurā jomā, kas viņiem dzīvē būs nozīmīga. Bauskas novada Izglītības nodaļas vadītāja Māra Bauvare savā svētku runā īpaši sveica pedagoģi Lauru Meždreiju par četru flautistu izskološanu un Ikaru Ruņģi ar pirmo absolventu nesen izveidotajā sitaminstrumentu klasē. Sirsnīgus paldies vārdus uzklausīja arī vecāki, kas pratuši motivēt savus bērnus muzikālajai izglītībai. Aelita Naumane vecāku vārdā pateicās skolai un izteica prieku par jauniešu sasniegumiem. Vecāki bija sarūpējuši gardu torti, par ko liels paldies!Jau tradicionāli izlaiduma otrajā daļā klātesošajiem bija iespēja noklausīties absolventu koncertu. Šo uzstāšanās reizi raksturo liela muzicētāju atbrīvotība un emocionalitāte, jo zālē taču pati labvēlīgākā publika – skolotāji, vecāki un ciemiņi. Vērtējums par šo uzstāšanos vairs nav izsakāms ballēs un pakāpēs, bet sirds siltumā, aplausos, ziedos un dažā aizkustinājuma asariņā. Koncertu šoreiz vadīja absolvente Klēra Maldute, un tas viņai arī izdevās lieliski!

Savukārt sestdien Bauskas Mūzikas un mākslas skolas ēkā Dārza ielā Mākslas nodaļas absolventus izlaiduma laikā nepameta neliels satraukums. Pirms apliecības saņemšanas par profesionālās ievirzes izglītību mākslas jomā viņiem vēl bija jāprezentē savs diplomdarbs un jāuzklausa pedagogu viedokļi par savu veikumu. Laine Druviņa, Elīza Ripa, Baiba Līna Kirilko, Nikola Kalniņa, Anna Seržāne un Angelīna Ļisicka lieliski tika galā ar šo grūto uzdevumu. Viņu diplomdarbu izveidi pārraudzīja pedagogi Olita Dzelzkalēja, Iveta Līdere, Valdis Žeikars un Laima Grigone. Katrs audzēknis kopā ar skolas beigšanas apliecību saņēma skaistu fotogrāfiju ar savu diplomdarbu un sava darba vadītāja vēlējumu. Ar muzikāliem priekšnesumu Mākslas skolas absolventus sveica Mūzikas nodaļas audzēknes Līga Vaivare un Ance Ūdre.

„Panākumi rodas pamatīgā darbā, kam pievienots gribasspēks, mērķtiecība un liela uzņēmība. Lai turpmāk jūs ne tikai priecātos par panākumiem, bet izdzīvotu un piedzīvotu pozitīvas emocijas, lai paša un citu radošais veikums radītu prieku un gandarījumu.” Lai šie skolas direktores vārdi ir veiksmes atslēga Bauskas Mūzikas un mākslas skolas 1. izlaidumam!Runāsim Mūzikas valodā!

Tā Bauskas pilsētas pamatskolā jau tradicionālajā pavasara koncertā aicināja runāt un saprasties Bauskas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi. Arī šogad 1.-4.klašu skolēni klausījās savu skolasbiedru - mūzikas skolas audzēkņu koncertu.


Klēra Kuļikauska bija šī koncerta vadītāja. Viņa ne tikai pieteica koncertnumurus, bet aicināja skolēnus mācīties mūziku Bauskas Mūzikas un mākslas skolā un apgūt dažādu instrumentu spēli, kā arī izkopt vokālās dotības. Koncertā dzirdējām flautu (K.Kuļikauska), vijoli (E.Rotšteins), klavieres (D.Mickus), akordeonu (V.Glusjaka), saksofonu (R.Kapustins), klarneti (A.Dzene), solo dziedāšanu (M.K.Kuka) un dziedāšanu ansamblī (S.Rasa, S.Rasa, M.K. Kuka, M.Dārziņa). Priecājāmies redzēt arī pedagogus L.Jaunliniņu, I.Ideri - Bankavu, I.Bukšu, A.Avotiņu, J.Krūmmali un koncertmeistari E.Bonāti. Cerams, ka daudzi pamatskolas mazāko klašu skolēni izmantos iespēju savus talantus izkopt šo un citu skolas pedagogu vadībā, kļūstot par Bauskas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem. Pamatskolēni un pedagogi saka paldies par jauko koncertu! Dienas vidū savu skolasbiedru – Bauskas MMS audzēkņu koncertu bija iespēja baudīt arī Bauskas 2.vidusskolas skolēniem.

Klēra piedalās konkursā Ulbrokā

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Stopiņu novada Domi un Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrību BUMMS 2018. gada 9. maijā rīkoja Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas skolu audzēkņu konkursu Flautas spēlē. Mūsu audzēkne Klēra Kuļikauska no šī konkursa atgriezās ar 3. vietas diplomu. Konkursā Klēra izpildīja divus dažāda rakstura skaņdarbus, viens no tiem bija obligātais – A.Altmaņa “Skice”(Solo flautai), otrs – F.Pulenka Sonāte flautai un klavierēm, 1.daļa Allegro. Viņas "atbalsta komanda", kā vienmēr, bija pedagoģe Laura Meždreija un koncertmeistare Laura Tamane. Smaidi, pavasaris, saule un gandarījums par jaunu pieredzi ir svarīgākās emocijas, kas gūtas šajā muzikālajā notikumā.Latvijas svētkos akordeonisti muzicē Lietuvā

Latvijai Neatkarības deklarācijas pieņemšanas gadadienā mūsu skolas akordeonisti piedalījās 2. Aļģirda Ločera Starptautiskajā akordeonistu konkursā. Mājīgajā Biržu pils zālē muzicēja akordeonisti no Polijas, Somijas, Lietuvas, Baltkrievijas, Igaunijas un Latvijas mūzikas skolām.

Mūsu skolu konkursā pārstāvēja akordeonistu ansamblis – Vadims Cvetkovs, Emīls Upenieks, Emīls Miks Matulēns un Dāvids Burmistrovs. Vadims Cvetkovs (7.akordeona kl.) un Emīls Upenieks (5.akordeona kl.) konkursā piedalījās arī individuāli vienā vecuma grupā. Viņi atskaņoja divus atšķirīga rakstura skaņdarbus. Puišu un ansambļa sniegums tika novērtēts ar 3.pakāpes diplomu. Pedagoģe Antra Rušmane augstu novērtē iespēju piedalīties šāda līmeņa konkursos, dodot puišiem iespēju pilnveidot savas muzikālās prasmes.
Circenis aicina sākt mūzikas apguves gaitas mūsu skolā


Ik pavasari Bauskas Mūzikas un mākslas skolas zāli piepilda vismazākie baušķenieki- pilsētas un novada pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi. Šogad viņi bija saņēmuši ielūgumu apciemot “Circeņu mūzikas veikaliņu”. Kamēr circenis vēl aizsnaudies ziemas miegā, veikalā saimniekoja skolotāja Ieva. Koncertā varēja iepazīt un saklausīt visdažādāko instrumentu skanējumu, jo pircēju lomas bija uzticētas 1.-3. Klašu audzēkņiem, kuri ar prieku, nelielu uztraukumu, bet lielu atbildību izspēlēja un izdziedāja šajā mācību gadā apgūtos skaņdarbus. Ciemiņi iepazina gan vijoli un ģitāru, gan klavieres un akordeonu, gan dzirdēja kora klases ansambļa dziedāto „circeņu veikala himnu”. Protams, vislielāko sajūsmu izraisīja spožo pūšaminstrumentu parāde- flauta, saksofons, klarnete un trompete. Un kur nu bez sitaminstrumentiem- marimbas skaņas apbūra visus. „Circeņu mūzikas veikaliņa” apmeklētāji ne tikai dzirdēja un redzēja bagātīgo instrumentu klāstu, bet arī uzzināja, ka to spēli var apgūt Bauskas Mūzikas un mākslas skolā. Atliek vien 31. maijā atnākt uz Upmalas ielu 5 un izvēlēties! Gaidīsim ikvienu!


Cauri mūzikas skolai – vienā elpas vilcienā!
Tā reizēm liekas tiem, kam Mūzikas skolas gadi jau aiz muguras.

24.aprīlī koncertā “Rondo” muzicēja gan mazie pirmklasnieki, kuri tikai sāk iepazīt mūzikas pasaules daudzveidību un pamatus, gan topošie absolventi, kuri mūzikas skolā mācās vairākus gadus.

No pirmās gammas līdz sarežģītam skaņdarbam ar improvizācijas iezīmēm – tāds var būt katra audzēkņa ceļš mūzikas skolā. To varēja izbaudīt arī šī koncerta klausītāji. Īpaši iejūtīgi un zinoši klausītāji ir audzēkņu vecāki, gan tie, kuri bērni tikko sāk apgūt mūziku, gan tie, kas kopā ar saviem bērniem jau veikuši vairākus pakāpienus Mūzikas kalnā un gatavi startam tālākai bērnu spēju attīstībai.

Topošo absolventu vecāki, kas kuplā skaitā bija ieradušies uz koncertu un sanāksmi, kas sekoja pēc tam, saņēma eksāmenu “maršruta lapu”, kurā bija attēlotas visas pārbaudījumu pieturas un arī ļoti gaidītais galamērķis- izlaidums. Šogad Mūzikas skolu beigs 14 audzēkņi, izlaidums plānots 25.maijā. Veiksmi eksāmenos!


Bauskas Mūzikas skolai- 60

Vienmēr no jauna - ar tādu moto izskanējies Bauskas Mūzikas skolas sešdesmitgades svētku pasākums. Pārpildītajā Bauskas Kultūras centra zālē 21.aprīļa pievakarē virmoja tikšanās prieks, pozitīvas emocijas, nostalģiskas pārdomas un atmiņas. Skolas kolektīvs klausītājiem bija radījis skaistu svētku koncertu, savijot izjustus muzikālus priekšnesumus ar pārdomātiem un sirsnīgiem vārdiem. Vārdiem priekam, pateicībai, sirsnībai un cieņai, pagātnei, tagadnei un nākotnei. Koncertu vadīja skolas audzēkņi Klēra Kuļikauska un Jānis Biezais. Viņu improvizētā saruna par laikrādi palīdzēja sanākušajiem izprast skolas mainīgumu cauri sešiem gadu desmitiem.

Ar cieņu tika godināti skolas bijušie pedagogi – klavieru klases ilggadējās pedagoģes Benita Hermane, Aleksandra Bungše un Ineta Pilverte, ilggadējais skolas direktors un akordeona spēles skolotājs Jānis Esta, pūšaminstrumentu nodaļas pedagogi Aivars Brūmanis un Ainārs Pilverts, kora klases pedagoģe Ingrīda Kalniņa, skolas darbinieces Ausma Čegle, Karīna Fišere un Sandra Rūtenberga. Īpašs skaņdarbs čellam un klavierēm tika veltīts Aizsaulē aizgājušajiem mūziķiem, kas veidojuši un spodrinājuši Bauskas mūzikas skolas vārdu. Koncertā muzicēja gan skolas jaunie talanti, gan pedagogi, gan absolventi. Svētki Kultūras centrā noslēdzās ar pedagoga Ikara Ruņģa dziesmas „Vienmēr no jauna” kopkori, piedaloties visiem koncerta dalībniekiem flautistu, vijolnieku un instrumentāla ansambļa pavadījumā. Kolektīvam par patīkamu pārsteigumu izvērtās Bauskas novada domes priekšsēdētāja Raita Ābelnieka apsveikums, kura svarīgumu papildināja čeks par 1500 eiro skolas attīstībai. Direktore Anita Velmunska saņēma Uzslavas rakstu no novada Izglītības nodaļas. Apsveikumi skolai pēc koncerta turpinājās Upmalas ielā 5, kur viesiem un absolventiem bija iespēja izstaigāt renovēto skolu, satikties ar kolēģiem no citām Latvijas un Lietuvas (Biržu) mūzikas skolām. Skolas vadība izsaka milzīgu pateicību visiem, kas palīdzēja šiem svētkiem tapt – skolas pedagogiem, darbiniekiem, audzēkņu vecākiem, skolas Padomei, Bauskas novada administrācijai, Bauskas Kultūras centram, labvēļiem no dažādām iestādēm, organizācijām un atsaucīgiem cilvēkiem.

Svētki aizskanējuši, un mēs atkal turpinām - izspēlēt sarežģītus skaņdarbus, kas noslīpēti pārtop pērlēs, izdziedāt notis dziesmai, kas ievizas varavīksnes krāsās, saskatīt pasauli - cilvēkus, dabas skaistumu, notikumus, lietas - un caur savām sajūtām to atspoguļot mākslas darbos. Mēs ticam - Bauskas Mūzikas un mākslas skola ir un būs radoša izglītības iestāde, kas kļūs par novada mūzikas un mākslas mūžizglītības centru.Tā mēs skanēdami un gleznodami, veidodami un radīdami ejam. Ejam tālāk!

Koncertē Kate un Klēra

Aizkustinošu un ģimenisku koncertu varējām baudīt darba nedēļas vidū. Ieskatu savu audzēkņu veikumā piedāvāja klavieru nodaļas vadītāja, pedagoģe Ligita Kārkliņa. Nopietnu un skaistu programmu bija sagatavojušas Kate Kononova (3.klavieru kl.) un Klēra Kuļikauska (7.flautas kl.). Koncerta sākumā skolotāja raksturoja abu meiteņu izaugsmi, darbu, citējot viņu pašu pārdomas. Kate stāsta, ka mūzikas skolā vēlējusies iet jau no četru gadu vecuma, domas par nodaļas izvēli  mainījušās,  bet tagad viņa domā, ka pati labākā ir klavieru nodaļa.
Klēra jau no mazotnes sapņojusi, ka spēlēs flautu. Pēdējā laikā meitene aizrautīgi nododas arī klavierspēlei, par ko liecina arī panākums klavierspēles konkursā. Katru nedēļu viņai ir iespēja skoloties pie L.Kārkliņas. Trešdienas koncerts bija veidots no abu meiteņu solo numuriem klavierspēlē, saspēlē ar pedagoģi un flautas solo. Kates izpildījumā klausītāji izbaudīja deviņus ļoti dažādus skaņdarbus – no Baha prelūdijas līdz latviešu tautas dziesmu apdarēm. Klēras klavierspēles repertuārā ir gan klasiskā mūzika (G.F.Hendelis), gan džeza skaņdarbi ( A.Šulmans). Dzirdējām divus flautas skaņdarbus – Rotaru Kapričio no svītas “Lauku ainiņas” un divas daļas no F.Pulenka Sonātes flautai – “Allegro” un “Kantilēna”. Flautas spēli Klēra apgūst pie pedagoģes L.Meždreijas, bet koncertmeistare ir L.Tamane. Vairākus skaņdarbus abas meitenes izpildīja kopā ar L.Kārkliņu. Pedagoģe uzteic meitenes par emocionālo, niansēto sniegumu un ļoti cer, ka viņu turpmākais dzīves ceļš būs saistīts ar mūziku. Klausītāju vidū bija ne tikai Bauskas MMS pedagogi, audzēkņi, bet arī meiteņu vecāki. Bez viņu atbalsta nav iedomājama talantīgo meiteņu izaugsme. Skolas direktore arī rosināja, ka Katei būtu jāsāk apgūt flautas spēle, un tas nemaz neesot joks!Paldies par koncertu!

Gūst panākumus starptautiskā konkursā

2018.gada 16.aprīlī Daugavpilī notika 24.starptautiskais akordeonistu – solistu konkurss “Naujene 2018”. Konkursā akordeona spēli demonstrēja topošie mūziķi no Latvijas, Igaunijas, Krievijas, Lietuvas, Baltkrievijas un Polijas. Bauskas MMS pārstāvēja skolotājas Antras Rušmanes audzēknis Emīls Upenieks. Šim atbildīgajam konkursam Emīls sagatavoja divus dažāda rakstura skaņdarbus – J.S.Baha “Ērģeļu prelūdiju d-moll” un A.Fossena “Karuseli”. Žūrija Emīla sniegumu novērtēja ar 2.pakāpes diplomu. Tas ir ļoti atzīstams panākums, jo žūrijā strādāja seši profesionāļi no dažādām valstīm. Bauskas Mūzikas skolas audzēkņi jau tradicionāli piedalās šajā svarīgajā starptautiskajā konkursā – izaicinājumā savām spējām, prasmēm un ieguldītajam darbam. Prieks, ka arī šoreiz skolotājas A.Rušmanes un Emīla darbs novērtēts tik augstu!
Zināt tomēr ir labāk!

Pie tāda secinājuma nonāca vairākums viktorīnas „Zini vai mini” viktorīnas dalībnieku. Šo interesanto pasākumu 10.aprīlī Bauskas Mūzikas skolā bija sarīkojušas mūzikas teorijas nodaļas pedagoģes Ieva Ūdre un Jolanta Veršinska. Gaidot skolas 60.dzimšanas dienu, viņas bija ielūkojušās gan skolas vēstures lapaspusēs, gan pārcilājušas absolventu un pedagogu sarakstus un fotogrāfijas, gan – izskaitījušas pat skolas logus! Jautājumi par šādām un citām tēmām bija jāzina visu mūzikas skolas nodaļu audzēkņu komandām.

Neiztika arī bez mājas darbiem – nodaļu vizītkartēm, kas nedaudz atvēsināja spēles karsto gaisotni. Vizītkartes bija ļoti dažādas – tika uzdotas mīklas, „pūtēji” dziedāja, „sitēji” reklamēja bungas, ģitāristi runāja, koristi deklamēja, akordeonisti un pianisti, kā ierasts, spēlēja savus instrumentus. Jautājumi bija sakārtoti vairākos blokos – visiem kopā atbildami (ar „jā” vai „nē”), katrai komandai adresēti, arī rakstveidā iesniedzami. To visu vadīja un galvenā tiesneša lomā bija skolotāja Ieva Ūdre, bet svarīgāko – punktu fiksēšanu un saskaitīšanu veica Inita Idere-Bankava un Jolanta Veršinska. Sīvā cīņā visvairāk pareizo atbilžu sniedza pūšaminstrumentu nodaļas komanda –Lizete, Katrīna, Megija, Klēra un Linards. Par pārsteigumu visiem bija arī uzvarētāju kauss (paldies SIA „Geka”!) un svētku torte ar pasākuma logo un svecītēm, ko Linards tik ātri nopūta, ka neizdevās pat foto! Paldies visiem par kopā radīto prieku un arī – par jaunajām zināšanām, kas gūtas šādā radošā formā!

Kitija Kampiņa piedalās klavierspēles festivālā

6.aprīlī Iecavas MMS notika Zemgales reģiona mūzikas skolu Klavierspēles 2.klases audzēkņu festivāls - koncerts “Latvijas simtgadi gaidot”. Tajā piedalījās 12 mūzikas skolu audzēkņi, kas kopumā bija sagatavojuši 50 skaņdarbus. Bauskas MMS šajā pasākumā pārstāvēja pedagoģes Līgas Jaunliniņas audzēkne Kitija Kampiņa. Kopā ar skolotāju par šo konkursu tika domāts un strādāts pie dažādiem skaņdarbiem ilgstošu laika periodu. Koncerta klausītājiem Kitijas izpildījumā bija iespēja noklausīties Ald.Kalniņa skaņdarbu “Rotaļa”. Katra uzstāšanā tik lielas auditorijas priekšā ir liels pārbaudījums un pieredze, kas katram jaunajam izpildītājam jākrāj. L.Jaunliniņa atzīst, ka vērtīga ir ne tikai audzēkņu uzstāšanās, bet arī iespēja satikt citu mūzikas skolu pedagogus, pārrunāt aktualitātes, gūt jaunus iespaidus, iedvesmu turpmākajam darbam.
“BRASS.EDU” mūziķi izglīto metālpūšaminstrumentu spēles audzēkņus

Lai ieskandinātu Latvijas valsts simtgadi un izglītotu metālpūšaminstrumentu spēles jauno paaudzi, kvintets “BRASS.EDU” ar koncertu un meistarklašu ciklu “BRASSERIE” viesojas vairākās Latvijas mūzikas skolās un kultūras centros. 26. martā šo iespēju - satikt izcilus metālpūšaminstrumentu spēles profesionāļus- baudīja arī Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi.

Meistarklasēs, ko vadīja kvinteta “BRASS.EDU” mūziķi - Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Pūšaminstrumentu un Sitaminstrumentu katedras docētājs doc. Jānis Porietis (trompete), Latvijas Nacionālās operas orķestra mūziķis un JVLMA absolvents Edgaras Švembergs (trompete) un JVLMA asoc.prof. Jānis Retenais (tuba), zināšanas smēlās un dažādus instrumenta spēles knifus apguva audzēkņi no Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas, kā arī no Bauskas Mūzikas skolas.


Meistarklasēs piedalījās arī pārējie kvinteta mūziķi – LVLMA lektors Uldis Zilberts (trombons), JVLMA maģistrants un orķestra “Rīga” mūziķis Kārlis Rērihs (mežrags), kā arī sitaminstrumentālists, orķestra RĪGA sitaminstrumentu grupas koncertmeistars un Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas pedagogs Normunds Everts.

Pēc meistarklasēm mūziķi skolas audzēkņus un Vecumnieku ļaudis ielūdza uz koncertu, kurā skanēja gan klasiskā mūzika, gan dažādi pazīstami džeza un populārās mūzikas skaņdarbu aranžējumi brass kvintetam. Arī šis koncerts bija daļa no apvienības “BRASS.EDU” izglītības programmas – gan izklaidējošs, gan izglītojošs.

Meistarklases un koncerts ir viens no Latvijas Valsts simtgades programmas pasākumiem, ko atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds un Latvijas Brass asociācija.

Paldies mūziķiem par mūzikas skolu audzēkņu izglītošanu un iedvesmošanu jauniem muzikāliem sasniegumiem!

(Informē Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas komunikācijas speciāliste Zane Onkele)

Meistarklasi baušķeniekiem sniedz izcilais pianists Ventis Zilberts

27.martā Bauskas MMS pedagogiem, audzēkņiem un citu skolu mūzikas skolotājiem bija iespēja mācīties kopā ar izcilu pianistu un koncertmeistaru, harizmātisku personību - Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas klavieru un klavierpavadījuma katedras profesoru Venti Zilbertu. Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas ietvaros viņš vadīja koncertlekciju – meistarklasi “Latviešu klaviermūzika un Jāņa Ivanova mantojums”. Cienījamais profesors ļoti labvēlīgā, atbrīvotā manierē iepazīstināja audzēkņus un pedagogus ar retāk atskaņotiem J.Ivanova darbiem, kā arī citu latviešu klaviermūzikas autoru spilgtām kompozīcijām, ko varētu izmantot jauno pianistu repertuāros. Klātesošie baudīja viņa izcilo klavierspēli un ieklausījās profesionālajos ieteikumos.

Nodarbības sākumā J.Ivanova Sonāti klavierēm 4 daļās atskaņoja Laura Tamane, Bauskas MMS pedagoģe un V.Zilberta skolniece. Profesionālajam un izjustajam sniegumam sekoja V.Zilberta komentāri tieši par šo skaņdarbu. L.Tamane ir tikai otrā šīs sonātes izpildītāja. Profesors analizēja arī vairāku citu latviešu un ārzemju autoru (R.Kalsona, R.Dubras, V.Dārziņa, igauņu komponista U.Sīsaska u.c.) klaviermūzikas izmantošanas iespējas pedagoģiskajā procesā. Ilustrējot šo tēmu, profesors izmantoja stāstījumu, skaņdarbu demonstrējumus, nošu rakstu uz ekrāna, kā arī ieteikumus nošu materiāla meklēšanā bibliotēkās gan klātienē, gan virtuāli.

Bauskas MMS klavieru klases audzēkne Ieva Vaivare uz vienu mācību stundu kļuva par V.Zilberta sabiedroto improvizētā klavierspēles nodarbībā. Tajā ar komentāriem un vērtējumu piedalījās arī Ievas pedagoģe Līga Jaunliniņa. Viņa dāvanā no V.Zilberta saņēma J.Ivanova skaņdarba klavierēm „Uz redzēšanos (Auf wiedersehen)” nošu eksemplāru autora rokrakstā. Profesors uzteica Ievas klavierspēli, kā arī dalījās pārdomās par problēmām Latvijas mūzikas skolās, raksturoja darbu ar studentiem JVLVMA. Meistarklases dalībnieki izmantoja iespēju iesaistīties metodiskās pārrunās, uzdot interesējošus jautājumus un saņemt izsmeļošas atbildes. Profesora vēlējums pedagogiem – saskatīt katrā audzēknī pozitīvo, uz panākumiem virzīties pa maziem solīšiem, uzteicot arī nelielus ikdienas sasniegumus. Šīs metodes iedarbīgumu un mierīgo gaisotni nodarbībās apliecināja arī viņa audzēkne L. Tamane.

Paldies Ventim Zilbertam par šo muzikāli piepildīto, gaišo un izglītojošo pēcpusdienu!

Grenctālē skan simfoniskā mūzika

Izskanējis pirmais koncerts koncertu ciklā “TRĪS KILOGRAMI MŪZIKAS II”. Plašajā Grenctāles kultūras namā 23. martā savu sniegumu demonstrēja J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas simfoniskais orķestris diriģentu Mārča Miķelsona un Jāņa Stafecka vadībā. Orķestris klausītājiem piedāvāja ļoti nopietnu programmu, kas ietvēra G.Forē Elēģiju kontrabasam ar orķestri a moll op.24, F.Lista Simfonisko poēmu Prelīdes C dur S.97. Koncerta otrajā daļā jaunie mūziķi atskaņoja B.Martinū Koncertrapsodiju altam ar orķestri H.337 un F.Mendelzsona – Bartoldi Ceturto simfoniju A dur op.90.

Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi, kas kuplā skaitā bija klausītāju vidū, atzina, ka tas bija iespaidīgs muzikāls notikums. Klēra Kuļikauska, flautas kl. audzēkne, priecājās par iespēju dzirdēt lielās formas skaņdarbu – simfoniju. Pedagoģe Līga Jaunliniņa teic, ka simfoniskā mūzika prasa no klausītāja īpašu sagatavotību un pieredzi. Savukārt pēc koncerta uzrunātā Bauskas MMS vijoļspēles pedagoģe Dace Bukša, kura pati muzicēja šajā orķestrī, stāsta, ka šādi koncerti ietilpst Mūzikas akadēmijas mācību procesā. Tātad projekta izglītojošais mērķis ir sasniegts – mācās gan klausītāji, gan paši mūziķi!

Protams, koncertu apmeklēja arī vietējie iedzīvotāji, Bauskas publika. Skolotāja Daiga Sējēja novērtē katru iespēju baudīt nopietno mūziku un izmantojusi to arī šoreiz. Viņa cer, ka klausītāju uz šādiem koncertiem kļūs vairāk. Pateicības vārdus mūziķiem un Anitai Velmunskai, šī projekta iniciatorei, veltīja Brunavas pagasta pārvaldes vadītāja Baiba Marčenkova. Lai jaunajiem mūziķiem veiksmīgs turpmākais mācību process un prieks par katru uzstāšanos! Gaidīsim nākamos koncertus un būsim zinoši, izglītoti klausītāji!


Meistarklasē pilnveido KLASISKO ĢITĀRSPĒLI

12.martā Bauskas MMS notika klasiskās ģitārspēles meistarklase.
To vadīja Endijs Rožkalns. Viņš ir biedrības “Bērnu un jauniešu mūzikas klubs” (BJMK) un privātās mūzikas skolas “BJMK Rokskola” dibinātājs, mūziķis un skolotājs minētajā privātskolā un Jelgavas Mūzikas vidusskolā. Klasiskā ģitārspēle ir viņa darbs un hobijs reizē. Par to pārliecinājās arī meistarklases dalībnieki – Bauskas un Pilsrundāles Mūzikas skolu pedagogi un audzēkņi. Nodarbība sākās ar E.Rožkalna audzēkņu koncertu. Pēc tam pedagogs sniedza teorētisku ieskatu šī mācību priekšmeta niansēs – repertuāra izvēlē, ģitārista stājas veidošanā, skaņveidē. Lielāko meistarklases laika daļu aizņēma praktiskas nodarbības kopā ar Bauskas MMS audzēkņiem.

Šī izglītojošā pasākuma iniciatore bija stīgu instrumentu metodiskās komisijas vadītāja Aiva Avotiņa. Viņa uzskata, ka klasiskā ģitārspēle Latvijā un arī Bauskas Mūzikas skolā ir samērā jauns priekšmets, kas gūst arvien lielāku popularitāti. A.Avotiņa stāsta, ka klasiskajai ģitārai (atšķirībā no akustiskās) ir citāda uzbūve, piemēram, platāks grifs, tā pielāgota tieši melodiskai muzicēšanai. Mūsu skolā klasisko ģitārspēli apgūst 10 audzēkņi pedagogu Laura Krasņikova un Paula Straumes vadībā.

Ieskatīties un piedalīties šāda augstas klases speciālista darbā negadās bieži, tāpēc paldies Bauskas MMS vadībai par šo iespēju. Ceram, ka tas rosinās audzēkņus un pedagogus rūpīgāk un dziļāk apgūt klasisko ģitārspēli, kā arī mudinās citus interesentus pievērsties šim muzicēšanas veidam.


Kilograms mūzikas šogad būs trīsreiz smagāks


Gūts apstiprinājums diviem Valsts Kultūrkapitāla fondā iesniegtiem projektiem. Tos izstrādājusi, prasībām atbilstoši noformējusi un iesniegusi Bauskas Mūzikas un mākslas skolas direktore Anita Velmunska. Ļoti priecājamies, ka starp 28 atbalstītajiem projektiem ir arī šie.
Projektā – koncertu ciklā “TRĪS KILOGRAMI MŪZIKAS II” paredzēti trīs koncerti. Pirmais koncerts izskanēs 23. martā Grenctāles kultūras namā. Tajā uzstāsies Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas simfoniskais orķestris. Grenctālē simfoniskā mūzika nav skanējusi ļoti ilgi, kaut arī skatuve ir piemērota lielam kolektīvam. Akadēmijas orķestris ir viens no mākslinieciski pārliecinošākajiem un tradīciju bagātākajiem simfoniskajiem kolektīviem. Koncertā savas solo iespējas demonstrēs jaunie latviešu talanti.

Otrais cikla koncerts iecerēts 1. jūnijā Bauskas mūzikas un mākslas skolā. Tajā klausītājus iepazīstinās ar daudzveidīgiem, muzikāli mūsdienīgiem čella spēles paņēmieniem. Repertuārā būs klasiskā mūzika, tautasdziesmu un populārās mūzikas apdares un oriģinālmūzika.
Trešais koncerts ieskandinās Latvijas simtgades mēnesi. Tas plānots 9. novembrī Bauskas kultūras centrā. Tajā koklētāju ansambļi atskaņos latviešu tautas mūziku, tās apdares un latviešu komponistu jaundarbus.
Koncertu cikls dos iespēju plašai Bauskas puses auditorijai iepazīties ar latviešu mūzikas dārgumiem.

Šo visu aktivitāšu mērķis ir dažādot novada kultūras dzīvi, ko par savu uzdevumu līdzās jauno mūziķu un mākslinieku izglītošanai izvirza arī Bauskas MMS.


Akordeons un četri musketieri

9.martā Dobelē - festivālā "Zemgales akordeonists 2018" pulcējās Zemgales reģiona mūzikas skolu audzēkņi un pedagogi. Turp devās arī Bauskas MMS akordeonisti E.Upenieks, V.Cvetkovs, E.M.Matulēns un D.Burmistrovs. Par festivāla norisi gandarīta viņu pedagoģe Antra Rušmane. Dienas pirmajā pusē notika apvienotā akordeonistu orķestra mēģinājums, gatavojoties vakara koncertam.
Koncertā ar solo un ansambļu priekšnesumiem uzstājās katra Zemgales reģiona skola, protams, arī Bauskas MMS puiši. Festivāla noslēgumā apvienotais akordeonistu orķestris atskaņoja trīs skaņdarbus šī orķestra diriģentes un pasākuma patroneses Gitas Āboliņas vadībā. Tie bija "Āzītis" (G. Āboliņas skaņdarbs par tautas dziesmas tēmu), J. Vienera, V. Berkinga valsis "Parīze!" un ārkārtīgi temperamentīgais B. Kempferta skaņdarbs "Atgriešanās" sambas ritmos (abi skaņdarbi G. Āboliņas apdarē). Antra Rušmane stāsta, ka zālē bija pacilājoša gaisotne. Tapa visa orķestra kopīgs foto un noslēgumā - kopā būšanas brīdis, visiem baudot svētku kliņģeri! Arī akordeonisti ir sajūsmināti par piesātināto dienu.

Godā tiek celtas  OBLIGĀTĀS KLAVIERES

8.martā Iecavas Mūzikas un mākslas skolā notika šīs skolas rīkotais konkurss Vispārējās klavierēs, Klavierēs. Tajā piedalījās arī vairāki Bauskas MMS audzēkņi. Galvenie šī konkursa mērķi ir rosināt audzēkņu interesi un mākslinieciskās meistarības izaugsmi, kā arī pilnveidot audzēkņu publiskās uzstāšanās pieredzi. Arī vērtēšanas kritēriji ir ļoti nopietni, vērtē skaņdarba grūtības pakāpi, tehniskā izpildījuma līmeni, emocionālo sniegumu un uzstāšanās kultūru. Baušķenieki demonstrēja labu un stabilu sniegumu, par ko liecina arī novērtējums. 1.vietu savā kategorijā saņēma pedagoģes Inetas Rozentāles audzēknis Zhuen Yang (2.kora kl.), pedagoģes Ligitas Kārkliņas audzēkne Klēra Kuļikauska (7.flautas kl.) ieguva 2.vietu, pedagoģes Līgas Jaunliniņas audzēkne Danija Mickus (4.kora kl.) un pedagoģes Sarmītes Semjonovas audzēkne Aleksandra Nazarova (6.kora kl.) saņēma Atzinību. Šo konkursu Iecavas MMS rīko jau tradicionāli, un, pedagogiem satiekoties, vienmēr ir iespēja pārrunāt šī mācību priekšmeta aktualitātes, gūt jaunas ierosmes savam darbam, analizēt audzēkņu sniegumu un iespējas to uzlabot. Tā bija arī šoreiz. Paldies Klavieru nodaļas pedagoģēm par ieguldīto darbu un neatlaidību, padarot obligātās klavieres par mācību priekšmetu, ko gribas apgūt vēl un vēl!

Zelts par trīskāršu acapella

10.martā Bauskas MMS kora meitenes un skolotājas Inga Bukša un Ieva Ūdre izdzīvoja ļoti piesātinātu dienu. Tā bija piedalīšanās 5. Jāz. Vītola bērnu un jauniešu koru un vokālo ansambļu konkursā “Lai skan!”, kas notika J.Vītola LMA Lielajā zālē. Šim notikumam gatavojoties, strādāts rūpīgi un ilgstoši, atbilstoši nolikumam apgūta programma, kuras pamatā a’capella dziedājums. Tajā bija trīs skaņdarbi – latviešu tautasdziesma J.Vītola apdarē „Es uzgāju ganīdama”, J.Mediņa „Ziedi, mana linu druva” ar J.Grota vārdiem un R.Dubras „Jūras māte” ar tautasdziesmas vārdiem. Tāpēc ļoti liels ir gandarījums, ka mūsu meiteņu sniegums novērtēts tik augstu – ar Zelta diplomu (86,8 punkti). Kā joko Ieva Ūdre, konkursa atzīmes atgādina bobsleju, vērtējumi vairākiem koriem atšķiras tikai par dažām punkta desmitdaļām! 15 dažādu mūzikas un vispārizglītojošo skolu kori demonstrēja ļoti augstvērtīgu muzikālo sniegumu, tāpēc žūrijai – diriģentiem Arvīdam Platperam (žūrijas priekšsēdētājs), Romānam Vanagam, Kasparam Ādamsonam, J.Vītola LMA rektoram Guntaram Prānim un komponistei Ilzei Arnei nebija viegli.


Pēc konkursa daļas koristēm kopā ar pedagoģēm diena nebeidzās, jo bija jāsagaida Lielās balvas izcīņa un apbalvošana. Vakarā izskanēja arī koncerts, kurā uzstājās Lienes Batņas un Edgara Vītola vadītie kori. Noslēgumā visi kopā dziedāja R. Kaupera “Manu dziesmu”. Koristes pēc Lielās balvas izcīņas noklausīšanās neslēpa emocijas - pārsteigumu par tik fantastisku, skanīgu, tehnisku un tajā pašā laikā dziļi izjustu dziedāšanu. Diriģentes atzīst, ka jauni mūzikas elementi – kustības, atraktivitāte, īpaša muzikāla atvērtība ir iezīmes, uz ko tiekties, turpinot darbu ar kori. Pedagoģes uzteic meitenes par izjusto muzicēšanu un koncentrēšanos konkursa dienā un mēģinājumu darbu, kuru bieži vien traucēja slimošana, ārpusstundu aktivitātes. Paldies arī meiteņu vecākiem par atbalstu, sapratni un līdzi jušanu! Prieks, ka kopīgais ikdienas darbs pārvērties zeltā!

Smaidīgs koncerts

Samaksājot tikai vienu smaidu, 8.martā bija iespēja būt pavasarīgā koncertā, ko sniedza Mūzikas skolas zēni. Zīmīgi, ka smaids nenozuda no koncerta klausītāju sejām, jo par labu noskaņojumu rūpējās ne tikai jaunie skaņraži, bet arī atraktīvi konferansjē – Armands Rutkovskis un Jānis Biezais. Koncertā piedalījās Markuss Kanbergs (vijole), Kristers Vinkšņa (flauta), Niklāvs Rimeicāns (ģitāra), Endijs Rotšteins (vijole, balss), Jurģis Stīpnieks, Kristians Bērziņš, Valdis Valters Vanags, Reinis Grosbards, Gatis Breijers (klavieres), Rihards Dadžāns (marimba), Marks Mario Strazdiņš, Ralfs Milišuns (trompete), Krišjānis Markevičs (bungas), Vadims Cvetkovs, Emīls Upenieks, Dāvids Burmistrovs, Emīls Miks Matulēns (akordeons), Linards Naumanis (klarnete). Zēnu muzicēšanu kā vienmēr atbalstīja koncertmeistare Evija Bonāte. Par saviem audzēkņiem priecājās un ar smaidu visu notiekošo uztvēra arī pedagogi un pedagoģes. Koncertu noslēdza ansamblis „Bekars” ar skaņdarbiem, kas klausītājus ievadīja īstas svētku ballītes noskaņās. Paldies visiem koncerta veidotājiem par pavasari un pozitīvo gaisotni, ko radījāt!

Biržos izskan muzikāls sveiciens Lietuvas simtgadē

Skaistu sveicienu Lietuvas tikko svinētajā simtgadē Bauskas MMS audzēkņi aizveda 2.martā uz Biržu pili. Tur Biržu V.Jakubena Mūzikas skola rīkoja koncertu „Lietuvas simtgades svinības kopā ar draugiem”. Bauskas vijolnieki, akordeonisti, flautisti un pianisti Biržu pilī koncertē ne jau pirmo reizi, jo draudzība starp abām mūzikas skolām mērojama vairāku gadu garumā. Arī šoreiz koncerts izvērtās emocionāls un skaists. Biržu Mūzikas skolas direktore R. Zuozienė un viņas vietniece R. Petronīte koncerta sākumā neslēpa prieku par atkalredzēšanos mūzikā. Koncertā piedalījās arī Biržu mērs Valdemārs Vaļkūns, kas pārsteidza ar uzrunu latviešu valodā. Bauskas MMS direktores vietnieces Inita Ideres-Bankavas sveiciens svētkos bija aicinājums vairāk ieklausīties audzēkņu muzicēšanā, ļaut runāt mūzikai. Auzēkņi pēc uzstāšanās pauda savas emocijas un vērojumus. Katei Kononovai vislabāk patika mūsu akordeonistu ansambļa (V.Cvetkovs, E.Upenieks, D.Burmistrovs, E.M. Matulēns) priekšnesums. Rihars Dadžāns, Kate Kononova un Lelde Rādena jūsmoja par lietuviešu vokālo ansambļu dziedājumu, trombonu un tubas spēli. 
Beatrise Ruža un Endijs Rotšteins bija sajūsmā par mūsu trompetistu Marku Mario Strazdiņu (ped.A.Dziļums). Savukārt lietuviešu ovācijas izpelnījās mūsu vijolnieku ansamblis (L.Vaivare, A.Ūdre, L.Helviga, E.Rotšteins, E.Burmistrova, L.Lazdiņa) un Braiens Burmistrovs un Rihards Dadžāns par marimbas spēli. Emīls Upenieks ar prieku novērtēja, ka koncertā skanēja ne tikai laba mūzika, bet arī uzrunas latviski, kas radīja ļoti mājīgu sajūtu. Pedagoga Ikara Ruņģa simpātijas šajā koncertā piederēja lietuviešu akordeonistei Visantai Sinicaitei par profesionālo spēles manieri. Koncertmeistare Evija Bonāte priecājās par iespēju spēlēt veco Biržu pils flīģeli - tas ir kā satikt senu draugu! Pedagoģes Ligita Kārkliņa, Antra Rušmane un Aiva Avotiņa, atzīst, ka lietuviešu klausītāji ir ļoti emocionāli, atmosfēra Biržu pilī bija ļoti jauka. Baudot lietuviešu draugu sagādāto cienastu, pedagogu un audzēkņu sarunās pēc koncerta izskanēja ne tikai uzstāšanās izvērtējums, bet tika apspriestas dažādas konkursu un meistarklašu apmeklēšanas iespējas Lietuvā.

Paldies draugiem par emocionālajiem mirkļiem senajā pilī! Daudz laimes dzimšanas dienā, Lietuva!


Alberti basi un citas sarežģītas tēmas

Mūzikas teorijas viktorīnā 2018.gada 1.martā Salgales Mūzikas un mākslas skolā piedalījās arī Bauskas MMS komanda. Klēra Maldute, Klēra Kuļikauska, Lizete Zaļkalne, Katrīna Kazlauska un Gatis Breijers iekļuva īstās jautājumu krustugunīs. Viktorīnas uzdevumi bija gana āķīgi pat tik pieredzējušiem audzēkņiem kā nosauktie. Mūzikas terminu loto, tautasdziesmas atpazīšana un izpildīšana, izmantojot līdzpaņemtos mūzikas instrumentus, pasakas iestudēšana operas, operetes, rokoperas, mūzikla vai baleta stilā, mūzikas klausīšanās uzdevums – tas viss bija ļoti nopietni. Mūsu jaunieši skaisti nodziedāja un ar instrumentu spēli papildināja tautasdziesmu „Dzied, māsiņa, skaistas dziesmas”.

Arī operetes stilā iestudētā pasaka „Ķīseli ēdu” izpelnījās augstu žūrijas novērtējumu un pārējo komandu aplausus. Veiksme nedaudz novērsās Mēmā šova uzdevumos, jo bija jāparāda sarežģīti termini un instrumenti. Sveicienam no Bauskas uz Salgali tika aizvesta populārās Edvīna Zariņa dziesmas „Dzeltenie aizkari” asprātīga versija. Kopvērtējumā godam nopelnīta trešā vieta, kā arī iespēja tikties un saredzēties ar citiem Zemgales mūzikas skolu audzēkņiem un pedagogiem no Salgales, Iecavas, Ozolniekiem, Jelgavas un Pilsrundāles. Mūsu komanda īpaši juta līdzi kaimiņiem no Pilsrundāles MMS, jo viņi bija jaunākie dalībnieki, kas priecēja ar atraktīviem tērpiem un rūpīgi sagatavotu mājasdarbu. Direktore un mūzikas teorijas skolotāja Anita Velmunska uzteic „Lielisko piecinieku” par radošumu, atraktivitāti un izdomu un vēl veiksmi turpmākajā mūzikas teorijas apgūšanā!


Salaspils Mūzikas un mākslas skolā cildina un mīl flautu - jeb jaunas draudzības sākums

2018.gada 14.februārī Salaspils mūzikas un mākslas skolā norisinājās koncerts “Mana mīļā flauta”. Tika ielikti pamati sadraudzībai starp Salaspils, Bauskas un Ropažu mūzikas skolu flautas klases audzēkņiem. Koncerta idejas autores ir flautas spēles skolotājas Madara Behmane (Salaspils), Zane Jurēvica (Bauska) un Santa Grigorjeva (Ropaži), kuras ikdienā kopā muzicē ansamblī “Svīres”. Ansambļa ideja bija popularizēt flautu kā spēcīgu, interesantu un dinamisku instrumentu, kurš spēj aizraut klausītājus. Mūziķes izmanto skaņdarbos retāk pielietotu tehniku - flautas un dziedāšanas vienlaicīgumu, kā arī dažādus perkusīvus efektus. Koncertā “Mana mīļā flauta” mūziķes atskaņoja divas pašradītas kompozīcijas, lai paplašinātu topošo flautistu redzesloku un iedvesmotu jaunos censoņus gūt motivāciju ikdienas darbam.

Koncertā piedalījās Bauskas MMS jaunāko flautas spēles klašu audzēkņi Agate Straģe, Beatrise Ruža, Kristers Vinkšņa un Paula Druviņa, kuri koncerta skanējumu kuplināja spēlējot gan solo, gan ansamblī. Izskanēja Raimonda Paula, Viļņa Salaka, Natālijas Baklanovas un Ričarda Rodžersa skaņdarbi. Sadraudzības koncerta kulminācija bija visu flautistu, ģitāristu un sitaminstrumentālistu kopkoris, kurš atskaņoja saulaino kubiešu tautas melodiju “Guantanamera”. Tieši par šo kopīgo priekšnesumu Bauskas jaunie flautisti bija sevišķā sajūsmā - atrasties uz skatuves kopā ar vēl 20 flautistiem un ģitārām, vienojoties kopīgā priekšnesumā, bija neaizmirstama pieredze.

Mūzika - tā ir joma, kura spēj vienot ne tikai mūzikas skolas, bet jebkurus cilvēkus uz šīs pasaules, jo tā runā sirds valodā! Paldies Salaspils mūzikas un mākslas skolai par sirsnīgo uzņemšanu!

Informāciju sniedza  Zane Jurēvica.
Pāri robežām un cauri laikiem

Bauskas pilī piektdien, 9.februārī izskanēja starptautiskais mūzikas skolu sadarbības koncerts "Cauri laikiem". Ļaudis, kas bija nolēmuši mērot ceļu līdz pilij, varēja baudīt skaistu dažādu laikmetu mūziku un novērtēt emocionālu tās izpildījumu. Par to bija parūpējušies trīs mūzikas skolu audzēkņi un pedagogi no Biržiem, Kedaines un Bauskas. Šis muzikālais notikums bija turpinājums draudzībai ar Biržu mūziķiem, un jauns sākums sadarbībai ar lielo Kedaines mūzikas skolas kolektīvu. Katrā tādā tikšanās reizē ir interesanti atrast ko jaunu, nebijušu. Protams, ka vienojošais visu šo mūzikas skolu darbā ir vēlme un prasme sniegt saviem audzēkņiem profesionālas mūzikas zināšanas, izkopt muzicētprasmi, paplašināt viņu redzesloku un krāt muzikālo un emocionālo pieredzi. Gan Kedaines Mūzikas skolas direktore Rūta Kutraite, gan Biržu Mūzikas skolas direktores vietniece Ramute Petronīte, gan Bauskas Mūzikas skolas direktore Anita Velmunska var lepoties ar savu vadīto skolu talantīgiem audzēkņiem un profesionāliem pedagogiem. To apliecināja arī šis koncerts. Bauskas klausītājiem bija aizraujoši klausīties, kā skan instrumenti, kuru spēli apgūst lietuviešu bērni. Sajūsmu izraisīja lietuviešu tautas instruments – skrāpis (liet. skrabalai ), ko virtuozi pārvaldīja Elze Kaziokonīte no Kedaines. Arī tubas un trombona spēli Bauskā nenākas dzirdēt bieži. Skatītājus ar virtuozu un izjustu akordeona spēli aizkustināja Povilas Neliupšis, Kedaiņu Mūzikas skolas pārstāvis (īpaši ar Petri Makkonena skaņdarbu „Like Swans”). Lietuviešu topošie mūziķi demonstrēja lielisku saspēli dažādos ansambļos – duetos un trio. Koncertmeistara atbildīgo uzdevumu vairākos lietuviešu priekšnesumos veica klavieru klases audzēknes. Bauskas Mūzikas skolu koncertā pārstāvēja topošās vijolnieces Līga Vaivare un Ance Ūdre (ped.A.Avotiņa), akordeonists Emīls Upenieks (ped.A.Rušmane), flautas kl. audzēkne Klēra Kuļikauska (ped. L.Meždreija). Viņu izpildītie skaņdarbi bija nopietni un, gatavojoties dažādiem konkursiem, rūpīgi noslīpēti. Baušķenieku koncertmeistares bija Evija Bonāte un Laura Tamane.

Daudzi koncerta apmeklētāji pauda neviltotu prieku par iespēju piektdienas vakaru piepildīt ar tik daudzveidīgu mūziku. Paldies Bauskas pilij un tās ļaudīm par viesmīlību!


Kādas skaņas raksturo Bausku?

6.februārī Bauskas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un pedagogi noklausījās aizraujošu lekciju “Skaņu ainava un skaņu karšu veidošana”. LMA docente, etnomūziķe un skaņu pētniece Ieva Tihovska rosināja atklāt un pamanīt mums katram apkārt esošo skaņu pasauli, sadzirdēt tās nianses. Pasniedzēja skaņu ainavas pati sākusi pētīt, iespaidojoties no ornitologiem, kuri spēj saklausīt ļoti smalkas dabas skaņas. Tā tapušas arī vairākas publikācijas, lekciju cikli. Lekcijā Bauskā uzzinājām, kā pagājušā gadsimta 70.gados kanādiešu zinātnieks R.M.Šeifers kopā ar domubiedriem aizsāka šo skaņu ainavas projektu, kas pētīja Vankūveras skaņas, veidoja skaņu kartes. To veidošana notiek joprojām, dažādās pasaules valstīs, arī Latvijā. Interesanti ir pētījumi par to, kādas skaņas patīk dažādu pasaules valstu iedzīvotājiem. Skaņu pasaules apzināšana ir lielisks un interesants veids, kā iepazīt vidi, tās īpatnības. Mūsdienas aizvien vairāk mākslinieku savos darbos sintezē mākslu un skaņu, radot īpašu noskaņu. Pasniedzēja rosināja klātesošos padomāt, kādas skaņas raksturo Bausku, vai tās ir patīkamas vai nē. Ko mēs varētu ielikt savā “skaņas skapītī”? Upju šalkoņa, šosejas A7 trokšņi, krauķu ķērkšana, kaķu un suņu radītās skaņas – izrādās, ka tas veido mūsu pilsētas skaņas karti.

Šī lekcija sasaucās ar Bauskas Mākslas skolas audzēkņu eksperimentu skaņu pētīšanā. Pedagoģes Ainas Uščas rosināti, pēc radio dzirdētas intervijas ar Ievu Tihovsku, audzēkņi zīmēja Dārza ielas un skolas skaņu karti. Iespējams, ka nākotnē arī Bauska varētu būt starp tām pilsētām, kurām ir savas skaņu kartes. Izrādās, tādas jau ir Liepājai (skanliepaja.lv) un Rēzeknei (skanrezekne.lv).

Paldies Ievai Tihovskai par iespēju uz pasauli paraudzīties citādi un galvenais - to sadzirdēt! Turpināsim klausīties un ieklausīties!


Klausoties Kalniņu...

Ar mērķi padarīt pieejamu un aizraujošu klasisko mūziku Latvijas mūzikas skolu audzēkņiem, Latvijas Nacionālais simfoniskā orķestra fonds piedāvāja iespēju apmeklēt jaunas un interesantas koncertprogrammas ģenerālmēģinājumu Lielajā ģildē. Mēs izmantojām šo iespēju un dzirdējām lielisku mūziku profesionālu mūziķu sniegumā.Paldies Šveices VEIN TRIO un diriģentam Kasparam Ādamsonam par neaizmirstamo koncertu, kas bija piesātināts gan džeza un simfoniskā roka ritmiem, gan leģendārām Imanta Kalniņa intonācijām

Radīt svētkus ikdienā


Tas izdevās divu mūzikas skolu klavieru nodaļu audzēkņiem un pedagogiem. Iecavas un Bauskas Mūzikas un mākslas skolu topošie pianisti piepildīja 1.februāra pelēcīgo pievakari ar dzīvespriecīgu un apliecinošu muzicēšanu. Jau vairākus gadus tiek rīkoti abu skolu kopīgi koncerti, kuros audzēkņi slīpē meistarību, pierod pie citiem muzicēšanas apstākļiem, mācās izprast katra instrumenta īpatnības. Šogad koncerts notika Iecavas Mūzikas un mākslas skolas Lielajā zālē. To vadīja iecavniece, klavieru nodaļas vadītāja Kristīne Vaičus. Bauskas Mūzikas skolu pārstāvēja visu vecumposmu audzēkņi, izpildot savā repertuārā esošos latviešu un ārzemju komponistu skaņdarbus. Pirmklasnieks Reinis Grosbards (ped.S.Semjonova) vienīgais spēlēja divus skaņdarbus. Vēl baušķeniekus koncertā pārstāvēja pedagoģes Ligitas Kārkliņas audzēknes Kate Kononova (3.kl.) un Lelde Rādena (5.kl.), Luīze Burmistrova (7.kl.) un Ieva Vaivare (8.kl.), kuru skolotāja ir Līga Jaunliniņa, Dzintras Vēveres audzēkņi Jurģis Stīpnieks (3.kl.) un Anastasija Strautniece (7.kl.), kā arī skolotājas Sarmītes Semjonovas audzēkņi Nikola Platā (8.kl.) un Gatis Breijers (9.kl.). Ar savu klātbūtni bērnus iedrošināja arī Reiņa un Kates vecāki. Iecavas jauno pianistu paaudze bija jauna – no pirmās līdz piektajai klavieru klasei. Pēc koncerta tapa tradicionālā kopbilde, notika skaistās skolas apskate un pedagogu profesionālās sarunas. Klavieru nodaļas pedagoģes atzīst, ka šādi koncerti ir ļoti nepieciešami spēlētprasmes izkopšanai, savu skaņdarbu nostiprināšanai, īpaši vecākajās klasēs, gatavojoties skolas beigšanas pārbaudījumiem. Prieku par iespēju satikties un muzicēt kopā pauda arī direktores vietniece Inita Idere – Bankava. Paldies par viesmīlību un – uz tikšanos Bauskā, iecavnieki!

Muzicē temperamentīgi un gūst atzinību

Bauskas mūzikas skolas 7.flautas klases audzēkne Klēra Kuļikauska piedalījās 23.Latvijas mūzikas skolu Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursā. Tas notika 28.janvārī Rīgā, J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Jaunajiem flautistiem bija jāizpilda obligātais un izvēles skaņdarbs. Klēra atskaņoja obligāto V.Rotaru Kapričio no svītas "Lauku ainiņas" un izvēlēto F.Pulenka Kantilēnu. Žūrija Klēras sniegumu novērtēja ar 78,5 punktiem, kas ļāva Klērai tikt pie atzinības Diploma. Starp skatītājiem bija arī JVLMA flautas spēles profesors Vilnis Strautiņš, kurš atzinīgi novērtēja Klēras temperamentīgo muzicēšanu, uzslavēja, ka spēlējot meitene pauž savu raksturu, izdzīvo skaņdarbu. Pati meitene atzīst, ka ar savu konkursa sniegumu ir apmierināta, jo spējusi domāt tikai par mūziku un atbrīvoties. Viņa priecājas, ka konkursā satikusi pazīstamus jauniešus no citiem konkursiem un vasaras flautas spēles nometnēm. Klēras grupā bija 26 dalībnieki. Priecīga par Klēras sniegumu ir viņas skolotāja Laura Meždreija un koncertmeistare Laura Tamane.

Panākumi Zemgales reģiona vijoļspēles konkursā

Smaidīgas un ar labi padarīta darba sajūtu no Zemgales reģiona mūzikas skolu Stīgu instrumentu spēles Valsts konkursa II kārtas atgriezušās Ance Ūdre un Līga Vaivare. Konkurss notika 24.janvārī Jelgavā. To  rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs ar mērķi attīstīt audzēkņu profesionālās prasmes un uzstāšanās kultūru, sekmēt radošu mācību procesu.

Jauno vijolnieču skolotāja Aiva Avotiņa un kocertmeistare Evija Bonāte neslēpj prieku par Ances iegūto 3.vietu un Līgas labo sniegumu. Ances artistiskumu un muzikalitāti ļoti atzinīgi novērtēja žūrija. Tā bija ļoti nopietna un prasīga: Juris Švolkovskis - JVLMA Emeritētais profesors, Inese Štrāle - Em.Dārziņa mūzikas vidusskolas pasniedzēja,LNSO māksliniece, Osvalds Šneiders - Jāz.Mediņa mūzikas vidusskolas izglītības programmas vadītājs. Ance izpildīja Šarla Danklā Koncertsolo, bet Līga atskaņoja Žana Baptistes Akkolai Koncertu la minorā. Arī Līgas atskaņotais skaņdarbs bija rūpīgi izstrādāts un muzikāli niansēts. Konkursā noskaidrojās, ka Ance ir otrā labākā Zemgales vijolniece savā grupā, jo pirmā vieta netika piešķirta. Konkursā piedalījās 52 vijolnieki, no tiem 16 vijolnieki bija Ances un Līgas  grupā. 

Skolotāju un meiteņu darbs, kā arī vecāku nemainīgais atbalsts – tikai tā var sasniegt iecerēto. Lai darbs turpinās!Atzinības vērts sniegums

Zemgales reģiona Mūzikas skolu sitaminstrumentu programmas audzēkņu konkursā,  kas 17.janvārī notika Jelgavas Mūzikas vidusskolā, Konkursā piedalījās 12 mūzikas skolas, kopā 34 audzēkņi, kuri uzstājās trijās vecuma grupās. Konkursa mērķis – veicināt mūzikas skolu sitaminstrumentu spēles audzēkņu profesionālo izaugsmi, harmoniski apvienojot izpildījuma tehnikas un mākslinieciskās izpratnes veidošanas uzdevumus.Atzinības rakstus ieguvuši skolotāja Ikara Ruņģa audzēkņi Rihards Dadžāns un Braiens Burmistrovs. Puiši atskaņoja divus skaņdarbus, ko žūrija vērtēja pēc 25 ballu sistēmas. Tika vērtēta nošu teksta precizitāte, artistiskums un priekšnesuma kultūra, skaņdarba grūtības pakāpe.
Paldies zēniem par stabili ritmisko sniegumu! Tencinājums skolotājam Ikaram un koncertmeistarei Evijai!

Kultūrvēsturiskas etīdes

Tā droši varētu nosaukt audzēkņu veidotās prezentācijas - pētījumus par latviešu komponistiem un atskaņotājmāksliniekiem. Būt savas zemes patriotiem ne tikai simtgades gadā, iegūt jaunas zināšanas, izprast latviešu tautai nozīmīgu personību un notikumu nozīmi – tāds bija audzēkņu un pedagogu mērķis.  Savas zināšanas mūzikas literatūrā 16.janvārī demonstrēja 6.klases pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu un 8.klases klavieru un kora klases audzēkņi. Prasme informāciju atrast, izprast, atlasīt svarīgāko, māka savu veikumu padarīt saprotamu un uzskatāmu un iekļauties  10 minūtēs – tie ir tikai daži  no aspektiem, ko vērtēja mūzikas literatūras pedagoģe  Anita Velmunska un teorijas nodaļas vadītāja Ieva Ūdre. Pasākumu (kura nosaukums patiesībā bija „Eksāmens mūzikas literatūrā. 1.daļa”) vērtēja arī direktores vietniece I.Idere-Bankava. Pēc uzstāšanās audzēkņi atbildēja uz pedagogu jautājumiem, kā arī saņēma „atzinības konfekti” no saviem skolasbiedriem. Augstāko vērtējumu šajā reizē saņēma Katrīna Kazlauska (par Alfr.Kalniņu), Lizete Zaļkalne (par J.Cimzi), Megija Krista Miļūne (par E.Dārziņu), Klēra Maldute (par K.Opolais) un Signe Razalinska (par V.Šimkus). Prieks, ka visi jaunieši savus pētījumus bija veikuši pārdomāti, dziļi iepazīstot savu pētāmo objektu – komisija dzirdēja ne tikai faktus, bet arī interesantas „odziņas”, kas raksturo laiku un personības. „Nepiedzimu nedz drosmīgs, nedz ar īpašām spējām klavierspēlē, tieši pretēji – biju pavisam neievērojams. Lai gan daudzi neticēja, ka man izdosies, ar gribasspēku un darbu pierādīju pretējo. Tāpēc ticu, ka, rodot sevī drosmi un izvirzot sev šķietamai neaizsniedzamus mērķus, ikviens jaunietis var pārspēt pats sevi.” Lai šie Vestarda Šimkus vārdi ir uzmundrinājums katram mūzikas skolas audzēknim!

 

Ritmikas Rūķis ziemas miegu neguļ

Ar ritmikas rūķa vēstuli un nelielu sveicienu ir izskanējis pirmais pusgads abām pirmsskokas ritmikas grupām.
Lai arī mācību gads iesākās nedaudz vēlāk un sākumā nodarbības norisinājās Mākslas skolas telpās, tas nav mazinājis audzēkņi darboties prieku, azartu un radošumu. Ik nodarbību apgūstam dažādas kustību spēles, iepazīstam nošu rakstu un priecājamies par skanīgo ksilofonu, džambu un perkusiju orķestri.

P.S. Ritmikas Rūķa lomā skolotāja Ieva Ūdre.Mūzika un Māksla - kopā!

3.janvārī neformālā gaisotnē satikās jaunizveidotās Bauskas Mūzikas un mākslas skolas lielais kolektīvs. Direktores Anitas Velmunskas vadītajā pasākumā visiem bija iespēja atraktīvā veidā iepazīties, iepazīt un iepazīstināt. Vairāk nekā 40 radošu personību, kas turpinās darbu katra savā jomā un meklēs saskarsmes punktus radošām sadarbības iespējām jaunizveidotajā  iestādē. Direktore kopā ar kolektīvu izstaigāja renovētās skolas telpas, bija kopīgi gādātas dāvaniņas, dzimšanas dienas torte, pateicības vārdi, skanēja arī dziesmas lielajā kopkorī un individuāli (paldies Ingai, Evijai, Ievai, Mārim un Zandai par noskaņu!). Īpašajā skolas kalendārā, ko ar izdomu un mīlestību darinājusi Inguna Paegle, katrs saņēmējs  varēs atrast skolai, pašam un kolēģiem  nozīmīgus datumus. Par dzimšanas dienas gaisotni bija parūpējusies  Inita Idere-Bankava, darinot svētku cepurītes un organizējot svētku norisi. Dvēseliskas un aizkustinošas bija mākslas skolotājas Mārītes Šulces runātās dzejas rindas. Fotokolāžā kā spožas sniegpārslas uzmirdzēja iepriekšējā gada mirkļi abās skolās - audzēkņu un pedagogu darbi, koncerti, konkursi, pasākumi. Visus iepriecināja iepriekšējās ziemas attēli, kuros Mūzikas skolas teritoriju rotā romantiskas sniega kupenas, ko šajā ziemā vēl neesam redzējuši. Katrs jaunizveidotā kolektīva pedagogs un darbinieks izteica rakstisku novēlējumu skolai.  Niks Edušs raksta: "Lai šo abu skolu radošais gars kļūst vēl lielāks un dzīvāks, un tas spēj nodoties skaistajai dejai starp mākslu un mūziku!" Ieva Ūdre novēl , lai darbs rada prieku, un prieks rada darbus! Iegriezies skolā un izlasi arī pārējos novēlējumus, kuri rotās skolas atjaunoto skaisto vestibilu vēl visu janvāri. Lai top un izdodas Jaunais, muzikāli-mākslinieciskais gads!


Informācija vecākiem – veicot līdzfinansējuma/instrumentu īres u.c. maksājumus lūdzam norādīt
jaunās iestādes “Bauskas Mūzikas un mākslas skola” rekvizītus


Bauskas Mūzikas un mākslas skola
Reģ.Nr.90011521379
Upmalas iela 5, Bauska, LV 3901
Banka: AS „SEB” banka
Norēķinu konts LV37UNLA0055000476964
Kods: UNLA22XX
................................................................................................

Plēšas, kas neplēšas

Akordeona nodaļas Ziemassvētku koncerts notika 18.decembrī. Šajā nodaļā mācās 14 audzēkņi. Koncertā akordeonisti muzicēja gan individuāli, gan ansambļos. Direktores vietniece un akordeona skolotāja Inita Idere-Bankava, kas vadīja šo koncertu,  ar sirsnīgām dzejas rindām papildināja akordeonistu sniegumu. No pirmajām etīdēm līdz nopietniem, virtuozitāti prasošiem skaņdarbiem - tāds bija akordeonistu repertuārs. Vairāki skolēni saņēma arī skolas atzinības rakstus par izcilām sekmēm, 1.pusgadu noslēdzot. Par priekšnesumu izdošanos un saviem audzēkņiem īkšķi turēja arī akordeona nodaļas  skolotājas Antra Rušmane un Inita Idere-Bankava. Jaunie akordeonisti var uzelpot, jo 1.pusgads aizadīts godam - programmas apgūtas, atskaites koncerts aizvadīts un liecībās - tikai pelnītās atzīmes! 


 

Melnbaltā krāsainība

 

Klavieru melnbaltie  taustiņi sevī slēpj tik daudz krāsu un emociju! To centās atklāt visi, kas piedalījās klavieru nodaļas Ziemassvētku koncertā. Nodaļas vadītāja Ligita Kārkliņa kopā ar savām audzēknēm atklāja koncertu ar sirsnīgu priekšnesumu - gan dziedot, gan spēlējot. Koncerta klausītāji iepazina arī klavieru nodaļas vēsturi, ko Ligita Kārkliņa apkopojusi. Viņa ar pateicību pieminēja skolotāju Benitu Hermani un citus ilggadējus klavieru nodaļas mācībspēkus. Pedagoģes Līga Jaunliniņa, Dzintra Vēvere un Ligita Kārkliņa, kuru audzēkņi uzstājās, darbam Bauskas Mūzikas skolā veltījušas daudzus gadus un ir šīs skolas patriotes.
Koncertā skolēni izpildīja skaņdarbus no sava repertuāra atbilstoši klasei, kurā viņi apgūst klavierspēli. Tuvojošos svētku noskaņās palīdzēja iejusties klavieru ansambļu atskaņotie tradicionālie Ziemassvētku skaņdarbi.
Paldies skolotājām (arī Sarmītei Semjonovai), skolēniem un atbalstošajiem vecākiem par pacietību, slīpējot pianistu meistarību! Lai skaisti svētki, vēlēja skolas direktore, pasniedzot pedagoģēm simboliskas dāvaniņas. 


Pūšaminstrumenu nodaļas koncerts

11.decembrī pulcēja teju visus šīs nodaļas audzēkņus un viņu pedagogus. Uz koncertu atnākušie skolēnu vecāki un citi interesenti varēja noklausīties vairāk kā četrdesmit skaņdarbus. Pedagoģe Zane Jurēvica  pieteica katru priekšnesumu. Savus audzēkņus atbalstīja un līdzi juta viņu pedagogi un koncertmeistari. Nodaļas vadītājs Juris Krūmmalis vienoja visus mūziķus orķestra priekšnesumos. Muzicēšana šajā koncertā daudziem bija laba pieredze, kā tikt galā ne tikai ar skaņdarbu, bet arī ar savu uztraukumu.
Lūk, daži fotomirkļi!

 
 


Tev dāvinu gaismu!

Šis vadmotīvs raksturoja 7.decembrī Bauskas Kultūras centrā izskanējušo Ziemassvētku gaidīšanas koncertu, ko sniedza Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi. Vairāk nekā 20 priekšnesumos skatītāji sajuta mūzikas brīnumaino spēku, varēja iegrimt pārdomās vai uzmirdzēt dzīvespriekā. Koncerta vizuālo fonu veidoja Bauskas Mākslas skolas audzēkņu darbu reprodukcijas. Arī šo darbu galvenā tēma bija gaisma, tās gaidīšana, izstarošana.
Ļoti emocionāls mirklis koncerta sākumā bija klavieru skolotājas Līgas Jaunliniņas godināšana. Viņa saņēma ne tikai novada administrācijas Goda rakstu, bet arī sirsnīgus pateicības vārdus no skolas vadības un kolēģu, audzēkņu un viņu vecāku ziedus un aplausus. Koncertā izskanējušie darbi un to izjustais izpildījums liecina, ka pirmais pusgads pagājis, cītīgi strādājot, un katrs jaunais mākslinieks pelnījis kādu brīnumiņu no Ziemassvētku vecīša dāvanu maisa. Aiz katra bērna veiksmēm un panākumiem stāv viņa skolotājs un , protams, vecāki. Šajā svētku reizē skolas direktore pateicās arī skolēnu vecākiem, pasniedza nelielu dāvaniņu Strazdiņu ģimenei, kurā šobrīd ir trīs mūzikas skolas audzēkņi, kas ar solonumuriem priecēja klausītājus. Koncertā piedalījās 1.-2.kora klases ansamblis, Beatrise Ruža, Sofija Anna Strazdiņa, Everita Kampiņa, Marks Maro Strazdiņš, Kate Kononova, Rihards Dadžāns, Alise Niedre, Lelde Rādena, Endijs Rotšteins, Mārtiņš Strazdiņš, Līga Vaivare, Ance Ūdre, Emīls Upenieks, Klēra Kuļikauska, Vadims Cvetkovs, Dāvids Burmistrovs, Emīls Miks Matulēns, Lizete Zaļkalne, Gerda Veršinska, Artūrs Macpans, kā arī viņu pedagogi. Koncertu noslēdza koris, kuram pievienojās arī skolotāji. Kopā izdziedātie skaistie vārdi , “kurus ilgāk taupīt nav vērts”, lai ir kā silts sveiciens visiem tuvojošos gada nogales svētkos! Sildīsimies viens otra labvēlībā un mīļumā, krāsim gaismu savā dvēselē un dalīsimies ar to, savā uzrunā un koncertā izskanējušajās dzejas rindās vēlēja arī skolas direktore Anita Velmunska. Lai visiem gaiši svētki!

Nominē konkursā "Gada skolotājs 2017"


Aizvadīts ikgadējais  Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļas organizētais konkursa „Gada skolotājs 2017” noslēguma pasākums un laureātu sumināšana. Nominācijā „Gada skolotājs profesionālās ievirzes vai interešu izglītībā” tika nominētas arī Bauskas Mūzikas skolas pedagoģes Antra Rušmane un Ieva Ūdre, un Bauskas Mākslas skolas pedagoģe Mārīte Šulce. Sveicam kolēģes! 


Bauskā pulcējas čellisti un vijolnieki no Zemgales

Auces, Dobeles, Jelgavas un Bauskas mūzikas skolu čella un vijoles klašu audzēkņi satikās jaukā koncertā, padarot vēl vienu tumšo novembra vakaru gaišāku un piepildītāku. Topošie mūziķi izpildīja 22 skaņdarbus. Šo koncertu vadīja Auces mūzikas skolas direktore un čella skolotāja Sallija Bankevica un Bauskas Mūzikas skolas stīgu instrumentu nodaļas vadītāja Aiva Avotiņa. Kopā ar viesu bērniem bija viņu skolotāji un koncertmeistari Ilmārs Bankevics, Uģis Muzikants, un Valdis Tensons. Klausītāji pārliecinājās par to, cik pacietīgam, neatlaidīgam jābūt, lai apgūtu ļoti apjomīgus skaņdarbus (dažos pat 7 lpp. nošu materiāla!), sagatavotos konkursiem un skatēm. Kā sacīja S.Bankevica, katra uzstāšanās ir pieredzes un meistarības krāšana. Koncertā dzirdējām ne tikai dažādu autoru skaņdarbus, bet uzzinājām, cik dažādi talanti līdzās muzikālajiem piemīt topošajiem čellistiem un vijolniekiem. Šaha un dambretes spēle, hokejs, tehniskā jaunrade, zīmēšana, lauksamniecība, teātra spēle, gleznošana – šīs nosauktās jomas tikai apliecina to, ka, vairāk darot, var izdarīt vēl vairāk! Bauskas Mūzikas skolu šajā koncertā pārstāvēja Ance Ūdre, Līga Vaivare un Endijs Rotšteins. Koncertmeistare bija Evija Bonāte. Visus vijolniekus un čellistus koncerta noslēgumā uzteica Bauskas Mūzikas skolas direktore Anita Velmunska.

Ceļā uz mājām satiekas četras diriģentes

25.novembra vakarā izskanēja kora mūzikas koncerts ciklā "Dzimuši Bauskai". Tas bija īpašs notikums, jo tajā sastapās dažādu paaudžu diriģentes- Bauskas Mūzikas skolas absolventes un pedagoģes  Inga Bukša, Ieva Ūdre, Liene Batņa un Mārīte Jonkus ar saviem koriem . Diriģentes pirms uzstāšanās nelielās atkāpēs raksturoja savas muzikālās gaitas un punktus, kuros krustojušies viņu muzikālie ceļi. Tā Ieva Ūdre : "Inga Bukša bija mana pirmā kora skolotāja mūzikas skolā, ar kuru kopā izdziedāti daudzi koncerti. Liene Batņa ir skolasbiedrene, pamanāma un zinoša, ar savu priekšstatu par to, kā jāinterpretē skaņdarbs, ļoti emocionāla un atraktīva. Satiekot Mārīti Jonkus Jelgavas mūzikas vidusskolā, iepazinu, ko patiesībā nozīmē diriģenta darbs, jo biju arī jauktā kora "Mežotne" kormeistare. Redzot Mārītes ikdienas darbu ar kori, sapratu, ka diriģenta profesija nav tikai tas īsais mirklis uz skatuves, bet sarežģīts, ilgs un laikietiplīgs ikdienas darbs, kas prasa dziļas zināšanas ne tikai mūzikā." Liene Batņa pateicās koncerta organizatoriem par iespēju būt Bauskā, ar kuru saistās tik daudz pozitīvu iespaidu no Mūzikas skolas gaitām. Viņai pievienojās arī Vecumnieku Mūzikas skolas dierektore Iveta Lavrinoviča. Mārīte Jonkus arī atzina, ka visu šī koncerta dalībnieču profesionālie ceļi ir saistīti. Piemēram, Liene Batņa šobrīd ir pasniedzēja J.Vītola Mūzikas akadēmijā un skolo Mārītes bijušos audzēkņus no Jelgavas Mūzikas vidusskolas. Savukārt abos M.Jonkus vadītajos koros dzied gan esošie, gan bijušie Bauskas Mūzikas skolas audzēkņiun pedagogi.
Bauskas Mūzikas skolas koris, ko vada Inga Bukša un Ieva Ūdre, demonstrēja izsmalcinātu, niansētu dziedājumu. Im.Kalniņa, V. Zilvera, R.Dubras un A.Kontauta dziesmās bija gan lirika, gan humora dzirksts. Īpaši izjusti izskanēja R.Dubras "Jūras māte". 
Bauskas Valsts ģimnāzijas jauktais koris "Vrondi", ko diriģē  Mārīte Jonkus, sajūsmināja klausītājus ar atraktīvu latgaliešu t.dz. "Auga , auga rūžeņa" izpildījumu. A.Virgas "Dzimtajā valodā" un Im.Kalniņa "Elpo" - patriotisms un jauneklīgs dedzīgums.
Vecumnieku novada koris "Via Stella" demonstrēja ne tikai augstvērtīgu muzikālo sniegumu, bet arī svešvalodu zināšanas, divas no dziesmām izpildot lietuviešu un spāņu valodā. Sirsnīgi un nepiespiesti izskanēja  "Spārni un vējš" no "Putnu balles" repertuāra. Koristi no Vecumniekiem bija sagatavojuši muzikālu sveicienu šīs dienas gaviļniecēm - Katrīnām.
Bauskas Kultūras centra jauktais koris "Mežotne" noslēdza koncertu ar Em.Dārziņa "Šūpļa dziesmu" , Ē. Ešenvalada "Paralēlēm" un ievadīja nākamo Dziesmu svētku noskaņās, izdziedot  P.Plakida "Tavas saknes tavā zemē".
Koncertā piedalījās arī flautiste Klēra Kuļikauska un topošais pianists Gatis Breijers, gūstot nedalītas klausītāju simpātijas par profesionālo un izjusto sniegumu. Paldies arī koncertmeistarēm Evijai Bonātei un Līgai Eglītei. Noslēgumā visi kori kopā izpildīja Im.Kalniņa "Ceļš uz mājām", veidojot skanīgu kopkori. Koncertu vadīja un tā emocionālo ietērpu veidoja mūzikas skolas direktore Anita Velmunska.
Satikšanās mājās ir notikusi, neticēsiet, bet paralēles reizēm krustojas!

 

Mozaīkā ieliek Bauskas krāsas un muzicē ar prieku

24.novembrī  Bauskas Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi piedalījās Lietuvas republikāniskajā pianistu festivālā "Keybord Mosaic", kas notika Pasvalē. Festivāla organizatore bija Pasvales mūzikas skola . Festivāls pulcēja pianistus no Ukmerģes, Paņevežiem, Biržiem, Rokišķiem, Pakrojas, Kupišķiem un Bauskas.  Mūsu mūzikas skolu pārstāvēja Gatis Breijers, Kate Kononova, Lelde Rādena, Ieva Vaivare un pedagoģes Ligita Kārkliņa un Līga Jaunliniņa. Par šo skaisto un emocionālo notikumu stāsta direktores vietniece Inita Idere Bankava: "Festivāls    tika veidots kā svētki, tas arī organizētājiem lieliski izdevās. Nebija konkursa spriedzes, bērni muzicēja ar prieku. No Latvijas bijām vienīgie viesi, bet sevi labi parādījām - uzteica gan sniegumu, gan programmas izvēli. Mūsu audzēkņi spēlēja ļoti, ļoti labi, tika slavēti gan viņi, gan viņu pedagogi. Publikas ovācijas izpelnījās Gatis (ped. Sarmīte Semjonova), jo  spēlēja ļoti izjusti - ar "garšu". Kate atzina, ka šis koncerts Pasvalē ir labākā vārda dienas dāvana, izpētot saņemto "dāvanu maisu" - mapīte ar kabatiņām, saldumi, atstarotājs, pildspalva. Meitene jutās kā saņēmusi algu! Pateicības un suvenīrus saņēma arī skolotāji. Pēc koncerta skolotājiem bija sirsnīga un saturīga metodiskā apspriede, bet bērni devās ekskursijā uz muzeju, visiem patika, esot bijis interesanti. Bijām sajūsmā par balto flīģeli. Festivāla organizatori, plānojot nākamo tikšanos mūzikā pēc diviem gadiem, gaidīšot tajā arī jaunos Bauskas mūziķus. Patīkama bija tikšanās ar draugiem no Biržu mūzikas skolas. Bijām priecīgi, ka lietuvieši spēlēja A.Žilinska un Ā.Skultes skaņdarbus, jo tie esot repertuārā un patīkot kā bērniem, tā pedagogiem."


Bauskas Mūzikas un Mākslas skolu pedagogi saņem novada apbalvojumus

17.novembra vakarā Bauskas Kultūras centrā notika svinīgais pasākums, veltīts Latvijas 99.dzimšanas dienai. Par labu noskaņojumu pirms koncerta rūpējās pūtēju orķestris „Bauska”. Svētku reizē uzstājās folkloras kopa „Trejupe”. TDA „Jandāls”, Bauskas Kultūras centra jauktais koris „Mežotne”, pasākumu vadīja Jēkabs Reinis kopā ar Bauskas Valsts ģimnāzijas audzēkņiem. Šīs svētku reizes ietvaru bija radījusi skolotāja Vija Cerusa. Novada domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks savā uzrunā klātesošajiem atgādināja Latvijas valsts tapšanas notikumus, aicinot novērtēt mūsu valsts izaugsmi šodien. Novada ļaudis no domes priekšsēdētāja rokām saņēma atzinības un goda rakstus par izciliem panākumiem darbā.
Ļoti priecājamies, ka sveikto vidū bija vairāki Bauskas Mūzikas un Mākslas skolu pedagogi. Par pašaizliedzīgu darbu atzinības rakstu saņēma direktores vietniece Inita Idere-Bankava. Atzinīgi tika novērtēts viņas ilggadējais organizatoriskais un pedagoģiskais darbs Bauskas Mūzikas skolā. Ar Atzinības rakstu par pedagoģisko devumu tika sumināta pensionētā kora klases pedagoģe Ingrīda Kalniņa. Klavieru klases pedagoģe Dzintra Vēvere izskolojusi daudzus talantīgus pianistus, kuri noteikti priecājas par skolotājai pasniegto novada apbalvojumu – Goda rakstu. Tika apbalvota arī kora klases vadītāja Inga Bukša, novērtējot viņas radošo darbu ar kori un labos panākumus dažādos konkursos. Gan Mūzikas skolas pedagogi, gan visa Bauskas sabiedrība priecājas, ka novada apbalvojumu saņēma komponists Ivars Žindulis, kurš savās dziesmās un instrumentālajos skaņdarbos paudis sirsnību un mīlestību pret mūsu dzimto pusi. Apbalvoto vidū bija Aina Ušča, Mākslas skolas pedagoģe, radoša un kolorīta personība, kas jaunajiem māksliniekiem prot parādīt pasaules krāsainību un daudzveidību, atklāt viņu talantus.

Lai mūsu kolēģiem arī turpmāk pietiek spēka un radošuma, īstenojot savas pedagoģiskās ieceres! Sveicam!

 

Latviski un lietuviski raksti - svētku koncertā Latvijai

16.novembra vakarā Bauskas Mūzikas skolā notika Valsts svētkiem veltīts koncerts «Mīļa mana tēvu zeme divu roku siltumā». Daudzkrāsainā vijumā izskanēja skaņdarbi, ko atskaņoja seni draugi - Bauskas un Biržu (Lietuva) mūzikas skolu jaunie mūziķi un pedagogi. Kā intervijā laikrakstam "Bauskas Dzīve" sacīja skolas direktore Anita Velmunska, koncerta mērķis ir stiprināt Latvijas sabiedrības valstsgribu, piederības izjūtu savai valstij un mīlestību pret savu zemi, rosinot pašorganizēšanos un sadarbību. Koncertu atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonda programma «Latvijai – 100». Koncertam īpaši veidotajā logo savijušās gan latviešu, gan lietuviešu nacionālās krāsas un raksti (par logo veidošanu īpašs paldies Ingunai Paeglei!). Tieši tāpat koncerta audeklā katrs izpildītājs ieauda savu krāsaino pavedienu. Dzirdējām viesu talantīgo akordeonisu L.Jermakovu, pedagoģes J.Duderienes vadīto vokālo ansambli, jaunās pianistes Terēzi un Laurūni Bukutes. Īpašas publikas simpātijas iemantoja pianists Pijus Valotka, bet akordeona klases pedagogs Vitauts Kavaļauskis radīja romantiskas rudenīgas noskaņas, virtuozi izpildot Dž.Kema skaņdarbu "Dūmi". Bauskas Mūzikas skolas audzēkņi ar aizrautību muzicēja par prieku gan viesiem, gan skatītājiem. Dzirdējām kora izjusto un spēcīgo dziedājumu (diriģente I.Bukša). Uzstājās pianisti Kate Kononova, Lelde Rādena (ped.L.Kārkliņa), Gatis Breijers (ped. S.Semjonova). P.Straumes audzēkņi Laura Krasņikova un Niklāvs Rimeicāns aizkustināja klausītājus ar klasisku ģitārspēli, bet I.Ruņģa skolnieks Niks Vadapāls iejutās P.Čaikovska radītajās noskaņās. J.Mediņa "Mazu serenādi"atskaņoja saksofoniste Lizete Zaļkalne (ped.J.Krūmmalis), bet pedagoģes A.Rušmanes vadītais akordeonistu ansamblis atskaņoja A.Vintera polku "Plostnieki" . Ance Ūdre un Līga Vaivare (ped.A.Avotiņa) Latvijai svētkos veltīja V.Salaka "Adagio". Endija Rotšteina (ped.I.Bukša) dziedājumā izskanēja A.Žilinska "Sklandu rausis". Īpašu baudījumu klausītājiem sagādāja Klēras Kuļikauskas(ped.L.Meždreija, koncertm. L.Tamane) azartiski izpildītais V.Rotaru "Kapričio". Koncerta noslēgumā muzicēja skolas absolvente Katrīna Suroveca, izpildot pārdomu pilno J.Vītola skaņdabu "Variācijas- portreti", un absolventes un pedagoģes Dace Bukša un Evija Bonāte.

Visi svētku koncerta dalībnieki piemiņai par tikšanos mūzikā saņēma suvenīru - krūzīti ar koncerta logo. Biržu mūzikas skolas pārstāvji pēc koncerta sacīja, ka viņi saredz šo jauko tradīciju - tikšanos mūzikā kā apli, kas atrodas nemitīgā kustībā, radošā ceļā vienai tautai pie otras. Lai mūzikas ceļš starp Bausku un Biržiem turpinās un lai visiem skaisti Latvijas svētki, vēlēja arī Anita Velmunska un koncerta vadītāja, direktores vietniece Inita Idere-Bankava. Paldies visiem koncerta dalībniekiem par svētku noskaņu un muzikālo baudījumu!

 


 Jaunie talanti iemirdzas Īslīcē

2.novembra pievakarē mājīgajā Īslīces kultūras namā izskanēja cikla "Kilograms mūzikas" koncerts "Jaunie talanti".   To rīkoja Bauskas Mūzikas skola sadarbībā ar Bauskas  vispārizglītojošajām skolām, Bauskas novada Izglītības nodaļu un novada  kultūras iestādēm. Emīla Dārziņa Mūzikas vidusskolas simfoniskā orķestra jaunie mākslinieki izpildīja daudzveidīgu programmu, kurā bija iekļauti G.F.Hendeļa, G.M. Monna, J.K.Baha, V.A.Mocarta, M.Bruha, J.Mediņa un A.Altmaņa skaņdarabi. Klausītāji mūzikā nokļuva baroka, klasicisma un romantisma laikmetos. Šo koncertu jau tradicionāli raksturo  izjusta jauno  mākslinieku muzicēšana diriģenta Andra Vecumnieka vadībā. Skolu jaunatne no Bauskas un tās apkaimes novadiem, kā arī citi interesenti, kas kuplā skaitā piepildīja zāli, uzzināja daudzu topošo mūzikas zvaigžņu vārdus. Ar orķestri kopā muzicēja un solistu godā bija gan dārziņieši - vijolniece Marta Aurēlija Rando, arfiste Elizabete Gulbe, čelliste Alma Anete Miķelsone un Daniels Sabanskis (mežrags), gan citu skolu un valstu jaunie talanti.   Maksims Skibickis, talantīgs Babītes mūzikas skolas čella klases audzēknis, jau ir Starpatautiskā Baltijas jauno mūziķu konkursa laureāts. Koncertā priecājāmies arī par lietuviešu jaunās vijolnieces Lindas Lukas talantu un Svetlanas Kondratjevas (Krievija) aizrautīgo vijoļspēli. Katram no šiem jauniešiem ir savi profesionālie sapņi, kas cītīgā darbā piepildās. Lepojamies, ka orķestrī muzicē un EDMVS vijoļspēli apgūst un  arī Bauskas Mūzikas skolas absolvente Katrīna Siliņa. Paldies par skaisto koncertu un - lai sapņi piepildās!

P.S.  Savās pārdomās par šo koncertu dalījās arī Bauskas Mūzikas skolas  audzēkņi. Klēra Maldute: "Man īpaši patika A.Altmaņa skaņdarbs "Tango". Aizverot acis, es varēju iztēloties dejotājus krāšņos tērpos. Īpašu skanējumu šim skaņdarbam piešķīra mežraga spēle." Lizete Zaļkalne:"Mani iepriecināja, ka orķestrī ir bērni mūsu vecumā. Cik mierīgi un nosvērti spēlēja Elizabete Gulbe!" Monta: "Es noteikti vēlos dzirdēt vēl kaut ko mežraga izpildījumā." Signe: "Šī bija pirmā reize, kad redzēju arfu dzīvē. Patika, ka visu orķestra dalībnieku sejās varēja redzēt, ka viņi ļoti cenšas un labi izjūt spēlēto."
Priecājamies par Zanes Jurēvicas un kameransambļa "Trio Metamorfoze"panākumiem

Bauskas Mūzikas skolas pedagoģe, flautiste Zane Jurēvica kameransambļa "«Trio Metamorfoze»  sastāvā  guvusi panākumus starptautiskā konkursā. Par to lasām portālā lsm.lv
"Kameransamblis „Trio Metamorfoze”, kura sastāvā ir flautistes Liene Dobičina, Zane Jurēvica un pianiste Zane Rubesa, ieguvis 3.vietu prestižajā 17. starptautiskajā Frīdriha Kūlava flautistu konkursā romantisma laikmeta komponista dzimtajā pilsētā Ulcenā, Vācijā.
Konkursu kopš 1970. gada katru otro gadu, organizē Ulcenas Mākslas biedrība sadarbībā ar Ulcenas pilsētas domi, pulcējot vairāk nekā 100 flautistus no vairāk nekā 30 pasaules valstīm. Šogad konkurss notika laikā no 8. līdz 15. oktobrim.
Konkurss nosaukts romantisma laikmeta komponista Frīdriha Kūlava vārdā, kurš sarakstījis vairāk nekā trīssimt skaņdarbus flautai, visās kategorijas vismaz divās kārtās līdzās baroka un mūsdienu opusiem tika izpildītas viņa kompozīcijas.
Konkursa dalībnieku sniegumu vērtēja plašu atzinību guvuši mūziķi, pianisti un flautisti. 
„Trio Metamorfoze” par savu dalību konkursā: “Nolēmām, ka piedalīsimies kategorijā divām flautām un klavierēm, jo spēlējam kopā jau vairāk nekā divus gadus, ar panākumiem piedaloties gan dažādos koncertos, gan meistarklasēs. Pateicoties dalībai konkursā, esam uzzinājušas, iepazinušas un iemīļojušas daudz līdz šim Latvijā neatskaņotas komponistu mūzikas, kā piemēram, Martina Kristofera Redela "Uguns deju op.69", Akio Jaširo "Sonāti" divām flautām un klavierēm un Antonio Džakometi "Āfrikas putnus". Mūsuprāt, šī ir bijusi fantastiska iespēja parādīt savus spēkus kamermuzicēšanā, vienlaicīgi gūstot žūrijas, kā arī konkursa dalībnieku atzinību."
Sveicam meitenes un priecājamies, ka esam labi turējuši īkšķus trio koncertos Bauskā, kur tika krāta pieredze, gatavojoties šim nozīmīgajam konkursam.
Raksts pilnībā un foto no konkursa  http://www.lsm.lv/raksts/kultura/muzika/trio-metamorfoze-guvis-panakumus-starptautiska-konkursa.a254083/
Sumina skolotājas Ingrīdu Kalniņu un Dzintru Vēveri

5.oktobrī Bauskas Rātsnamā notika pedagogiem senioriem veltīts pasākums. Līdzās daudzu vispārizglītojošo skolu pedagogiem tika sveiktas arī Bauskas Mūzikas skolas ilggadējās pedagoģes Ingrīda Kalniņa un Dzintra Vēvere. Par skolotāja pedagoģiskajiem panākumiem un sasniegumiem liecina ne tikai goda raksti un atzinības. Vislabākais sveiciens svētkos ir viņu audzēkņu meistarība un pateicība. Šādu muzikālu ziedu klēpi kopā ar pārējiem pasākuma dalībniekiem saņēma arī abas skolotājas. Ingrīdas Kalniņas talantīgās audzēknes Alises Niedres izpildījumā izskanēja t.dz. A.Altmaņa apdarē “Novij man, māmuliņa”, bet Dzintras Vēveres skolnieks Gatis Breijers savu skolotāju (un , protams, arī citus!) pārsteidza ar džeza manierē izpildītu R.Paula dziesmas “Baltā saule” klavierinterpretāciju. Mūzikas skolas kolektīvs pievienojas sveicējiem un sumina abas kolēģes arī viņu skaistajās dzīves gadskārtās!Muzikālās pārvētības pārsteidz un sajūsmina

Mūzikas skolas audzēkņiem, pedagogiem un citiem interesentiem 5.oktobra pēcpusdienā Bauskas Kultūras centrā bija iespēja piedalīties koncertlekcijā ar ietilpīgu nosaukumu "Metamorfoze Nr.6". Trīs jaunas, talantīgas mūziķes - Zane Jurēvica (flauta), Liene Dobičina (flauta) un Zane Rubesa (klavieres) demonstrēja izcilu saspēli. Kameransamblis šādā sastāvā muzicē kopš 2015.gada, šobrīd mūziķes gatavojas F.Kūlava starptautiskajam flautistu konkursam, kas notiks Vācijā.  Zane Jurēvica pastāstīja, kā pie izpildītājām nonācis katrs skaņdarbs. Tās tiešām bija pārvērtības, jo klausītāji dzirdēja ļoti atšķirīgus skaņdarbus, kā arī vairāk iepazina flautas kā instrumenta iespējas. Tika demonstrēti dažādi laikmetīgās spēles paņēmieni - flatterzunge, frullato  un citi. Arī klavieres tika spēlētas neikdienišķi, pianistei ne tikai skarot taustiņus, bet arī stīgas. Vijoles klases audzēkne Ance Ūdre pēc koncerta atzina, ka vislabāk patikusi A.Jaširo Sonāte divām flautām un klavierēm, bet pedagoģe Ieva Ūdre bija sajūsmā par A.Džakometi skaņdarbu "Āfrikas putni". Daudziem klausītājiem savukārt  ļoti patika M.K.Redela Ugunsdeja, liekot gandrīz taustāmi sajust dzirksteļu un liesmu šaudīšanos. Stīgu instrumentu spēles metodiskās komisijas vadītāja Aiva Avotiņa uzteica jaunās mūziķes par rūpīgi atlasīto programmu, lielisko saspēli ansamblī.

Skolas direktore Anita Velmunska pateicās mūziķēm gan par klausītāju izglītošanu, gan muzikālo baudījumu. Vēlēsim meitenēm veiksmi šajā un nākamajos konkursos!

 
 

Atvērta Rundāles burtnīcas nākamā lappuse

4.oktobrī ieinteresēti klausītāji Rundāles pils Baltajā zālē bija klāt jaukas tradīcijas turpinājumam. Kamēr dabā aiz pils logiem pūta īsteni rudenīgs vējš un lija lietus, kopīgā koncertā "Rudens noskaņas" satikās Pilsrundāles, Bauskas, Salgales un Jelgavas Mūzikas un mākslas skolu audzēkņi un pedagogi. Inese Lavrinoviča, Pilsrundāles MMS metodiķe, kā viesmīlīga krustmāte sirsnīgi pieteica jaunos māksliniekus. Pilsrundālieši muzicēja gan atsevišķi, gan kopā ar saviem pedagogiem. Ģitārspēles skolotājs Valdis Berezins kopā ar Darenu Rimševicu radīja rudenīgu noskaņu, meistarīgi improvizējot. Ar smalku, izjustu dziedājumu priecēja Roberts Griķītis no Pilsrundāles. Topošo mūziķu izpildījumā izskaņēja visdažādāko stilu mūzika - džeza etīde, spāņu deja fandango, mūzika no kinofilmām, klasiski skaņdarbi.

No Bauskas šajā koncertā uzstājās Aivas Avotiņas, Līgas Jaunliniņas, Ligitas Kārkliņas un Zanes Jurēvicas audzēkņi. Ieva Vaivare klausītājiem meistarīgi radīja pārdomu pilnas noskaņas A.Kalniņa skaņdarbā "Rudens". Romantiskas notis izskanēja flautu trio (Evelīna Āboliņa, Beatrise Ruža, Kristers Vinkšņa) priekšnesumā, izpildot R.Rodžera skaņdarbus no kinofilmas "Mūzikas skaņas". Jaunās pianistes Kate Kononova un Lelde Rādena pārcēla klausītājus tautas dziesmu pasaulē ("Caur sidraba birzi gāju" A.Kalniņa apdarē), bet vijolnieces Ance Ūdre un Līga Vaivare ar V.Salaka "Adagio" (koncertm. Evija Bonāte) noslēdza daudzveidīgo koncertu.

Par to, ka šādas Zemgales mūzikas skolu audzēkņu un pedagogu rudens tikšanās un kopīga koncertēšana turpināsies, liecināja arī aizrautīgās pedagogu diskusijas pēc koncerta. Tika spriests gan par dažādām pedagoģiskā darba niansēm, gan par nākamā gada koncerta tematiku un vadmotīvu. Tiekamies nākamgad, iespējams, kā rosināja Inese Lavrinoviča - baroka noskaņās!

Koncerta dalībnieki pateicas pilsrundāliešiem par viesmīlīgo uzņemšanu un iespēju muzicēt skaistajā Rundāles pilī!

Uzstājamies Valsts prezidentam
"Saruna ar Mēmeli" vieno baušķeniekus kopīgā dziesmā


Klausītāju piepildītā Bauskas Kultūras centra zālē 10.septembrī izskanēja kārtējais koncerts Zemgales plānošanas reģiona un AS “Latvijas valsts meži” atbalstītāj’\a projektā "Dzimuši Bauskai".
Koncertā "Saruna ar Mēmeli" tuvāk iepazinām vienu no Bauskas vecākās paaudzes talantīgajiem mūziķiem - komponistu, aranžētāju, trompetistu un dziesmu vārdu autoru Ivaru Žinduli. Vienkāršā, nesamākslotā sarunā ar klausītājiem viņš ļāva ielūkoties savas daiļrades pūrā. Skaistajās melodijās ievīts viss cilvēka mūžā svarīgākais - mīlestība, attiecības ar Dievu, mātes mīlestība, mīlestība pret savu dzimto vietu un tās dabas skaistumu. Aizkustinoša bija Ivara Žinduļa muzicēšana kopā ar mazmeitu Keitu Artu Kūmiņu, kā arī citiem jaunajiem dziedātājiem - Elīnu Poli, Armandu Rutkovski, Keitu Mucenieci, kurus visus viņš mīļi sauca par zvaigznēm. Duets "Uzmini nu" atmiņā atsauca populāro dziesmu "Savij gadus", bet publikas lielāko sajūsmu izraisīja I.Žinduļa jaundarbs "Es tevi saucu" Ulda Šteinberga izpildījumā. Pārsteidzoša bija arī ritmu daudzveidība I.Žinduļa skaņdarbos - no "Jasmīnu valša" Evas Strazdiņas dziedājumā līdz blūza ritmiem instrumentālajā mūzikā, tautas dziesmu noskaņām dziesmās "Kur sudraba upi rast" un "Gailis". Koncerta beigu daļā skanējumu kuplināja koris "Grenctāle", kuram I.Žindulis gan rakstījis dziesmas, gan bijis tā dziedātājs. Emocionāli spēcīgi izskanēja solistu un kora kopīgi dziedātā "Labā māmiņas sirds". Neizpalika arī pati populārākā dziesma "Sapņu bites". To kopīgi dziedāja gan solisti, gan koris, gan klausītāji. Šī dziesma ir zināma daudzu paaudžu ļaudīm, tomēr I.Žinduļa daiļradē ir daudz skaņdarbu, kas arī būtu pelnījuši lielāku publicitāti. Ne velti vairākas dziesmas klausītāji lūdza atkārtot!
Komponists pateicās mūziķiem, kas, lai kopā muzicētu, bija mērojuši tālus ceļus- Uldim Šteinbergam, Vilnim Boltmanim, Aivaram Šimiņam, Raivo Stašānam un virtuozajai pianistei Ainai Grīnbergai. Mūziķis pateicās Bauskas Mūzikas skolai par koncerta ideju un atbalstu. Anita Velmunska, Bauskas Mūzikas skolas direktore, sveica I.Žinduli, vēlot radīt vēl daudz melodiju, un dāvāja ierāmētu šī koncerta afišu I.Žinduļa kolekcijai. Paldies vārdi izskanēja arī šī koncerta labvēļiem - Valsts Kultūrkapitāla fondam, Bauskas Mūzikas skolai, Bauskas Kultūras centram, Latvijas Valsts simtgades birojam, SIA "Bauskas alus", AS "Latvijas valsts meži" un Zemgales plānošanas reģionam.
Publikas mīlestība, pozitīvās emocijas un daudzo apsveicēju ziedi bija lieliska dāvana talantīgajam mūziķim 70 gadu jubilejā, ko I.Žindulis atzīmēja 5.septembrī.
8.septembrī Bauskas Mākslas skolā viesojās Čehijas pilsētas Nāhodas bērnu un jauniešu koris “Canto”. Kā lasījām Bauskas novada mājas lapā bauska.lv, „Canto“ guvis ievērojamus panākumus dažādos konkursos - Starptautiskajā koru konkursā „Festa Musicale Olomouc“ iegūts zelta laureāta tituls, bet starptautiskā koru konkursā „Pardubice 2013“ - sudraba medaļa.
Nāhodas Mākslas skolas koncertkora nodaļas audzēkņi ar interesi izstaigāja skolas telpas un atzina, ka mūsu Mākslas skola ir daudz plašāka un daudzveidīgām izglītības iespējām bagātāka par Nāhodas Mākslas skolu. Tur lielāks uzsvars likts uz mūzikas nodaļu, īpaši kora dziedāšanu. No kuplā dziedātāju pulka - vairāk nekā 100, uz Bausku atbraukuši ap 30 vecākās grupas dziedātāju kopā ar diriģentu un koncertmeistari. Čehu viesus uzņēma Bauskas Mūzikas skolas pedagoģe Ieva Ūdre un Mākslas skolas direktora vietnieks Ainārs Pastors. Savu nelielo ekskursiju pa Mākslas skolu jaunieši noslēdza ar dzīvespriecīgu čehu tautasdziesmu. Bauskas un Nāhodas pedagogiem bija interesanas sarunas, tika dibināti lietišķi kontakti.
Sesdienas rītā plkst 11.00 koris uzstāsies Bauskas Svētā Gara baznīcā, kur izpildīs dažādu laikmetu skaņdarbus. Ar šo koncertu sāksies Bauskas VII Pagalmu svētki .


Otrdienā - par mūziku un ne tikai


 

Ar izjustu latvisku un smeldzīgu flautas skaņdarbu, ko izpildīja Bauskas Mūzikas skolas pedagoģe Zane Jurēvica, Bauskas Rātsnamā sākās ikgadējā "Otrdienas radošā performance". Šis pasākums jau trešo gadu Bauskā pulcē pārstāvjus no daudzām Latvijas mūzikas un mākslas skolām. Arī šoreiz bija ieradušies šo skolu mūzikas pedagogi un vadītāji no Iecavas, Pilsrundāles, Vecumniekiem, Ozolniekiem, Engures, Gulbenes, Salgales un, protams, arī no Bauskas. Pasākuma organizatore - Bauskas Mūzikas skolas direktore Anita Velmunska ievadā iepazīstināja ar savu     skatījumu par tēmu "Izglītības kvalitātes rādītāji mūzikas skolā". Tas bija gan lietišķs, gan emocionāls vēstījums par mūzikas skolas darbinieku, audzēkņu un viņu vecāku sadarbību, kur vislabākā sadarbības forma - uzticēšanās.
Tēmu par savstarpēju uzticēšanos un uzdrīkstēšanos izvirzīt lielus mērķus turpināja arī Liene Batņa - J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas docente, Vecumnieku meiteņu kora "Via Stella" diriģente. Viņa ar sirsnību atcerējās savas skolas gaitas Bauskas Mūzikas skolā, pedagogus, kas mācīja mīlēt mūziku un - darbu. Konkursi, olimpiādes (arī pēdējā- Eiropas koru olimpiāde) ir tikai daļa no kora diriģenta ikdienas. Lielāko daļu aizņem rūpīgs, radošs ikdienas darbs. "Pieredze, Veiksme, Radošums un Izaicinājums kora dziedāšanas pilnveidē" bija tēma, ko L. Batņa atklāja, stāstot par kora diriģentes ikdienu. Viņa ieskicēja arī pārmaiņas, kas pašlaik skar mūzikas mācīšanu skolā saistībā ar pārmaiņām visā izglītības sistēmā.
"Apsēstība ar ritmu"- tā savu pēdējo gadu dvēseles stāvokli raksturoja Bauskas Mūzikas skolas pedagoģe Ieva Ūdre. Līdztekus darbam mūzikas skolā, I. Ūdre ar aizrautību apgūst E.Ž.Dalkrozes ritmikas metodes apmācības programmu Londonā. Pedagoģe jau apguvusi programmas pamata pakāpi, turpina mācības. Klātesošajiem viņas vadībā bija iespēja improvizēt, iepazīt jaunas metodes ritmikas mācīšanā, paraudzīties uz šo mūzikas teorijas virzienu citādi.
To, ka mūzikas pedagogs un mūziķis var sevi apliecināt arī citā jomā, lieliski pierādīja Ikars Ruņģis. Bauskas Mūzikas skolas sitaminstrumentu spēles pedagogs prezentēja savu literāro debiju - stāstu grāmatā "Zaldātu zābakos. Padomju armijas stāsti". Auditorijai par pārsteigumu I.Ruņģis pierādīja, ka ir ne tikai lielisks mūziķis, bet arī aizraujošs un asprātīgs stāstnieks!
Pēc tam turpinājās mūzikas speciālistu sarunas un debates neformālā gaisotnē, viesiem bija iespēja viesoties Bauskas Muzejā.
Kā atzina sastaptie ciemiņi, šādas tikšanās pirms jaunā mācību gada sākuma dod iedvesmu un radošu pacēlumu nākamajam mācību cēlienam. Anita Velmunska cer un sola, ka šī tradīcija- mūzikas skolu pedagogu augusta tikšanās Bauskā- turpināsies!

Bauskas Mūzikas skolas kolektīvs tiek papildināts ar jaunajiem audzēkņiem!


2017./2018.m.g. 1.klasē uzņemti
Izglītības programmā Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle
Aleksandra Laura Bļinkova
Amanda Galīte
Reinis Grosbards
Nellija Karnīte
Annija Lauva
Evelīna Marta Lepse
Sabīne Misa
Elīza Ramane
Lote Skuja
Roberta Elza Stīrija
Izglītības programmā Stīgu instrumentu spēle – Vijoļspēle
Rūta Ģeidāne
Markuss Kanbergs
Viktorija Tjuha
Izglītības programmā Vokālā mūzika – Kora klase
Marta Dārziņa
Madara Katkovska
Laura Kisiļeva
Jūlija Mitusova
Amanda Pučure
Izglītības programmā Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle
Kirils Dmitrijevs
Izglītības programmā Pūšaminstrumentu spēle – Flautas spēle
Marija Elēna Kabanova
Alise Petrokaite
Kristiāna Turķe
Izglītības programmā Pūšaminstrumentu spēle – Saksofona spēle
Lizete Linna Ozola
Izglītības programmā Stīgu instrumentu spēle – Ģitāras spēle
Maikls Fedulovs
Izglītības programmā Sitaminstrumentu spēle
Hugo Kristiāns Balta
Braiens Burmistrovs
Kristers Ozols
2017./2018.m.g. sagatavošanas klasē uzņemti
Izglītības programmā Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle
Wei Shiqing
Izglītības programmā Pūšaminstrumentu spēle – Klarnetes spēle
Anna Domenika Satovska


Aprīļa nogalē  Bauskas Mūzikas skolu apciemo daudzi mazie klausītāji - gan no pirmsskolas izglītības iestādēm, gan mazo klašu skolēni, lai pavizinātos un ieklausītos koncertā- interaktīvā stāstā “Muzikālais karuselis”. Pasākumā klausītāji iepazīstas ar dažādiem mūzikas instrumentiem, skaņdarbiem un stiliem. Šajā koncertā savas prasmes rāda paši mazākie mūzikas skolas audzēkņi.

Koncerts  "Rondo"
Mūzikas skolā pirmo reizi izskanēja koncerts “Rondo”, kurš tika organizēts kā motivējošs pasākums pirms noslēguma eksāmeniem. Koncertā uzstājās gan mazie pirmklasnieki, kuri tikai sāk iepazīt mūzikas pasaules daudzveidību un pamatus, gan topošie absolventi, kuri mūzikas skolā mācās jau daudzus gadus. Topošie absolventi no skolas vadības saņēma eksāmenu “maršruta” kartes, kurā bija attēlotas visas pārbaudījumu pieturas un arī ļoti gaidītais galamērķis- izlaidums.


Izskanējis koncerts "Arvien tuvāk"Bauskas Mūzikas skolas rezultāti 
XV starptautiskā akordeonistu - solistu konkursā Naujene – 2017"

Konkursu rīko Naujenes Mūzikas un mākslas skola, kura ir Starptautiskās akordeonistu konfederācijas biedrs, sadarbībā ar Daugavpils novada Kultūras pārvaldi .
Konkursa mērķis:
veicināt jauno mūziķu profesionālās meistarības izaugsmi;
veicināt atskaņojuma kultūras, mākslinieciskas gaumes izkopšanu;
atklāt jaunus, talantīgus izpildītājus;
popularizēt akordeona spēli.
Konkurss notika 2017. gada 3. - 7. aprīlī Daugavpils novada Kultūras centra zālē. Mūsu puiši Emīls Upenieks ieguva 2.vietu un Vadims Cvetkovs 3.vietu. Viss Bauskas Mūzikas skolas kolektīvs priecājas ne tikai par puišu stabilo sniegumu, bet arī saka lielu paldies skolotājai Antrai Rušmanei!
Grupas "Bekars"panākumi Vokālās grupas Latvian Voices koncertlekcija Bauskas Mūzikas skolas kolektīvam


Vokālā meistarklase Bauskā
Radošā pavasara diena mūzikas skolā izskanējusi. Pateicoties Rīgas Doma kora skolas jaunajiem un spožajiem talantiem meistarklase-koncerts izdevās ne tikai emocionāli piesātināts un aizkustinošs, bet arī profesionāli izglītojošs.
Paldies ciemiņiem un pasākuma apmeklētājiem par interesi un labajiem vārdiem!Audzēkņi  un  pedagogi pavasara brīvlaiku pavada muzicējot, "pieslīpējot" repertuāru, piedaloties konkursos un festivālos. Gandarījums par ieguldīto darbu un augsto žūrijas novērtējumu konkursā Inčukalna mūzikas  un mākslas skolā ir vijoļspēles audzēknēm Ancei Ūdrei (2.vieta) un Līgai Vaivarei (Atzinība).Viņām ir izcilas un atbalstošas skolotājas Aiva Avotiņa un Evija Bonāte. 


Labi panākumi  akordeonistu konkursā Limbažos!


Limbažu novada pašvaldība un Limbažu mūzikas skola akordeona svētku ietvaros organizē konkursu. Konkursa mērķis ir veicināt audzēkņu profesionālo izaugsmi, atbalstīt jaunos talantus un popularizēt akordeona spēli. Konkursa dalībnieki atskaņoja divus dažāda rakstura un dažādu komponistu brīvas izvēles skaņdarbus. Dalībnieku uzstāšanos vērtēja starptautiska žūrija.
Uzstāšanās tik svarīgā pasākumā uzliek papildus atbildību mūsu jaunajiem mūziķiem un viņu skolotājai Antrai Rušmanei. 6.klases audzēknis Vadims ieguva 2.vietu, bet Emīla sniegums tika novērtēts ar trešo vietu, kas ir atzīstams panākums tik prestižā konkursā

Zemgales reģiona mūzikas skolu I audzēkņu konkursa 
Vispārējās klavierēs, Klavierēs rezultāti
2017.gada 8.martā, Iecavas MMS


2. vieta
Danija Mickus (sk.L.Jaunliniņa)
Aleksandra Nazarova ( sk.Sarmīte Semjonova)
Diāna Semaka (sk. L.Kārkliņa)
Diāna Pavloviča (sk. L.Kārkliņa)

3. vieta
Klēra Kuļikauska (sk. L.Kārkliņa)

Atzinība
Arīna Kuzņecova (sk.Dz. Vēvere)Mūzikas skolas zēnu koncerts izskanējis. Labs garastāvoklis, smaidi un pozitīvas emocijas un pavasarīgi krāsains noskaņojums par spīti putenim!Paldies mazajiem, vidēji lielajiem un pavisam lielajiem zēniem!
Bauskas  vijolnieki spēlē uz sudraba stīgām! Izspēlēta 2.vieta!


Latvijas mūzikas skolu stīgu instrumentu nodaļas audzēkņu ansambļu konkursu “RĪGAS STĪGAS 2017” organizē Pāvula Jurjāna mūzikas skola ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstu un Latvijas Simfoniskās mūzikas biedrības atbalstu. Konkursa mērķis ir veicināt mūzikas skolu stīgu instrumentu spēles audzēkņu kolektīvās muzicēšanas spēles profesionālo izaugsmi, ansambļa spēles attīstību, kā arī katra kolektīva dalībnieka individuālo muzikāli – tehnisko izaugsmi. Konkurss notika 2017.gada 24.februārī Pāvula Jurjāna mūzikas skolā. Katram ansamblim bija jāatskaņo dažāda rakstura skaņdarbi. Bauskas vijolnieces izpildīja K.M.Vēbera skaņdarbu „Mednieku koris”, neapolitāņu dziesmu „Santa Lucia” un E.Gradeski regtaimu „Saldējums”. Bauskas Mūzikas skolas vijolnieku ansamblis ieguva otro vietu savā grupā. Ansamblī spēlēja Luīze Helviga, Līga Vaivare, Līva Lazdiņa, Elīna Elizabete Daugule un Ance Ūdre. Lai jaunie mūziķi spētu rādīt kvalitatīvu muzikālu sniegumu liels nopelns ir vijoļspēles skolotājai Aivai Avotiņai un koncertmeistarei Evijai Kārkliņai.

Valsts konkursa reģiona kārta  jaunajiem pianistiem.


17.februārī Jelgavas mūzikas vidusskolā 
notika Valsts konkursa 2.kārta jaunākās grupas pianistiem. Skolotājas Ligitas Kārkliņas  2.klavieru klases audzēkne Kate Kononova ieguva atzinību par savu sniegumu. Lepojamies!Šodien (14.02) dziedātāji no visas Latvijas ar savu sniegumu pieskandināja Rīgu, priecēdami valsts žūriju un klausītājus. Mūsu audzēkne Alise Niedre ieguva 3.vietu valstī, kas ir ļoti atzīstams rezultāts, jo konkurence ir liela un dalībnieku sagatavotības līmenis ir ļoti augsts.
Dziesmas Alises Niedres izpildījumā izskanēja tehniski precīzi, vokāli niansēti un pārliecinoši.
Par Alises stabilo sniegumu jāpateicas visai radošajai komandai- skolotājām Ingai Bukšai, Ingrīdai Kalniņai un koncertmeistarei Evijai Kārkliņai.
Esam ļoti gandarīti par mūsu audzēknes talanta novērtējumu!


Izskanējis Kates solokoncerts!
Lai veiksmīgi sagatavotos atbildīgajiem konkursiem, skolas pedagogi izmanto dažādas metodes- skolotāja L.Kārkliņa organizēja jauku un sirsnīgu un tematiski vienotu mazās pianistes Kates Kononovas solokoncertu. Kā pēc koncerta atzina jaunā māksliniece, sniegt koncertu, lai gan arī nelielu, ir ļoti liela atbildība, jo ir jātiek galā gan ar programmu, spēles tehniku, gan ar uztraukumu.
Paldies Katei un skolotājai par radošo tandēmu!SVEICAM!


Latvijas Mūzikas skolu izglītības programmas
Vokālā mūzika – Kora klase audzēkņu Valsts konkursa
 II kārtas laureātes
Alisi Niedri (II vieta)

Keitiju Grigalenu (III vieta)
 
skolotājas Ingu Bukšu, Ingrīdu Kalniņu
un koncertmeistari Eviju KārkliņuSestdienas klusums un baltums ...


Gaiši, sirsnīgi un   profesionālā līmenī izskanējis  mūsu koncerts
 “Lai gaišāka top sirds”
Otrdienas vakarā Bauskas Kultūras centra zāle bija  klausītāju piepildīta. Koncertu ieskandināja  pirmsskolas grupas bērni izpildot latviešu tautas dziesmu “Sidrabiņa lietiņš lija”. Mazajiem mūziķiem tā bija pirmā uzstāšanās.  Ar instrumentu  solo numuriem un dažādu sastāvu ansambļiem  publiku priecēja audzēkņi un pedagogi. Kora izpildījums saviļņoja ar Cēzara Franka dziesmu  “Panis Angelicus” . Dziesmas skanējumu skolotājas Aivas Avotiņas aranžijā papildināja vijolnieku ansamblis.
Īpaši emocionāls un saviļņojoši pārsteidzošs  bija  mirklis, kad kopā muzicēja koris, solists un dziesmas autors Māris Sloka. Pavadošā grupa- pedagogs Ikars Ruņģis un ģitārists Armands Rutkovskis,  flautas solo – skolotāja Zane Jurēvica

Paldies visiem audzēkņiem un  skolotājiem par gaišas noskaņas iekrāsošanu ceļā uz Ziemassvētkiem!
 
 

"Gada skolotājs"

Sveicam un lepojamies !Koncerti izskanējuši!


Ar  kārtīgi  padarīta darba sajūtu un lepnumu par koncertu profesionālo līmeni un augsto kvalitāti  ir noslēdzies Valsts Kultūrkapitāla fonda finansētais  projekts- koncertu cikls “Dzimuši Bauska” Latvijas valsts mežu atbalstītajā  Zemgales kultūras programmā. Koncerti tika veidoti atšķirīgi, ar dažādiem izpildītāju un solistu sastāviem, taču droši varam apgalvot- tos visus vienoja   kopīgs pavediens-  tie veicināja  patriotisma un piederības sajūtas  savam dzimtajam novadam un  aktualizēja   mūzikas  izglītības nozīmi karjeras izaugsmē. Bauskas novada iedzīvotājiem bija iespēja iepazīties  ar augstvērtīgu mūziķu  radošo devumu. Trīs upju koncerti  Codes pamatskolā, Īslīces Kultūras namā  un Bauskas Kultūras centrā  spēja pulcināt daudz klausītāju un atbalstītāju. Ļoti sirsnīgi  un emocionāli spilgti izvērtās  Bauskas Mūzikas skolas audzēkņu tikšanās brīži ar saviem skolotājiem. Paldies viņiem par ieguldīto darbu talantu izaugsmē un ceļā uz panākumiem! Arī klausītāju  atsaucība  un labie vārdi  patīkami pārsteidza un iedvesmoja mūziķus un koncertu organizētājus.
Paldies talantīgajiem  mūziķiem  Sabīnei Geibai  (Berezinai)  Evijai Slokai,  Mārtiņam Jātniekam, Pēterim Upelniekam,  grupai “Bekars”, Allai Pavlovskai, Baibai Kuzminai, Evitai Dūrai- Andersonei, Tatjanai Kopačai, Katrīnai Surovecai, Dacei Bukšai, Katrīnai Siliņai, Normundam Karpičam, koncertmeistarei Evijai Kārkliņai, jauktajam korim “Mežotne”, diriģentei Mārītei Jonkus, Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas pūtēju orķestrim, kura galvenais  diriģents ir mūsu skolas absolvents Jānis Retenais. Paldies koncertu vadītājiem- mūsu absolventiem Matīsam Kataņenko un Jānim Bukšam. Par padomu projekta sagatavošanā   pateicamies Bauskas novada administrācijas speciālistei Jolantai Kalinkai. Par garšīgo  un veselīgo atbalstu  paldies sakām  tautas tradīciju uzturētājai Dairai Jātniecei.
        Pateicamies klausītājiem par sirsnīgajiem aplausiem! Labie vārdi un smaidi iedvesmo jauniem darbiem un radošām idejām!
 Otrais koncerts “Dzimuši Bauskai” izskanējis.

Esam gandarīti par klausītāju atsaucību, par neviltotiem smaidiem, labiem vārdiem  un  pozitīvām emocijām.  Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas pūtēju orķestra skanējums aizrāva  klātesošos ar   niansētu, azartisku,  rotaļīgu un arī  dinamiski spēcīgu izpildījumu.  Sirsnīgi pateicamies solistiem- Allai Pavlovskai, Evitai Dūrai- Andersonei, Baibai Kuzminai, Pēterim Upelniekam un  programmas veidotājam-galvenajam diriģentam Jānim Retenajam.  Tā mēs skanēdami ejam tālāk- ar lepnumu par savējiem!Dalība festivālā "Rudens krāsas Tukumā"

21.oktobra rītā Bauskas 4., 5.klašu vijolnieku ansambļa dalībnieces devās uz Tukumu. Vai pēc smukuma? Protams arī pēc tā, bet galvenais iemesls – III Kamermūzikas festivāls „Rudens krāsas mūzikā”, kas pateicoties viesiem no Pluņģes Mūzikas skolas, pārvērtās Starptautiskā festivālā. Lielākā daļa dalībnieku bija ieradušies no Tukumam tuvākajām Kurzemes un Zemgales pilsētām. Mēs – Baušķenieki, bijām otrie garāko ceļu mērojošie festivāla dalībnieki. Festivāls norisinājās 2 daļās: 1.daļa – Tukuma Mūzikas skolā, 2.daļa – tuvumā esošajā Durbes pilī. Dalībnieku bija daudz, koncerts Mūzikas skolā – teju 2 stundu garumā, bet pateicoties interesantajiem ansambļu salikumiem un dažādajām programmām, laiks klausoties paskrēja nemanot. Noklausoties koncertu palika patīkama pēcgarša – neskatoties uz dažādajām grūtībām tomēr cenšamies saglabāt „PROFESIONĀLO” mūzikas izglītību. Koncertā Durbes pilī varējām „neiespringt” – muzicēja skolotāji. Mums atlika patīkamais pienākums – saņemt dāvanas, čaukstināties pa dāvanu maisiņiem un cienāties no svētku galda. Saspringtajā festivāla grafikā neliels brīdis atlika arī pils apskatei un pastaigai pa parku, ko arī izmantojām. Tur arī smukums! Mājupceļā, ēdot gardās Pūres šokolādes, meitenēm radās doma - dot ansamblim vārdu. Tā nu Bauskā atgriezās ne vairs 4., 5.klašu vijolnieku ansamblis, bet ansamblis „Sekstakords”. Bet, ko tad, ja kāda no dalībniecēm tomēr izdomās pamest apnicīgās mācības? 
                             Pirmais koncerts  "Dzimuši Bauskai" izskanējis

Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda finansētā projekta “Latvijas valsts mežu atbalstītā Zemgales kultūras programma 2016” atbalstu tika organizēts koncerts Codes pamatskolā. Klausītājiem bija iespēja redzēt, dzirdēt, dziedāt līdzi mūsu jaunajiem talantiem.
Koncerts pulcināja pilnu zāli skatītāju, klausītāju  atsaucība pārsteidza mūziķus un organizētājus. Paldies talantīgajiem jauniešiem Sabīnei,Evijai, Mārtiņam, Pēterim, Matīsam, Armandam, Varim un Jānim! Pateicamies Gatim par afišu un Kristeram par bildēm, Ingunai par radošo "pienesumu", Codes pamatskolai par jauko mājvietu koncertam un Bauskas Kultūras centram par tehnisko atbalstu.  Uz tikšanos nākošajā koncertā!
Īpašs paldies Matīsam par koncerta vadīšanu.

Pasākums "Vai viegli būt skolotājam?"


Neliels ieskats  pasākuma norisē

Labdien, skolotāj!
“Es šodien būšu jūsu skolotājs!”, slēpjot uztraukumu saka kāds no šī gada skolas beigšanas klases audzēkņiem. Pārsteigums ir mācāmajiem, jo skolotāju dienu gaidot Bauskas  Mūzikas skolā grupu stundas vada audzēkņi. Šo ideju ar sajūsminātu satraukumu uzņēma audzēkņi – skolotāji. Skan daudz jautājumu, jo uzdevums tiek uztverts ļoti nopietni un katrs grib sagatavoties pienācīgi un paredzēt visas situācijas.
“Vai varēs sēdēt pie skolotāja galda?”
“Vai varēšu stundas laikā pajautāt padomu?”
“Vai būs mācāmie jāvērtē ar atzīmēm?”
“Gribu mācīt 1.klasi, ar to es noteikti tikšu galā!”
“Ko darīt, ja līdz stundas beigām vēl paliek laiks?”
Skolotāju dienas nedēļa sākas un jaunie skolotāji sāk darbu.
No skolotājas Elvitas strāvo labsirdīgums un arī viņas mācāmie audzēkņi atsaucas tam cītīgi celdami rokas, lai atbildētu un pat paši bez īpaša pamudinājuma dzied un spēlē no jauna apgūstamu gammu. Skolotāja Elvita ir padomājusi par stundas nobeigumu, jo dienasgrāmatas vērtējuma ailītē savu mājvietu atrod mīļi uzlīmju kaķīši, kas tik ļoti iepriecina, ka tā ir kādas meitenes pirmā ziņa omītei pēc stundas.
Prasīga ir skolotāja Klēra, kura jau stundas sākumā noskaidro, kurš mājās mācoties gatavojas solfedžo stundām un panāk apsolījumu, ka visi mācīsies. Stunda rit gludi, jo visi labi atceras pagājušā mācību gadā apgūto un skolotāja Klēra ir apmierināta.
Ar atbildības izjūtu savu stundu vada Diāna. Lēnām gaist apmulsums un kvartas intervāla apgūšana veicas labi un nesagādā audzēkņiem grūtības. Mierīgi un klusi ir gan audzēkņi, gan jaunā skolotāja.
Gatis stundu sāk darbīgi un noteikti. Viņa uzdevums nav viegls, jo mācāmie paši nākošgad beigs skolu un vecums, kā arī zināšanu līmenis ir līdzīgs. Skolotājs Gatis sāk atprasīt mājas darbu. Klase pieklust. Atbild pa vienam. No uztraukuma audzēkņu pirksti neatrod visas īstās akordu skaņas, skan interesanti, bet skolotājs Gatis aizrāda, ka nav kā vajag, neskan pareizi. Katrs kļūdās un citi satraukti par savu uznācienu, ik pa laikam stundu vērojošā skolotāja sastop pa kādam sev pievērstam, nedaudz izmisušam skatienam, bet skolotājs Gatis palūdz neiejaukties. Tā nu katrs “Kuļas kā māk”. Sveikā vienīgi “izsprūk” tie, kuri atrunājas, ka iepriekšējā stundā nav bijuši. Sekundakords jeb sekundaktors, kā to dēvē Lizete, izrādās tas nejaucenis, kas paklupina visus. Kad tas laimīgi ir garām, tad sākas nākošais “galvas mežģis” – vēl nebijis akordu sakārtojums no vienas skaņas, kuru audzēkņi, spriežot pēc saspringuma, uzreiz neizprot, bet neviens taču neatzīsies! Pēc laika skolēnu leksikā klusi klasē atskan: “Es beidzot iebraucu, nav nemaz tik sarežģīti!” stunda ir galā un stingrais, nepiekāpīgais skolotājs liek atzīmes. Katrīnai viņš paredz, ka pēc gada arī viņai “iedos” vadīt stundu kādā no vecākajām klasēm ar sarežģītu vielu, kā viņam pašam, jo viņa ir zinoša. Ar sasārtušiem vaigiem skolotājs Gatis pabeidz stundu un visi ir iekļāvušies šajā eksperimentā saucot viņu par skolotāju.
Ar vispārēju sajūsmu, laika un telpas izjūtas pazaudēšanu pabeidzas mūzikas literatūras stunda 4.klasē, kaut gan pirms stundas skolotāja Gerda ir ļoti uztraukusies. Smaidīdama viņa sāk stundu iepazīstinot audzēkņus ar simfoniskā orķestra instrumentiem. Mirdzošām acīm skolēni noklausās priekšnesumu. Skan latviešu tautasdziesma “Kur tu teci” klavieru, pikolo flautas, flautas un saksofona tembrālajā dažādībā. Instrumentus spēlē skolotāja Gerda un skolotājas palīgs Klēra. Tad sākas stundas interesantākā daļa, mēģinot pašiem audzēkņiem no instrumenta izvilināt kādu skaņu, jo grupā  ir tikai klavieru un vijoles klases audzēkņi, kuriem pūšamie instrumenti ir  sveši. Iestājas vispārēja kautrība, bet, kad Ance uzdrošinās ņemt rokās saksofonu, tad “maisam gals ir vaļā” un nu arī citi grib mēģināt. Vispārējā jautrībā, sajūsmā, ar jaukām un ne tik tīkamām instrumentu skaņām, ar fotomirkļiem rit laiks. Rodas ideja dziesmiņu dzirdēt arī vijoles tembra skaņās, tāpēc Ance sparīgi taisa vaļā vijoles futrāli un aizrautīgi spēlē. Abas jaunās skolotājas izsaka vēlmi spēlēt vijoli un nu visi mainās lomām. Gerdai bail nenoturēt vijoli, tāpēc cieši to satvērusi ar abām rokām, bet vienā rokā tomēr jāņem lociņš, tāpēc roka jāatbrīvo. Plaša ir emociju gamma, kamēr tiek spēlēšanai sakārtota vijole un lociņš, kuru veic trīs mazās vijolnieces. Viena koriģē plecu, cita vijoli, trešā uz lociņa kārto Gerdas pirkstus. “Ak, cik sarežģīti to lociņu turēt, kāpēc nevar saņemt tāpat?” iesaucas Gerda. Kad viss “sastellēts”, instruments jauki ieskanas, pateicībā par rūpīgo sagatavošanos.
Skolotājs Kārlis savā stundā īpaši pievēršas glītas vijoles atslēgas rakstīšanai, analizējot katra skolēna pieļautās neprecizitātes. Kā pārsteigums ir kāda audzēkņa precīzi uzvilktā vijoles atslēga, jo līdz šim sanāca tikai attāla līdzība. Jūtami simpātisks grupas meitenēm ir nopietnais skolotājs Kārlis, bet smaidiņi ir nevietā un traucē stundas gaitai, tomēr skolotājs mierīgi turpina un vērtējums par darbu stundā jautrajām nebēdnēm ir negaidīts.
Protams, šīs pašu audzēkņu vadītās stundas neatbilst visiem metodiskajiem kanoniem, bet tām ir cita pievienotā vērtība, jo, ja gandrīz vienaudzis spēj apgūt un brīvi darboties konkrētajā mācību vielā, tad arī mācāmie to spēj un tā rodas pārliecība par pašu spējām.
Pārrunājot gūtos iespaidus gan jaunie skolotāji, gan audzēkņi izsaka vēlmi turpināt šādu tradīciju. Iespējams, kādam tā būs vienīgā pieredze skolotāja amatā, kādam citam tie ir pirmie soļi un nenopietnais kļūs nopietni un pa īstam.
 

Skolotāju godināšanas pasākums

Sirsnīgā  pasākumā  6.oktobrī  tika sveikti mūsu skolas pedagogi Ligita Kārkliņa un Juris Krūmmalis.
Abi ilggadējie pedagogi ir lielisks piemērs pārējiem pedagogiem gan profesionalitātes, gan pieredzes, gan sadarbības jomā.
Abi pedagogi ir meistarīgi pedagogi un  pieredzes bagāti  Metodisko komisiju vadītāji.
Skolotāji saņēma Bauskas novada Atzinības  rakstu par ilggadēju, profesionālu pedagoģisko darbu un sasniegumiem jauno mūziķu talantu attīstībā.

 


Ar Bauskas Mūzikas skolas  audzēkņu Kates Kononovas, Leldes Rādenas  (ped. Ligita Kārkliņa) un  vijolnieku ansambļa (ped. Aiva Avotiņa, kcm. Evija Kārkliņa)  līdzdalību  notika  Rundāles Mūzikas un  mākslas skolas  skolotājas Solveigas Selgas klavieru cikla  "Rundāles burtnīcas" prezentācijas koncerts  Rundāles pils baltajā zālē. Ar interesi  klausījāmies  komponistes Solveigas Selgas radītās  vienotas tematikas kompozīcijas, kuras izpildīja mazie rundālieši. Paldies organizētājiem par iespēju satikties radošā pēcpusdienā.
 

Bauskas novada pašvaldības atbalstītājā projektā “Muzicē un priecīgs audz” visiem interesentiem izbaudīt muzicēšanas prieku un kopā skanēšanas brīnumu.
Skolotāja Ieva Ūdre saka paldies visiem, kuri 10.septembrī Bauskas vecpilsētā   ieskandināja ksilofonus, Grillodur, džambas un kongu! Tas bija ļoti skaisti un brīnumaini! Ceru, ka arī jums šī jaunā muzikālā pieredze patika! Īpašs paldies atbalsta komandai, kuri bija kopā ar biedrības "Bauskai un mūzikai" radošo komandu  visu dienu!
Jaunā mācību gada atklāšana 
Viss, ko mēs darām ir tikai piliens okeānā. Bet, ja mēs to nedarītu,
okeāns būtu par vienu pilienu mazāks.
/Māte Terēze/ 

 
Otrdienas radošā performance ir noslēgusies
Kad augusts ir  iepinies matos ar linu pogaļām, ar briestošu ābolu  smaržu, ar pērkona runām, lietus lāšu krellēm, ar putnu dziesmām, augstu  debesīs, rudzu vārpāsun prieka dziesmās neparastās, tas  mums sūta saules starus un siltus, klusus novakarus. Laikā, kad  gads tiek  sadalīts  uz pusēm un  tas skatās augusta kalendārā, kurš  neizbēgami steidzas pretī septembrim, Bauskas Mūzikas skolā  tika organizēta radošā dienaKonkursa "Talants Latvijai" apbalvošanas pasākums
Mūsu jaunie, talantīgie un laimīgie absolventi!


 

 

 

      Šis bija pirmais mācību gads, kurā mūzikas skolas telpas ar dziesmām, bungu un dažādu ritma instrumentu skaņām pieskandināja pirmsskolas izglītības programmas audzēkņi.
No septembra līdz maijam, tiekoties reizi nedēļā, 18 bērni guva pirmās zināšanas nošu rakstā, ritma zīmējumā, attīstīja ķermeņa koordināciju, apguva ritma instrumentu spēli un iepazinās ar daudzveidīgo mūzikas instrumentu pasauli. Vairāki pirmsskolas grupas audzēkņi nākošajā mācību gadā uzsāks mācības Bauskas mūzikas skolā, bet 10 bērni izrādījuši interesi turpināt apgūt Pirmsskolas izglītības programmu.
Gaidām arī jaunus audzēkņus, 5 un 6 gadīgus bērnus, jo nākamgad, pateicoties biedrības "Bauskai un mūzikai" atbalstam, tiks papildināts arī  mūzikas instrumentu klāsts un mums būs iespēja veidot īstu orķestri - ar ksilofoniem, metalafoniem, kā arī dažādām perkusijām.
Mūsu devīze, tāpat kā biedrības izveidotajam projektam ir -  "Muzicē un priecīgs audz"!
Kopā rotaļājoties, dziedot, ritmizējot un spēlējot instrumentus, mēs iepazīsim skaņu pasauli un pilnveidosim radošās spējas.
Absolventu "skatlogs" ar radošajiem sapņiem
Panākumi  konkursā  "Talants Latvijai"

Mūsu jaunie akordeonisti kārtējo reizi ir parādījuši lielisku sniegumu konkursa finālā- Vadimam Cvetkovam 1.vieta, bet Emīlam Upeniekam -2.vieta. Paldies skolotājai Antrai par ieguldīto  darbu!
Koncerti mazajiem 


Lai rosinātu pirmsskolas vecuma bērnu interesi par mūziku un instrumentiem, organizējām koncertus  “Nāc, spēlēsim orķestrī”. Mūsu jaunie  mākslinieki ar lielu atbildību uzstājās  mazo klausītāju auditorijai.
Paldies orķestra diriģentei Ievai par jaukā muzikāli izglītojošā  pasākuma vadīšanu!

Klaviermūzikas pirmdiena

Nedēļa iesākās ar skanīgu ceļojumu klaviermūzikas pasaulē. Pateicoties mūsu skolas absolventei, Latvijas Mūzikas akadēmijas studentei Katrīnai Surovecai un Jāzepa Mediņa Mūzikas vidusskolas audzēknei Laurai Balabanei klausītājiem tika dota iespēja dzirdēt tādu skaņražu kā Baha, Bēthovena, Skrabina, Plakiža,  Metnera, Rahmaņinova, Šopēna skaņdarbus.
Jaunās mākslinieces šobrīd aktīvi gatavojas starptautiskajam 17.akadēmiskās mūzikas konkurss “JŪRMALA 2016”  klavieru specialitātē, kurš  norisināsies no 2016.gada 29.aprīļa līdz 4.maijam.
Jūrmalas Mūzikas vidusskola kopš 1995.gada ir mājvieta starptautiskajam konkursam “Jūrmala”, kas tradicionāli norisinās pavasarī un ir paredzēts dažādiem instrumentiem: vienu gadu klavierēm, otru – kameransambļiem, trešo – daudzstīgu mūzikas instrumentiem. Konkursa tradīcijas iedibinātāja ir Jūrmalas Mūzikas vidusskolas klavierspēles skolotāja Irēne Štrause kopā ar mūziķiem Normundu Vaici un Teofilu Biķi.
Konkursa dalībnieki – dažāda vecuma bērni un jaunieši – tradicionāli pārstāvēs  gandrīz visus pasaules reģionus, savukārt žūrijas darbu veic Latvijas un pasaules prominentie mūziķi un macībspēki. Konkursa vēsturē zīmīgs arī tas, ka dalībnieku vidū bijuši nākamie Latvijas un pasaules līmeņa atskaņotājmākslinieki. Tā, piemēram, 1995.gadā meistarībā sacentās jau tolaik daudzsološie Vestards Šimkus, Reinis Zariņš, Agnese Egliņa, Elīna Bērtiņa, Toms Ostrovskis, Mārtiņš Zilberts, Iveta Apkalna (tobrīd Viļuma), Žans Millers (Jean Muller).
Vēlam veiksmi Katrīnai un Laurai konkursā!
 Izskanējuši  "Septiņi brīnumi".

Ar  daudzveidīgu programmu, dažādiem izpildītāju sastāviem  un emocijām bagāts bija pavasara koncerts
"Septiņi pavasara  brīnumi".
Mūsu skolas kolektīva veikums bija ne tikai dzirdams, bet arī redzams un sajūtams. Kopīgs darbs padarīts un nu 
pavisam   tuvu  mācību  gada noslēgumam, eksāmeniem un  citām brīnumaini jaukām  pavasara lietām.


Biržu mūzikas skolas koncerts  Bauskā

19.aprīlī mūsu skola sagaidīja ciemiņus- Biržu mūzikas skolas 60 jaunos  māksliniekus. Ciemiņierm sagādājām iespēju 
apmeklēt Bauskas pili, izzinot mūsu pilsētas un pils vēsturi. Viesi  atzina, ka mūsu pils ir  lieliski  atjaunota, izveidota
bagātīga un izzinoša ekspozīcija. Ciemiņi  līdzi bija  atveduši skanīgo ciemakukuli- daudzveidīgu koncertu. Koncertā dzirdējām 
visas kaimiņu skolā apgūstamās programmas- arī tautas mūzikas un senās mūzikas programmu audzēkņu sniegumu.
Koncertu lieliski vadīja un priekšnesumus sniedza mūsu skolas absolvents, Biržu mūzikas skolas akordeona spēles skolotājs 
Vitauts Kavaļausks. Koncerta  noslēgumā, skanot sirsnīgiem aplausiem, abu skolu pārstāvji apsolīja turpināt draudzēšanos, meklējot  arvien jaunas sadarbības formas.Koncerts Bauskas  sākumskolāMuzicējam  Bauskas pilsētas pamatskolā

Bauskas pilsētas pamatskolā  18.aprīlī  muzicēja Danija Mickus (2.kora klase), Aleksandrs kromanis (1.klavieru klase), Paula Druviņa (1.flautas klase), Endijus Rotšteins (2.vijoles klase), Normens Mokrijs no Bauskas sākumskolas (2.trompetes klase), Arvis Sūna  (3.saksofona klase), Dāvids Burmistrovs (3.akordeona klase), Klēra Kuļikauska (5.flautas klase), Gerda Veršinska (3.saksofona klase). Koncertā piedalījās un skolēnus atbalstīja koncertmeistares Dana Atslēga un Evija Kārkliņa, flautas pedagoģe Zane Jurēvica, akordeona pedagoģe Antra Rušmane un kora pedagoģe Ieva Ūdre. Visiem paldies par skaisto muzikālo sniegumu!


Pavasaris - ļoti aktīvs konkursu laiks Bauskas Mūzikas skolas audzēkņiem
 
13.aprīlī Bauskas Mūzikas skolas audzēkņi devās gan uz Jelgavas Mūzikas vidusskolu, gan uz Talsu Mūzikas skolu.
Lai attīstītu un veicinātu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu ansambļu izaugsmi Kurzemes un Zemgales novadā, paplašinātu ansambļu repertuāru un veicinātu sadarbību starp mūzikas skolām, Talsu Mūzikas skola  jau astoto reizi organizē konkursu “Pūš pa deviņ`”, kurā šogad “pūta”  divpadsmit mūzikas skolu audzēkņi.
Bauskas Mūzikas skolu pārstāvēja:
Lizete Zaļkalne
Gerda Veršinska
Elānija Anna Berlinska
Artūrs Macpans
Armands Rutkovskis 

" Ansambļa spēle ir ļoti nozīmīga katra topošā mūziķa izaugsmē un ir kā atspēriena punkts muzicēšanai dažāda sastāva orķestrī. Arī pedagogiem tā ir lieliska iespēja radoši veidot dažādus izpildītāju sastāvus un tiem atbilstošu repertuāru. Ar katru gadu aug izpildītāju kvalitatīvais sniegums un repertuāra daudzveidība. Tas rosina radoši darboties ikvienu konkursa dalībnieku,” saka Talsu mūzikas skolas direktors R.Rērihs, organizators un žūrijas pārstāvis. Un tik tiešām, konkursā varēja dzirdēt dažāda sastāva, dažāda pārlikuma un aranžijas skaņdarbu.Un tik tiešām, konkursā varēja dzirdēt dažāda sastāva, dažāda pārlikuma un aranžijas skaņdarbus, kas lieku reizi norāda – mūzikas skolās darbojas tikai radoši cilvēki!ki! 
Bauskas Mūzikas skolas audzēkņu sniegums tika atzinīgi novērtēts un iegūta otrā vieta jaukto ansambļu grupā, tikai par 0,53 punktiem atpaliekot no Ventspils Mūzikas vidusskolas ansambļa.

 
 Priecājamies!Lepojamies ar XIV Starptautiskā akordeonistu- solistu konkursa NAUJENE 2016 2.vietas ieguvējiem Vadimu Cvetkovu un Emīlu Upenieku.  
Paldies, paldies, paldies viņu skolotājai Antrai Rušmanei!

Izskanējis  jauno vokālistu konkurss "Cīruļa dziesma"

Zemgales reģiona mūzikas skolu jauno vokālistu konkursā "Cīruļa dziesma" Bauskas Mūzikas skolas audzēkņiem divas godalgas- 2. vieta Alisei Niedrei ( ped.I.Kalniņa) un 3.vieta Danijai Mickus (ped.I.Ūdre)

Izskanējis Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas simfoniskā orķestra koncerts, kas bija lieliska pavasara  dāvana mūsu skolas 
audzēkņiem, vecākiem un Bauskas puses mūzikas draugiem.Ceturtajā  A.Grīnberga jauno ģitāristu konkursā  “Kur tad tu nu biji?” Mārupes Mūzikas un mākslas skolā  iegūta 2.vieta Sonora Rone  /ped.A.Žiļskis. Apsveicam!
  5.aprīlī Bauskas Mūzikas skolas zālē koncertēja 
Jelgavas Mūzikas vidusskolas   4.kursa studente un mūsu skolas absolvente Laura Pātaga un J.Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmijas studente Marija Muravjova. Koncerta apmeklētājiem bija iespēja dzirdēt  ļoti daudzveidīgu repertuāru un  iepazīties ar dažādiem spēles tehnikas paņēmieniem.
 
 
  Konkursa   „TALANTS LATVIJAI” dalībnieki 
 
Polīna Savčuka, 1.klavieru klase, ped. Ligita Kārkliņa
Emīls Upenieks, 2. akordeona klase, ped. Antra Rušmane
Līga Vaivare, 3. vijoles klase, ped. Aiva Avotiņa, kcm. Evija Kārkliņa
Megija Krista Miļune, 4. flautas klase,  ped. Laura Meždreija, kcm. Dana Atslēga
Ance Ūdre, 3. vijoles klase, ped. Aiva Avotiņa, kcm. Evija Kārkliņa
Lizete Zaļkalne, 4. saksofona klase,  ped. Juris Krūmmalis, kcm. Sarmīte Semjonova
Klēra Kuļikauska, 5. flautas klase,  ped. Laura Meždreija, kcm. Dana Atslēga
Gerda Veršinska, 5. saksofona klase,  ped. Juris Krūmmalis, kcm. Dana Atslēga
Vadims Cvetkovs, 5. akordeona klase, ped. Antra Rušmane

Uz konkursa finālu izvirzīti -

Emīls Upenieks
Klēra Kuļikauska
Gerda Veršinska
Vadims Cvetkovs

Polīna Savčuka ir iekļauta Latvijas Mūzikas skolu 1.klašu audzēkņu  dalībai atsevišķa koncerta programmā 

Sveicam visus dalībniekus!


Zelta panākums un balva  Bauskas Mūzikas skolas korim
 
 Lai nodrošinātu  bērnu un jauniešu koru un vokālo ansambļu darbības procesa nepārtrauktību, pilnveidotu  to  māksliniecisko izaugsmi un kvalitatīvu attīstību un  veicinātu  tautas un mūsdienu mūzikas mantojuma apgūšanu un saglabāšanu, jau ceturto reizi  tika organizēts Jāzepa Vītola bērnu un jauniešu koru un vokālo ansambļu konkurss “Lai skan!”
Lai  sagatavotos  šim atbildīgajam konkursam, kā arī, lai bagātinātu skatuves pieredzi un pilnveidotu dziedājuma nianses, februāra nogalē piedalījāmies Zemgales  reģiona mūzikas skolu koru festivālā-koncertā „Lai sasaucamies, lai dziedam” Jelgavas mūzikas vidusskolā. Piedalīšanās šajā festivālā ļāva izvērtēt kora sniegumu, uzklausīt kolēģu- diriģentu viedokļus un priekšlikumus, kas  veicināja veiksmīgāku sagatavošanos  dalībai atbildīgajā konkursā.
12.marta  rītā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas virzienā vienotā straumē plūda daudz jaunāku mūziķu straume, nekā ierasts šai augstākajai mācību iestādei. Iemesls skanīgs un iedvesmojošs – norisinājās  ceturtais Jāzepa Vītola Bērnu un jauniešu koru un vokālo ansambļu konkurss "Lai skan!”. Konkursā startēja  53 kolektīvi, kopā vairāk  nekā 1600 dalībnieku no visas Latvijas.
Šogad konkurss bija veltīts  komponista un tautas dziesmu apdarinātāja Jēkaba Graubiņa daiļradei. Lai izpildītu konkursa nolikuma prasības, koris izpildīja   trīs dziesmas a cappella- latviešu tautas dziesmu “Cekulaina zīle dzieda” no Jēkaba Graubiņa daiļrades, Selgas Mences  oriģināldziesmu “Nāc, vasarlaiks!” un  latviešu  tautas dziesmu “Visi ciema suņi rēja” Sarmītes Skrūzmanes apdarē.
Kolektīvus vērtēja profesionāla žūrija, kuras sastāvā bija kordiriģenti Māris Sirmais, Arvīds Platpers, Jānis Erenštreits un  Jānis Ozols.
Konkursa dalībnieki  tika  vērtēti pēc 100 punktu skalas, izdalot Zelta, Sudraba un Bronzas diplomus. Mūsu skolas kora skanīgais, niansētais un saliedētais dziedājums tika novērtēts ļoti atzinīgi un tika iegūts Zelta diploms. Pavisam nedaudz  punktu pietrūka, lai koris varētu  pretendēt uz konkursa lielāko  balvu- Grand  Prix. Pasākuma noslēgumā  notika  laureātu apbalvošana un īpašo balvu pasniegšana. Neviltots prieks un  gandarījums par mūsu korim piešķirto žūrijas īpašo balvu par vislabāko Jēkaba Graubiņa  skaņdarba interpretāciju!
 Esam lepni un gandarīti par  mūsu kora un tā  vadītāju Ingas Bukšas un Ievas Ūdres  augsto darba novērtējumu, un kora dalībnieku skanīgajām balsīm un augstvērtīgo sniegumu.
Sirsnīgi pateicamies  Aijai Dūmiņai par kora tērpu  modelēšanu un izgatavošanu!
 
 
Draudzības koncerts Iecavā

Bauskas un Iecavas Mūzikas skolu pianistu draudzības koncerts Iecavas Mūzikas skolā
10.martā mūsu skolas pianisti ar koncertu viesojās Iecavas Mūzikas skolā. Šī ir jauka tradīcija, kad pianisti ar draudzības koncertu ieskandina pavasari.  Pagājušā pavasarīgā klavieru nodaļu audzēkņu draudzēšanās  notika Bauskas Mūzikas skolā. Šogad šis pasākums bija īpašs, jo mūsu jaunajiem pianistiem bija iespēja koncertēt Iecavas Mūzikas un mākslas skolas jaunajā koncertzālē. Koncertā piedalījās piecpadsmit jaunie Iecavas un Bauskas pianisti, atskaņojot latviešu un ārzemju komponistu dažādu stilu mūziku, koncertu dažādoja klavieru ansambļu priekšnesumi.
Pirms koncerta audzēkņi un pedagogi iepazina jaunās mūzikas skolas ēkas plašumus un moderno, mājīgo skolas interjeru. Katrs šāds koncerts sniedz pieredzi, ļauj parādīt sevi un iepazīt citu sniegumu un dara mūsu ikdienu skanīgāku un krāsaināku.
 Izskanējis zēnu koncerts"No visas sirds"

8.marta vakars Bauskas Mūzikas skolā bija  smaidu, sirsnīgu emociju un pārsteigumu pilns. 
Zēni bija sagatavojuši daudzveidīgu, radošu un muzikāli spilgtu repertuāru, kas tiešām tika izpildīts no visas sirds.
Pasākumu lieliski vadīja Matīss Kateņenko, kuram izdevās interesanti  pieteikt jaunos mākslliniekus.
Savukārt, katrs  mākslinieks bija padomājis par atraktīvu klausītāju apsveikšanu. 
Lielu pārsteigumu sagādāja TV šovu vadītāja Renāra Zeltiņa apsveikums tieši Bauskas Mūzikas skolas daiļā dzimuma pārstāvēm. 
Koncerta noslēgumā  bija iespēja  dzirdēt  mūsu puišu grupas "Bekars" skanīgos priekšnesumus.
No visas sirds sakām paldies  visiem, kuri sarūpēja mums šādu īpašu vakaru!

                                           Skolas meitenes un dāmas.

 


Koru festivāls "Lai sasaucamies, lai dziedam"

Lai turpinātu attīstīt Zemgales reģiona
Mūzikas skolu koru dziedāšanas tradīcijas un veicinātu sadarbību starp koriem un koru pedagogiem.
27.februārī piedalījāmies reģiona mūzikas skolu
koru festivālā-koncertā
„ Lai sasaucamies, lai dziedam”
Koncertā kopā ar astoņiem  koriem piedalījāmies
ar brīvi izvēlētu programmu un iestudētām kopkora dziesmām.
Mūsu kora izpildījums bija skanīgs, niansēts un dinamisks. Festivāla noslēgumā  dziedātāji tika pacienīti ar 
Jelgavas mūzikas vidusskolas sagādāto cienastu - klinģeriem un skanīgām Jelgavas mūzikas vidusskolas audzēkņu 
mūsdienu mūzikas grupas dziesmām.
 
Akordeonistu panākumi valsts konkursā.

2016. gada 8. februārī ar profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle Akordeona spēle valsts konkursa finālu sākas  Latvijas mūzikas skolu un vidusskolu labāko audzēkņu izvērtēšana. Bauskas Mūzikas skolas skanošo godu Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā valsts līmenī aizstāvēja  mūsu jaunie mūziķi Emīls un Vadims.
 Emīls Upenieks konkursā piedalījās pirmais un viņa sniegums ir novērtēts atzinīgi- iegūta 3.vieta valstī!
Lielisks panākums Emīlam, kurš akordeona spēli apgūst tikai otro gadu, viņa konkurenti bija Latvijas mūzikas skolu 23 labākie 2.-3.klašu akordeonisti. 
Arī Vadima sniegumu valsts konkursa žūrija novērtēja  ļoti labi un ir iegūta 3.vieta starp vidējā vecuma 
akordeonistiem no visas Latvijas!
Lepojamies ar saviem akordeonistiem un lielu paldies sakām viņu skolotājai  Antrai  Rušmanei!
Jauno akordeonistu panākumi Valsts konkursa II kārtā.


16.janvārī Jelgavas Mūzikas vidusskolā norisinājās Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle- Akordeona spēle Valsts konkursa Jelgavas reģiona II kārta. Bauskas Mūzikas skolu šajā atbildīgajā konkursā pārstāvēja  akordeona spēles skolotājas Antras Rušmanes audzēkņi Emīls Upenieks un Vadims Cvetkovs. 

Vēlam izturību un veiksmi Emīlam Upeniekam, Vadimam Cvetkovam un skolotājai Antrai Rušmanei Valsts konkursa noslēdzošajā III kārtā!
 


Izskanējis koncerts "Šim vakaram spožākās zvaigznes"


 

 
10. decembrī BKC  savu  muzikālo sniegumu    klausītāju vērtējumam  nodeva Bauskas Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi  
 Klausītāju pārpildītā zālē, zvaigžņotā noskaņā,
gaidāmā Ziemassvētku brīnuma noskaņās, muzicēja gan  solomākslinieki, gan dažādi ansambļu sastāvi. Koncerta programma tika veidota no dažādu komponistu  daiļrades klāsta, veidojot kopīgu sižetisko līniju.
Visi jaunie atskaņotājmākslinieku sagatavotie skaņdarbi bija kvalitatīvi un muzikāli spilgti, taču īpaši skaļus klausītāju aplausus un ovācijas izpelnījās jaunie sitaminstrumentālisti Rihards Sunteiks un Krišjānis Markevičš, kuru skolotājs ir Ikars Ruņģis.
Ar  tehnisku meistarību izcēlās akordeonists Vadims Cvetkovs, savukārt  Lizete Zaļkalne un Klēra Kuļikauska klausītājus priecēja  ar īpaši muzikālu, emocionālu un aizrautīgu sniegumu.
Koncertā  tika pārstāvētas visas  izglītības programmas. Zvaigžņoto koncertu kuplināja arī bijusī skolas audzēkne- jaunā vijolniece Katrīna Siliņa, kura izpildīja tehniski sarežģīto Friča Kreislera  “Prelūdiju  un Allegro Punjani stilā”.
Katrīna  vijoļspēli apgūst E.Dārziņa mūzikas vidusskolā, bet, kā pati atzīst, ir liels prieks atkal atgriezties mājās un uzstāties  kopā ar savējiem.
 Ar  izsmalcinātu un dinamisku skaņdarbu koncerta noslēgumā
“palutināja”  muzicējošie pedagogi Katrīna Rosuščana, Antra Rušmane un  Evija Kārkliņa. Tas ir īpašs gandarījums gan klausītājiem, gan audzēkņiem dzirdēt  pedagogus muzicējot. Koncerta izskaņā  uzstājās  skolas koris, kura izpildījumā skanēja
Jānis Lūsēns “Šai svētā naktī” un Valda Zilvera  “Ziemassvētku zvaigzne”.
 
 Nošu raksta raksti
Ar lielu  degsmi un aizrautību  vecāko klašu audzēkņi piedalījās akcijā „Latvijas valsts himna”. Mūzikas literatūras stundās ietvaros tika organizēta „Himnas stunda”, kurā audzēkņiem tika sniegta plaša informācija par mūsu valsts „galveno” dziesmu- Latvijas simbolu. Tika izzināta Baumaņu Kārļa biogrāfija un daiļrade, audzēkņi tika iepazīstināti ar dziesmas „Dievs, svētī Latviju” vēsturiskajiem līkločiem. Visiem tika dota iespēja veidot Latvijas himnas nošu rakstu, papildinot to ar karoga motīvu, kas sasaucās ar mūsu koncerta tematiku.  Visgrūtākais darbs bija  vērtētājiem, jo bija ļoti grūti izvēlēties pašus labākos no labākajiem, Precīzais nošu raksts, himnas teksta precizitāte un mākslinieciskais noformējums  pārsteidza un iepriecināja ne tikai vērtētājus, bet arī visus koncerta apmeklētājus, audzēkņus un vecākus. 
Konkursa uzvarētāji saņēma saldu balvu un sertifikātu, kurš apliecina augstākā vērtējuma iegūšanu mūzikas literatūrā. 
Lieliskais uzvarētāku kvartets-  no kreisās Lizete Zaļkalne, Viktorija Mahļineca, Elīza Paula Graudiņa un Elānija Anna Berlinska.
Paldies visiem  audzēkņiem, kuri piedalījās konkursā!


  

Izskanējis koncerts „Audiet mani karogā sarkanbaltisarkanā”
 

Patriotisma un dzimtenes mīlestības caurvīts- tāds bija mūsu skolas skanošais veltījums Latvijai dzimšanas dienā. Daudzveidīga programma, dažādi izpildītāju sastāvi un emocionālā noskaņa dominēja klausītāju piepildītajā skolas zālē. Ar īpašu akcentu un noskaņu izskanēja pēdējais koncerta priekšnesums „Karoga dziesma” kora grupas un skolotājas Ievas izpildījumā. 


 

 

18. novembrī  svinīga un pacilāta gaisotne valdīja Bauskas Kultūras centrā, jo mums-  koncerta klausītājiem bija
iespēja izbaudīt lielisku mūsu valsts prezidenta dāvanu- orķestra  Sinfonietta Rīga koncertu.
Profesionālo mūziķu sniegums  aizrāva ar sajūsmināja klausītājus ar izcilu skaņas kvalitāti un niansētu,
muzikāli daudzveidīgu sniegumu. Bijām īpaši gandarīti par iespēju mūsu skolas audzēknei - 3.vijoles klases audzēknes
Ances Ūdres uzstāties pirms profesionālajiem mūziķiem.
Tā bija ļoti atbildīga uzstāšanās gan mazajai māksliniecei, gan  nopietns pārbaudījums un pieredze Ances  skolotājai
Aivai Avotiņai un koncertmeistarei Evijai Kārkliņai un vecākiem. 
Aizvadīts konkurss - spēle Muzikālais Riču– raču
 
Konkurss tiek organizēts, lai radītu interesi par mācību priekšmetā „Solfedžo” un “Mūzikas literatūra” apgūstamo vielu, 
nostiprinātu un aktualizētu mūzikas teorijas un literatūras zināšanas;
Konkursa noteikumi paredz, ka 
piedalās:3 (vai 4) cilvēku komanda no katras klases;
Jautājumu apspriež visi, bet atbild viens;
Spēlē piedalās 4 komandas – pārējie ir līdzjutēji;
Spēles uzdevumi tiek doti, atbilstoši katras klases prasībām un sagatavotības līmenim;
Uzvar tā komanda, kura pirmā sasniedz finišu;
Ja neizpilda uzdevumu, izlaiž gājienu. 
Komandām bija jāatbild arī uz dažādiem  „āķīgiem” jautājumiem -
par mūzikas teoriju, mūzikas valodu, instrumentiem, žanriem utt.
par mūzikas dzīves aktualitātēm Latvijā un slavenāki izpildītājmākslinieki, diriģenti;
 Spēle bija interesanta un azarta pilna. Liels paldies par ieguldīto darbu un  lieliski novadīto pasākumu
skolotājai – teorētiskās nodaļas vadītājai Ievai Ūdrei.
 
 Piešķirti apbalvojumi mūsu pedagogiem- senioriem.

13.oktobrī Bauskas novada  pedagogiem- senioriem tika organizēts  svinīgs pasākums, kurā tika godināti tie pedagogi,
kuru devums izglītība jomā ir bijis  bagātīgs un  profesionāls. Lai izteiktu pateicību un godinātu 70. gadu dzimšanas dienā, Bauskas Mūzikas skolas kolektīvs  ierosināja piešķirt Bauskas Mūzikas skolas  bijušajam pedagogam, direktoram Jānim Estam Bauskas novada Goda rakstu  par ilggadēju un radošu pedagoģisko darbu, par paliekošu un nozīmīgu ieguldījumu Bauskas novada kultūrvides veidošanā.
Savukārt, lai novērtētu  pedagoģes- pianistes ieguldījumu un sakarā ar nozīmīgu dzīves jubileju, ierosinām piešķirt Bauskas Mūzikas skolas  bijušajam pedagoģei Benitai Hermanei Bauskas novada Goda rakstu par ilggadēju, godprātīgu  darbu un sasniegumiem jauno mūziķu talantu attīstībā.
 Apsveicam bijušos kolēģus ar saņemtajiem apbalvojumiem un priecājamies par viņu darba augsto novērtējumu!
Mūsu iestādes dalība konkursā "Bauskas novada rota"

Konkursa «Bauskas rota»  dalībnieki trešdien, 16. septembrī, pulcējās Bauskas Rātsnamā, konkursantus sveica novada vadība.

Uzrunājot sanākušos, novada administrācijas sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja Aija Spriņķe  bija sagatvojusi prezentāciju ar virtuālo dāvanu- saktu, rotu katram konkursa dalībniekam. 
Sanākušajiem pašvaldība bija sarūpējusi dāvanas. Katrs konkursa dalībnieks saņēma Bauskas novada karogu, kā arī apliecinājumu par dalību konkursā. 

Iesācies jaunais darba  cēliens - esam "saliedēts"kolektīvs!


Ar  ražīga lietus lāsēm ieskandinājām pirmo skolas dienu mūsu skolas pagalmā.
 Tika sveikti 42 jaunie pirmklasnieki. Viņi saņēma portfeli- mapi ar  svarīgiem  pirmsklasnieka "dokumentiem" dienasgrāmatu 
un darba burtnīcu. Sveikt  topošos mūziķus, viņu vecākus un pedagogus  
bija ieradies novada domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks. Bauskas Mūzikas skolas pedagogu pases saņēma jaunie pedagogi-
klavierspēles pedagogi- Sarmīte Semjonova,  Arvīds Brensons  un sitaminstrumentu skolotājs Ikars Ruņģis.
Lai mums ražīgs, skanīgs jaunis darba cēliens!
Cien. audzēkņu vecāki!
 
Informējam, ka no 2015.gada 1.septembra
Bauskas novada pašvaldības iestādē  „Bauskas Mūzikas skola”

vecāku līdzfinansējums mēnesī EUR 10.00 (desmit euro)  mēnesī 
mūzikas instrumenta noma audzēknim mēnesī  EUR 5.00  (pieci  euro 00 centi) 
​papildu  pedagoģiskā stunda EUR 6.40 (seši euro 40 centi) 
​Jauniešu un pieaugušo maksas izglītības programmas, sagatavošanas klases pedagoģiskā
stunda EUR 7.50 (septiņi euro 50 centi) 

 

Skolas vadība

  

 
 Laikā, kad augusta kalendārs neizbēgami steidzās pretī pirmajai skolas dienai,
 Bet tik ļoti  gribējās  vēl kādu vasaras krāsaino sajūtu mirkli paturēt plaukstās, Bauskas Mūzikas skola organizēja pasākumu, kurā ciemos tika aicināti citu mūzikas skolu  kolektīvi.
Darba kārtībā  bija sarunas, domu un smaidu apmaiņa, “garšīgs” bija katras skolas  metodiskais ciemakukulis visdažādākajās formās-  prezentācijas, pārdomas, idejas pasākumiem, dziesmas, skaņdarbi, diskusijas, emocijas, pieredzes stāsti. Un tas viss pirms kārtējā skanošā darba cēliena.
Radošā  diena „Pirmdienas radošā performance”  izvērtās par saturīgu, ar dažādām formām piepildītu satikšanās pasākumu. Baldones Mūzikas pamatskolas direktore Dace Elēna Sloka stāstīja  par jaunā pedagogu atalgojuma modeli un par tā  plānoto ieviešanas gaitu un  problēmām  profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, kā arī informēja par savu skolu, par tās darbību, specifiku un darbības jomām. Baldones Mūzikas pamatskolas skolotāji informēja par skolas organizētajiem konkursiem un festivāliem. Iecavnieki dalījās pārdomās par e-klases sistēmu  un tās piemērošanu mūzikas skolu specifikai. Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas pārstāvji Solvita Loka  un Aigars  Dziļums iepazīstināja  ar pieredzi kolektīvās muzicēšanas formu dažādošanā un  padalījās  pārdomās par radošajām vasaras nometnēm. Diskutējam  par informācijas tehnoloģiju piedāvātajām un dažkārt neizmantotajām   iespējam, lai mācību procesu padarītu pēc iespējas mūsdienīgāku un bērniem saistošāku. Rundāles Mūzikas un mākslas skolas  klavierspēles pedagoģe Solveiga Selga klātesošos uzrunāja skaņu valodā, viņas  emocionālā un savdabīgā  klavierspēle ļāva aizdomāties un sajust mūzikas trausluma spēku un  dažādības vienotību. Uzzinājām arī par  notikušajam  vasaras  meistarklasēm, par iespējām tās apmeklēt. Bauskas Mūzikas skolas skolotāja Ieva Ūdre pastāstīja  par  savu  vasaras ceļojumu uz Vīni, kur viņa ir guvusi interesantas atziņas no starptautiskās ritmikas konferences. Skolotājas Ievas interesantā un saistošā  prezentācija, praktiskie piemēri un aktīva līdzdarbošanās aizrāva un ieinteresēja  visus pasākuma dalībniekus.
Pasākuma noslēgumā   tika apkopota iegūtā informācija un   radošā darba  pieredze, tika  teikti uzmundrinājuma un iedrošinājuma vārdi, kas iedvesmo jaunajam, skanošajam darba cēlienam. Mūsu ciemiņi, un arī mēs- mājinieki vēl paspējām  saņemt siltus saules staru glāstus, tika  ieelpota  Bauskas vasara uz pilnu “klapi” un sarunas par kopīgajām iecerēm tupinājās vēl   pāris stundu garumā. Sarunas un diskusijas tik ļoti atraisīja un aizrāva, ka vēl palika neīstenotas dažas ieceres par kādu radošās metodes izspēli, kura  dalībnieki tiktu  rosināti pārdomāt un izanalizēt  un izdiskutēt dažādus zinātniskos pētījumus par mūzikas jomu. Tās atstājām “pūrā” uz  nākošo reizi.
 
Apkopojot pasākuma norisi, sapratām, ka tās  patīkamās sajūtas  un vēlme pilnveidot un attīstīt profesionālās ievirzes izglītību  tikai palielinās un iesāktā tradīcija tiks   turpināta. Nākošajā vasaras noslēguma atkal aicināsim kaimiņu un domu biedru  skolas uz „Otrdienas radošo performanci”, ko pārrunāt mums ir ļoti daudz, jo  darba pieredze, tradīcijas un iestrādes  radošajā sfērā  katrai skolai ir  nedaudz savādākas. Nākošā gada sarunai atstāsim daudzu mūzikas skolu „sāpīgāko  tēmu”-par  problēmām  ar kadru piesaisti, un pats galvenais – jauno pedagogu noturēšanu, kā arī domāsim  par motivācijas veidiem  kadru jautājuma  veiksmīgā risināšanā.
Lai radošs un idejām bagāts gads!
 
Anita Velmunska
 

Absolventu svētki- izlaidums 
"Tu tikai ieskanies, lai vari tālak iet..."Maija nogalē  skaistajā ceriņu ziedēšanas laikā, kopā ar absolventiem priecajāmies par viņu veikumu mūzikas skola
Kopīgi atskatījāmies uz pavadīto skanošo laiku Upmalas ielā.


Pateicības diena-pasākums labākajiem audzēkņiem un viņu vecākiem.

5.jūnijā notika pasākums, kurā tika godināti 52  labakie  skolas audzēkņi un viņu vecaki.
Pasākumā  piedalalījās Bauskas novada administrācijas Izglītibas nodaļas vadītāja Māra Bauvare,
kura sveica visu skolas kolektīvu
ar veiksmīgu mācību gada noslēgumu un labiem sasniegumiem konkursos,.
Pasākumā tika sumināti  arī tie pedagogi,
kuru audzēkņi  ir guvuši labus panākumus  reģiona un valsts mērroga konkursos.
Par pasākuma skanošo daļu parūpējās mūsu  talantīgās skolas absolventes-
pianiste Katrīna Suroveca un vijolniece Dace Bukša. 
Mūsu labākie audzēk'ņi - balvu ieguvēji  ar pateiceicības rakstiem un smaidiem.

Mēs lepojamies


Mēs lepojamies ar muzikālās  iestādes tradīcijām, radošā darba sistēmu, audzēkņu sasniegumiem, kas ir  devuši Bauskas novadam pozitīvu publicitāti un pozitīvas emocijas.
Iestāde pilnveidojas un attīstās,  lai sniegtu iespējas ikvienam apgūt mūziku neatkarīgi no pieredzes, talanta vai vecuma. Skolā  strādā profesionāli un  radoši skolotāji, kas ar prieku iemācīs spēlēt kādu no mūzikas instrumentiem, ir  mājīgas mācību telpas un viss nepieciešamais, lai apgūtu mūziku un attīstītu personību.
Māksliniecisko prasmju, zināšanu un izpratnes, kultūras mantojuma,  individualitātes izpausmes identitātes, kultūras jomu daudzveidības un radošuma attīstīšana ir iestādes pamatuzdevumi. Mācoties spēlēt kādu mūzikas instrumentu, tiek attīstītas  gan radošās, gan komunikāciju spējas un tiek dota iespēja nospēlēt savu mīļāko skaņdarbu klausītājiem, vecākiem, draugiem vai vienkārši savam priekam.
Skolas simbols ir nošu atslēga, tā ir atslēga uz personības izaugsmi un attīstību. Nošu atslēga atver arī draudzības un sadarbības durvis, lai audzēkņu vecāki, skolas ciemiņi, mūzikas draugi un sadarbības partneri var kopīgi skanēt, ieklausīties, izprast mūzikas valodas daudzveidību un krāsainību.
Bauskas Mūzikas skola- iestāde, kur audzēkņus, pedagogus un personālu vieno ne tikai  mūzika, bet arī draudzība. Tieši tādēļ nodarbības skolā ir brīvas, pozitīvas un radošas. Pēc nodarbībām vai to starplaikos ir iespēja brīvi runāties ar  pedagogiem, draugiem, grupas biedriem, vecākiem  un skolas vadību.
Skolā aktīvi darbojas skolas padome– domu biedru grupa, kurai rūp skolas radošā  izaugsme, labs materiāltehniskais nodrošinājums un kvalitatīvi mūzikas instrumenti un mūsdienīgs aprīkojums.
Mūzikas skolai  ir idejas kā radoši pilnveidoties un kļūt daudzveidīgākiem- piem.:
skanošo dārza dienu vai kaimiņu svētku organizēšana, skanošās strūklakas un muzikālā trotuāra izveide, skaņu studijas darbības uzsākšana, meistarklašu organizēšana. Daudzas interesantas un  nedaudz neprātīgas idejas mums ir pārpārēm. Bet pats galvenais- mēs ticam radošu ideju īstenošanai  un esam pārliecināti, ka kopīgi spēsim tās realizēt.
 
 
 


 


  Izskanējis  koncerts "Zilā ilgu puķe"


 
Ba

 
 

 

Sveicam!
Konkursa „Talants Latvijai”
 
 III vietas ieguvēju 
 Katrīnu Siliņu
   Ped. Aiva Avoti��a, kcm. Evija K��rkli��a
 
un diplomandi
 Lizeti Zaļkalni
Ped. Juris Krūmalis, kcm. Dana Atslēga
Bauskas un Iecavas  mūzikas skolu pianistu  koncerts

Jaunie mākslinieki un pedagogi pēc koncerta


Koncerts Bauskas pilsētas pamatskolā

Jauno pianistu festivāls Engurē 


 


 


Muzikāla pēcpusdiena Iecav

Konkurss "Talants Latvijai"      
.

Sveicam!     

Sveicam!
Jauno vijolnieku konkursa „Deju burvība"
 I vietas ieguvēju
 Katrīnu Siliņu 
 


Starptautiskā  akordeonu ansambļu konkursa
III vietas ieguvējus
  Diānu Pauloviču, Emīlu Miku  Matulēnu, Vadimu Cvetkovu
 
un skolotājas Aivu Avotiņu, Antru Rušmani
       un koncertmeistari Eviju Kārkliņu Zēnu koncerts "Tik dēļ Jums....""Zemgales akordeonists 2015 "
  Zemgales mūzikas skolu koru sadziedāšanās  koncerts- festivāls “Lai sasaucamies, lai dziedam"

 

Latvijas Mūzikas skolu pedagogu meistarklases 


F
Valsts konkursu 2.kārtas rezultāti 


 

 Sagaidām ciemiņus no UKrainas 

 Koncerts- tikšanās ar komponistu Vilni Salaku!

 

ESAM AKREDITĒTI UN GANDARĪTI PAR MŪSU DARBA AUGSTO NOVĒRTĒJUMU!

 

 

 


 

 


Mūsu izlaiduma svētku  diena!


Mūsu prieks un lepnums- 18 jaunie mūziķi un viņu  radošie pedagogi.

 


 
 
 
 
 
 
 

 

 


Festivāls "Nāc, ieklausies dabā" Bauskas Mūzikas skolā